Internetowe zgłoszenia do imprezy: Otwarte Regaty im. Wojciecha Skrzypczyńskiego, Otwarte Mistrzostwa Miasta Poznania
POZNAŃ, 20.06.2020
Liczba zgłoszeń: 643 w tym osób ( 558 ) K-211 M-347
 
zawiszawoda@wp.pl
CWZS Zawisza Bydgoszcz Liczba zgłoszeń: 46 w tym osób ( 36 ) K-15 M-21
NrLicencji: 02/KP/18

Wykupiona na rok2020

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 BRAUN Amelia 2003-08-07

C1 500m K j

2 MAROŃSKA Natalia 2003-08-17

C1 500m K j

3 KORDALSKA Oliwia 2004-09-02

C1 500m K jm

4 KITWESKI Juliusz 2003-07-24

C1 500m M j

5 KRZYŻANOWSKI Krystian 2002-06-12

C1 500m M j

6 MACEWICZ Dominik 2002-08-05

C1 500m M j

7 PANDEL Kamil 2002-01-01

C1 500m M j

8 SADOWSKI Damian 2003-10-31

C1 500m M j

9 CZERWIŃSKI Jakub 2005-07-12

C1 500m M jm

10 NOWAKOWSKI Gracjan 2006-09-08

C1 500m M mł

11 TYMEK Kamil 2006-04-06

C1 500m M mł

12 BRAUN Amelia
( BRAUN-MAROŃSKA )
2003-08-07

C2 500m K j

13 MAROŃSKA Natalia
( BRAUN-MAROŃSKA )
2003-08-17

C2 500m K j

14 KITEWSKI Aleksander
( KITEWSKI-ZEZULA )
1996-02-14

C2 500m M

15 ZEZULA Norman
( KITEWSKI-ZEZULA )
1999-06-08

C2 500m M

16 KITWESKI Juliusz
( KITWESKI-SADOWSKI )
2003-07-24

C2 500m M j

17 SADOWSKI Damian
( KITWESKI-SADOWSKI )
2003-10-31

C2 500m M j

18 KRZYŻANOWSKI Krystian
( KRZYŻANOWSKI-PANDEL )
2002-06-12

C2 500m M j

19 PANDEL Kamil
( KRZYŻANOWSKI-PANDEL )
2002-01-01

C2 500m M j

20 NOWAKOWSKI Gracjan
( TYMEK-NOWAKOWSKI )
2006-09-08

C2 500m M mł

21 TYMEK Kamil
( TYMEK-NOWAKOWSKI )
2006-04-06

C2 500m M mł

22 BYCHENKOVA Sofia 2002-10-28

K1 500m K j

23 KOWALSKA Julia 2003-06-23

K1 500m K j

24 ŁAWNIKOWICZ Zuzanna 2002-11-01

K1 500m K j

25 NOWICKA Alicja 2003-11-26

K1 500m K j

26 KORPALSKA Zofia 2005-02-23

K1 500m K jm

27 NETKA Martyna 2005-06-02

K1 500m K jm

28 SZYDŁOWSKA Sara 2004-02-02

K1 500m K jm

29 WITKOWSKA Hanna 2004-08-29

K1 500m K jm

30 ZINIEWICZ Nicole 2004-04-10

K1 500m K jm

31 BOROWIAK Zuzanna 2007-01-01

K1 500m K mł

32 MALAK Martyna 2007-01-01

K1 500m K mł

33 PIASECKA Wiktoria 2006-07-24

K1 500m K mł

34 INTEK Bartosz 2000-06-30

K1 500m M

35 KRAJEWSKI Jan 2001-05-19

K1 500m M

36 PUTTO Dawid 1991-06-17

K1 500m M

37 DOMAGAŁA Kacper 2002-01-05

K1 500m M j

38 PAŁUBICKI Łukasz 2002-01-23

K1 500m M j

39 BARTOSZAK Nikodem 2005-03-10

K1 500m M jm

40 SŁOWIŃSKI Paweł 2005-07-31

K1 500m M jm

41 DOMAGALSKI Jan 2007-01-01

K1 500m M mł

42 BYCHENKOVA Sofia
( BYCHENKOVA-KOWALSKA )
2002-10-28

K2 500m K j

43 KOWALSKA Julia
( BYCHENKOVA-KOWALSKA )
2003-06-23

K2 500m K j

44 ŁAWNIKOWICZ Zuzanna
( ŁAWNIKOWICZ-NOWICKA )
2002-11-01

K2 500m K j

45 NOWICKA Alicja
( ŁAWNIKOWICZ-NOWICKA )
2003-11-26

K2 500m K j

46 KORPALSKA Zofia
( KORPALSKA-WITKOWSKA )
2005-02-23

K2 500m K jm

47 WITKOWSKA Hanna
( KORPALSKA-WITKOWSKA )
2004-08-29

K2 500m K jm

48 SZYDŁOWSKA Sara
( SZYDŁOWSKA-ZINIEWICZ )
2004-02-02

K2 500m K jm

49 ZINIEWICZ Nicole
( SZYDŁOWSKA-ZINIEWICZ )
2004-04-10

K2 500m K jm

50 MALAK Martyna
( MALAK-PIASECKA )
2007-01-01

K2 500m K mł

51 PIASECKA Wiktoria
( MALAK-PIASECKA )
2006-07-24

K2 500m K mł

52 DOMAGAŁA Kacper
( DOMAGAŁA-PAŁUBICKI )
2002-01-05

K2 500m M j

53 PAŁUBICKI Łukasz
( DOMAGAŁA-PAŁUBICKI )
2002-01-23

K2 500m M j

54 BARTOSZAK Nikodem
( BARTOSZAK-KOWALSKI )
2005-03-10

K2 500m M jm

55 KOWALSKI Kacper
( BARTOSZAK-KOWALSKI )
2004-01-23

K2 500m M jm

56 GASZAK Jakub
( GASZAK-ROZMARYNOWSKI )
2005-06-03

K2 500m M jm

57 ROZMARYNOWSKI Marcel
( GASZAK-ROZMARYNOWSKI )
2004-06-25

K2 500m M jm

58 KORPALSKA Zofia
( KORPALSKA-ZINIEWICZ-SZYDŁOWSKA-NETKA )
2005-02-23

K4 500m K jm

59 NETKA Martyna
( KORPALSKA-ZINIEWICZ-SZYDŁOWSKA-NETKA )
2005-06-02

K4 500m K jm

60 SZYDŁOWSKA Sara
( KORPALSKA-ZINIEWICZ-SZYDŁOWSKA-NETKA )
2004-02-02

K4 500m K jm

61 ZINIEWICZ Nicole
( KORPALSKA-ZINIEWICZ-SZYDŁOWSKA-NETKA )
2004-04-10

K4 500m K jm

62 GASZAK Jakub
( SŁOWIŃSKI-GASZAK-ROZMARYNOWSKI-KOWALSKI )
2005-06-03

K4 500m M jm

63 KOWALSKI Kacper
( SŁOWIŃSKI-GASZAK-ROZMARYNOWSKI-KOWALSKI )
2004-01-23

K4 500m M jm

64 ROZMARYNOWSKI Marcel
( SŁOWIŃSKI-GASZAK-ROZMARYNOWSKI-KOWALSKI )
2004-06-25

K4 500m M jm

65 SŁOWIŃSKI Paweł
( SŁOWIŃSKI-GASZAK-ROZMARYNOWSKI-KOWALSKI )
2005-07-31

K4 500m M jm

 
KK Jezioro Tarnobrzeg Liczba zgłoszeń: 4 w tym osób ( 4 ) K-4 M-0
NrLicencji: 01/PK/18

Wykupiona na rok2020

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 SZCZĘSNA Magdalena 2003-10-18

K1 500m K j

2 BŁAŻEJCZAK Zuzanna 2004-10-01

K1 500m K jm

3 OPAŁKA Urszula 2004-10-30

K1 500m K jm

4 BŁAŻEJCZAK Otylia 2007-02-05

K1 500m K mł

 
KKS Nowa Sól Liczba zgłoszeń: 24 w tym osób ( 21 ) K-6 M-15
NrLicencji: 04/LB/18

Wykupiona na rok2020

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 HOŁDAK Krystian 2002-04-22

C1 500m M j

2 MICHALAK Gracjan 2003-09-13

C1 500m M j

3 KARLIŃSKI Sebastian 2005-02-08

C1 500m M jm

4 MANIA Gracjan 2005-02-15

C1 500m M jm

5 SAJDAK Damian 2004-07-06

C1 500m M jm

6 SIEMASZ Kuba 2005-07-03

C1 500m M jm

7 TURCZYK Maksymilian 2005-03-14

C1 500m M jm

8 NIZIAŁEK Kuba 2006-02-02

C1 500m M mł

9 POKLEPA Rafał 2006-10-25

C1 500m M mł

10 HOŁDAK Krystian
( HOŁDAK-MICHALAK )
2002-04-22

C2 500m M j

11 MICHALAK Gracjan
( HOŁDAK-MICHALAK )
2003-09-13

C2 500m M j

12 KARLIŃSKI Sebastian
( KARLIŃSKI-SIEMASZ )
2005-02-08

C2 500m M jm

13 SIEMASZ Kuba
( KARLIŃSKI-SIEMASZ )
2005-07-03

C2 500m M jm

14 MANIA Gracjan
( MANIA-TURCZYK )
2005-02-15

C2 500m M jm

15 TURCZYK Maksymilian
( MANIA-TURCZYK )
2005-03-14

C2 500m M jm

16 NIZIAŁEK Kuba
( NIZIAŁEK-POKLEPA )
2006-02-02

C2 500m M mł

17 POKLEPA Rafał
( NIZIAŁEK-POKLEPA )
2006-10-25

C2 500m M mł

18 KAŁUŻNA Aleksandra 2005-02-26

K1 500m K jm

19 ORYSZEWSKA Daria 2005-10-28

K1 500m K jm

20 KRASZEWSKA Martyna 2006-10-04

K1 500m K mł

21 ZARĘBA Wiktoria 2006-01-28

K1 500m K mł

22 BEDNARZ Aleks 2006-03-12

K1 500m M mł

23 TONDEL Kamil 2006-02-26

K1 500m M mł

24 STACHURSKA Maja
( STACHURSKA-TURCZYK )
2009-07-30

K2 500m K dz

25 TURCZYK Amelia
( STACHURSKA-TURCZYK )
2008-07-01

K2 500m K dz

26 KAŁUŻNA Aleksandra
( KAŁUŻNA-ORYSZEWSKA )
2005-02-26

K2 500m K jm

27 ORYSZEWSKA Daria
( KAŁUŻNA-ORYSZEWSKA )
2005-10-28

K2 500m K jm

28 KRASZEWSKA Martyna
( KRASZEWSKA-ZARĘBA )
2006-10-04

K2 500m K mł

29 ZARĘBA Wiktoria
( KRASZEWSKA-ZARĘBA )
2006-01-28

K2 500m K mł

30 BEDNARZ Aleks
( BEDNARZ-TONDEL )
2006-03-12

K2 500m M mł

31 TONDEL Kamil
( BEDNARZ-TONDEL )
2006-02-26

K2 500m M mł

32 CICHOCKI Maciej
( CICHOCKI-FALBAGOWSKI-KARABUT-NOWICKI )
2009-04-07

K4 500m M dz

33 FALBAGOWSKI Maciej
( CICHOCKI-FALBAGOWSKI-KARABUT-NOWICKI )
2009-09-02

K4 500m M dz

34 KARABUT Dmytro
( CICHOCKI-FALBAGOWSKI-KARABUT-NOWICKI )
2008-05-02

K4 500m M dz

35 NOWICKI Aleksander
( CICHOCKI-FALBAGOWSKI-KARABUT-NOWICKI )
2008-04-06

K4 500m M dz

 
facebook.com/KajakowyKlubSportowyWsieradzu/
KKS Sieradz Liczba zgłoszeń: 8 w tym osób ( 6 ) K-0 M-6
NrLicencji: 01/LD/18

Wykupiona na rok2020

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 ŁUŻYŃSKI Mateusz 2003-07-30

