Internetowe zg³oszenia do imprezy: Miźdzywojewódzkie Mistrzostwa M³odzików - MMM Strefa A
POZNAŃ, 23.07.2021
Liczba zg³oszeń: 176 w tym osób ( 153 ) K-72 M-81
 
KS AZS-AWF Poznań Liczba zg³oszeń: 42 w tym osób ( 40 ) K-20 M-20
NrLicencji: 06/WP/18

Wykupiona w roku :

2024

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 ANIO£A Piotr
( ANIO£A-JANIAK-KUBIS-MATCZAK )
2007-08-09

K4 2000m M m³

2 ANTOS Stanis³aw
( ANTOS-HEJNOWICZ )
2008-12-14

C2 2000m M m³

3 ANTOS Stanis³aw 2008-12-14

C1 2000m M m³

4 BEGIER Aleksander
( BEGIER-CHWYĘ-SZYMASZEK-MAŃKOWSKI )
2007-04-03

K4 2000m M m³

5 BEGIER Aleksander 2007-04-03

K1 2000m M m³

6 BOGU¦ Maja 2009-09-19

C1 2000m K m³

7 BOGU¦ Maja
( BOGU¦-SZMAJTER )
2009-09-19

C2 2000m K m³

8 BUCHHOLZ Jakub
( BUCHHOLZ-URBANIAK-NOWICKI-KERGER )
2008-02-06

K4 2000m M m³

9 CHWYĘ Wiktor
( BEGIER-CHWYĘ-SZYMASZEK-MAŃKOWSKI )
2007-05-24

K4 2000m M m³

10 CHWYĘ Wiktor 2007-05-24

K1 2000m M m³

11 FIJA£KOWSKA Roksana
( FIJA£KOWSKA-WIERZBICKA-PUPKA-MAJCHRZAK )
2007-04-11

K4 2000m K m³

12 FIJA£KOWSKA Roksana 2007-04-11

K1 2000m K m³

13 FRYDRYCHOWICZ Natalia
( FRYDRYCHOWICZ-SOBCZAK )
2007-02-10

K2 2000m K m³

14 FRYDRYCHOWICZ Natalia
( SZYCH-SOBCZAK-FRYDRYCHOWICZ-KOWALCZYK )
2007-02-10

K4 2000m K m³

15 GRABIANOWSKA Adrinna
( GRABIANOWSKA-WYSZKOWSKA-WORONKIEWICZ-M£YNARCZYK )
2007-08-25

K4 2000m K m³

16 GRABIANOWSKA Adrinna 2007-08-25

K1 2000m K m³

17 HEJNOWICZ Pawe³ 2009-06-03

C1 2000m M m³

18 HEJNOWICZ Pawe³
( ANTOS-HEJNOWICZ )
2009-06-03

C2 2000m M m³

19 JANIAK Dawid
( ANIO£A-JANIAK-KUBIS-MATCZAK )
2008-07-23

K4 2000m M m³

20 JANIAK Dawid 2008-07-23

K1 2000m M m³

21 KALISZAN Hanna 2008-06-15

C1 2000m K m³

22 KERGER Adam
( BUCHHOLZ-URBANIAK-NOWICKI-KERGER )
2008-09-28

K4 2000m M m³

23 KERGER Adam 2008-09-28

K1 2000m M m³

24 KŹSY Jadwiga 2008-05-09

K1 2000m K m³

25 KOWALCZYK Natasza
( SZYCH-SOBCZAK-FRYDRYCHOWICZ-KOWALCZYK )
2007-03-26

K4 2000m K m³

26 KOZIO Michalina 2009-01-29

C1 2000m K m³

27 KOZIO Michalina
( KOZIO-SIKORA )
2009-01-29

C2 2000m K m³

28 KUBIS Nikodem
( KUBIS-MATCZAK )
2008-01-13

K2 2000m M m³

29 KUBIS Nikodem
( ANIO£A-JANIAK-KUBIS-MATCZAK )
2008-01-13

K4 2000m M m³

30 LIPIŃSKI Micha³
( SZMAJTER-LIPIŃSKI )
2008-01-02

C2 2000m M m³

31 LIPIŃSKI Micha³ 2008-01-02

C1 2000m M m³

32 MAJCHRZAK Weronika
( FIJA£KOWSKA-WIERZBICKA-PUPKA-MAJCHRZAK )
2007-05-09

K4 2000m K m³

33 MAJCHRZAK Weronika
( MAJCHRZAK-PUPKA )
2007-05-09

K2 2000m K m³

34 MAŃKOWSKI Jakub 2008-05-24

K1 2000m M m³

35 MAŃKOWSKI Jakub
( BEGIER-CHWYĘ-SZYMASZEK-MAŃKOWSKI )
2008-05-24

