Internetowe zgłoszenia do imprezy: Puchar Polski na Ergometrch Kajakowych, 3 Mistrzostwa Polski na Ergometrach Kajakowych
POZNAŃ, 16.02.2020
Liczba zgłoszeń: 252 w tym osób ( 229 ) K-72 M-157
 
KK Jezioro Tarnobrzeg Liczba zgłoszeń: 6 w tym osób ( 5 ) K-4 M-1
NrLicencji: 01/PK/18

Wykupiona na rok2020

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 PIˇTEK Jakub 2001-04-06

K1 1000m M

2 SZCZĘSNA Magdalena 2003-10-18

K1 500m K j

3 BŁAŻEJCZAK Zuzanna 2004-10-01

K1 500m K jm

4 OPAŁKA Urszula 2004-10-30

K1 500m K jm

5 BŁAŻEJCZAK Otylia 2007-02-05

K1 500m K mł

6 BŁAŻEJCZAK Otylia
( BŁAŻEJCZAK-BŁAŻEJCZAK-OPAŁKA-SZCZĘSNA )
2007-02-05

K1 szt 3000m K

7 BŁAŻEJCZAK Zuzanna
( BŁAŻEJCZAK-BŁAŻEJCZAK-OPAŁKA-SZCZĘSNA )
2004-10-01

K1 szt 3000m K

8 OPAŁKA Urszula
( BŁAŻEJCZAK-BŁAŻEJCZAK-OPAŁKA-SZCZĘSNA )
2004-10-30

K1 szt 3000m K

9 SZCZĘSNA Magdalena
( BŁAŻEJCZAK-BŁAŻEJCZAK-OPAŁKA-SZCZĘSNA )
2003-10-18

K1 szt 3000m K

 
facebook.com/KajakowyKlubSportowyWsieradzu/
KKS Sieradz Liczba zgłoszeń: 11 w tym osób ( 9 ) K-0 M-9
NrLicencji: 01/LD/18

Wykupiona na rok2020

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 SZYMALA Piotr 1981-03-23

K1 1000m M

2 ŁUŻYŃSKI Mateusz 2003-07-30

K1 1000m M j

3 SO¦NICKI Joachim 2002-01-04

K1 1000m M j

4 ŁUŻYŃSKI Jakub 2005-06-09

K1 1000m M jm

5 REMBEK Maciej 2004-09-30

K1 1000m M jm

6 ANGERMAN Wojciech 2007-12-28

K1 500m M mł

7 ŁUŻYŃSKI Bartosz 2007-01-03

K1 500m M mł

8 SMOK Oliwier 2007-10-16

K1 500m M mł

9 WITCZAK Bartosz 2006-03-20

K1 500m M mł

10 ŁUŻYŃSKI Mateusz
( REMBEK-ŁUŻYŃSKI-SO¦NICKI-SZYMALA )
2003-07-30

K1 szt 3000m M

11 REMBEK Maciej
( REMBEK-ŁUŻYŃSKI-SO¦NICKI-SZYMALA )
2004-09-30

K1 szt 3000m M

12 SO¦NICKI Joachim
( REMBEK-ŁUŻYŃSKI-SO¦NICKI-SZYMALA )
2002-01-04

K1 szt 3000m M

13 SZYMALA Piotr
( REMBEK-ŁUŻYŃSKI-SO¦NICKI-SZYMALA )
1981-03-23

K1 szt 3000m M

14 ANGERMAN Wojciech
( WITCZAK-ŁUŻYŃSKI-ŁUŻYŃSKI-ANGERMAN )
2007-12-28

K1 szt 3000m M

15 ŁUŻYŃSKI Bartosz
( WITCZAK-ŁUŻYŃSKI-ŁUŻYŃSKI-ANGERMAN )
2007-01-03

K1 szt 3000m M

16 ŁUŻYŃSKI Jakub
( WITCZAK-ŁUŻYŃSKI-ŁUŻYŃSKI-ANGERMAN )
2005-06-09

K1 szt 3000m M

17 WITCZAK Bartosz
( WITCZAK-ŁUŻYŃSKI-ŁUŻYŃSKI-ANGERMAN )
2006-03-20

K1 szt 3000m M

 
KS AZS-AWF Poznań Liczba zgłoszeń: 72 w tym osób ( 63 ) K-21 M-42
NrLicencji: 06/WP/18