K1 500m M j

2 SOŚNICKI Joachim 2002-01-04

K1 500m M j

3 ŁUŻYŃSKI Jakub 2005-06-09

K1 500m M jm

4 REMBEK Maciej 2004-09-30

K1 500m M jm

5 ANGERMAN Wojciech 2007-12-28

K1 500m M mł

6 ŁUŻYŃSKI Bartosz 2007-01-03

K1 500m M mł

7 ŁUŻYŃSKI Mateusz
( ŁUŻYŃSKI-SOŚNICKI )
2003-07-30

K2 500m M j

8 SOŚNICKI Joachim
( ŁUŻYŃSKI-SOŚNICKI )
2002-01-04

K2 500m M j

9 ANGERMAN Wojciech
( ŁUŻYŃSKI-ANGERMAN )
2007-12-28

K2 500m M mł

10 ŁUŻYŃSKI Bartosz
( ŁUŻYŃSKI-ANGERMAN )
2007-01-03

K2 500m M mł

 
ksadmira.pl
KS Admira Gorzów Liczba zgłoszeń: 8 w tym osób ( 6 ) K-2 M-4
NrLicencji: 03/LB/18

Wykupiona na rok2020

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 SKIBIŃSKI Piotr 2002-04-29

C1 500m M j

2 GRABOWSKA Alicja 2002-07-25

K1 500m K j

3 STANKIEWICZ Klaudia 2003-11-02

K1 500m K j

4 FULKO Fryderyk 1999-04-10

K1 500m M

5 SIWIEC Sławomir 1992-06-10

K1 500m M

6 PIECZURO Krzysztof 2002-02-16

K1 500m M j

7 GRABOWSKA Alicja
( GRABOWSKA-STANKIEWICZ )
2002-07-25

K2 500m K j

8 STANKIEWICZ Klaudia
( GRABOWSKA-STANKIEWICZ )
2003-11-02

K2 500m K j

9 FULKO Fryderyk
( FULKO-SIWIEC )
1999-04-10

K2 500m M

10 SIWIEC Sławomir
( FULKO-SIWIEC )
1992-06-10

K2 500m M

 
www.azsawfgorzow.pl
KS AZS-AWF Gorzów Liczba zgłoszeń: 8 w tym osób ( 10 ) K-0 M-10
NrLicencji: 01/LB/18

Wykupiona na rok2020

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 BRYŃSKI Grzegorz 1996-04-01

C1 500m M

2 GŁAZUNOW Wiktor 1993-10-24

C1 500m M

3 ZABOROWICZ Wiktor 2009-04-29

C1 500m M dz

4 SADOWSKI Karol 2006-07-20

C1 500m M mł

5 AUGUSTYNIAK Mateusz
( AUGUSTYNIAK-SPYCH )
2008-02-09

C2 500m M dz

6 SPYCH Adam
( AUGUSTYNIAK-SPYCH )
2008-01-04

C2 500m M dz

7 BEJNAR-BEJNAROWICZ Witold
( SADOWSKI-BEJNAR-BEJNAROWICZ )
2006-09-30

C2 500m M mł

8 SADOWSKI Karol
( SADOWSKI-BEJNAR-BEJNAROWICZ )
2006-07-20

C2 500m M mł

9 JASIŃSKI Sebastian
( TOMCZAK-JASIŃSKI )
2007-04-18

C2 500m M mł

10 TOMCZAK Dominik
( TOMCZAK-JASIŃSKI )
2007-06-12

C2 500m M mł

11 AUGUSTYNIAK Mateusz
( AUGUSTYNIAK-SPYCH-ZABOROWICZ-KLUWAK )
2008-02-09

C4 V 200m M dz

12 KLUWAK Kacper
( AUGUSTYNIAK-SPYCH-ZABOROWICZ-KLUWAK )
2008-03-11

C4 V 200m M dz

13 SPYCH Adam
( AUGUSTYNIAK-SPYCH-ZABOROWICZ-KLUWAK )
2008-01-04

C4 V 200m M dz

14 ZABOROWICZ Wiktor
( AUGUSTYNIAK-SPYCH-ZABOROWICZ-KLUWAK )
2009-04-29

C4 V 200m M dz

 
KS AZS-AWF Poznań Liczba zgłoszeń: 112 w tym osób ( 98 ) K-40 M-58
NrLicencji: 06/WP/18