K4 2000m M m³

36 MATCZAK Franciszek
( ANIO£A-JANIAK-KUBIS-MATCZAK )
2008-12-08

K4 2000m M m³

37 MATCZAK Franciszek
( KUBIS-MATCZAK )
2008-12-08

K2 2000m M m³

38 MIELCZAREK Maja
( MIELCZAREK-SULKOWSKA )
2008-06-11

K2 2000m K m³

39 M£YNARCZYK Martyna 2007-02-14

K1 2000m K m³

40 M£YNARCZYK Martyna
( GRABIANOWSKA-WYSZKOWSKA-WORONKIEWICZ-M£YNARCZYK )
2007-02-14

K4 2000m K m³

41 NOWICKI Jakub
( BUCHHOLZ-URBANIAK-NOWICKI-KERGER )
2008-04-01

K4 2000m M m³

42 NOWICKI Jakub
( NOWICKI-URBANIAK )
2008-04-01

K2 2000m M m³

43 PUPKA Alicja
( MAJCHRZAK-PUPKA )
2008-02-09

K2 2000m K m³

44 PUPKA Alicja
( FIJA£KOWSKA-WIERZBICKA-PUPKA-MAJCHRZAK )
2008-02-09

K4 2000m K m³

45 PURCZYŃSKI Mateusz
( PURCZYŃSKI-RECHUL )
2007-04-01

K2 2000m M m³

46 PURCZYŃSKI Mateusz 2007-04-01

K1 2000m M m³

47 RECHUL Mateusz
( PURCZYŃSKI-RECHUL )
2007-02-01

K2 2000m M m³

48 RECHUL Mateusz 2007-02-01

K1 2000m M m³

49 SIKORA Julia 2008-10-18

C1 2000m K m³

50 SIKORA Julia
( KOZIO-SIKORA )
2008-10-18

C2 2000m K m³

51 SOBCZAK Zuzanna
( FRYDRYCHOWICZ-SOBCZAK )
2007-08-17

K2 2000m K m³

52 SOBCZAK Zuzanna
( SZYCH-SOBCZAK-FRYDRYCHOWICZ-KOWALCZYK )
2007-08-17

K4 2000m K m³

53 SULKOWSKA Zofia
( MIELCZAREK-SULKOWSKA )
2008-04-10

K2 2000m K m³

54 SZMAJTER Maurycy 2007-05-21

C1 2000m M m³

55 SZMAJTER Maurycy
( SZMAJTER-LIPIŃSKI )
2007-05-21

C2 2000m M m³

56 SZMAJTER Urszula
( BOGU¦-SZMAJTER )
2009-10-10

C2 2000m K m³

57 SZYCH Oliwia
( SZYCH-SOBCZAK-FRYDRYCHOWICZ-KOWALCZYK )
2007-08-10

K4 2000m K m³

58 SZYMANOWSKI Adam 2007-12-30

C1 2000m M m³

59 SZYMANOWSKI Adam
( SZYMANOWSKI-WOJDA )
2007-12-30

C2 2000m M m³

60 SZYMASZEK Bartek
( BEGIER-CHWYĘ-SZYMASZEK-MAŃKOWSKI )
2007-02-20

K4 2000m M m³

61 SZYMASZEK Bartek 2007-02-20

K1 2000m M m³

62 URBANIAK Nikodem
( NOWICKI-URBANIAK )
2007-08-28

K2 2000m M m³

63 URBANIAK Nikodem
( BUCHHOLZ-URBANIAK-NOWICKI-KERGER )
2007-08-28

K4 2000m M m³

64 WIERZBICKA Maria
( FIJA£KOWSKA-WIERZBICKA-PUPKA-MAJCHRZAK )
2007-01-08

K4 2000m K m³

65 WIERZBICKA Maria 2007-01-08

K1 2000m K m³

66 WOJDA Franciszek
( SZYMANOWSKI-WOJDA )
2008-02-26

C2 2000m M m³

67 WOJDA Franciszek 2008-02-26

C1 2000m M m³

68 WORONKIEWICZ Michalina
( GRABIANOWSKA-WYSZKOWSKA-WORONKIEWICZ-M£YNARCZYK )
2007-04-20

K4 2000m K m³

69 WORONKIEWICZ Michalina 2007-04-20

K1 2000m K m³

70 WYSZKOWSKA Antonina 2008-08-29

K1 2000m K m³

71 WYSZKOWSKA Antonina
( GRABIANOWSKA-WYSZKOWSKA-WORONKIEWICZ-M£YNARCZYK )
2008-08-29

K4 2000m K m³

 
energetyk.club
KS Energetyk Gryfino Liczba zg³oszeń: 4 w tym osób ( 3 ) K-0 M-3
NrLicencji: 02/ZP/18