Wykupiona na rok2020

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 DOMIŃSKI Paweł 2000-09-07

C1 1000m M

2 GLUZA Patryk 1995-07-11

C1 1000m M

3 KUKUŁA Kamil 2001-08-05

C1 1000m M

4 MASŁOWSKI Bartosz 2001-10-21

C1 1000m M

5 NOWICKI Tomasz 1998-12-21

C1 1000m M

6 PALUCH Gilbert 1995-08-21

C1 1000m M

7 WI¦NIEWSKI Krystian 2001-07-14

C1 1000m M

8 WOJCIECHOWSKI Jukub 2001-12-08

C1 1000m M

9 BOGAJCZYK Kacper 2002-10-20

C1 1000m M j

10 KOZIO Dawid 2002-10-10

C1 1000m M j

11 KUKUŁA Alan 2003-10-28

C1 1000m M j

12 DOMINSKI Wojciech 2004-06-16

C1 1000m M jm

13 KUJAWA Piotr 2004-05-08

C1 1000m M jm

14 SOENKE Eryk 2005-07-07

C1 1000m M jm

15 ANTOS Ewelina 2000-03-28

C1 500m K

16 DOROZIŃSKA Justyna 2001-03-03

C1 500m K

17 MENDELSKA Patrycja 2001-09-29

C1 500m K

18 SZYMAŃSKA Weronika 1999-11-24

C1 500m K

19 MUSIALSKA Wiktoria 2002-08-31

C1 500m K j

20 SZOLC Klaudia 2002-11-30

C1 500m K j

21 WI¦NIEWSKA Weronika 2002-12-13

C1 500m K j

22 SZYMAŃSKA Patrycja 2005-11-13

C1 500m K jm

23 KOWALAK Agata 2006-09-02

C1 500m K mł

24 JANIAK Patryk 2006-06-27

C1 500m M mł

25 SAWIŃSKI Igor 2006-07-11

C1 500m M mł

26 SZMAJTER Maurycy 2007-05-21

C1 500m M mł

27 ANTOS Ewelina
( ANTOS-MENDELSKA-DOROZIŃSKA-SZYMAŃSKA )
2000-03-28

C1 szt 3000m K

28 DOROZIŃSKA Justyna
( ANTOS-MENDELSKA-DOROZIŃSKA-SZYMAŃSKA )
2001-03-03

C1 szt 3000m K

29 MENDELSKA Patrycja
( ANTOS-MENDELSKA-DOROZIŃSKA-SZYMAŃSKA )
2001-09-29

C1 szt 3000m K

30 SZYMAŃSKA Weronika
( ANTOS-MENDELSKA-DOROZIŃSKA-SZYMAŃSKA )
1999-11-24

C1 szt 3000m K

31 MUSIALSKA Wiktoria
( SZYMAŃSKA-MUSIALSKA-WI¦NIEWSKA-SZOLC )
2002-08-31

C1 szt 3000m K

32 SZOLC Klaudia
( SZYMAŃSKA-MUSIALSKA-WI¦NIEWSKA-SZOLC )
2002-11-30

C1 szt 3000m K

33 SZYMAŃSKA Patrycja
( SZYMAŃSKA-MUSIALSKA-WI¦NIEWSKA-SZOLC )
2005-11-13

C1 szt 3000m K

34 WI¦NIEWSKA Weronika
( SZYMAŃSKA-MUSIALSKA-WI¦NIEWSKA-SZOLC )
2002-12-13

C1 szt 3000m K

35 DOMIŃSKI Paweł
( DOMIŃSKI-GLUZA-NOWICKI-PALUCH )
2000-09-07

C1 szt 3000m M

36 GLUZA Patryk
( DOMIŃSKI-GLUZA-NOWICKI-PALUCH )
1995-07-11

C1 szt 3000m M

37 NOWICKI Tomasz
( DOMIŃSKI-GLUZA-NOWICKI-PALUCH )
1998-12-21

C1 szt 3000m M

38 PALUCH Gilbert
( DOMIŃSKI-GLUZA-NOWICKI-PALUCH )
1995-08-21

C1 szt 3000m M

39 BOGAJCZYK Kacper
( KOZIO-BOGAJCZYK-KUKUŁA-KUJAWA )
2002-10-20

C1 szt 3000m M

40 KOZIO Dawid
( KOZIO-BOGAJCZYK-KUKUŁA-KUJAWA )
2002-10-10

C1 szt 3000m M

41 KUJAWA Piotr
( KOZIO-BOGAJCZYK-KUKUŁA-KUJAWA )
2004-05-08

C1 szt 3000m M

42 KUKUŁA Alan
( KOZIO-BOGAJCZYK-KUKUŁA-KUJAWA )
2003-10-28

C1 szt 3000m M

43 KUKUŁA Kamil
( WI¦NIEWSKI-KUKUŁA-WOJCIECHOWSKI-MASŁOWSKI )
2001-08-05

C1 szt 3000m M

44 MASŁOWSKI Bartosz
( WI¦NIEWSKI-KUKUŁA-WOJCIECHOWSKI-MASŁOWSKI )
2001-10-21

C1 szt 3000m M

45 WI¦NIEWSKI Krystian
( WI¦NIEWSKI-KUKUŁA-WOJCIECHOWSKI-MASŁOWSKI )
2001-07-14

C1 szt 3000m M

46 WOJCIECHOWSKI Jukub
( WI¦NIEWSKI-KUKUŁA-WOJCIECHOWSKI-MASŁOWSKI )
2001-12-08

C1 szt 3000m M

47 MISZTAK Kacper 1997-03-15

K1 1000m M

48 RZEPCZYŃSKI Dominik 1999-04-19

K1 1000m M

49 CEBULSKI Kacper 2003-10-17

K1 1000m M j

50 CEBULSKI Patryk 2003-10-17

