Internetowe zg³oszenia do imprezy: Regaty Kajakowe Miźdzywojewódzkie Mistrzostwa M³odzików
POZNAŃ, 22.09.2018
Liczba zg³oszeń: 178 w tym osób ( 176 ) K-68 M-108
 
KS AZS-AWF Poznań Liczba zg³oszeń: 27 w tym osób ( 28 ) K-9 M-19
NrLicencji: 06/WP/18

Wykupiona w roku :

2020

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 ANIO£A Jakub
( ANIO£A-MAŃKOWSKI )
2005-04-24

K2 2000m M m³

2 BARTKOWIAK Lidia
( KUBIS-BARTKOWIAK )
2005-03-01

K2 2000m K m³

3 B”CZYK Hubert
( B”CZYK-RECHUL-PACHOLAK-WYSZKOWSKI )
2004-10-09

K4 2000m M m³

4 B”CZYK Hubert 2004-10-09

K1 2000m M m³

5 BESZTOCHA Kacper
( ZIELIŃSKI-BESZTOCHA )
2004-01-05

K2 2000m M m³

6 DOMINSKI Wojciech 2004-06-16

C1 2000m M m³

7 DOMINSKI Wojciech
( KUJAWA-DOMINSKI )
2004-06-16

C2 2000m M m³

8 FR”CKIEWICZ Gabriela 2005-05-19

C1 2000m K m³

9 GO¦CINIAK Zuzanna
( GO¦CINIAK-KOSMACZEWSKA )
2005-04-29

K2 2000m K m³

10 GO¦CINIAK Zuzanna 2005-04-29

K1 2000m K m³

11 GRABIANOWSKI Mateusz
( GRABIANOWSKI-KASZUBA-MAŃKOWSKI-KORZU¦NIK )
2005-06-14

K4 2000m M m³

12 KASZUBA Kacper
( GRABIANOWSKI-KASZUBA-MAŃKOWSKI-KORZU¦NIK )
2005-07-26

K4 2000m M m³

13 KOBRYŃ Zofia
( KOBRYŃ-LUDWICZAK )
2005-11-15

K2 2000m K m³

14 KOBRYŃ Zofia
( KOBRYŃ-SEŃCZUK-WŹC£AWEK-LUDWICZAK )
2005-11-15

K4 2000m K m³

15 KORNECKI Mateusz
( KORNECKI-SOENKE )
2005-06-13

C2 2000m M m³

16 KORNECKI Mateusz 2005-06-13

C1 2000m M m³

17 KORZU¦NIK Mi³osz
( GRABIANOWSKI-KASZUBA-MAŃKOWSKI-KORZU¦NIK )
2005-01-28

K4 2000m M m³

18 KOSMACZEWSKA Lena 2004-07-13

K1 2000m K m³

19 KOSMACZEWSKA Lena
( GO¦CINIAK-KOSMACZEWSKA )
2004-07-13

K2 2000m K m³

20 KUBIS Oliwia
( KUBIS-BARTKOWIAK )
2004-05-07

K2 2000m K m³

21 KUJAWA Piotr
( KUJAWA-DOMINSKI )
2004-05-08

C2 2000m M m³

22 KUJAWA Piotr 2004-05-08

C1 2000m M m³

23 LUDWICZAK Amelia
( KOBRYŃ-SEŃCZUK-WŹC£AWEK-LUDWICZAK )
2005-11-09

K4 2000m K m³

24 LUDWICZAK Amelia