Wykupiona na rok2021

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 MAKOWIECKI Adrian 2007-07-04

K1 2000m M m³

2 MAKOWIECKI Adrian
( MAKOWIECKI-MITRŹGA )
2007-07-04

K2 2000m M m³

3 MITRŹGA Patryk 2007-08-02

K1 2000m M m³

4 MITRŹGA Patryk
( MAKOWIECKI-MITRŹGA )
2007-08-02

K2 2000m M m³

5 SZUBERT Adam 2007-10-13

K1 2000m M m³

 
KS Energetyk Poznań Liczba zg³oszeń: 2 w tym osób ( 2 ) K-1 M-1
NrLicencji: 02/WP/18

Wykupiona na rok2021

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 MILIŃSKA Amelia 2008-09-19

K1 2000m K m³

2 SZORCZ Jakub 2007-03-12

K1 2000m M m³

 
posnania.pl
KS Posnania Poznań Liczba zg³oszeń: 40 w tym osób ( 36 ) K-17 M-19
NrLicencji: 10/WP/18

Wykupiona na rok2021

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 BASHOV Maksym 2008-07-02

C1 2000m M m³

2 BASHOV Maksym
( BASHOV-LASAK )
2008-07-02

C2 2000m M m³

3 B£ASZKOWSKA Nicola
( B£ASZKOWSKA -ROGACKA )
2007-03-20

C2 2000m K m³

4 B£ASZKOWSKA Nicola 2007-03-20

C1 2000m K m³

5 BRZEZIŃSKI Krzysztof 2007-05-10

C1 2000m M m³

6 BRZEZIŃSKI Krzysztof
( MACHOWIAK-BRZEZIŃSKI )
2007-05-10

C2 2000m M m³

7 CICHOŃ Marcel
( CICHOŃ-KA¬MIEROWSKI )
2007-11-12

K2 2000m M m³

8 CICHOŃ Marcel
( PACZYŃSKI-CICHOŃ-KA¬MIEROWSKI-OWCZARZAK )
2007-11-12

K4 2000m M m³

9 DATA Katarzyna
( JANUSZEWSKA-DATA )
2008-01-17

K2 2000m K m³

10 DATA Katarzyna
( DATA-JANUSZEWSKA-SZYMKOWIAK-GARBATOWSKA )
2008-01-17

K4 2000m K m³

11 DUDA Leon 2007-10-27

C1 2000m M m³

12 GA£KA Zuzanna
( GA£KA-IGNACZAK-KACZKOWSKA-OWCZARZAK )
2009-05-31

K4 2000m K m³

13 GA£KA Zuzanna 2009-05-31

K1 2000m K m³

14 GARBATOWSKA Angelika
( DATA-JANUSZEWSKA-SZYMKOWIAK-GARBATOWSKA )
2008-01-03

K4 2000m K m³

15 GARBATOWSKA Angelika
( GARBATOWSKA-SZYMKOWIAK )
2008-01-03

K2 2000m K m³

16 GRYGIEL Aleksandra
( GRYGIEL -SO£TYŃSKA )
2008-05-21

C2 2000m K m³

17 GRYGIEL Aleksandra 2008-05-21

C1 2000m K m³

18 IGNACZAK Oliwia
( GA£KA-IGNACZAK-KACZKOWSKA-OWCZARZAK )
2008-08-09

K4 2000m K m³

19 JANUSZEWSKA Martyna
( JANUSZEWSKA-DATA )
2007-01-02

K2 2000m K m³

20 JANUSZEWSKA Martyna
( DATA-JANUSZEWSKA-SZYMKOWIAK-GARBATOWSKA )
2007-01-02

K4 2000m K m³

21 KACZKOWSKA Oliwia
( KACZKOWSKA-OWCZARZAK )
2007-06-16

K2 2000m K m³

22 KACZKOWSKA Oliwia
( GA£KA-IGNACZAK-KACZKOWSKA-OWCZARZAK )
2007-06-16

K4 2000m K m³

23 KA¬MIEROWSKI Filip
( PACZYŃSKI-CICHOŃ-KA¬MIEROWSKI-OWCZARZAK )
2007-04-13

K4 2000m M m³

24 KA¬MIEROWSKI Filip
( CICHOŃ-KA¬MIEROWSKI )
2007-04-13

K2 2000m M m³

25 KOTLIŃSKA £ucja 2008-02-04