K1 1000m M j

51 MALIŃSKI Filip 2002-01-13

K1 1000m M j

52 SZACHNIUK Jerzy 2003-01-28

K1 1000m M j

53 WALCZAK Dawid 2003-04-30

K1 1000m M j

54 WˇSOWICZ Kornel 2002-03-17

K1 1000m M j

55 BˇCZYK Hubert 2004-10-09

K1 1000m M jm

56 GRABIANOWSKI Mateusz 2005-06-14

K1 1000m M jm

57 KASZUBA Kacper 2005-07-26

K1 1000m M jm

58 KORZU¦NIK Miłosz 2005-01-28

K1 1000m M jm

59 KUBIS Tymon 2005-07-10

K1 1000m M jm

60 MAŃKOWSKI Adam 2005-04-04

K1 1000m M jm

61 MERMELA Mikołaj 2005-04-29

K1 1000m M jm

62 OPIELEWICZ Marcin 2005-11-04

K1 1000m M jm

63 PACHOLAK Wiktor 2004-08-17

K1 1000m M jm

64 RECHUL Mikołaj 2005-01-22

K1 1000m M jm

65 WˇSOWICZ Mikołaj 2005-05-13

K1 1000m M jm

66 WORONKIEWICZ Aleksander 2005-03-11

K1 1000m M jm

67 WYSZKOWSKI Igor 2005-12-20

K1 1000m M jm

68 ZIELIŃSKI Aleksander 2005-10-11

K1 1000m M jm

69 HAŁAS Zuzanna 2002-05-15

K1 500m K j

70 WALIGÓRA Weronika 2002-07-08

K1 500m K j

71 BARTKOWIAK Lidia 2005-03-01

K1 500m K jm

72 BOGAJCZYK Ola 2005-07-10

K1 500m K jm

73 GO¦CINIAK Zuzanna 2005-04-29

K1 500m K jm

74 KOSMACZEWSKA Lena 2004-07-13

K1 500m K jm

75 KUBIS Oliwia 2004-05-07

K1 500m K jm

76 LUDWICZAK Amelia 2005-11-09

K1 500m K jm

77 SZYMCZAK Aleksandra 2005-03-03

K1 500m K jm

78 FOĆ Dobrochna 2006-08-23

K1 500m K mł

79 MIKOŁAJCZAK Marianna 2006-05-10

K1 500m K mł

80 WORONKIEWICZ Michalina 2007-12-02

K1 500m K mł

81 FOĆ Jan 2007-04-11

K1 500m M mł

82 PURCZYŃSKI Mateusz 2007-04-04

K1 500m M mł

83 RECHUL Mateusz 2007-03-07

K1 500m M mł

84 GO¦CINIAK Zuzanna
( GO¦CINIAK-LUDWICZAK-KUBIS-KOSMACZEWSKA )
2005-04-29

K1 szt 3000m K

85 KOSMACZEWSKA Lena
( GO¦CINIAK-LUDWICZAK-KUBIS-KOSMACZEWSKA )
2004-07-13

K1 szt 3000m K

86 KUBIS Oliwia
( GO¦CINIAK-LUDWICZAK-KUBIS-KOSMACZEWSKA )
2004-05-07

K1 szt 3000m K

87 LUDWICZAK Amelia
( GO¦CINIAK-LUDWICZAK-KUBIS-KOSMACZEWSKA )
2005-11-09

K1 szt 3000m K

88 BˇCZYK Hubert
( BˇCZYK-WORONKIEWICZ-RECHUL-WYSZKOWSKI )
2004-10-09

K1 szt 3000m M

89 RECHUL Mikołaj
( BˇCZYK-WORONKIEWICZ-RECHUL-WYSZKOWSKI )
2005-01-22

K1 szt 3000m M

90 WORONKIEWICZ Aleksander
( BˇCZYK-WORONKIEWICZ-RECHUL-WYSZKOWSKI )
2005-03-11

K1 szt 3000m M

91 WYSZKOWSKI Igor
( BˇCZYK-WORONKIEWICZ-RECHUL-WYSZKOWSKI )
2005-12-20

K1 szt 3000m M

92 GRABIANOWSKI Mateusz
( MAŃKOWSKI-OPIELEWICZ-KASZUBA-GRABIANOWSKI )
2005-06-14

K1 szt 3000m M

93 KASZUBA Kacper
( MAŃKOWSKI-OPIELEWICZ-KASZUBA-GRABIANOWSKI )
2005-07-26

K1 szt 3000m M

94 MAŃKOWSKI Adam
( MAŃKOWSKI-OPIELEWICZ-KASZUBA-GRABIANOWSKI )
2005-04-04

K1 szt 3000m M

95 OPIELEWICZ Marcin
( MAŃKOWSKI-OPIELEWICZ-KASZUBA-GRABIANOWSKI )
2005-11-04

K1 szt 3000m M

96 MERMELA Mikołaj
( ZIELIŃSKI-WˇSOWICZ-MERMELA-PACHOLAK )
2005-04-29

K1 szt 3000m M

97 PACHOLAK Wiktor
( ZIELIŃSKI-WˇSOWICZ-MERMELA-PACHOLAK )
2004-08-17

K1 szt 3000m M

98 WˇSOWICZ Mikołaj
( ZIELIŃSKI-WˇSOWICZ-MERMELA-PACHOLAK )
2005-05-13

K1 szt 3000m M

99 ZIELIŃSKI Aleksander
( ZIELIŃSKI-WˇSOWICZ-MERMELA-PACHOLAK )
2005-10-11

K1 szt 3000m M

 
KS Energetyk Poznań Liczba zgłoszeń: 23 w tym osób ( 19 ) K-9 M-10
NrLicencji: 02/WP/18