Wykupiona na rok2020

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 ANTOS Adrianna 2000-03-28

C1 500m K

2 ANTOS Ewelina 2000-03-28

C1 500m K

3 DOROZIŃSKA Justyna 2001-03-03

C1 500m K

4 MENDELSKA Patrycja 2001-09-29

C1 500m K

5 SZPERKIEWICZ Katarzyna 2001-05-23

C1 500m K

6 SZYMAŃSKA Weronika 1999-11-24

C1 500m K

7 KALISZAN Hanna 2008-06-15

C1 500m K dz

8 SZMAJTER Urszula 2009-10-10

C1 500m K dz

9 MUSIALSKA Wiktoria 2002-08-31

C1 500m K j

10 SZOLC Klaudia 2002-11-30

C1 500m K j

11 WIŚNIEWSKA Weronika 2002-12-13

C1 500m K j

12 SZYMAŃSKA Patrycja 2005-11-13

C1 500m K jm

13 KOWALAK Agata 2006-09-02

C1 500m K mł

14 DOMIŃSKI Paweł 2000-09-07

C1 500m M

15 GLUZA Patryk 1995-07-11

C1 500m M

16 MASŁOWSKI Bartosz 2001-10-21

C1 500m M

17 NOWACZYK Remigiusz 1998-02-23

C1 500m M

18 NOWAK Łukasz 1995-07-12

C1 500m M

19 NOWICKI Tomasz 1998-12-21

C1 500m M

20 PALUCH Gilbert 1995-08-21

C1 500m M

21 WOJCIECHOWSKI Jukub 2001-12-08

C1 500m M

22 ANTOS Stanisław 2008-12-14

C1 500m M dz

23 HEJNOWICZ Paweł 2009-06-03

C1 500m M dz

24 LIPIŃSKI Michał 2008-01-02

C1 500m M dz

25 WOJDA Franciszek 2008-02-26

C1 500m M dz

26 BOGAJCZYK Kacper 2002-10-20

C1 500m M j

27 KOZIO Dawid 2002-10-10

C1 500m M j

28 KUKUŁA Alan 2003-10-28

C1 500m M j

29 CHIRILENCO Robert 2005-11-27

C1 500m M jm

30 DOMINSKI Wojciech 2004-06-16

C1 500m M jm

31 KORNECKI Mateusz 2005-06-13

C1 500m M jm

32 KUJAWA Piotr 2004-05-08

C1 500m M jm

33 SOENKE Eryk 2005-07-07

C1 500m M jm

34 JANIAK Patryk 2006-06-27

C1 500m M mł

35 KAMIŃSKI Adam 2006-03-14

C1 500m M mł

36 SAWIŃSKI Igor 2006-07-11

C1 500m M mł

37 SZMAJTER Maurycy 2007-05-21

C1 500m M mł

38 SZYMANOWSKI Adam 2007-12-30

C1 500m M mł

39 MUSIALSKA Wiktoria
( MUSIALSKA-SZOLC )
2002-08-31

C2 500m K j

40 SZOLC Klaudia
( MUSIALSKA-SZOLC )
2002-11-30

C2 500m K j

41 DOMIŃSKI Paweł
( DOMIŃSKI-NOWICKI )
2000-09-07

C2 500m M

42 NOWICKI Tomasz
( DOMIŃSKI-NOWICKI )
1998-12-21

C2 500m M

43 GLUZA Patryk
( GLUZA-PALUCH )
1995-07-11

C2 500m M

44 PALUCH Gilbert
( GLUZA-PALUCH )
1995-08-21

C2 500m M

45 NOWACZYK Remigiusz
( NOWAK-NOWACZYK )
1998-02-23

C2 500m M

46 NOWAK Łukasz
( NOWAK-NOWACZYK )
1995-07-12

C2 500m M

47 MASŁOWSKI Bartosz
( WOJCIECHOWSKI-MASŁOWSKI )
2001-10-21

C2 500m M

48 WOJCIECHOWSKI Jukub
( WOJCIECHOWSKI-MASŁOWSKI )
2001-12-08

C2 500m M

49 BOGAJCZYK Kacper
( BOGAJCZYK-KOZIO )
2002-10-20

C2 500m M j

50 KOZIO Dawid
( BOGAJCZYK-KOZIO )
2002-10-10

C2 500m M j

51 CHIRILENCO Robert
( CHIRILENCO-SOENKE )
2005-11-27

C2 500m M jm

52 SOENKE Eryk
( CHIRILENCO-SOENKE )
2005-07-07

C2 500m M jm

53 JANIAK Patryk
( JANIAK-SAWIŃSKI )
2006-06-27

C2 500m M mł

54 SAWIŃSKI Igor
( JANIAK-SAWIŃSKI )
2006-07-11

C2 500m M mł

55 SZMAJTER Maurycy
( SZMAJTER-SZYMANOWSKI )
2007-05-21

C2 500m M mł

56 SZYMANOWSKI Adam
( SZMAJTER-SZYMANOWSKI )
2007-12-30

C2 500m M mł

57 BOGUŚ Lena 2011-06-26

C4 V 200m K dz

58 BOGUŚ Maja 2009-09-19

C4 V 200m K dz

59 KALISZAN Hanna 2008-06-15

C4 V 200m K dz

60 KOZIO Michalina 2009-01-29

C4 V 200m K dz

61 SIKORA Julia 2009-10-18

C4 V 200m K dz

62 SZMAJTER Urszula 2009-10-10

C4 V 200m K dz

63 ANTOS Stanisław
( ANTOS-HEJNOWICZ-WOJDA-LIPIŃSKI )
2008-12-14

C4 V 200m M dz

64 HEJNOWICZ Paweł
( ANTOS-HEJNOWICZ-WOJDA-LIPIŃSKI )
2009-06-03

C4 V 200m M dz

65 LIPIŃSKI Michał
( ANTOS-HEJNOWICZ-WOJDA-LIPIŃSKI )
2008-01-02

C4 V 200m M dz

66 WOJDA Franciszek
( ANTOS-HEJNOWICZ-WOJDA-LIPIŃSKI )
2008-02-26

C4 V 200m M dz

67 WALIGÓRA Weronika 2002-07-08

K1 500m K j

68 BOGAJCZYK Ola 2005-07-10

K1 500m K jm

69 GOŚCINIAK Zuzanna 2005-04-29

K1 500m K jm

70 KOSMACZEWSKA Lena 2004-07-13

K1 500m K jm

71 KUBIS Oliwia 2004-05-07

K1 500m K jm

72 LUDWICZAK Amelia 2005-11-09

K1 500m K jm

73 MAJCHRZAK Weronika 2007-03-01

K1 500m K mł

74 GAJEWSKI Piotr 1999-06-18

K1 500m M

75 RZEPCZYŃSKI Dominik 1999-04-19

K1 500m M

76 STEPUN Jakub 2001-08-30

K1 500m M

77 KUBIS Nikodem 2008-01-13

K1 500m M dz

78 CEBULSKI Kacper 2003-10-17

K1 500m M j

79 CEBULSKI Patryk 2003-10-17

K1 500m M j

80 MALINOWSKI Dastin 2002-11-11

K1 500m M j

81 MALIŃSKI Filip 2002-01-13

K1 500m M j

82 SZACHNIUK Jerzy 2003-01-28

K1 500m M j

83 WALCZAK Dawid 2003-04-30

K1 500m M j

84 WĄSOWICZ Kornel 2002-03-17

K1 500m M j

85 BĄCZYK Hubert 2004-10-09

K1 500m M jm

86 KUBIS Tymon 2005-07-10

K1 500m M jm

87 MERMELA Mikołaj 2005-04-29

K1 500m M jm

88 PACHOLAK Wiktor 2004-08-17

K1 500m M jm

89 RECHUL Mikołaj 2005-01-22

K1 500m M jm

90 WORONKIEWICZ Aleksander 2005-03-11

K1 500m M jm

91 WYSZKOWSKI Igor 2005-12-20

K1 500m M jm

92 ZIELIŃSKI Aleksander 2005-10-11

K1 500m M jm

93 FOĆ Jan 2007-04-11

K1 500m M mł

94 MIKOŁAJCZAK Szymon 2006-12-12

K1 500m M mł

95 RECHUL Mateusz 2007-03-07

K1 500m M mł

96 TOMIDAJEWICZ Tymon 2006-04-25

K1 500m M mł

97 STANISZEWSKA Oliwia
( STANISZEWSKA-WYSZKOWSKA )
2008-04-10

K2 500m K dz

98 WYSZKOWSKA Antonina
( STANISZEWSKA-WYSZKOWSKA )
2008-08-29

K2 500m K dz

99 MIELCZAREK Maja
( SULKOWSKA-MIELCZAREK )
2008-06-11

K2 500m K dz

100 SULKOWSKA Zofia
( SULKOWSKA-MIELCZAREK )
2008-04-10

K2 500m K dz

101 BARTKOWIAK Lidia
( BARTKOWIAK-SZYMCZAK )
2005-03-01

K2 500m K jm

102 SZYMCZAK Aleksandra
( BARTKOWIAK-SZYMCZAK )
2005-03-03

K2 500m K jm

103 GOŚCINIAK Zuzanna
( KOSMACZEWSKA-GOŚCINIAK )
2005-04-29

K2 500m K jm

104 KOSMACZEWSKA Lena
( KOSMACZEWSKA-GOŚCINIAK )
2004-07-13

K2 500m K jm

105 KUBIS Oliwia
( KUBIS-LUDWICZAK )
2004-05-07

K2 500m K jm

106 LUDWICZAK Amelia
( KUBIS-LUDWICZAK )
2005-11-09

K2 500m K jm

107 FOĆ Dobrochna
( FOĆ-MIKOŁAJCZAK )
2006-08-23

K2 500m K mł

108 MIKOŁAJCZAK Marianna
( FOĆ-MIKOŁAJCZAK )
2006-05-10

K2 500m K mł

109 GRABIANOWSKA Adrinna
( GRABIANOWSKA-WORONKIEWICZ )
2007-06-06

K2 500m K mł

110 WORONKIEWICZ Michalina
( GRABIANOWSKA-WORONKIEWICZ )
2007-12-02

K2 500m K mł

111 FRYDRYCHOWICZ Natalia
( SZYPIŁKO-FRYDRYCHOWICZ )
2007-02-10

K2 500m K mł

112 SZYPIŁKO Martyna
( SZYPIŁKO-FRYDRYCHOWICZ )
2007-01-09

K2 500m K mł

113 MISZTAK Kacper
( MISZTAK-RZEPCZYŃSKI )
1997-03-15

K2 500m M

114 RZEPCZYŃSKI Dominik
( MISZTAK-RZEPCZYŃSKI )
1999-04-19

K2 500m M

115 MAŃKOWSKI Jakub
( WĘCŁAWEK-MAŃKOWSKI )
2008-05-05

K2 500m M dz

116 WĘCŁAWEK Arnold
( WĘCŁAWEK-MAŃKOWSKI )
2008-09-03

K2 500m M dz

117 CEBULSKI Kacper
( CEBULSKI-SZACHNIUK )
2003-10-17

K2 500m M j

118 SZACHNIUK Jerzy
( CEBULSKI-SZACHNIUK )
2003-01-28

K2 500m M j

119 CEBULSKI Patryk
( CEBULSKI-WALCZAK )
2003-10-17

K2 500m M j

120 WALCZAK Dawid
( CEBULSKI-WALCZAK )
2003-04-30

K2 500m M j

121 MALINOWSKI Dastin
( MALIŃSKI-MALINOWSKI )
2002-11-11

K2 500m M j

122 MALIŃSKI Filip
( MALIŃSKI-MALINOWSKI )
2002-01-13

K2 500m M j

123 BĄCZYK Hubert
( BĄCZYK-PACHOLAK )
2004-10-09

K2 500m M jm

124 PACHOLAK Wiktor
( BĄCZYK-PACHOLAK )
2004-08-17

K2 500m M jm

125 KASZUBA Kacper
( KASZUBA-WĄSOWICZ )
2005-07-26

K2 500m M jm

126 WĄSOWICZ Mikołaj
( KASZUBA-WĄSOWICZ )
2005-05-13

K2 500m M jm

127 MAŃKOWSKI Adam
( MERMELA-MAŃKOWSKI )
2005-04-04

K2 500m M jm

128 MERMELA Mikołaj
( MERMELA-MAŃKOWSKI )
2005-04-29

K2 500m M jm

129 OPIELEWICZ Marcin
( OPIELEWICZ-ZIELIŃSKI )
2005-11-04

K2 500m M jm

130 ZIELIŃSKI Aleksander
( OPIELEWICZ-ZIELIŃSKI )
2005-10-11

K2 500m M jm

131 RECHUL Mikołaj
( RECHUL-WIŚNIEWSKI )
2005-01-22

K2 500m M jm

132 WIŚNIEWSKI Jan
( RECHUL-WIŚNIEWSKI )
2005-12-05

K2 500m M jm

133 WORONKIEWICZ Aleksander
( WYSZKOWSKI-WORONKIEWICZ )
2005-03-11

K2 500m M jm

134 WYSZKOWSKI Igor
( WYSZKOWSKI-WORONKIEWICZ )
2005-12-20

K2 500m M jm

135 ANIOŁA Piotr
( ANIOŁA-ZATORSKI )
2007-08-08

K2 500m M mł

136 ZATORSKI Nikodem
( ANIOŁA-ZATORSKI )
2006-11-05

K2 500m M mł

137 FOĆ Jan
( FOĆ-MIKOŁAJCZAK )
2007-04-11

K2 500m M mł

138 MIKOŁAJCZAK Szymon
( FOĆ-MIKOŁAJCZAK )
2006-12-12

K2 500m M mł

139 RECHUL Mateusz
( RECHUL-TOMIDAJEWICZ )
2007-03-07

K2 500m M mł

140 TOMIDAJEWICZ Tymon
( RECHUL-TOMIDAJEWICZ )
2006-04-25

K2 500m M mł

141 BARTKOWIAK Lidia
( BARTKOWIAK-KUBIS-LUDWICZAK-SZYMCZAK )
2005-03-01

K4 500m K jm

142 KUBIS Oliwia
( BARTKOWIAK-KUBIS-LUDWICZAK-SZYMCZAK )
2004-05-07

K4 500m K jm

143 LUDWICZAK Amelia
( BARTKOWIAK-KUBIS-LUDWICZAK-SZYMCZAK )
2005-11-09

K4 500m K jm

144 SZYMCZAK Aleksandra
( BARTKOWIAK-KUBIS-LUDWICZAK-SZYMCZAK )
2005-03-03

K4 500m K jm

145 FOĆ Dobrochna
( FOĆ-MIKOŁAJCZAK-GRABIANOWSKA-WORONKIEWICZ )
2006-08-23

K4 500m K mł

146 GRABIANOWSKA Adrinna
( FOĆ-MIKOŁAJCZAK-GRABIANOWSKA-WORONKIEWICZ )
2007-06-06

K4 500m K mł

147 MIKOŁAJCZAK Marianna
( FOĆ-MIKOŁAJCZAK-GRABIANOWSKA-WORONKIEWICZ )
2006-05-10

K4 500m K mł

148 WORONKIEWICZ Michalina
( FOĆ-MIKOŁAJCZAK-GRABIANOWSKA-WORONKIEWICZ )
2007-12-02

K4 500m K mł

149 FIJAŁKOWSKA Roksana
( WALKOWIAK-OLSZEWSKA-FIJAŁKOWSKA-WIERZBICKA )
2007-04-11

K4 500m K mł

150 OLSZEWSKA Gabriela
( WALKOWIAK-OLSZEWSKA-FIJAŁKOWSKA-WIERZBICKA )
2006-09-03

K4 500m K mł

151 WALKOWIAK Patrycja
( WALKOWIAK-OLSZEWSKA-FIJAŁKOWSKA-WIERZBICKA )
2006-10-13

K4 500m K mł

152 WIERZBICKA Maria
( WALKOWIAK-OLSZEWSKA-FIJAŁKOWSKA-WIERZBICKA )
2007-01-08

K4 500m K mł

153 MAŃKOWSKI Adam
( MAŃKOWSKI-RECHUL-MERMELA-OPIELEWICZ )
2005-04-04

K4 500m M jm

154 MERMELA Mikołaj
( MAŃKOWSKI-RECHUL-MERMELA-OPIELEWICZ )
2005-04-29

K4 500m M jm

155 OPIELEWICZ Marcin
( MAŃKOWSKI-RECHUL-MERMELA-OPIELEWICZ )
2005-11-04

K4 500m M jm

156 RECHUL Mikołaj
( MAŃKOWSKI-RECHUL-MERMELA-OPIELEWICZ )
2005-01-22

K4 500m M jm

157 KASZUBA Kacper
( WIŚNIEWSKI-ZIELIŃSKI-WĄSOWICZ-KASZUBA )
2005-07-26

K4 500m M jm

158 WĄSOWICZ Mikołaj
( WIŚNIEWSKI-ZIELIŃSKI-WĄSOWICZ-KASZUBA )
2005-05-13

K4 500m M jm

159 WIŚNIEWSKI Jan
( WIŚNIEWSKI-ZIELIŃSKI-WĄSOWICZ-KASZUBA )
2005-12-05

K4 500m M jm

160 ZIELIŃSKI Aleksander
( WIŚNIEWSKI-ZIELIŃSKI-WĄSOWICZ-KASZUBA )
2005-10-11

K4 500m M jm

161 BĄCZYK Hubert
( WORONKIEWICZ-PACHOLAK-WYSZKOWSKI-BĄCZYK )
2004-10-09

K4 500m M jm

162 PACHOLAK Wiktor
( WORONKIEWICZ-PACHOLAK-WYSZKOWSKI-BĄCZYK )
2004-08-17

K4 500m M jm

163 WORONKIEWICZ Aleksander
( WORONKIEWICZ-PACHOLAK-WYSZKOWSKI-BĄCZYK )
2005-03-11

K4 500m M jm

164 WYSZKOWSKI Igor
( WORONKIEWICZ-PACHOLAK-WYSZKOWSKI-BĄCZYK )
2005-12-20

K4 500m M jm

 
KS Energetyk Poznań Liczba zgłoszeń: 15 w tym osób ( 13 ) K-7 M-6
NrLicencji: 02/WP/18

Wykupiona na rok2020

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 MILIŃSKA Amelia 2008-09-19

K1 500m K dz

2 ALEKSANDROWICZ Weronika 2003-11-25

K1 500m K j

3 DOBROWOLSKA Jadwiga 2003-03-25

K1 500m K j

4 JACKOWSKA Weronika 2003-12-12

K1 500m K j

5 KLEMCZAK Oliwia 2004-02-12

K1 500m K jm

6 KUŚTA Maja 2004-03-15

K1 500m K jm

7 SZORCZ Oliwia 2005-08-30

K1 500m K jm

8 ŻUKOWSKI Jakub 2000-06-03

K1 500m M

9 JANISZEWSKI Tomasz 2003-08-16

K1 500m M j

10 JANASZAK Dawid 2003-04-22

K1 500m M j

11 ANIOŁA Marcel 2007-03-14

K1 500m M mł

12 SZORCZ Jakub 2007-03-12

K1 500m M mł

13 WOJCIECHOWSKI Kuba 2006-09-12

K1 500m M mł

14 ALEKSANDROWICZ Weronika
( ALEKSANDROWICZ-DOBROWOLSKA )
2003-11-25

K2 500m K j

15 DOBROWOLSKA Jadwiga
( ALEKSANDROWICZ-DOBROWOLSKA )
2003-03-25

K2 500m K j

16 SZORCZ Jakub
( SZORCZ-WOJCIECHOWSKI )
2007-03-12

K2 500m M mł

17 WOJCIECHOWSKI Kuba
( SZORCZ-WOJCIECHOWSKI )
2006-09-12

K2 500m M mł

 
ksgpower.pl
KS GPower Gorzów Liczba zgłoszeń: 34 w tym osób ( 30 ) K-14 M-16
NrLicencji: 02/LB/18