C1 2000m K m³

26 KOZBER Maksymikian
( KOZBER-WAWRZYNIAK )
2007-01-15

K2 2000m M m³

27 KOZBER Maksymikian
( KOZBER-MIJAKOWSKI-OIŃSKI-WAWRZYNIAK )
2007-01-15

K4 2000m M m³

28 LASAK Pawe³
( BASHOV-LASAK )
2007-07-24

C2 2000m M m³

29 LASAK Pawe³ 2007-07-24

C1 2000m M m³

30 LOBA Wiktoria
( LOBA-PREISS )
2007-05-18

K2 2000m K m³

31 LOBA Wiktoria 2007-05-18

K1 2000m K m³

32 MACHOWIAK Wojciech 2007-01-03

C1 2000m M m³

33 MACHOWIAK Wojciech
( MACHOWIAK-BRZEZIŃSKI )
2007-01-03

C2 2000m M m³

34 MA£ECKI Filip 2007-06-04

K1 2000m M m³

35 MA£ECKI Filip
( MA£ECKI-OIŃSKI )
2007-06-04

K2 2000m M m³

36 MA£ECKI Jakub 2007-06-04

K1 2000m M m³

37 MA£ECKI Jakub
( MA£ECKI-RASZEJA )
2007-06-04

K2 2000m M m³

38 MIJAKOWSKI Miko³aj 2007-05-24

K1 2000m M m³

39 MIJAKOWSKI Miko³aj
( KOZBER-MIJAKOWSKI-OIŃSKI-WAWRZYNIAK )
2007-05-24

K4 2000m M m³

40 NOSILA Jacek 2008-09-17

C1 2000m M m³

41 NOSILA Jacek
( NOSILA-ZAKRZEWICZ )
2008-09-17

C2 2000m M m³

42 OSIŃSKI Franek
( MA£ECKI-OIŃSKI )
2007-06-19

K2 2000m M m³

43 OSIŃSKI Franek
( KOZBER-MIJAKOWSKI-OIŃSKI-WAWRZYNIAK )
2007-06-19

K4 2000m M m³

44 OWCZARZAK Dawid
( OWCZARZAK-WOJTKOWIAK )
2008-06-01

K2 2000m M m³

45 OWCZARZAK Dawid
( PACZYŃSKI-CICHOŃ-KA¬MIEROWSKI-OWCZARZAK )
2008-06-01

K4 2000m M m³

46 OWCZARZAK Wiktoria
( GA£KA-IGNACZAK-KACZKOWSKA-OWCZARZAK )
2007-01-21

K4 2000m K m³

47 OWCZARZAK Wiktoria
( KACZKOWSKA-OWCZARZAK )
2007-01-21

K2 2000m K m³

48 PACZYŃSKI Tomasz
( PACZYŃSKI-CICHOŃ-KA¬MIEROWSKI-OWCZARZAK )
2007-09-12

K4 2000m M m³

49 PREISS Amelia 2007-02-16

K1 2000m K m³

50 PREISS Amelia
( LOBA-PREISS )
2007-02-16

K2 2000m K m³

51 RASZEJA Marcel
( MA£ECKI-RASZEJA )
2007-02-02

K2 2000m M m³

52 RASZEJA Marcel 2007-02-02

K1 2000m M m³

53 ROGACKA Maja 2007-10-15

C1 2000m K m³

54 ROGACKA Maja
( B£ASZKOWSKA -ROGACKA )
2007-10-15

C2 2000m K m³

55 SIKORSKA Amelia
( ZIELIŃSKA-SIKORSKA )
2009-09-05

C2 2000m K m³

56 SIKORSKA Amelia 2009-09-05

C1 2000m K m³

57 SO£TYŃSKA Amelia 2007-09-02

C1 2000m K m³

58 SO£TYŃSKA Amelia
( GRYGIEL -SO£TYŃSKA )
2007-09-02

C2 2000m K m³

59 SZYMKOWIAK Agata
( GARBATOWSKA-SZYMKOWIAK )
2008-04-11

K2 2000m K m³

60 SZYMKOWIAK Agata
( DATA-JANUSZEWSKA-SZYMKOWIAK-GARBATOWSKA )
2008-04-11

K4 2000m K m³

61 WAWRZYNIAK Grzegorz
( KOZBER-MIJAKOWSKI-OIŃSKI-WAWRZYNIAK )
2007-09-24

K4 2000m M m³

62 WAWRZYNIAK Grzegorz
( KOZBER-WAWRZYNIAK )
2007-09-24

K2 2000m M m³

63 WOJTKOWIAK Dominik
( OWCZARZAK-WOJTKOWIAK )
2008-07-16

K2 2000m M m³

64 ZAKRZEWICZ Miko³aj