Wykupiona na rok2020

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 DRATWA Kacper 2000-08-06

K1 1000m M

2 NOWAKOWSKI Robert 1998-02-10

K1 1000m M

3 SOWA Mateusz 1999-02-25

K1 1000m M

4 ŻUKOWSKI Jakub 2000-06-03

K1 1000m M

5 JANISZEWSKI Tomasz 2003-08-16

K1 1000m M j

6 JANASZAK Dawid 2003-04-22

K1 1000m M j

7 KAJDANEK Jarosław 2004-11-03

K1 1000m M jm

8 GRONEK Sara 1999-11-17

K1 500m K

9 LEBIODA Patrycja 2001-10-14

K1 500m K

10 ALEKSANDROWICZ Weronika 2003-11-25

K1 500m K j

11 DOBROWOLSKA Jadwiga 2003-03-25

K1 500m K j

12 JACKOWSKA Weronika 2003-12-12

K1 500m K j

13 DRATWA Aleksandra 2004-10-25

K1 500m K jm

14 KLEMCZAK Oliwia 2004-02-12

K1 500m K jm

15 KU¦TA Maja 2004-03-15

K1 500m K jm

16 SZORCZ Oliwia 2005-08-30

K1 500m K jm

17 ANIOŁA Marcel 2007-03-14

K1 500m M mł

18 SZORCZ Jakub 2007-03-12

K1 500m M mł

19 WOJCIECHOWSKI Kuba 2006-09-12

K1 500m M mł

20 ALEKSANDROWICZ Weronika
( ALEKSANDROWICZ-LEBIODA-JACKOWSKA-GRONEK )
2003-11-25

K1 szt 3000m K

21 GRONEK Sara
( ALEKSANDROWICZ-LEBIODA-JACKOWSKA-GRONEK )
1999-11-17

K1 szt 3000m K

22 JACKOWSKA Weronika
( ALEKSANDROWICZ-LEBIODA-JACKOWSKA-GRONEK )
2003-12-12

K1 szt 3000m K

23 LEBIODA Patrycja
( ALEKSANDROWICZ-LEBIODA-JACKOWSKA-GRONEK )
2001-10-14

K1 szt 3000m K

24 DOBROWOLSKA Jadwiga
( DOBROWOLSKA-KLEMCZAK-SZORCZ-KU¦TA )
2003-03-25

K1 szt 3000m K

25 KLEMCZAK Oliwia
( DOBROWOLSKA-KLEMCZAK-SZORCZ-KU¦TA )
2004-02-12

K1 szt 3000m K

26 KU¦TA Maja
( DOBROWOLSKA-KLEMCZAK-SZORCZ-KU¦TA )
2004-03-15

K1 szt 3000m K

27 SZORCZ Oliwia
( DOBROWOLSKA-KLEMCZAK-SZORCZ-KU¦TA )
2005-08-30

K1 szt 3000m K

28 DRATWA Kacper
( DRATWA-NOWAKOWSKI-SOWA-ŻUKOWSKI )
2000-08-06

K1 szt 3000m M

29 NOWAKOWSKI Robert
( DRATWA-NOWAKOWSKI-SOWA-ŻUKOWSKI )
1998-02-10

K1 szt 3000m M

30 SOWA Mateusz
( DRATWA-NOWAKOWSKI-SOWA-ŻUKOWSKI )
1999-02-25

K1 szt 3000m M

31 ŻUKOWSKI Jakub
( DRATWA-NOWAKOWSKI-SOWA-ŻUKOWSKI )
2000-06-03

K1 szt 3000m M

32 JANASZAK Dawid
( JANISZEWSKI-RURARZ-KAJDANEK-WOJCIECHOWSKI )
2003-04-22

K1 szt 3000m M

33 JANISZEWSKI Tomasz
( JANISZEWSKI-RURARZ-KAJDANEK-WOJCIECHOWSKI )
2003-08-16

K1 szt 3000m M

34 KAJDANEK Jarosław
( JANISZEWSKI-RURARZ-KAJDANEK-WOJCIECHOWSKI )
2004-11-03

K1 szt 3000m M

35 WOJCIECHOWSKI Kuba
( JANISZEWSKI-RURARZ-KAJDANEK-WOJCIECHOWSKI )
2006-09-12

K1 szt 3000m M

 
posnania.pl
KS Posnania Poznań Liczba zgłoszeń: 51 w tym osób ( 45 ) K-11 M-34
NrLicencji: 10/WP/18

Wykupiona w roku :