Wykupiona na rok2020

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 BOHDZIUN Maja 2012-09-07

K1 500m K dz

2 BŁASZCZYK Agata 2002-04-06

K1 500m K j

3 BORUTA Agata 2002-03-11

K1 500m K j

4 KĘDZIORA Natalia 2005-12-05

K1 500m K jm

5 ŁUGOWSKA Zuzanna 2005-11-26

K1 500m K jm

6 SELIWAŃSKA Julia 2005-04-28

K1 500m K jm

7 GĘBICKA Patrycja 2006-08-14

K1 500m K mł

8 KĘDZIORA Maja 2007-10-27

K1 500m K mł

9 KONOPSKA Wiktoria 2006-06-12

K1 500m K mł

10 ZYCHOWICZ Zuzanna 2007-06-14

K1 500m K mł

11 KORSAK Przemysław 1999-04-08

K1 500m M

12 KLEIST Mikołaj 2011-01-19

K1 500m M dz

13 KRZYŚKÓW Kosma 2008-02-11

K1 500m M dz

14 KULPA Bartosz 2009-02-08

K1 500m M dz

15 SZOTT Paweł 2008-07-01

K1 500m M dz

16 LISKOWSKI Adam 2003-11-14

K1 500m M j

17 WAWER Dominik 2002-06-24

K1 500m M j

18 ZYCHOWICZ Adrian 2002-04-02

K1 500m M j

19 GAWŁOWSKI Jakub 2004-03-12

K1 500m M jm

20 KLEIST Kacper 2007-10-02

K1 500m M mł

21 KRAUS Dominik 2007-04-14

K1 500m M mł

22 KUBALSKI Mateusz 2007-10-25

K1 500m M mł

23 LOREK Filip 2006-03-07

K1 500m M mł

24 RUSYNIAK Jakub 2007-02-07

K1 500m M mł

25 KAMIENIECKA Julia
( KAMIENIECKA-KROPLEWSKA )
2010-03-25

K2 500m K dz

26 KROPLEWSKA Noemi
( KAMIENIECKA-KROPLEWSKA )
2011-05-28

K2 500m K dz

27 DYJAK Katarzyna
( KRAWCZYK-DYJAK )
2010-01-01

K2 500m K dz

28 KRAWCZYK Gabriela
( KRAWCZYK-DYJAK )
2009-01-31

K2 500m K dz

29 BŁASZCZYK Agata
( BORUTA-BŁASZCZYK )
2002-04-06

K2 500m K j

30 BORUTA Agata
( BORUTA-BŁASZCZYK )
2002-03-11

K2 500m K j

31 ŁUGOWSKA Zuzanna
( ŁUGOWSKA-SELIWAŃSKA )
2005-11-26

K2 500m K jm

32 SELIWAŃSKA Julia
( ŁUGOWSKA-SELIWAŃSKA )
2005-04-28

K2 500m K jm

33 GĘBICKA Patrycja
( GĘBICKA-KONOPSKA )
2006-08-14

K2 500m K mł

34 KONOPSKA Wiktoria
( GĘBICKA-KONOPSKA )
2006-06-12

K2 500m K mł

35 KĘDZIORA Maja
( KĘDZIORA-ZYCHOWICZ )
2007-10-27

K2 500m K mł

36 ZYCHOWICZ Zuzanna
( KĘDZIORA-ZYCHOWICZ )
2007-06-14

K2 500m K mł

37 GABER Jakub
( GABER-MOKRZYCKI )
2011-02-01

K2 500m M dz

38 MOKRZYCKI Marcel
( GABER-MOKRZYCKI )
2008-09-01

K2 500m M dz

39 WAWER Dominik
( WAWER-ZYCHOWICZ )
2002-06-24

K2 500m M j

40 ZYCHOWICZ Adrian
( WAWER-ZYCHOWICZ )
2002-04-02

K2 500m M j

41 KLEIST Kacper
( KLEIST-RUSYNIAK )
2007-10-02

K2 500m M mł

42 RUSYNIAK Jakub
( KLEIST-RUSYNIAK )
2007-02-07

K2 500m M mł

43 KUBALSKI Mateusz
( KUBALSKI-LOREK )
2007-10-25

K2 500m M mł

44 LOREK Filip
( KUBALSKI-LOREK )
2006-03-07

K2 500m M mł

 
posnania.pl
KS Posnania Poznań Liczba zgłoszeń: 98 w tym osób ( 85 ) K-24 M-61
NrLicencji: 10/WP/18

Wykupiona w roku :

2021

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 BARANOWSKA Michalina 2008-08-09