( NOSILA-ZAKRZEWICZ )
2008-03-26

C2 2000m M m³

65 ZAKRZEWICZ Miko³aj 2008-03-26

C1 2000m M m³

66 ZIELIŃSKA Marta
( ZIELIŃSKA-SIKORSKA )
2008-10-15

C2 2000m K m³

67 ZIELIŃSKA Marta 2008-10-15

C1 2000m K m³

 
www.stomilpoznan.pl
KS Stomil Poznań Liczba zg³oszeń: 2 w tym osób ( 2 ) K-1 M-1
NrLicencji: 13/WP/18

Wykupiona w roku :

2024

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 BOROWSKI Micha³ 2007-11-30

K1 2000m M m³

2 KUSZAK Inga 2007-09-16

K1 2000m K m³

 
KS Warta Poznań Liczba zg³oszeń: 13 w tym osób ( 9 ) K-4 M-5
NrLicencji: 03/WP/18

Wykupiona na rok2021

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 GROMADECKI Nikodem 2007-03-04

K1 2000m M m³

2 GROMADECKI Nikodem
( NAPIERA£A-GROMADECKI )
2007-03-04

K2 2000m M m³

3 NAPIERA£A Hubert 2008-01-02

K1 2000m M m³

4 NAPIERA£A Hubert
( NAPIERA£A-GROMADECKI )
2008-01-02

K2 2000m M m³

5 NAWROT Wiktoria 2007-05-25

C1 2000m K m³

6 NAWROT Wiktoria
( NAWROT-SOBCZAK )
2007-05-25

C2 2000m K m³

7 NOWAK Sandra 2009-06-10

C1 2000m K m³

8 NOWAK Sandra
( NOWAK-RASSAK )
2009-06-10

C2 2000m K m³

9 RASSAK Martyna 2009-09-20

C1 2000m K m³

10 RASSAK Martyna
( NOWAK-RASSAK )
2009-09-20

C2 2000m K m³

11 RUSIECKI Maurycy 2008-05-02

C1 2000m M m³

12 RUSIECKI Maurycy
( RUSIECKI-STANEK )
2008-05-02

C2 2000m M m³

13 SOBCZAK Vanessa
( NAWROT-SOBCZAK )
2008-08-30

C2 2000m K m³

14 SOBCZAK Vanessa 2008-08-30

C1 2000m K m³

15 STANEK Kacper
( RUSIECKI-STANEK )
2008-03-21

C2 2000m M m³

16 STANEK Kacper 2008-03-21

C1 2000m M m³

17 WILGA Alex 2007-04-13

C1 2000m M m³

 
KS Wiskord Szczecin Liczba zg³oszeń: 3 w tym osób ( 2 ) K-0 M-2
NrLicencji: 03/ZP/18

Wykupiona w roku :

2024

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 BIETKA£ Oliwier 2007-08-06

C1 2000m M m³

2 BIETKA£ Oliwier
( BIETKA£-FEDOROWSKI )
2007-08-06

C2 2000m M m³

3 FEDOROWSKI Micha³ 2007-04-26

C1 2000m M m³

4 FEDOROWSKI Micha³
( BIETKA£-FEDOROWSKI )
2007-04-26

C2 2000m M m³

 
ktw.kalisz.pl
KTW Kalisz Liczba zg³oszeń: 4 w tym osób ( 3 ) K-1 M-2
NrLicencji: 05/WP/18

Wykupiona na rok2021

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 LIS Gilbert 2007-03-04

K1 2000m M m³

2 LIS Gilbert
( LIS-LIS )
2007-03-04

K2 2000m M m³

3 LIS Hubert 2009-01-13

K1 2000m M m³

4 LIS Hubert
( LIS-LIS )
2009-01-13

K2 2000m M m³

5 SZYMAŃSKA Aleksandra 2007-03-13

K1 2000m K m³

 
dora.kwasniewska@gmail.com
LKK Hubertus Bia³y Bór Liczba zg³oszeń: 11 w tym osób ( 9 ) K-6 M-3
NrLicencji: 07/ZP/18