2021

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 KUDŁA Michał 1991-10-17

C1 1000m M

2 NOWACKI Dominik 1997-01-01

C1 1000m M

3 WITKOWSKI Łukasz 1996-02-25

C1 1000m M

4 JANCZAK Tomasz 2003-09-29

C1 1000m M j

5 PIECHOCKI Jakub 2003-07-08

C1 1000m M j

6 FILIPCZAK Kacper 2005-01-05

C1 1000m M jm

7 GNIOT Jakub 2005-08-03

C1 1000m M jm

8 GRZELSKI Kacper 2005-05-02

C1 1000m M jm

9 KLAK Kacper 2004-02-15

C1 1000m M jm

10 NOWICKI Jakub 2004-01-20

C1 1000m M jm

11 SOBCZAK Szymon 2004-07-30

C1 1000m M jm

12 SOŁTYŃSKI Bartosz 2004-01-01

C1 1000m M jm

13 FECHNER Luiza 2003-10-14

C1 500m K j

14 GLAESER Aleksandra 2003-11-20

C1 500m K j

15 BRZEZIŃSKA Marta 2005-05-23

C1 500m K jm

16 KINAST Zuzanna 2005-12-26

C1 500m K jm

17 SEYDLEWICZ Karolina 2004-01-17

C1 500m K jm

18 SOŁTYŃSKA Amelia 2007-09-02

C1 500m K mł

19 BRZEZIŃSKI Krzysztof 2007-05-10

C1 500m M mł

20 KOWALSKI Tymoteusz 2006-04-11

C1 500m M mł

21 LASAK Paweł 2007-07-24

C1 500m M mł

22 MACHOWIAK Wojciech 2007-01-03

C1 500m M mł

23 PIETROWIAK Mateusz 2006-09-22

C1 500m M mł

24 SZMAGAJ Aleks 2006-07-22

C1 500m M mł

25 WALCZAK Maksymilian 2006-04-21

C1 500m M mł

26 FECHNER Luiza
( FECHNER-GLAESER-SEYDLEWICZ-KINAST )
2003-10-14

C1 szt 3000m K

27 GLAESER Aleksandra
( FECHNER-GLAESER-SEYDLEWICZ-KINAST )
2003-11-20

C1 szt 3000m K

28 KINAST Zuzanna
( FECHNER-GLAESER-SEYDLEWICZ-KINAST )
2005-12-26

C1 szt 3000m K

29 SEYDLEWICZ Karolina
( FECHNER-GLAESER-SEYDLEWICZ-KINAST )
2004-01-17

C1 szt 3000m K

30 JANCZAK Tomasz
( JANCZAK-WITKOWSKI-KUDŁA-NOWACKI )
2003-09-29

C1 szt 3000m M

31 KUDŁA Michał
( JANCZAK-WITKOWSKI-KUDŁA-NOWACKI )
1991-10-17

C1 szt 3000m M

32 NOWACKI Dominik
( JANCZAK-WITKOWSKI-KUDŁA-NOWACKI )
1997-01-01

C1 szt 3000m M

33 WITKOWSKI Łukasz
( JANCZAK-WITKOWSKI-KUDŁA-NOWACKI )
1996-02-25

C1 szt 3000m M

34 FILIPCZAK Kacper
( KLAK-FILIPCZAK-GNIOT-SOŁTYŃSKI )
2005-01-05

C1 szt 3000m M

35 GNIOT Jakub
( KLAK-FILIPCZAK-GNIOT-SOŁTYŃSKI )
2005-08-03

C1 szt 3000m M

36 KLAK Kacper
( KLAK-FILIPCZAK-GNIOT-SOŁTYŃSKI )
2004-02-15

C1 szt 3000m M

37 SOŁTYŃSKI Bartosz
( KLAK-FILIPCZAK-GNIOT-SOŁTYŃSKI )
2004-12-02

C1 szt 3000m M

38 GRZELSKI Kacper
( SOBCZAK-GRZELSKI-NOWICKI-PIECHOCKI )
2005-05-02

C1 szt 3000m M

39 NOWICKI Jakub
( SOBCZAK-GRZELSKI-NOWICKI-PIECHOCKI )
2004-01-20

C1 szt 3000m M

40 PIECHOCKI Jakub
( SOBCZAK-GRZELSKI-NOWICKI-PIECHOCKI )
2003-07-08

C1 szt 3000m M

41 SOBCZAK Szymon
( SOBCZAK-GRZELSKI-NOWICKI-PIECHOCKI )
2004-07-30

C1 szt 3000m M

42 DZIUBA Maciej 2001-01-07

K1 1000m M

43 KOTEWICZ Filip 2001-04-26

K1 1000m M

44 KOPERSKI Tomasz 2003-04-08

K1 1000m M j

45 KOZŁOWSKI Tomasz 2003-05-17

K1 1000m M j

46 KONIECZNY Kacper 2005-01-02

K1 1000m M jm

47 SZYMURA Eryk 2005-06-06

K1 1000m M jm

48 TOCHMAN Kacper 2004-08-07