C1 500m K dz

2 ZIELIŃSKA Marta 2008-10-15

C1 500m K dz

3 FECHNER Luiza 2003-10-14

C1 500m K j

4 GLAESER Aleksandra 2003-11-20

C1 500m K j

5 BRZEZIŃSKA Marta 2005-05-23

C1 500m K jm

6 KINAST Zuzanna 2005-12-26

C1 500m K jm

7 SEYDLEWICZ Karolina 2004-01-17

C1 500m K jm

8 SOŁTYŃSKA Amelia 2007-09-02

C1 500m K mł

9 KUDŁA Michał 1991-10-17

C1 500m M

10 NOWACKI Dominik 1997-01-01

C1 500m M

11 WITKOWSKI Łukasz 1996-02-25

C1 500m M

12 BASHOV Maksym 2008-07-02

C1 500m M dz

13 JANCZAK Tomasz 2003-09-29

C1 500m M j

14 PIECHOCKI Jakub 2003-07-08

C1 500m M j

15 FILIPCZAK Kacper 2005-01-05

C1 500m M jm

16 GNIOT Jakub 2005-08-03

C1 500m M jm

17 GRZELSKI Kacper 2005-05-02

C1 500m M jm

18 KLAK Kacper 2004-02-15

C1 500m M jm

19 NOWICKI Jakub 2004-01-20

C1 500m M jm

20 SOBCZAK Szymon 2004-07-30

C1 500m M jm

21 BRZEZIŃSKI Krzysztof 2007-05-10

C1 500m M mł

22 KOWALSKI Tymoteusz 2006-04-11

C1 500m M mł

23 LASAK Paweł 2007-07-24

C1 500m M mł

24 MACHOWIAK Wojciech 2007-01-03

C1 500m M mł

25 SZMAGAJ Aleks 2006-07-22

C1 500m M mł

26 WALCZAK Maksymilian 2006-04-21

C1 500m M mł

27 FECHNER Luiza
( FECHNER-GLAESER )
2003-10-14

C2 500m K j

28 GLAESER Aleksandra
( FECHNER-GLAESER )
2003-11-20

C2 500m K j

29 BRZEZIŃSKA Marta
( BRZEZIŃSKA-SEYDLEWICZ )
2005-05-23

C2 500m K jm

30 SEYDLEWICZ Karolina
( BRZEZIŃSKA-SEYDLEWICZ )
2004-01-17

C2 500m K jm

31 NOWACKI Dominik
( NOWACKI-WITKOWSKI )
1997-01-01

C2 500m M

32 WITKOWSKI Łukasz
( NOWACKI-WITKOWSKI )
1996-02-25

C2 500m M

33 JANCZAK Tomasz
( JANCZAK-PIECHOCKI )
2003-09-29

C2 500m M j

34 PIECHOCKI Jakub
( JANCZAK-PIECHOCKI )
2003-07-08

C2 500m M j

35 FILIPCZAK Kacper
( FILIPCZAK-GRZELSKI )
2005-01-05

C2 500m M jm

36 GRZELSKI Kacper
( FILIPCZAK-GRZELSKI )
2005-05-02

C2 500m M jm

37 GNIOT Jakub
( GNIOT-KLAK )
2005-08-03

C2 500m M jm

38 KLAK Kacper
( GNIOT-KLAK )
2004-02-15

C2 500m M jm

39 NOWICKI Jakub
( NOWICKI-SOBCZAK )
2004-01-20

C2 500m M jm

40 SOBCZAK Szymon
( NOWICKI-SOBCZAK )
2004-07-30

C2 500m M jm

41 KOWALSKI Tymoteusz
( KOWALSKI-LASAK )
2006-04-11

C2 500m M mł

42 LASAK Paweł
( KOWALSKI-LASAK )
2007-07-24

C2 500m M mł

43 BRZEZIŃSKI Krzysztof
( MACHOWIAK-BRZEZIŃSKI )
2007-05-10

C2 500m M mł

44 MACHOWIAK Wojciech
( MACHOWIAK-BRZEZIŃSKI )
2007-01-03

C2 500m M mł

45 SZMAGAJ Aleks
( SZMAGAJ-WALCZAK )
2006-07-22

C2 500m M mł

46 WALCZAK Maksymilian
( SZMAGAJ-WALCZAK )
2006-04-21

C2 500m M mł

47 BRZEZIŃSKA Marta
( FECHNER-BRZEZIŃSKA-GLAESER-SEYDLEWICZ )
2005-05-23

C4 500m K

48 FECHNER Luiza
( FECHNER-BRZEZIŃSKA-GLAESER-SEYDLEWICZ )
2003-10-14

C4 500m K

49 GLAESER Aleksandra
( FECHNER-BRZEZIŃSKA-GLAESER-SEYDLEWICZ )
2003-11-20

C4 500m K

50 SEYDLEWICZ Karolina
( FECHNER-BRZEZIŃSKA-GLAESER-SEYDLEWICZ )
2004-01-17

C4 500m K

51 GRZELSKI Kacper
( PIECHOCKI-GRZELSKI-KLAK-NOWICKI )
2005-05-02

C4 500m M

52 KLAK Kacper
( PIECHOCKI-GRZELSKI-KLAK-NOWICKI )
2004-02-15

C4 500m M

53 NOWICKI Jakub
( PIECHOCKI-GRZELSKI-KLAK-NOWICKI )
2004-01-20

C4 500m M

54 PIECHOCKI Jakub
( PIECHOCKI-GRZELSKI-KLAK-NOWICKI )
2003-07-08

C4 500m M

55 JANCZAK Tomasz
( WITKOWSKI-NOWACKI-JANCZAK-SOBCZAK )
2003-09-29

C4 500m M

56 NOWACKI Dominik
( WITKOWSKI-NOWACKI-JANCZAK-SOBCZAK )
1997-01-01

C4 500m M

57 SOBCZAK Szymon
( WITKOWSKI-NOWACKI-JANCZAK-SOBCZAK )
2004-07-30

C4 500m M

58 WITKOWSKI Łukasz
( WITKOWSKI-NOWACKI-JANCZAK-SOBCZAK )
1996-02-25

C4 500m M

59 BASHOV Maksym
( BASHOV-DUDA-NOSILA-GÓRNIAK )
2008-07-02

C4 V 200m M dz

60 DUDA Leon
( BASHOV-DUDA-NOSILA-GÓRNIAK )
2008-01-01

C4 V 200m M dz

61 GÓRNIAK Bartłomiej
( BASHOV-DUDA-NOSILA-GÓRNIAK )
2008-01-01

C4 V 200m M dz

62 NOSILA Jacek
( BASHOV-DUDA-NOSILA-GÓRNIAK )
2008-01-01

C4 V 200m M dz

63 NAROŻNY Jakub
( PRAŻYŃSKI-ZAKRZEWICZ-NAROŻNY-NASKRĘT )
2009-10-30

C4 V 200m M dz

64 NASKRĘT Szymon
( PRAŻYŃSKI-ZAKRZEWICZ-NAROŻNY-NASKRĘT )
2008-06-02

C4 V 200m M dz

65 PRAŻYŃSKI Jacek
( PRAŻYŃSKI-ZAKRZEWICZ-NAROŻNY-NASKRĘT )
2008-01-01

C4 V 200m M dz

66 ZAKRZEWICZ Mikołaj
( PRAŻYŃSKI-ZAKRZEWICZ-NAROŻNY-NASKRĘT )
2008-01-01

C4 V 200m M dz

67 HOFFMANN Joanna 2004-11-07

K1 500m K jm

68 KOŁODZIEJCZAK Zuzanna 2004-02-12

K1 500m K jm

69 WAWRZYNIAK Julia 2005-10-09

K1 500m K jm

70 JANIAK Oliwia 2007-06-10

K1 500m K mł

71 JANUSZEWSKA Martyna 2007-01-02

K1 500m K mł

72 LOBA Wiktoria 2007-05-18

K1 500m K mł

73 OWCZARZAK Wiktoria 2007-01-21

K1 500m K mł

74 SZUCHNIK Natalia 2006-01-28

K1 500m K mł

75 STABNO Bartosz 1991-12-10

K1 500m M

76 SZAFRANIEC Stanisław 2001-11-18

K1 500m M

77 WECKWERT Filip 1999-04-24

K1 500m M

78 KOPERSKI Tomasz 2003-04-08

K1 500m M j

79 KOZŁOWSKI Tomasz 2003-05-17

K1 500m M j

80 NOWACKI Marcin 2002-02-27

K1 500m M j

81 PIETRZAK Antoni 2002-06-05

K1 500m M j

82 POLIŃSKI Kacper 2003-07-03

K1 500m M j

83 KONIECZNY Kacper 2005-01-02

K1 500m M jm

84 PIETRZAK Mateusz 2004-02-08

K1 500m M jm

85 SCIBILIA Nicholas 2004-05-08

K1 500m M jm

86 STANIEWSKI Antoni 2005-09-28

K1 500m M jm

87 SZYMURA Eryk 2005-06-06

K1 500m M jm

88 TOCHMAN Kacper 2004-08-07

K1 500m M jm

89 WALKOWIAK Wiktor 2004-04-06

K1 500m M jm

90 ZAWODNY Dawid 2004-08-12

K1 500m M jm

91 BRODOWSKI Igor 2007-09-24

K1 500m M mł

92 CICHOŃ Marcel 2007-01-12

K1 500m M mł

93 DUDZIAK Dominik 2006-07-20

K1 500m M mł

94 KOZBER Maksymikian 2007-07-15

K1 500m M mł

95 MAŁECKI Jakub 2007-06-04

K1 500m M mł

96 MIJAKOWSKI Mikołaj 2007-05-24

K1 500m M mł

97 OIŃSKI Franek 2007-06-19

K1 500m M mł

98 PILACZYŃSKI Piotr 2007-08-14

K1 500m M mł

99 PŁACZEK Igor 2006-05-15

K1 500m M mł

100 PŁONKA Wojciech 2006-05-24

K1 500m M mł

101 RASZEJA Marcel 2007-02-02

K1 500m M mł

102 SCIBILIA Thomas 2006-05-16

K1 500m M mł

103 SZOT Szymon 2006-07-09

K1 500m M mł

104 WAWRZYNIAK Grzegorz 2007-01-01

K1 500m M mł

105 WAWRZYNIAK Jan 2006-04-09

K1 500m M mł

106 HENECZKOWSKA Antonina
( HENECZKOWSKA-JANIAK )
2009-08-06

K2 500m K dz

107 JANIAK Gabrysia
( HENECZKOWSKA-JANIAK )
2008-09-07

K2 500m K dz

108 IGNACZAK Oliwia
( IGNACZAK-SŁABOSZEWSKA )
2009-08-09

K2 500m K dz

109 SŁABOSZEWSKA Maja
( IGNACZAK-SŁABOSZEWSKA )
2009-05-05

K2 500m K dz

110 HOFFMANN Joanna
( HOFFMANN-KOŁODZIEJCZAK )
2004-11-07

K2 500m K jm

111 KOŁODZIEJCZAK Zuzanna
( HOFFMANN-KOŁODZIEJCZAK )
2004-02-12

K2 500m K jm

112 JANUSZEWSKA Martyna
( JANUSZEWSKA-OWCZARZAK )
2007-01-02

K2 500m K mł

113 OWCZARZAK Wiktoria
( JANUSZEWSKA-OWCZARZAK )
2007-01-21

K2 500m K mł

114 LOBA Wiktoria
( LOBA-SZUCHNIK )
2007-05-18

K2 500m K mł

115 SZUCHNIK Natalia
( LOBA-SZUCHNIK )
2006-01-28

K2 500m K mł

116 KOPERSKI Tomasz
( PIETRZAK-KOPERSKI )
2003-04-08

K2 500m M j

117 PIETRZAK Antoni
( PIETRZAK-KOPERSKI )
2002-06-05

K2 500m M j

118 KOZŁOWSKI Tomasz
( POLIŃSKI-KOZŁOWSKI )
2003-05-17

K2 500m M j

119 POLIŃSKI Kacper
( POLIŃSKI-KOZŁOWSKI )
2003-07-03

K2 500m M j

120 KONIECZNY Kacper
( KONIECZNY-WALKOWIAK )
2005-01-02

K2 500m M jm

121 WALKOWIAK Wiktor
( KONIECZNY-WALKOWIAK )
2004-04-06

K2 500m M jm

122 PIETRZAK Mateusz
( PIETRZAK-SCIBILIA )
2004-02-08

K2 500m M jm

123 SCIBILIA Nicholas
( PIETRZAK-SCIBILIA )
2004-05-08

K2 500m M jm

124 SZYMURA Eryk
( SZYMURA-TOCHMAN )
2005-06-06

K2 500m M jm

125 TOCHMAN Kacper
( SZYMURA-TOCHMAN )
2004-08-07

K2 500m M jm

126 KOZBER Maksymikian
( KOZBER-WAWRZYNIAK )
2007-07-15

K2 500m M mł

127 WAWRZYNIAK Grzegorz
( KOZBER-WAWRZYNIAK )
2007-01-01

K2 500m M mł

128 MAŁECKI Jakub
( MAŁECKI-OIŃSKI )
2007-06-04

K2 500m M mł

129 OIŃSKI Franek
( MAŁECKI-OIŃSKI )
2007-06-19

K2 500m M mł

130 MIJAKOWSKI Mikołaj
( MIJAKOWSKI-PŁONKA )
2007-05-24

K2 500m M mł

131 PŁONKA Wojciech
( MIJAKOWSKI-PŁONKA )
2006-05-24

K2 500m M mł

132 PŁACZEK Igor
( PŁACZEK-SZOT )
2006-05-15

K2 500m M mł

133 SZOT Szymon
( PŁACZEK-SZOT )
2006-07-09

K2 500m M mł

134 RASZEJA Marcel
( RASZEJA-WAWRZYNIAK )
2007-02-02

K2 500m M mł

135 WAWRZYNIAK Jan
( RASZEJA-WAWRZYNIAK )
2006-04-09

K2 500m M mł

136 DATA Katarzyna
( DATA-GAŁKA-GARBATOWSKA-SZYMKOWIAK )
2008-01-17

K4 500m K dz

137 GAŁKA Zuzanna
( DATA-GAŁKA-GARBATOWSKA-SZYMKOWIAK )
2008-05-31

K4 500m K dz

138 GARBATOWSKA Angelika
( DATA-GAŁKA-GARBATOWSKA-SZYMKOWIAK )
2008-01-31

K4 500m K dz

139 SZYMKOWIAK Agata
( DATA-GAŁKA-GARBATOWSKA-SZYMKOWIAK )
2008-04-11

K4 500m K dz

140 NIESKURSKI Szymon
( NIESKURSKI-OWCZARZAK-SZCZEPANIAK-WOJTKOWIAK )
2009-07-06

K4 500m M dz

141 OWCZARZAK Dawid
( NIESKURSKI-OWCZARZAK-SZCZEPANIAK-WOJTKOWIAK )
2008-06-01

K4 500m M dz

142 SZCZEPANIAK Bartosz
( NIESKURSKI-OWCZARZAK-SZCZEPANIAK-WOJTKOWIAK )
2010-03-11

K4 500m M dz

143 WOJTKOWIAK Dominik
( NIESKURSKI-OWCZARZAK-SZCZEPANIAK-WOJTKOWIAK )
2008-07-16

K4 500m M dz

144 BRODOWSKI Igor
( BRODOWSKI-CICHOŃ-KAŹMIEROWSKI-PILACZYŃSKI )
2007-09-24

K4 500m M mł

145 CICHOŃ Marcel
( BRODOWSKI-CICHOŃ-KAŹMIEROWSKI-PILACZYŃSKI )
2007-01-12

K4 500m M mł

146 KAŹMIEROWSKI Filip
( BRODOWSKI-CICHOŃ-KAŹMIEROWSKI-PILACZYŃSKI )
2007-04-13

K4 500m M mł

147 PILACZYŃSKI Piotr
( BRODOWSKI-CICHOŃ-KAŹMIEROWSKI-PILACZYŃSKI )
2007-08-14

K4 500m M mł

 
www.stomilpoznan.pl
KS Stomil Poznań Liczba zgłoszeń: 5 w tym osób ( 4 ) K-1 M-3
NrLicencji: 13/WP/18

Wykupiona w roku :

2021

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 KUSZAK Inga 2007-09-16

K1 500m K mł

2 PIETRZAK Kamil 2003-07-01

K1 500m M j

3 MAZANKA Wiktor 2004-09-24

K1 500m M jm

4 SOBCZYK Tymoteusz 2004-07-28

K1 500m M jm

5 MAZANKA Wiktor
( MAZANKA-SOBCZYK )
2004-09-24

K2 500m M jm

6 SOBCZYK Tymoteusz
( MAZANKA-SOBCZYK )
2004-07-28

K2 500m M jm

 
KS Warta Poznań Liczba zgłoszeń: 28 w tym osób ( 23 ) K-9 M-14
NrLicencji: 03/WP/18

Wykupiona na rok2020

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 GRZELKIEWICZ Paulina 1999-06-12

C1 500m K

2 STANNY Magda 1993-03-15

C1 500m K

3 CZAJKOWSKA Anna 2003-11-13

C1 500m K j

4 GLABUS Bernadeta 2005-03-30

C1 500m K jm

5 GOŹDZIEWSKA Patrycja 2005-05-18

C1 500m K jm

6 CYBULA Mateusz 1999-10-08

C1 500m M

7 RUSIECKI Maurycy 2008-05-02

C1 500m M dz

8 STANEK Kacper 2008-03-21

C1 500m M dz

9 WILGA Eryk 2004-06-27

C1 500m M jm

10 WOJKIEWICZ Mateusz 2005-05-20

C1 500m M jm

11 KRAWIEC Marceli 2006-01-04

C1 500m M mł

12 KUBICA Krystian 2006-05-08

C1 500m M mł

13 MICHALAK Antoni 2006-01-01

C1 500m M mł

14 SOBCZAK Declan 2006-01-01

C1 500m M mł

15 WILGA Alex 2007-04-13

C1 500m M mł

16 GLABUS Bernadeta
( GLABUS-GOŹDZIEWSKA )
2005-03-30

C2 500m K jm

17 GOŹDZIEWSKA Patrycja
( GLABUS-GOŹDZIEWSKA )
2005-05-18

C2 500m K jm

18 WILGA Eryk
( WILGA-WOJKIEWICZ )
2004-06-27

C2 500m M jm

19 WOJKIEWICZ Mateusz
( WILGA-WOJKIEWICZ )
2005-05-20

C2 500m M jm

20 KRAWIEC Marceli
( KRAWIEC-KUBICA )
2006-01-04

C2 500m M mł

21 KUBICA Krystian
( KRAWIEC-KUBICA )
2006-05-08

C2 500m M mł

22 MICHALAK Antoni
( MICHALAK-SOBCZAK )
2006-01-01

C2 500m M mł

23 SOBCZAK Declan
( MICHALAK-SOBCZAK )
2006-01-01

C2 500m M mł

24 NOWAK Sandra 2009-06-10

C4 V 200m K dz

25 RASSAK Martyna 2009-09-20

C4 V 200m K dz

26 GROMADECKA Marika 2009-01-01

K1 500m K dz

27 KUBIAK Matylda 2004-09-16

K1 500m K jm

28 NAPIERAŁA Wiktor 2004-07-07

K1 500m M jm

29 GROMADECKI Nikodem 2007-03-04

K1 500m M mł

30 KUBIAK Józef 2006-01-01

K1 500m M mł

31 GROMADECKI Dominik
( GROMADECKI-NAPIERAŁA )
2004-11-09

K2 500m M jm

32 NAPIERAŁA Wiktor
( GROMADECKI-NAPIERAŁA )
2004-07-07

K2 500m M jm

33 GROMADECKI Nikodem
( GROMADECKI-KUBIAK )
2007-03-04

K2 500m M mł

34 KUBIAK Józef
( GROMADECKI-KUBIAK )
2006-01-01

K2 500m M mł

 
Facebook.com/WlokniarzChelmza
KST Włókniarz Chełmża Liczba zgłoszeń: 23 w tym osób ( 22 ) K-10 M-12
NrLicencji: 04/KP/18