Wykupiona na rok2021

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 CHEMEL -PYZIO£EK Amelia 2008-01-11

K1 2000m K m³

2 CHEMEL-PYZIO£EK Amelia
( CHEMEL-PYZIO£EK-SZAMOCKA )
2008-01-11

K2 2000m K m³

3 GA£CZYŃSKI Miko³aj 2007-02-20

K1 2000m M m³

4 GA£CZYŃSKI Miko³aj
( GA£CZYŃSKI-KWA¦NIEWSKI-DRO¬DZIEL )
2007-02-20

K2 2000m M m³

5 GÓRKO Maja 2009-02-09

K1 2000m K m³

6 KWA¦NIEWSKI-DRO¬DZIEL Dawid 2008-09-17

K1 2000m M m³

7 KWA¦NIEWSKI-DRO¬DZIEL Dawid
( GA£CZYŃSKI-KWA¦NIEWSKI-DRO¬DZIEL )
2008-09-17

K2 2000m M m³

8 ORZE£ Nikola 2007-02-26

K1 2000m K m³

9 ORZE£ Nikola
( SOKÓLSKA-ORZE£ )
2007-02-26

K2 2000m K m³

10 PILARSKI Filip 2009-03-02

K1 2000m M m³

11 SOKÓLSKA Oliwia
( SOKÓLSKA-ORZE£ )
2008-09-13

K2 2000m K m³

12 SOKÓLSKA Oliwia 2008-09-13

K1 2000m K m³

13 SZAMOCKA Kaja
( CHEMEL-PYZIO£EK-SZAMOCKA )
2008-03-10

K2 2000m K m³

14 SZAMOCKA Kaja 2008-03-10

K1 2000m K m³

 
MKS Polstyr Cz³uchów Liczba zg³oszeń: 4 w tym osób ( 4 ) K-2 M-2
NrLicencji: 03/PM/18

Wykupiona na rok2021

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 CUKIERSKA Martyna 2008-03-30

K1 2000m K m³

2 GMURA Szymon 2008-03-15

K1 2000m M m³

3 KLIMEK Konrad 2007-04-03

K1 2000m M m³

4 KOWALCZYK Julia 2007-12-03

K1 2000m K m³

 
lucek24@op.pl
MOSW Choszczno Liczba zg³oszeń: 6 w tym osób ( 4 ) K-2 M-2
NrLicencji: 05/ZP/18

Wykupiona w roku :

2023

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 BOSIACKA Julia 2008-05-04

K1 2000m K m³

2 BOSIACKA Julia
( BOSIACKA-WASIELEWSKA )
2008-05-04

K2 2000m K m³

3 MAJCHER Kamil 2007-01-25

K1 2000m M m³

4 MAJCHER Kamil
( MINTUS-MAJCHER )
2007-01-25

K2 2000m M m³

5 MINTUS Maciej 2007-05-14

K1 2000m M m³

6 MINTUS Maciej
( MINTUS-MAJCHER )
2007-05-14

K2 2000m M m³

7 WASIELEWSKA Maria 2008-06-02

K1 2000m K m³

8 WASIELEWSKA Maria
( BOSIACKA-WASIELEWSKA )
2008-06-02

K2 2000m K m³

 
poznanazs.pl
O¦ AZS Politechniki Poznańskiej Liczba zg³oszeń: 2 w tym osób ( 2 ) K-1 M-1
NrLicencji: 04/WP/18

Wykupiona w roku :

2024

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 BLANDZI Dawid 2008-12-13

K1 2000m M m³

2 ZALAS Zofia 2007-01-15

K1 2000m K m³

 
UKS B³yskawica Rokietnica Liczba zg³oszeń: 3 w tym osób ( 4 ) K-0 M-4
NrLicencji: 08/WP/18

Wykupiona na rok2021

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 KRAHEL Olgierd
( KRAHEL-KULCZYŃSKI )
2007-06-27