K1 1000m M jm

49 ZAWODNY Dawid 2004-08-12

K1 1000m M jm

50 HOFFMANN Joanna 2004-11-07

K1 500m K jm

51 KOŁODZIEJCZAK Zuzanna 2004-02-12

K1 500m K jm

52 WAWRZYNIAK Julia 2005-10-09

K1 500m K jm

53 LOBA Wiktoria 2007-05-18

K1 500m K mł

54 SZUCHNIK Natalia 2006-01-28

K1 500m K mł

55 DUDZIAK Dominik 2006-07-20

K1 500m M mł

56 MIJAKOWSKI Mikołaj 2007-05-24

K1 500m M mł

57 PŁACZEK Igor 2006-05-15

K1 500m M mł

58 RASZEJA Marcel 2007-02-02

K1 500m M mł

59 SCIBILIA Thomas 2006-05-16

K1 500m M mł

60 SZOT Szymon 2006-07-09

K1 500m M mł

61 HOFFMANN Joanna
( HOFFMANN-KOŁODZIEJCZAK-LOBA-SZUCHNIK )
2004-11-07

K1 szt 3000m K

62 KOŁODZIEJCZAK Zuzanna
( HOFFMANN-KOŁODZIEJCZAK-LOBA-SZUCHNIK )
2004-02-12

K1 szt 3000m K

63 LOBA Wiktoria
( HOFFMANN-KOŁODZIEJCZAK-LOBA-SZUCHNIK )
2007-05-18

K1 szt 3000m K

64 SZUCHNIK Natalia
( HOFFMANN-KOŁODZIEJCZAK-LOBA-SZUCHNIK )
2006-01-28

K1 szt 3000m K

65 KONIECZNY Kacper
( KONIECZNY-KOPERSKI-KOTEWICZ-TOCHMAN )
2005-01-02

K1 szt 3000m M

66 KOPERSKI Tomasz
( KONIECZNY-KOPERSKI-KOTEWICZ-TOCHMAN )
2003-04-08

K1 szt 3000m M

67 KOTEWICZ Filip
( KONIECZNY-KOPERSKI-KOTEWICZ-TOCHMAN )
2001-04-26

K1 szt 3000m M

68 TOCHMAN Kacper
( KONIECZNY-KOPERSKI-KOTEWICZ-TOCHMAN )
2004-08-07

K1 szt 3000m M

69 KOZŁOWSKI Tomasz
( SZOT-PŁACZEK-SCIBILIA-KOZŁOWSKI )
2003-05-17

K1 szt 3000m M

70 PŁACZEK Igor
( SZOT-PŁACZEK-SCIBILIA-KOZŁOWSKI )
2006-05-15

K1 szt 3000m M

71 SCIBILIA Thomas
( SZOT-PŁACZEK-SCIBILIA-KOZŁOWSKI )
2006-05-16

K1 szt 3000m M

72 SZOT Szymon
( SZOT-PŁACZEK-SCIBILIA-KOZŁOWSKI )
2006-07-09

K1 szt 3000m M

 
KS Warta Poznań Liczba zgłoszeń: 19 w tym osób ( 19 ) K-8 M-11
NrLicencji: 03/WP/18

Wykupiona na rok2020

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 CYBULA Mateusz 1999-10-08

C1 1000m M

2 WILGA Eryk 2004-06-27

C1 1000m M jm

3 WOJKIEWICZ Mateusz 2005-05-20

C1 1000m M jm

4 CZAJKOWSKA Anna 2003-11-13

C1 500m K j

5 GLABUS Bernadeta 2005-03-30

C1 500m K jm

6 GO¬DZIEWSKA Patrycja 2005-05-18

C1 500m K jm

7 NAWROT Roksana 2004-01-01

C1 500m K jm

8 NAWROT Wiktoria 2007-01-01

C1 500m K mł

9 KRAWIEC Marceli 2006-01-04

C1 500m M mł

10 KUBICA Krystian 2006-05-08

C1 500m M mł

11 MICHALAK Antoni 2006-01-01

C1 500m M mł

12 WILGA Alex 2007-04-13

C1 500m M mł

13 GROMADECKI Dominik 2004-11-09

K1 1000m M jm

14 NAPIERAŁA Wiktor 2004-07-07

K1 1000m M jm

15 HOJAK Martyna 2005-04-09

K1 500m K jm

16 KUBIAK Matylda 2004-09-16

K1 500m K jm

17 SZYMAŃSKA Emilia 2005-10-21

K1 500m K jm

18 GROMADECKI Nikodem 2007-03-04

K1 500m M mł

19 KUBIAK Józef 2006-01-01

K1 500m M mł

 
ktw.kalisz.pl
KTW Kalisz Liczba zgłoszeń: 9 w tym osób ( 8 ) K-1 M-7
NrLicencji: 05/WP/18

Wykupiona na rok2020

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 BIAŁOŻYT Bartosz 2003-11-19