Wykupiona na rok2020

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 GÓRSKA Maja 2008-06-17

C1 500m K dz

2 MACHALEWSKA Jagoda 2007-01-01

C1 500m K mł

3 STODULSKA Jagoda 2007-01-01

C1 500m K mł

4 OSIŃSKI Bartosz 2009-01-01

C1 500m M dz

5 LEWANDOWSKI Jacek 2007-01-01

C1 500m M mł

6 MACHALEWSKA Jagoda
( MACHALEWSKA-STODULSKA )
2007-01-01

C2 500m K mł

7 STODULSKA Jagoda
( MACHALEWSKA-STODULSKA )
2007-01-01

C2 500m K mł

8 KULIGOWSKI Maksymilian
( LEWANDOWSKI-KULIGOWSKI )
2006-12-01

C2 500m M mł

9 LEWANDOWSKI Jacek
( LEWANDOWSKI-KULIGOWSKI )
2007-01-01

C2 500m M mł

10 BONDARENKO Zuzanna 2008-01-01

K1 500m K dz

11 WERNER Martyna 2008-01-02

K1 500m K dz

12 WIĘCŁAWSKA Zofia 2006-12-22

K1 500m K mł

13 ZIÓŁKOWSKA Oliwia 2007-01-21

K1 500m K mł

14 KUCIAK Szymon 2008-01-01

K1 500m M dz

15 BERING Daniel 2006-01-01

K1 500m M mł

16 JUCHTOWSKI Emil 2006-01-01

K1 500m M mł

17 ROMANOWSKI Maksymilian 2007-01-01

K1 500m M mł

18 ZIELIŃSKI Dominik 2006-01-05

K1 500m M mł

19 GÓRZYŃSKA Klaudia
( GÓRZYŃSKA-ZIÓŁKOWSKA )
2007-03-26

K2 500m K mł

20 ZIÓŁKOWSKA Julia
( GÓRZYŃSKA-ZIÓŁKOWSKA )
2007-01-21

K2 500m K mł

21 WIĘCŁAWSKA Zofia
( WIĘCŁAWSKA-ZDROJEWSKA )
2006-12-22

K2 500m K mł

22 ZDROJEWSKA Barbara
( WIĘCŁAWSKA-ZDROJEWSKA )
2006-12-12

K2 500m K mł

23 DOLECKI Dominik
( DOLECKI-SITKOWSKI )
2008-01-01

K2 500m M dz

24 SITKOWSKI Bartosz
( DOLECKI-SITKOWSKI )
2008-01-01

K2 500m M dz

25 JUCHTOWSKI Dominik
( JUCHTOWSKI-OLSZEWSKI )
2009-01-01

K2 500m M dz

26 OLSZEWSKI Kamil
( JUCHTOWSKI-OLSZEWSKI )
2008-01-01

K2 500m M dz

27 BERING Daniel
( BERING-ROMANOWSKI )
2006-01-01

K2 500m M mł

28 ROMANOWSKI Maksymilian
( BERING-ROMANOWSKI )
2007-01-01

K2 500m M mł

29 JUCHTOWSKI Emil
( JUCHTOWSKI-ZIELIŃSKI )
2006-01-01

K2 500m M mł

30 ZIELIŃSKI Dominik
( JUCHTOWSKI-ZIELIŃSKI )
2006-01-05

K2 500m M mł

31 GÓRZYŃSKA Klaudia
( ZDROJEWSKA-GÓRZYŃSKA-ZIÓŁKOWSKA-ZIÓŁKOWSKA )
2007-03-26

K4 500m K mł

32 ZDROJEWSKA Barbara
( ZDROJEWSKA-GÓRZYŃSKA-ZIÓŁKOWSKA-ZIÓŁKOWSKA )
2006-12-12

K4 500m K mł

33 ZIÓŁKOWSKA Julia
( ZDROJEWSKA-GÓRZYŃSKA-ZIÓŁKOWSKA-ZIÓŁKOWSKA )
2007-01-21

K4 500m K mł

34 ZIÓŁKOWSKA Oliwia
( ZDROJEWSKA-GÓRZYŃSKA-ZIÓŁKOWSKA-ZIÓŁKOWSKA )
2007-01-21

K4 500m K mł

 
ktw.kalisz.pl
KTW Kalisz Liczba zgłoszeń: 4 w tym osób ( 3 ) K-0 M-3
NrLicencji: 05/WP/18

Wykupiona na rok2020

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 BIAŁOŻYT Bartosz 2003-11-19

K1 500m M j

2 BARCZEWSKI Maksymilian 2005-01-18

K1 500m M jm

3 SZPILA Sambor 2005-04-16

K1 500m M jm

4 BARCZEWSKI Maksymilian
( BARCZEWSKI-SZPILA )
2005-01-18

K2 500m M jm

5 SZPILA Sambor
( BARCZEWSKI-SZPILA )
2005-04-16

K2 500m M jm

 
KU AZS Politechnika Opole Liczba zgłoszeń: 2 w tym osób ( 2 ) K-1 M-1
NrLicencji: 01/OP/18

Wykupiona w roku :

2021

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 JACEWICZ Aleksandra 2000-08-01

C1 500m K

2 BORGIEŁ Mateusz 1997-08-05

C1 500m M

 
dora.kwasniewska@gmail.com
LKK Hubertus Biały Bór Liczba zgłoszeń: 8 w tym osób ( 8 ) K-6 M-2
NrLicencji: 07/ZP/18

Wykupiona na rok2020

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 CHEMEL Amelia 2008-01-11

K1 500m K dz

2 GÓRKO Maja 2009-02-09

K1 500m K dz

3 SOKÓLSKA Oliwia 2008-09-13

K1 500m K dz

4 SZAMOCKA Kaja 2008-03-10

K1 500m K dz

5 ORZEŁ Nikola 2007-02-26

K1 500m K mł

6 STASIUK Martyna 2006-06-09

K1 500m K mł

7 KWAŚNIEWSKI-DROŹDZIEL Dawid 2008-09-17

K1 500m M dz

8 PILARSKI Filip 2009-03-02

K1 500m M dz

 
falalublin.p
LTK Fala Lublin Liczba zgłoszeń: 9 w tym osób ( 9 ) K-3 M-6
NrLicencji: 01/LU/18

Wykupiona na rok2020

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 KRZYŻAK Iga 2009-09-10

K1 500m K dz

2 ODÓJ Amelia 2008-01-04

K1 500m K dz

3 TAMULEWICZ Kaja 2007-10-10

K1 500m K mł

4 WIERUSZEWSKI Wiktor 1996-02-23

K1 500m M

5 AUGUSTYNEK Dominik 2009-01-19

K1 500m M dz

6 ZUBLILEWICZ Szymon 2008-12-22

K1 500m M dz

7 PALUCH Ernest 2003-02-04

K1 500m M j

8 KOPYL Heorhii 2005-01-13

K1 500m M jm

9 GIEROBA Dawid 2006-08-31

K1 500m M mł

 
MKK Viking Małomice Liczba zgłoszeń: 4 w tym osób ( 5 ) K-4 M-1
NrLicencji: 06/LB/18

Wykupiona na rok2020

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 DURCZAK Mateusz 2006-07-17

K1 500m M mł

2 LEŚNIEWSKA Anna
( LEŚNIEWSKA-PRASAŁ )
2007-07-05

K2 500m K mł

3 PRASAŁ Zuzanna
( LEŚNIEWSKA-PRASAŁ )
2006-10-16

K2 500m K mł

4 DUBLICKA Natalia
( WOJTAŚ-DUBLICKA )
2006-04-17

K2 500m K mł

5 WOJTAŚ Emilia
( WOJTAŚ-DUBLICKA )
2006-05-07

K2 500m K mł

6 DUBLICKA Natalia
( DUBLICKA-LEŚNIEWSKA-PRASAŁ-WOJTAŚ )
2006-04-17

K4 500m K mł

7 LEŚNIEWSKA Anna
( DUBLICKA-LEŚNIEWSKA-PRASAŁ-WOJTAŚ )
2007-07-05

K4 500m K mł

8 PRASAŁ Zuzanna
( DUBLICKA-LEŚNIEWSKA-PRASAŁ-WOJTAŚ )
2006-10-16

K4 500m K mł

9 WOJTAŚ Emilia
( DUBLICKA-LEŚNIEWSKA-PRASAŁ-WOJTAŚ )
2006-05-07

K4 500m K mł

 
MKS Czechowice-Dziedzice Liczba zgłoszeń: 9 w tym osób ( 7 ) K-2 M-5
NrLicencji: 04/SL/18

Wykupiona na rok2020

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 GRZYBOWSKI Marcin 1989-01-10

C1 500m M

2 WIZNER Bartosz 2005-04-17

C1 500m M jm

3 GRZECHNIK Natalia 2004-07-19

K1 500m K jm

4 KUPCZEWSKA Wioletta 2005-09-05

K1 500m K jm

5 BYRDEK Dawid 1999-03-16

K1 500m M

6 STAROWICZ Dominik 1998-03-19

K1 500m M

7 KLUKA Oliwier 2004-11-04

K1 500m M jm

8 GRZECHNIK Natalia
( GRZECHNIK-KUPCZEWSKA )
2004-07-19

K2 500m K jm

9 KUPCZEWSKA Wioletta
( GRZECHNIK-KUPCZEWSKA )
2005-09-05

K2 500m K jm

10 BYRDEK Dawid
( BYRDEK-STAROWICZ )
1999-03-16

K2 500m M

11 STAROWICZ Dominik
( BYRDEK-STAROWICZ )
1998-03-19

K2 500m M

 
MKSW Trzebinia Liczba zgłoszeń: 5 w tym osób ( 4 ) K-3 M-1
NrLicencji: 05/MA/18

Wykupiona na rok2020

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 ŁOBOZIAK Elżbieta 2002-07-30

C1 500m K j

2 MNICH Aleksandra 2003-04-01

C1 500m K j

3 TOPA Anna 2003-10-24

C1 500m K j

4 WOCH Piotr 2004-08-18

C1 500m M jm

5 MNICH Aleksandra
( MNICH-TOPA )
2003-04-01

C2 500m K j

6 TOPA Anna
( MNICH-TOPA )
2003-10-24

C2 500m K j

 
aakaminski@interia.pl
OKSW Olsztyn Liczba zgłoszeń: 4 w tym osób ( 4 ) K-1 M-3
NrLicencji: 06/WN/18

Wykupiona w roku :

2021

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 WALCZAK Julia 2000-10-07

C1 500m K

2 BARNIAK Tomasz 1995-03-06

C1 500m M

3 KAMIŃSKI Mateusz 1991-05-03

C1 500m M

4 SZAJDEK Michał 2003-02-18

C1 500m M j

 
poznanazs.pl
OŚ AZS Politechniki Poznańskiej Liczba zgłoszeń: 15 w tym osób ( 12 ) K-3 M-9
NrLicencji: 04/WP/18

Wykupiona w roku :

2021

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 KOCH Maria 2003-12-16

K1 500m K j

2 PRZYBYLAK Justyna 2006-04-06

K1 500m K mł

3 POZIEMBA Krystian 2000-05-02

K1 500m M

4 SMEKTAŁA Oskar 2001-03-15

K1 500m M

5 URBAŃSKI Jan 1999-08-22

K1 500m M

6 SOBCZAK Jakub 2002-02-20

K1 500m M j

7 URBAŃSKI Wojciech 2002-04-23

K1 500m M j

8 ZALUTSKYI Maksym 2002-06-27

K1 500m M j

9 SOBKOWIAK Wiktor 2004-06-16

K1 500m M jm

10 WIŚNIEWSKI Jan 2004-05-11

K1 500m M jm

11 ZIEMSKI Maksymilian 2004-08-17

K1 500m M jm

12 KOCH Maria
( KOCH-PERŻYŁO )
2003-12-16

K2 500m K j

13 PERŻYŁO Julia
( KOCH-PERŻYŁO )
2003-07-02

K2 500m K j

14 SMEKTAŁA Oskar
( SMEKTAŁA-URBAŃSKI )
2001-03-15

K2 500m M

15 URBAŃSKI Jan
( SMEKTAŁA-URBAŃSKI )
1999-08-22

K2 500m M

16 SOBCZAK Jakub
( SOBCZAK-URBAŃSKI )
2002-02-20

K2 500m M j

17 URBAŃSKI Wojciech
( SOBCZAK-URBAŃSKI )
2002-04-23

K2 500m M j

18 WIŚNIEWSKI Jan
( WIŚNIEWSKI-ZIEMSKI )
2004-05-11

K2 500m M jm

19 ZIEMSKI Maksymilian
( WIŚNIEWSKI-ZIEMSKI )
2004-08-17

K2 500m M jm

 
PKS Korona Elbląg Liczba zgłoszeń: 9 w tym osób ( 6 ) K-0 M-6
NrLicencji: 07/WN/18

Wykupiona w roku :

2021

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 KIEŁCZEWSKI Szymon 2005-08-19

C1 500m M jm

2 STAŃCZEWSKI Nikodem 2005-06-15

C1 500m M jm

3 BRYKALSKI Jan 2006-02-14

C1 500m M mł

4 KRECZMAN Hubert 2006-09-04

C1 500m M mł

5 STAŃCZEWSKI Dominik 2007-02-21

C1 500m M mł

6 STASIEŁOWICZ Patryk 2006-12-27

C1 500m M mł

7 KIEŁCZEWSKI Szymon
( KIEŁCZEWSKI-STAŃCZEWSKI )
2005-08-19

C2 500m M jm

8 STAŃCZEWSKI Nikodem
( KIEŁCZEWSKI-STAŃCZEWSKI )
2005-06-15

C2 500m M jm

9 BRYKALSKI Jan
( BRYKALSKI-STAŃCZEWSKI )
2006-02-14

C2 500m M mł

10 STAŃCZEWSKI Dominik
( BRYKALSKI-STAŃCZEWSKI )
2007-02-21

C2 500m M mł

11 KRECZMAN Hubert
( STASIEŁOWICZ-KRECZMAN )
2006-09-04

C2 500m M mł

12 STASIEŁOWICZ Patryk
( STASIEŁOWICZ-KRECZMAN )
2006-12-27

C2 500m M mł

 
SKS Cresovia Białystok Liczba zgłoszeń: 8 w tym osób ( 6 ) K-6 M-0
NrLicencji: 03/PD/18