K2 2000m M m³

2 KRAHEL Olgierd
( WAWRZYNIAK-KULCZYŃSKI-KRAHEL-¦NIEGOCKI )
2007-06-27

K4 2000m M m³

3 KULCZYŃSKI Igor
( KRAHEL-KULCZYŃSKI )
2009-03-13

K2 2000m M m³

4 KULCZYŃSKI Igor
( WAWRZYNIAK-KULCZYŃSKI-KRAHEL-¦NIEGOCKI )
2009-03-13

K4 2000m M m³

5 ¦NIEGOCKI Franciszek
( ¦NIEGOCKI-WAWRZYNIAK )
2009-04-10

K2 2000m M m³

6 ¦NIEGOCKI Franciszek
( WAWRZYNIAK-KULCZYŃSKI-KRAHEL-¦NIEGOCKI )
2009-04-10

K4 2000m M m³

7 WAWRZYNIAK Szymon
( WAWRZYNIAK-KULCZYŃSKI-KRAHEL-¦NIEGOCKI )
2008-05-14

K4 2000m M m³

8 WAWRZYNIAK Szymon
( ¦NIEGOCKI-WAWRZYNIAK )
2008-05-14

K2 2000m M m³

 
-
UKS COPAL Trzcianka Liczba zg³oszeń: 6 w tym osób ( 4 ) K-2 M-2
NrLicencji: 11/WP/18

Wykupiona w roku :

2024

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 DUSZYŃSKI Daniel 2007-03-26

K1 2000m M m³

2 DUSZYŃSKI Daniel
( DUSZYŃSKI-URBAN )
2007-03-26

K2 2000m M m³

3 PIASECKA Julia(2008) 2008-01-17

K1 2000m K m³

4 PIASECKA Julia(2008)
( PIASECKA-ZAPA£A )
2008-01-17

K2 2000m K m³

5 URBAN Wojciech 2008-04-21

K1 2000m M m³

6 URBAN Wojciech
( DUSZYŃSKI-URBAN )
2008-04-21

K2 2000m M m³

7 ZAPA£A Karolina 2007-06-30

K1 2000m K m³

8 ZAPA£A Karolina
( PIASECKA-ZAPA£A )
2007-06-30

K2 2000m K m³

 
uks-pami±tkowo.info
UKS Pami±tkowo Liczba zg³oszeń: 1 w tym osób ( 1 ) K-0 M-1
NrLicencji: 07/WP/18

Wykupiona w roku :

2023

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 GRZECHOWSKI Marcin 2007-03-20

K1 2000m M m³

 
UKS Victoria Wa³cz Liczba zg³oszeń: 4 w tym osób ( 5 ) K-4 M-1
NrLicencji: 04/ZP/18

Wykupiona na rok2021

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 KRAWCZYK Aleksandra 2009-04-05

K1 2000m K m³

2 KRAWCZYK Aleksandra
( KRAWCZYK-£UCZAK-PTAK-ÆUÆEWICZ )
2009-04-05

K4 2000m K m³

3 £UCZAK Maja
( £UCZAK-PTAK )
2007-12-11

K2 2000m K m³

4 £UCZAK Maja
( KRAWCZYK-£UCZAK-PTAK-ÆUÆEWICZ )
2007-12-11

K4 2000m K m³

5 NOWAK Szymon 2009-06-03

K1 2000m M m³

6 PTAK Alicja
( £UCZAK-PTAK )
2007-09-29

K2 2000m K m³

7 PTAK Alicja
( KRAWCZYK-£UCZAK-PTAK-ÆUÆEWICZ )
2007-09-29

K4 2000m K m³

8 ÆUÆEWICZ Natalia
( KRAWCZYK-£UCZAK-PTAK-ÆUÆEWICZ )
2008-10-02

K4 2000m K m³

 
uks-zalew-jerzykowo.net16.net/
UKS Zalew Jerzykowo Liczba zg³oszeń: 8 w tym osób ( 7 ) K-4 M-3
NrLicencji: 09/WP/18