K1 1000m M j

2 KOCHANEK Maciej 2002-06-17

K1 1000m M j

3 POLIŃSKI Kacper 2003-07-03

K1 1000m M j

4 BARCZEWSKI Maksymilian 2005-01-18

K1 1000m M jm

5 KOCHANEK Bartek 2005-11-18

K1 1000m M jm

6 SZPILA Sambor 2005-04-16

K1 1000m M jm

7 SZYMAŃSKA Aleksandra 2007-03-13

K1 500m K mł

8 LIS Gilbert 2007-03-04

K1 500m M mł

9 BARCZEWSKI Maksymilian
( KOCHANEK-BIAŁOŻYT-POLIŃSKI-BARCZEWSKI )
2005-01-18

K1 szt 3000m M

10 BIAŁOŻYT Bartosz
( KOCHANEK-BIAŁOŻYT-POLIŃSKI-BARCZEWSKI )
2003-11-19

K1 szt 3000m M

11 KOCHANEK Maciej
( KOCHANEK-BIAŁOŻYT-POLIŃSKI-BARCZEWSKI )
2002-06-17

K1 szt 3000m M

12 POLIŃSKI Kacper
( KOCHANEK-BIAŁOŻYT-POLIŃSKI-BARCZEWSKI )
2003-07-03

K1 szt 3000m M

 
falalublin.p
LTK Fala Lublin Liczba zgłoszeń: 5 w tym osób ( 5 ) K-2 M-3
NrLicencji: 01/LU/18

Wykupiona na rok2020

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 WIERUSZEWSKI Wiktor 1996-02-23

K1 1000m M

2 PALUCH Ernest 2003-02-04

K1 1000m M j

3 MOSKOWICZ Dorota 2001-10-27

K1 500m K

4 TAMULEWICZ Kaja 2007-10-10

K1 500m K mł

5 GIEROBA Dawid 2006-08-31

K1 500m M mł

 
MOSM Tychy Liczba zgłoszeń: 6 w tym osób ( 6 ) K-1 M-5
NrLicencji: 06/SL/18

Wykupiona w roku :

2021

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 WAKSMAŃSKI Wojciech 2003-10-28

C1 1000m M j

2 GAWOR Konrad 2005-08-07

K1 1000m M jm

3 KWA¦NIEWICZ Jakub 2005-09-09

K1 1000m M jm

4 MIELNIK Wojciech 2005-07-12

K1 1000m M jm

5 MIELNIK Anna 2002-06-28

K1 500m K j

6 SZCZEPANEK Karol 2006-04-14

K1 500m M mł

 
MUKS Wiking Tomaszów Mazowiecki Liczba zgłoszeń: 2 w tym osób ( 4 ) K-0 M-4
NrLicencji: 03/LD/18

Wykupiona w roku :

2021

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 RYBARCZYK Marek 2001-08-31

K1 1000m M

2 DĘBIEC Cezary
( RYBARCZYK-DĘBIEC-KOWALSKI-PIETRZYK )
1971-08-03

K1 szt 3000m M

3 KOWALSKI Mirosław
( RYBARCZYK-DĘBIEC-KOWALSKI-PIETRZYK )
1956-11-17

K1 szt 3000m M

4 PIETRZYK Czesław
( RYBARCZYK-DĘBIEC-KOWALSKI-PIETRZYK )
1953-07-20

K1 szt 3000m M

5 RYBARCZYK Marek
( RYBARCZYK-DĘBIEC-KOWALSKI-PIETRZYK )
2001-08-31

K1 szt 3000m M

 
poznanazs.pl
O¦ AZS Politechniki Poznańskiej Liczba zgłoszeń: 15 w tym osób ( 14 ) K-2 M-12
NrLicencji: 04/WP/18

Wykupiona w roku :

2021

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 POZIEMBA Krystian 2000-05-02

K1 1000m M

2 SMEKTAŁA Oskar 2001-03-15

K1 1000m M

3 URBAŃSKI Jan 1999-08-22

K1 1000m M

4 MISIORNY Emil 2002-06-24

K1 1000m M j

5 PRZYBYLAK Jan 2003-10-22

K1 1000m M j

6 SOBCZAK Jakub 2002-02-20

K1 1000m M j

7 URBAŃSKI Wojciech 2002-04-23

K1 1000m M j

8 ZALUTSKYI Maksym 2002-06-27

K1 1000m M j

9 SOBKOWIAK Wiktor 2004-06-16

K1 1000m M jm

10 WI¦NIEWSKI Jan 2004-05-11

K1 1000m M jm

11 ZIEMSKI Maksymilian 2004-08-17

K1 1000m M jm

12 ZAGÓRSKA Anna 1997-10-30

K1 500m K

13 PRZYBYLAK Justyna 2006-04-06

K1 500m K mł

14 TADLA Stanisław 2006-09-11

K1 500m M mł

15 POZIEMBA Krystian
( URBAŃSKI-POZIEMBA-SMEKTAŁA-WI¦NIEWSKI )
2000-05-02

K1 szt 3000m M

16 SMEKTAŁA Oskar
( URBAŃSKI-POZIEMBA-SMEKTAŁA-WI¦NIEWSKI )
2001-03-15

K1 szt 3000m M

17 URBAŃSKI Jan
( URBAŃSKI-POZIEMBA-SMEKTAŁA-WI¦NIEWSKI )
1999-08-22

K1 szt 3000m M

18 WI¦NIEWSKI Jan
( URBAŃSKI-POZIEMBA-SMEKTAŁA-WI¦NIEWSKI )
2004-05-11

K1 szt 3000m M

 
UKS Błyskawica Rokietnica Liczba zgłoszeń: 3 w tym osób ( 3 ) K-0 M-3
NrLicencji: 08/WP/18