( KOBRYŃ-LUDWICZAK )
2005-11-09

K2 2000m K m³

25 MAŃKOWSKI Adam
( GRABIANOWSKI-KASZUBA-MAŃKOWSKI-KORZU¦NIK )
2005-04-04

K4 2000m M m³

26 MAŃKOWSKI Adam
( ANIO£A-MAŃKOWSKI )
2005-04-04

K2 2000m M m³

27 MERMELA Miko³aj
( MERMELA-W”SOWICZ )
2005-04-29

K2 2000m M m³

28 MERMELA Miko³aj
( MERMELA-W”SOWICZ-ZIELIŃSKI-WORONKIEWICZ )
2005-04-29

K4 2000m M m³

29 OPIELEWICZ Marcin 2005-11-04

K1 2000m M m³

30 PACHOLAK Wiktor 2004-08-17

K1 2000m M m³

31 PACHOLAK Wiktor
( B”CZYK-RECHUL-PACHOLAK-WYSZKOWSKI )
2004-08-17

K4 2000m M m³

32 RECHUL Miko³aj
( B”CZYK-RECHUL-PACHOLAK-WYSZKOWSKI )
2005-01-22

K4 2000m M m³

33 RECHUL Miko³aj 2005-01-22

K1 2000m M m³

34 SEŃCZUK Ewelina
( KOBRYŃ-SEŃCZUK-WŹC£AWEK-LUDWICZAK )
2004-06-27

K4 2000m K m³

35 SEŃCZUK Ewelina 2004-06-27

K1 2000m K m³

36 SOENKE Eryk 2005-07-07

C1 2000m M m³

37 SOENKE Eryk
( KORNECKI-SOENKE )
2005-07-07

C2 2000m M m³

38 W”SOWICZ Miko³aj
( MERMELA-W”SOWICZ )
2005-05-13

K2 2000m M m³

39 W”SOWICZ Miko³aj
( MERMELA-W”SOWICZ-ZIELIŃSKI-WORONKIEWICZ )
2005-05-13

K4 2000m M m³

40 WŹC£AWEK Zuzanna
( KOBRYŃ-SEŃCZUK-WŹC£AWEK-LUDWICZAK )
2004-06-06

K4 2000m K m³

41 WŹC£AWEK Zuzanna 2004-06-06

K1 2000m K m³

42 WORONKIEWICZ Aleksander 2005-03-11

K1 2000m M m³

43 WORONKIEWICZ Aleksander
( MERMELA-W”SOWICZ-ZIELIŃSKI-WORONKIEWICZ )
2005-03-11

K4 2000m M m³

44 WYSZKOWSKI Igor 2005-12-20

K1 2000m M m³

45 WYSZKOWSKI Igor
( B”CZYK-RECHUL-PACHOLAK-WYSZKOWSKI )
2005-12-20

K4 2000m M m³

46 ZIELIŃSKI Aleksander
( ZIELIŃSKI-BESZTOCHA )
2005-10-11

K2 2000m M m³

47 ZIELIŃSKI Aleksander
( MERMELA-W”SOWICZ-ZIELIŃSKI-WORONKIEWICZ )
2005-10-11

K4 2000m M m³

 
energetyk.club
KS Energetyk Gryfino Liczba zg³oszeń: 6 w tym osób ( 6 ) K-0 M-6
NrLicencji: 02/ZP/18

Wykupiona w roku :

2020

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 KO¦CIKIEWICZ Oskar
( KO¦CIKIEWICZ-WOJCIECHOWSKI )
2004-08-07