Wykupiona na rok2021

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 DERDA Jakub 2009-09-16

K1 2000m M m³

2 DERDA Jakub
( DERDA-KLIMKIEWICZ )
2009-09-16

K2 2000m M m³

3 JŹDROSZKOWIAK Zofia 2008-07-12

K1 2000m K m³

4 JŹDROSZKOWIAK Zofia
( JŹDROSZKOWIAK-K£OBUS-KLIMCZAK-MODRZEJEWSKA )
2008-07-12

K4 2000m K m³

5 KLIMCZAK Maria
( K£OBUS-KLIMCZAK )
2009-01-25

K2 2000m K m³

6 KLIMCZAK Maria
( JŹDROSZKOWIAK-K£OBUS-KLIMCZAK-MODRZEJEWSKA )
2009-01-25

K4 2000m K m³

7 KLIMKIEWICZ Wiktor
( DERDA-KLIMKIEWICZ )
2008-11-07

K2 2000m M m³

8 KLIMKIEWICZ Wiktor 2008-11-07

K1 2000m M m³

9 K£OBUS £ucja
( JŹDROSZKOWIAK-K£OBUS-KLIMCZAK-MODRZEJEWSKA )
2007-06-15

K4 2000m K m³

10 K£OBUS £ucja
( K£OBUS-KLIMCZAK )
2007-06-15

K2 2000m K m³

11 MIELCARZEWICZ Antoni 2009-01-19

K1 2000m M m³

12 MODRZEJEWSKA Martyna 2008-12-03

K1 2000m K m³

13 MODRZEJEWSKA Martyna
( JŹDROSZKOWIAK-K£OBUS-KLIMCZAK-MODRZEJEWSKA )
2008-12-03

K4 2000m K m³

 
http://zrywwolsztyn.pl
UMKS Zryw Wolsztyn Liczba zg³oszeń: 17 w tym osób ( 13 ) K-5 M-8
NrLicencji: 01/WP/18

Wykupiona w roku :

2024

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 CHOJNACKA Kinga 2009-03-01

K1 2000m K m³

2 CHOJNACKA Kinga
( CHOJNACKA-KOWALSKA )
2009-03-01

K2 2000m K m³

3 GÓRNY Mi³osz 2007-08-27

K1 2000m M m³

4 GÓRNY Mi³osz
( GÓRNY-LISIECKI-WAJS-£UCZAK )
2007-08-27

K4 2000m M m³

5 JOKIEL Barbara 2007-10-08

K1 2000m K m³

6 JOKIEL Barbara
( JOKIEL-SZCZEPANIAK )
2007-10-08

K2 2000m K m³

7 KA¬MIERCZAK Miko³aj 2008-04-12

K1 2000m M m³

8 KA¬MIERCZAK Miko³aj
( KA¬MIERCZAK-MAJZA )
2008-04-12

K2 2000m M m³

9 KOWALSKA Martyna
( CHOJNACKA-KOWALSKA )
2009-01-07

K2 2000m K m³

10 KOWALSKA Martyna 2009-01-07

K1 2000m K m³

11 LISIECKI Wojciech
( GÓRNY-LISIECKI-WAJS-£UCZAK )
2009-04-16

K4 2000m M m³

12 LISIECKI Wojciech
( WAJS-LISIECKI )
2009-04-16

K2 2000m M m³

13 £UCZAK Daniel
( GÓRNY-LISIECKI-WAJS-£UCZAK )
2007-08-19

K4 2000m M m³

14 £UCZAK Daniel 2007-08-19

K1 2000m M m³

15 MAJZA Mateusz
( KA¬MIERCZAK-MAJZA )
2008-02-01

K2 2000m M m³

16 MAJZA Mateusz 2008-02-01

K1 2000m M m³

17 MYSSAK Jan 2007-12-02

K1 2000m M m³

18 MYSSAK Jan
( MYSSAK-NIEBORAK )
2007-12-02

K2 2000m M m³

19 NIEBORAK Mateusz
( MYSSAK-NIEBORAK )
2007-01-05

K2 2000m M m³

20 NIEBORAK Mateusz 2007-01-05

K1 2000m M m³

21 SZCZEPANIAK Natalia
( JOKIEL-SZCZEPANIAK )
2008-05-18

K2 2000m K m³

22 SZCZEPANIAK Natalia 2008-05-18

K1 2000m K m³

23 TOMYS Zuzanna 2009-07-06

K1 2000m K m³

24 WAJS Eryk
( WAJS-LISIECKI )
2009-07-07

K2 2000m M m³

25 WAJS Eryk
( GÓRNY-LISIECKI-WAJS-£UCZAK )
2009-07-07

K4 2000m M m³

 
www.wtsorzelwalcz.eu
WTS Orze³ Wa³cz Liczba zg³oszeń: 4 w tym osób ( 3 ) K-2 M-1
NrLicencji: 01/ZP/18

Wykupiona na rok2021

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 IDZIKOWSKI Szymon 2007-03-27

C1 2000m M m³

2 MARCINKOWSKA Amelia 2007-09-08

C1 2000m K m³

3 MARCINKOWSKA Amelia
( RUÆANOWSKA-MARCINKOWSKA )
2007-09-08

C2 2000m K m³

4 RUÆANOWSKA Maja 2007-03-30

C1 2000m K m³

5 RUÆANOWSKA Maja
( RUÆANOWSKA-MARCINKOWSKA )
2007-03-30

C2 2000m K m³