Wykupiona na rok2020

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 KUPCZYK Franciszek 2005-06-06

K1 1000m M jm

2 CZERNIAK Cezary 2006-11-05

K1 500m M mł

3 RZEPCZYŃSKI Nikodem 2006-01-02

K1 500m M mł

 
-
UKS COPAL Trzcianka Liczba zgłoszeń: 3 w tym osób ( 3 ) K-1 M-2
NrLicencji: 11/WP/18

Wykupiona w roku :

2021

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 ZAPAŁA Karolina 2007-06-30

K1 500m K mł

2 DUSZYŃSKI Daniel 2007-03-26

K1 500m M mł

3 SUPEŁO Filip 2006-08-31

K1 500m M mł

 
www.kajakarstwo.bialystok.pl
UKS Dojlidy Białystok Liczba zgłoszeń: 1 w tym osób ( 1 ) K-0 M-1
NrLicencji: 01/PD/18

Wykupiona na rok2020

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 FLORCZAK Paweł 1989-01-02

K1 1000m M

 
uks-zalew-jerzykowo.net16.net/
UKS Zalew Jerzykowo Liczba zgłoszeń: 10 w tym osób ( 10 ) K-3 M-7
NrLicencji: 09/WP/18

Wykupiona na rok2020

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 KŁOBUS Łucja 2007-06-15

K1 500m K mł

2 PREISS Amelia 2007-02-16

K1 500m K mł

3 RUREK Ania 2006-10-02

K1 500m K mł

4 BEDNAREK Antoni 2006-05-01

K1 500m M mł

5 GUMNY Hugo 2006-01-11

K1 500m M mł

6 JĘDROSZKOWIAK Stanisław 2006-06-12

K1 500m M mł

7 ŁABĘDA Maksymilian 2006-09-09

K1 500m M mł

8 MUKA Mateusz 2006-12-12

K1 500m M mł

9 PŁÓCIENNIK Krzysztof 2006-01-06

K1 500m M mł

10 ZAPARTY Tymoteusz 2006-12-08

K1 500m M mł

 
http://zrywwolsztyn.pl
UMKS Zryw Wolsztyn Liczba zgłoszeń: 3 w tym osób ( 3 ) K-2 M-1
NrLicencji: 01/WP/18

Wykupiona na rok2020

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 JOKIEL Krzysztof 2004-02-01

K1 1000m M jm

2 ŻOK Zuzanna 2003-08-07

K1 500m K j

3 RADNA Magdalena 2004-04-29

K1 500m K jm

 
WTS Astoria Bydgoszcz Liczba zgłoszeń: 5 w tym osób ( 4 ) K-4 M-0
NrLicencji: 05/KP/18

Wykupiona na rok2020

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 DZIATKOWICZ Sandra 2002-09-27

K1 500m K j

2 LASOTA Wiktoria 2003-01-01

K1 500m K j

3 STOSIK Julia 2004-06-25

K1 500m K jm

4 TROKA Oliwia 2004-02-10

K1 500m K jm

5 DZIATKOWICZ Sandra
( TROKA-DZIATKOWICZ-LASOTA-STOSIK )
2002-09-27

K1 szt 3000m K

6 LASOTA Wiktoria
( TROKA-DZIATKOWICZ-LASOTA-STOSIK )
2003-01-01

K1 szt 3000m K

7 STOSIK Julia
( TROKA-DZIATKOWICZ-LASOTA-STOSIK )
2004-06-25

K1 szt 3000m K

8 TROKA Oliwia
( TROKA-DZIATKOWICZ-LASOTA-STOSIK )
2004-02-10

K1 szt 3000m K

 
www.wtsorzelwalcz.eu
WTS Orzeł Wałcz Liczba zgłoszeń: 7 w tym osób ( 7 ) K-3 M-4
NrLicencji: 01/ZP/18

Wykupiona na rok2020

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 MARCINKOWSKA Amelia 2007-09-08

C1 500m K mł

2 RUŻANOWSKA Maja 2007-03-30

C1 500m K mł

3 IDZIKOWSKI Szymon 2007-03-27

C1 500m M mł

4 RÓŻAŃSKI Kajetan 2005-01-04

K1 1000m M jm

5 WOJTANEK Michał 2005-01-25

K1 1000m M jm

6 ŁˇTKOWSKA Martyna 2006-05-15

K1 500m K mł

7 ZAJˇCZKOWSKI Jakub 2006-07-15

K1 500m M mł

 
WTW Warszawa Liczba zgłoszeń: 1 w tym osób ( 1 ) K-0 M-1
NrLicencji: 02/MZ/18

Wykupiona na rok2020

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 WOJNAROWICZ Jarosław 2005-10-02

K1 1000m M jm