K2 2000m M m³

2 KO¦CIKIEWICZ Oskar
( KO¦CIKIEWICZ-WELZANDT-KUBIAK-WOJCIECHOWSKI )
2004-08-07

K4 2000m M m³

3 KUBIAK Albert
( KO¦CIKIEWICZ-WELZANDT-KUBIAK-WOJCIECHOWSKI )
2004-07-07

K4 2000m M m³

4 KUBIAK Albert
( WELZANDT-KUBIAK )
2004-07-07

K2 2000m M m³

5 MACIEJEWSKI Dominik 2005-11-03

K1 2000m M m³

6 MACIEJEWSKI Dominik
( MACIEJEWSKI-SZUBERT )
2005-11-03

K2 2000m M m³

7 SZUBERT Micha³
( MACIEJEWSKI-SZUBERT )
2004-11-18

K2 2000m M m³

8 SZUBERT Micha³ 2004-11-18

K1 2000m M m³

9 WELZANDT Sylwester
( KO¦CIKIEWICZ-WELZANDT-KUBIAK-WOJCIECHOWSKI )
2004-11-20

K4 2000m M m³

10 WELZANDT Sylwester
( WELZANDT-KUBIAK )
2004-11-20

K2 2000m M m³

11 WOJCIECHOWSKI Artur
( KO¦CIKIEWICZ-WELZANDT-KUBIAK-WOJCIECHOWSKI )
2004-05-31

K4 2000m M m³

12 WOJCIECHOWSKI Artur
( KO¦CIKIEWICZ-WOJCIECHOWSKI )
2004-05-31

K2 2000m M m³

 
KS Energetyk Poznań Liczba zg³oszeń: 5 w tym osób ( 6 ) K-4 M-2
NrLicencji: 02/WP/18

Wykupiona w roku :

2020

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 DRATWA Aleksandra
( DRATWA-KLEMCZAK-KU¦TA-SZORCZ )
2004-10-25

K4 2000m K m³

2 KAJDANEK Jaros³aw 2004-11-03

K1 2000m M m³

3 KAJDANEK Jaros³aw
( WOJCIECHOWSKI-KAJDANEK )
2004-11-03

K2 2000m M m³

4 KLEMCZAK Oliwia
( KLEMCZAK-SZORCZ )
2004-02-12

K2 2000m K m³

5 KLEMCZAK Oliwia
( DRATWA-KLEMCZAK-KU¦TA-SZORCZ )
2004-02-12

K4 2000m K m³

6 KU¦TA Maja
( DRATWA-KLEMCZAK-KU¦TA-SZORCZ )
2004-03-15

K4 2000m K m³

7 KU¦TA Maja 2004-03-15

K1 2000m K m³

8 SZORCZ Oliwia
( DRATWA-KLEMCZAK-KU¦TA-SZORCZ )
2005-08-30

K4 2000m K m³

9 SZORCZ Oliwia
( KLEMCZAK-SZORCZ )
2005-08-30

K2 2000m K m³

10 WOJCIECHOWSKI Kuba
( WOJCIECHOWSKI-KAJDANEK )
2006-09-12

K2 2000m M m³

 
posnania.pl
KS Posnania Poznań Liczba zg³oszeń: 39 w tym osób ( 33 ) K-6 M-27
NrLicencji: 10/WP/18

Wykupiona w roku :

2021

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 BRZESKWINIEWICZ Rozalia 2005-03-10