Wykupiona na rok2020

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 SZCZERBIŃSKA Sylwia 1997-10-11

C1 500m K

2 KOWALSKA Ewa 2002-01-31

C1 500m K j

3 LACH Kaja 2003-08-14

C1 500m K j

4 TARASIUK Julia 2005-11-17

C1 500m K jm

5 STANISZEWSKA Sylwia 2006-06-16

C1 500m K mł

6 ŻDANUK Magdalena 2006-11-22

C1 500m K mł

7 KOWALSKA Ewa
( LACH-KOWALSKA )
2002-01-31

C2 500m K j

8 LACH Kaja
( LACH-KOWALSKA )
2003-08-14

C2 500m K j

9 STANISZEWSKA Sylwia
( STANISZEWSKA-ŻDANUK )
2006-06-16

C2 500m K mł

10 ŻDANUK Magdalena
( STANISZEWSKA-ŻDANUK )
2006-11-22

C2 500m K mł

 
UKS Błyskawica Rokietnica Liczba zgłoszeń: 6 w tym osób ( 5 ) K-0 M-5
NrLicencji: 08/WP/18

Wykupiona na rok2020

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 GAWRON Hugo 2008-10-16

K1 500m M dz

2 KULCZYŃSKI Igor 2009-03-13

K1 500m M dz

3 CZERNIAK Cezary 2006-11-05

K1 500m M mł

4 KRAHEL Olgierd 2007-06-27

K1 500m M mł

5 RZEPCZYŃSKI Nikodem 2006-01-02

K1 500m M mł

6 CZERNIAK Cezary
( CZERNIAK-KRAHEL )
2006-11-05

K2 500m M mł

7 KRAHEL Olgierd
( CZERNIAK-KRAHEL )
2007-06-27

K2 500m M mł

 
-
UKS COPAL Trzcianka Liczba zgłoszeń: 21 w tym osób ( 18 ) K-8 M-10
NrLicencji: 11/WP/18

Wykupiona w roku :

2021

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 PIASECKA Julia(2008) 2007-01-17

K1 500m K dz

2 TRYBA Natalia 2009-01-01

K1 500m K dz

3 BANASIAK Michalina 2004-10-25

K1 500m K jm

4 WIDERKIEWICZ Gabriela 2006-01-01

K1 500m K mł

5 ZAPAŁA Karolina 2007-06-30

K1 500m K mł

6 URBAN Wojciech 2008-04-21

K1 500m M dz

7 MARCINIAK Hubert 2003-10-04

K1 500m M j

8 SZADKOWSKI Krzysztof 2002-10-21

K1 500m M j

9 GRZEŚ Karol 2005-05-24

K1 500m M jm

10 MOROZ Adam 2004-03-05

K1 500m M jm

11 RUTKOWSKI Paweł 2005-09-11

K1 500m M jm

12 WIŚNIEWSKI Filip 2004-03-26

K1 500m M jm

13 DUSZYŃSKI Daniel 2007-03-26

K1 500m M mł

14 SUPEŁO Filip 2006-08-31

K1 500m M mł

15 PEMPERA Paulina
( PEMPERA-WÓJCIK )
2008-02-18

K2 500m K dz

16 WÓJCIK Róza
( PEMPERA-WÓJCIK )
2008-01-12

K2 500m K dz

17 KONIUSZY Martyna
( KONIUSZY-ZAPAŁA )
2006-04-22

K2 500m K mł

18 ZAPAŁA Karolina
( KONIUSZY-ZAPAŁA )
2007-06-30

K2 500m K mł

19 MARCINIAK Hubert
( MARCINIAK-SZADKOWSKI )
2003-10-04

K2 500m M j

20 SZADKOWSKI Krzysztof
( MARCINIAK-SZADKOWSKI )
2002-10-21

K2 500m M j

21 GRZEŚ Karol
( GRZEŚ-RUTKOWSKI )
2005-05-24

K2 500m M jm

22 RUTKOWSKI Paweł
( GRZEŚ-RUTKOWSKI )
2005-09-11

K2 500m M jm

23 MOROZ Adam
( MOROZ-WIŚNIEWSKI )
2004-03-05

K2 500m M jm

24 WIŚNIEWSKI Filip
( MOROZ-WIŚNIEWSKI )
2004-03-26

K2 500m M jm

25 DUSZYŃSKI Daniel
( DUSZYŃSKI-WYRZYKOWSKI )
2007-03-26

K2 500m M mł

26 WYRZYKOWSKI Maksymilian
( DUSZYŃSKI-WYRZYKOWSKI )
2007-02-01

K2 500m M mł

27 GRZEŚ Karol
( GRZEŚ-RUTKOWSKI-WIŚNIEWSKI-MOROZ )
2005-05-24

K4 500m M jm

28 MOROZ Adam
( GRZEŚ-RUTKOWSKI-WIŚNIEWSKI-MOROZ )
2004-03-05

K4 500m M jm

29 RUTKOWSKI Paweł
( GRZEŚ-RUTKOWSKI-WIŚNIEWSKI-MOROZ )
2005-09-11

K4 500m M jm

30 WIŚNIEWSKI Filip
( GRZEŚ-RUTKOWSKI-WIŚNIEWSKI-MOROZ )
2004-03-26

K4 500m M jm

 
www.kajakarstwo.bialystok.pl
UKS Dojlidy Białystok Liczba zgłoszeń: 11 w tym osób ( 9 ) K-6 M-3
NrLicencji: 01/PD/18

Wykupiona na rok2020

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 DĄBROWSKA Wiktoria 2003-07-10

C1 500m K j

2 DANILCZUK Maciek 2004-07-07

C1 500m M jm

3 NOWAK Bartosz 2007-07-27

C1 500m M mł

4 SUPRUN Maciej 2006-02-12

C1 500m M mł

5 NOWAK Bartosz
( SUPRUN-NOWAK )
2007-07-27

C2 500m M mł

6 SUPRUN Maciej
( SUPRUN-NOWAK )
2006-02-12

C2 500m M mł

7 JUCHNO Maja 2008-01-01

K1 500m K dz

8 SZYMBORSKA Alicja 2003-08-06

K1 500m K j

9 DĄBROWSKA Aleksandra 2004-11-26

K1 500m K jm

10 ZIMNOCH Dominika 2006-04-25

K1 500m K mł

11 PIOTROWSKA Weronika 2009-01-01

K1 500m M dz

12 JUCHNO Maja
( PIOTROWSKA-JUCHNO )
2008-01-01

K2 500m K dz

13 PIOTROWSKA Weronika
( PIOTROWSKA-JUCHNO )
2009-01-01

K2 500m K dz

 
UKS Nadwiślanin-Sokół Chełmno Liczba zgłoszeń: 1 w tym osób ( 1 ) K-0 M-1
NrLicencji: 06/KP/18

Wykupiona w roku :

2021

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 CZERNIECKI Krzysztof 1987-12-18

C1 500m M

 
UKS Silvant Kajak Elbląg Liczba zgłoszeń: 17 w tym osób ( 12 ) K-1 M-11
NrLicencji: 08/WN/20

Wykupiona w roku :

2021

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 KOT Julia 2006-09-26

K1 500m K mł

2 GŁADYKOWSKI Gabriel 2003-03-09

K1 500m M j

3 KOWNIEROWICZ Krzysztof 2003-03-24

K1 500m M j

4 WITKOWSKI Adam 2002-01-05

K1 500m M j

5 ALEKSANDROWICZ Bartosz 2005-07-20

K1 500m M jm

6 GŁOWACKI Sebastian 2004-08-08

K1 500m M jm

7 KWIATKOWSKI Damian 2005-09-26

K1 500m M jm

8 RÓŻALSKI Szymon 2005-08-14

K1 500m M jm

9 TOCHA Cyprian 2005-10-19

K1 500m M jm

10 KOT Mikołaj 2006-09-26

K1 500m M mł

11 KULMA Krzysztof 2007-04-19

K1 500m M mł

12 ROMANOWSKI Mateusz 2006-10-21

K1 500m M mł

13 KOWNIEROWICZ Krzysztof
( KOWNIEROWICZ-WITKOWSKI )
2003-03-24

K2 500m M j

14 WITKOWSKI Adam
( KOWNIEROWICZ-WITKOWSKI )
2002-01-05

K2 500m M j

15 ALEKSANDROWICZ Bartosz
( ALEKSANDROWICZ-TOCHA )
2005-07-20

K2 500m M jm

16 TOCHA Cyprian
( ALEKSANDROWICZ-TOCHA )
2005-10-19

K2 500m M jm

17 GŁOWACKI Sebastian
( GŁOWACKI-KWIATKOWSKI )
2004-08-08

K2 500m M jm

18 KWIATKOWSKI Damian
( GŁOWACKI-KWIATKOWSKI )
2005-09-26

K2 500m M jm

19 KOT Mikołaj
( KOT-ROMANOWSKI )
2006-09-26

K2 500m M mł

20 ROMANOWSKI Mateusz
( KOT-ROMANOWSKI )
2006-10-21

K2 500m M mł

21 ALEKSANDROWICZ Bartosz
( ALEKSANDROWICZ-KWIATKOWSKI-RÓŻALSKI-TOCHA )
2005-07-20

K4 500m M jm

22 KWIATKOWSKI Damian
( ALEKSANDROWICZ-KWIATKOWSKI-RÓŻALSKI-TOCHA )
2005-09-26

K4 500m M jm

23 RÓŻALSKI Szymon
( ALEKSANDROWICZ-KWIATKOWSKI-RÓŻALSKI-TOCHA )
2005-08-14

K4 500m M jm

24 TOCHA Cyprian
( ALEKSANDROWICZ-KWIATKOWSKI-RÓŻALSKI-TOCHA )
2005-10-19

K4 500m M jm

 
UKS Świerklaniec Liczba zgłoszeń: 1 w tym osób ( 1 ) K-0 M-1
NrLicencji: 08/SL/18

Wykupiona w roku :

2021

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 FRANIELCZYK Dawid 2008-11-21

K1 500m M dz

 
uks-zalew-jerzykowo.net16.net/
UKS Zalew Jerzykowo Liczba zgłoszeń: 19 w tym osób ( 22 ) K-8 M-14
NrLicencji: 09/WP/18

Wykupiona na rok2020

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 JĘDROSZKOWIAK Zofia 2008-07-12

K1 500m K dz

2 KŁOBUS Łucja 2007-06-15

K1 500m K mł

3 PREISS Amelia 2007-02-16

K1 500m K mł

4 RUREK Ania 2006-10-02

K1 500m K mł

5 DERDA Jakub 2009-09-16

K1 500m M dz

6 BEDNAREK Antoni 2006-05-01

K1 500m M mł

7 GUMNY Hugo 2006-01-11

K1 500m M mł

8 JĘDROSZKOWIAK Stanisław 2006-06-12

K1 500m M mł

9 ŁABĘDA Maksymilian 2006-09-09

K1 500m M mł

10 MUKA Mateusz 2006-12-12

K1 500m M mł

11 PŁÓCIENNIK Krzysztof 2006-01-06

K1 500m M mł

12 ZAPARTY Tymoteusz 2006-12-08

K1 500m M mł

13 PREISS Amelia
( PREISS-RUREK )
2007-02-16

K2 500m K mł

14 RUREK Ania
( PREISS-RUREK )
2006-10-02

K2 500m K mł

15 KLIMKIEWICZ Wiktor
( KLIMKIEWICZ-RUREK )
2008-11-07

K2 500m M dz

16 RUREK Fabian
( KLIMKIEWICZ-RUREK )
2009-01-12

K2 500m M dz

17 BEDNAREK Antoni
( BEDNAREK-GUMNY )
2006-05-01

K2 500m M mł

18 GUMNY Hugo
( BEDNAREK-GUMNY )
2006-01-11

K2 500m M mł

19 JĘDROSZKOWIAK Stanisław
( ŁABĘDA-JĘDROSZKOWIAK )
2006-06-12

K2 500m M mł

20 ŁABĘDA Maksymilian
( ŁABĘDA-JĘDROSZKOWIAK )
2006-09-09

K2 500m M mł

21 PŁÓCIENNIK Krzysztof
( PŁÓCIENNIK-ZAPARTY )
2006-01-06

K2 500m M mł

22 ZAPARTY Tymoteusz
( PŁÓCIENNIK-ZAPARTY )
2006-12-08

K2 500m M mł

23 DARMETKO Shila
( KŁOBUS-DARMETKO-KROTOFIL-MODRZEJEWSKA )
2011-01-23

K4 500m K dz

24 KŁOBUS Paulina
( KŁOBUS-DARMETKO-KROTOFIL-MODRZEJEWSKA )
2010-10-21

K4 500m K dz

25 KROTOFIL Nikola
( KŁOBUS-DARMETKO-KROTOFIL-MODRZEJEWSKA )
2008-01-08

K4 500m K dz

26 MODRZEJEWSKA Martyna
( KŁOBUS-DARMETKO-KROTOFIL-MODRZEJEWSKA )
2008-12-03

K4 500m K dz

27 DARMETKO Diego
( DARMETKO-DĄBKOWSKI-NIEGOLEWSKI-TRELA )
2009-07-01

K4 500m M dz

28 DĄBKOWSKI Maciej
( DARMETKO-DĄBKOWSKI-NIEGOLEWSKI-TRELA )
2008-09-23

K4 500m M dz

29 NIEGOLEWSKI Stanislaw
( DARMETKO-DĄBKOWSKI-NIEGOLEWSKI-TRELA )
2010-05-11

K4 500m M dz

30 TRELA Mikołaj
( DARMETKO-DĄBKOWSKI-NIEGOLEWSKI-TRELA )
2009-12-08

K4 500m M dz

 
http://zrywwolsztyn.pl
UMKS Zryw Wolsztyn Liczba zgłoszeń: 26 w tym osób ( 23 ) K-11 M-12
NrLicencji: 01/WP/18

Wykupiona na rok2020

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 CHOJNACKA Kinga 2009-01-01

K1 500m K dz

2 KOWALSKA Martyna 2009-01-01

K1 500m K dz

3 SKORUPIŃSKA Katarzyna 2003-06-01

K1 500m K j

4 RADNA Magdalena 2004-04-29

K1 500m K jm

5 DOMAGAŁA Maja 2006-01-01

K1 500m K mł

6 HOFMAN Zofia 2006-04-26

K1 500m K mł

7 JOKIEL Barbara 2007-12-04

K1 500m K mł

8 MATYSIAK Justyna 2006-01-01

K1 500m K mł

9 LISKOWIAK Damian 2001-07-17

K1 500m M

10 WAJS Eryk 2009-01-01

K1 500m M dz

11 BURDAJEWICZ Krzysztof 2003-05-11

K1 500m M j

12 TOMASZEWSKI Patryk 2003-10-01

K1 500m M j

13 UTRATA Dominik 2002-04-17

K1 500m M j

14 JASTRZĄB Kacper 2005-02-16

K1 500m M jm

15 KUJAWA Filip 2006-03-08

K1 500m M mł

16 NIEBORAK Mateusz 2007-01-05

K1 500m M mł

17 NYCZKOWIAK Marcin 2006-10-26

K1 500m M mł

18 TOMYS Patryk 2006-02-26

K1 500m M mł

19 SZCZEPANIAK Natalia
( TOMYS-SZCZEPANIAK )
2008-01-01

K2 500m K dz

20 TOMYS Zuzanna
( TOMYS-SZCZEPANIAK )
2009-01-01

K2 500m K dz

21 GETNER Amelia
( GETNER-RADNA )
2005-05-01

K2 500m K jm

22 RADNA Magdalena
( GETNER-RADNA )
2004-04-29

K2 500m K jm

23 DOMAGAŁA Maja
( DOMAGAŁA-MATYSIAK )
2006-01-01

K2 500m K mł

24 MATYSIAK Justyna
( DOMAGAŁA-MATYSIAK )
2006-01-01

K2 500m K mł

25 HOFMAN Zofia
( HOFMAN-JOKIEL )
2006-04-26

K2 500m K mł

26 JOKIEL Barbara
( HOFMAN-JOKIEL )
2007-12-04

K2 500m K mł

27 KAŹMIERCZAK Mikołaj
( KAŹMIERCZAK-MAJZA )
2008-01-01

K2 500m M dz

28 MAJZA Mateusz
( KAŹMIERCZAK-MAJZA )
2008-01-01

K2 500m M dz

29 BURDAJEWICZ Krzysztof
( BURDAJEWICZ-UTRATA )
2003-05-11

K2 500m M j

30 UTRATA Dominik
( BURDAJEWICZ-UTRATA )
2002-04-17

K2 500m M j

31 KUJAWA Filip
( KUJAWA-TOMYS )
2006-03-08

K2 500m M mł

32 TOMYS Patryk
( KUJAWA-TOMYS )
2006-02-26

K2 500m M mł

33 NIEBORAK Mateusz
( NIEBORAK-NYCZKOWIAK )
2007-01-05

K2 500m M mł

34 NYCZKOWIAK Marcin
( NIEBORAK-NYCZKOWIAK )
2006-10-26

K2 500m M mł

 
WKS AQUA ACTIVE Kędzierzyn-Koźle Liczba zgłoszeń: 8 w tym osób ( 7 ) K-3 M-4
NrLicencji: 03/OP/18

Wykupiona na rok2020

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 WIECHOWSKA Julia 2007-09-08

C1 500m K mł

2 CHAŁAT Kamila 2010-03-04

K1 500m K dz

3 GAJDA Wioleta 2010-05-29

K1 500m K dz

4 WIECHOWSKA Julia 2007-09-08

K1 500m K mł

5 JENDEREK Fabian 2009-04-01

K1 500m M dz

6 KETZLER Piotr 2009-08-18

K1 500m M dz

7 KULAK Rafał 2010-09-09

K1 500m M dz

8 ŻARSKI Jędrzej 2008-11-01

K1 500m M dz

 
WTS Astoria Bydgoszcz Liczba zgłoszeń: 23 w tym osób ( 16 ) K-5 M-11
NrLicencji: 05/KP/18

Wykupiona na rok2020

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 ROMANOWSKI Szymon 2003-07-08

C1 500m M j

2 DRZEWIECKI Mateusz 2004-08-02

C1 500m M jm

3 FORC Jakub 2004-11-24

C1 500m M jm

4 GRUŻLEWSKI Ahmed 2005-11-24

C1 500m M jm

5 KONDRATOWICZ Marcel 2004-04-28

C1 500m M jm

6 OSIŃSKI Bartosz 2005-02-28

C1 500m M jm

7 SZUBIŃSKI Szymon 2005-07-20

C1 500m M jm

8 DRZEWIECKI Mateusz
( FORC-DRZEWIECKI )
2004-08-02

C2 500m M jm

9 FORC Jakub
( FORC-DRZEWIECKI )
2004-11-24

C2 500m M jm

10 GRUŻLEWSKI Ahmed
( GRUŻLEWSKI-KONDRATOWICZ )
2005-11-24

C2 500m M jm

11 KONDRATOWICZ Marcel
( GRUŻLEWSKI-KONDRATOWICZ )
2004-04-28

C2 500m M jm

12 OSIŃSKI Bartosz
( OSIŃSKI-SZUBIŃSKI )
2005-02-28

C2 500m M jm

13 SZUBIŃSKI Szymon
( OSIŃSKI-SZUBIŃSKI )
2005-07-20

C2 500m M jm

14 DRZEWIECKI Mateusz
( DRZEWIECKI-GRUŻLEWSKI-OSIŃSKI-SZUBIŃSKI )
2004-08-02

C4 500m M

15 GRUŻLEWSKI Ahmed
( DRZEWIECKI-GRUŻLEWSKI-OSIŃSKI-SZUBIŃSKI )
2005-11-24

C4 500m M

16 OSIŃSKI Bartosz
( DRZEWIECKI-GRUŻLEWSKI-OSIŃSKI-SZUBIŃSKI )
2005-02-28

C4 500m M

17 SZUBIŃSKI Szymon
( DRZEWIECKI-GRUŻLEWSKI-OSIŃSKI-SZUBIŃSKI )
2005-07-20

C4 500m M

18 DZIATKOWICZ Sandra 2002-09-27

K1 500m K j

19 LASOTA Wiktoria 2003-01-01

K1 500m K j

20 STOSIK Julia 2004-06-25

K1 500m K jm

21 TROKA Oliwia 2004-02-10

K1 500m K jm

22 WALDOWSKA Zofia 2005-03-13

K1 500m K jm

23 GRZELAK Krzysztof 2005-04-25

K1 500m M jm

24 ŚWICIŃSKI Miłosz 2005-11-18

K1 500m M jm

25 WESELSKI Michał 2004-05-30

K1 500m M jm

26 STRĘKOWSKI Patryk 2006-07-29

K1 500m M mł

27 DZIATKOWICZ Sandra
( DZIATKOWICZ-LASOTA )
2002-09-27

K2 500m K j

28 LASOTA Wiktoria
( DZIATKOWICZ-LASOTA )
2003-01-01

K2 500m K j

29 STOSIK Julia
( STOSIK-TROKA )
2004-06-25

K2 500m K jm

30 TROKA Oliwia
( STOSIK-TROKA )
2004-02-10

K2 500m K jm

31 GRZELAK Krzysztof
( GRZELAK-WESELSKI )
2005-04-25

K2 500m M jm

32 WESELSKI Michał
( GRZELAK-WESELSKI )
2004-05-30

K2 500m M jm

 
www.wtsorzelwalcz.eu
WTS Orzeł Wałcz Liczba zgłoszeń: 19 w tym osób ( 19 ) K-8 M-11
NrLicencji: 01/ZP/18

Wykupiona na rok2020

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 POLACZEK Maja 2010-05-19

C1 500m K dz

2 MARCINKOWSKA Amelia 2007-09-08

C1 500m K mł

3 POLACZEK Maria 2006-11-25

C1 500m K mł

4 RUŻANOWSKA Maja 2007-03-30

C1 500m K mł

5 KOWALSKI Patryk 1999-04-06

C1 500m M

6 POLACZEK Miłosz 2002-01-20

C1 500m M j

7 IDZIKOWSKI Szymon 2007-03-27

C1 500m M mł

8 MARCINKOWSKA Amelia
( RUŻANOWSKA-MARCINKOWSKA )
2007-09-08

C2 500m K mł

9 RUŻANOWSKA Maja
( RUŻANOWSKA-MARCINKOWSKA )
2007-03-30

C2 500m K mł

10 ŁĄTKOWSKA Martyna 2006-05-15

K1 500m K mł

11 MACKIEWICZ Milena 2006-01-06

K1 500m K mł

12 RÓŻAŃSKI Kajetan 2005-01-04

K1 500m M jm

13 TROJANOWSKI Mateusz 2005-01-08

K1 500m M jm

14 WOJTANEK Michał 2005-01-25

K1 500m M jm

15 ZAJĄCZKOWSKI Jakub 2006-07-15

K1 500m M mł

16 PIECHUT Ewa
( PIECHUT-TOMCZYK )
2009-12-04

K2 500m K dz

17 TOMCZYK Maja
( PIECHUT-TOMCZYK )
2010-08-19

K2 500m K dz

18 ŁĄTKOWSKA Martyna
( ŁĄTKOWSKA-MACKIEWICZ )
2006-05-15

K2 500m K mł

19 MACKIEWICZ Milena
( ŁĄTKOWSKA-MACKIEWICZ )
2006-01-06

K2 500m K mł

20 KLIMCZAK Franciszek
( PIECHUT-KLIMCZAK )
2009-10-24

K2 500m M dz

21 PIECHUT Nataniel
( PIECHUT-KLIMCZAK )
2008-07-08

K2 500m M dz

22 TROJANOWSKI Łukasz
( TROJANOWSKI-TROJANOWSKI )
2012-08-17

K2 500m M dz

23 TROJANOWSKI Szymon
( TROJANOWSKI-TROJANOWSKI )
2011-04-10

K2 500m M dz

24 RÓŻAŃSKI Kajetan
( RÓŻAŃSKI-TROJANOWSKI )
2005-01-04

K2 500m M jm

25 TROJANOWSKI Mateusz
( RÓŻAŃSKI-TROJANOWSKI )
2005-01-08

K2 500m M jm

 
WTW Warszawa Liczba zgłoszeń: 1 w tym osób ( 1 ) K-0 M-1
NrLicencji: 02/MZ/18

Wykupiona na rok2020

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 SIWIECKI Damian 1994-02-26

K1 500m M