C1 2000m K m³

2 BRZEZIŃSKA Marta 2005-05-23

C1 2000m K m³

3 BRZEZIŃSKA Marta
( KINAST-BRZEZIŃSKA )
2005-05-23

C2 2000m K m³

4 DUDZIAK Dominik
( DUDZIAK-SZOT-P£ONKA-P£ACZEK )
2006-07-20

K4 2000m M m³

5 FILIPCZAK Kacper
( FILIPCZAK-GRZELSKI )
2005-01-05

C2 2000m M m³

6 FILIPCZAK Kacper 2005-01-05

C1 2000m M m³

7 GNIOT Jakub
( GNIOT-WOJTCZAK )
2005-08-03

C2 2000m M m³

8 GNIOT Jakub 2005-08-03

C1 2000m M m³

9 GÓRNIAK Halina 2004-01-05

C1 2000m K m³

10 GRZELSKI Kacper 2005-05-02

C1 2000m M m³

11 GRZELSKI Kacper
( FILIPCZAK-GRZELSKI )
2005-05-02

C2 2000m M m³

12 JOBSKI Jakub 2004-03-29

K1 2000m M m³

13 JOBSKI Jakub
( JOBSKI-KONIECZNY-JOBSKI-WALKOWIAK )
2004-03-29

K4 2000m M m³

14 JOBSKI Jan 2004-03-29

K1 2000m M m³

15 JOBSKI Jan
( JOBSKI-KONIECZNY-JOBSKI-WALKOWIAK )
2004-03-29

K4 2000m M m³

16 KINAST Zuzanna
( KINAST-BRZEZIŃSKA )
2005-12-26

C2 2000m K m³

17 KINAST Zuzanna 2005-12-26

C1 2000m K m³

18 KLAK Kacper 2004-02-15

C1 2000m M m³

19 KLAK Kacper
( KLAK-SO£TYŃSKI )
2004-02-15

C2 2000m M m³

20 KONIECZNY Kacper 2005-01-02

K1 2000m M m³

21 KONIECZNY Kacper
( JOBSKI-KONIECZNY-JOBSKI-WALKOWIAK )
2005-01-02

K4 2000m M m³

22 KUD£A Jan 2004-06-19

C1 2000m M m³

23 MARCINIAK Patrycja 2004-09-13

C1 2000m K m³

24 MARCINIAK Patrycja
( MARCINIAK-SEYDLEWICZ )
2004-09-13

C2 2000m K m³

25 NOWICKI Jakub
( NOWICKI-SOBCZAK )
2004-01-20

C2 2000m M m³

26 NOWICKI Jakub 2004-01-20

C1 2000m M m³

27 PIETRZAK Mateusz
( PIETRZAK-SCIBILIA )
2004-02-08

K2 2000m M m³

28 PIETRZAK Mateusz 2004-02-08

K1 2000m M m³

29 P£ACZEK Igor
( DUDZIAK-SZOT-P£ONKA-P£ACZEK )
2006-05-15

K4 2000m M m³

30 P£ONKA Wojciech
( DUDZIAK-SZOT-P£ONKA-P£ACZEK )
2006-05-24

K4 2000m M m³

31 SCIBILIA Nicholas
( PIETRZAK-SCIBILIA )
2004-05-08

K2 2000m M m³

32 SCIBILIA Nicholas 2004-05-08

K1 2000m M m³

33 SCIBILIA Thomas
( SCIBILIA-WANOT-WANOT-ZAWODNY )
2006-05-16

K4 2000m M m³

34 SCIBILIA Thomas 2006-05-16

K1 2000m M m³

35 SEYDLEWICZ Karolina 2004-01-17

C1 2000m K m³

36 SEYDLEWICZ Karolina
( MARCINIAK-SEYDLEWICZ )
2004-01-17

C2 2000m K m³

37 SOBCZAK Szymon
( NOWICKI-SOBCZAK )
2004-07-30

C2 2000m M m³

38 SOBCZAK Szymon 2004-07-30

C1 2000m M m³

39 SO£TYŃSKI Bartosz
( KLAK-SO£TYŃSKI )
2004-12-02

C2 2000m M m³

40 SO£TYŃSKI Bartosz 2004-12-02

C1 2000m M m³

41 SZMAGAJ Aleks
( SZMAGAJ-SZMAGAJ )
2006-07-22

C2 2000m M m³

42 SZMAGAJ Aleks 2006-07-22

C1 2000m M m³

43 SZMAGAJ Kacper 2004-06-30

C1 2000m M m³

44 SZMAGAJ Kacper
( SZMAGAJ-SZMAGAJ )
2004-06-30

C2 2000m M m³

45 SZOT Szymon
( DUDZIAK-SZOT-P£ONKA-P£ACZEK )
2006-07-09

K4 2000m M m³

46 TOCHMAN Kacper 2004-08-07

K1 2000m M m³

47 TOCHMAN Kacper
( TOCHMAN-ZAWODNY )
2004-08-07

K2 2000m M m³

48 WALCZAK Maksymilian 2006-04-21

C1 2000m M m³

49 WALKOWIAK Wiktor
( JOBSKI-KONIECZNY-JOBSKI-WALKOWIAK )
2004-04-06

K4 2000m M m³

50 WALKOWIAK Wiktor 2004-04-06

K1 2000m M m³

51 WANOT Aleksander
( SCIBILIA-WANOT-WANOT-ZAWODNY )
2004-09-28

K4 2000m M m³

52 WANOT Aleksander
( WANOT-WANOT )
2004-09-28

K2 2000m M m³

53 WANOT Antoni
( WANOT-WANOT )
2004-09-28

K2 2000m M m³

54 WANOT Antoni
( SCIBILIA-WANOT-WANOT-ZAWODNY )
2004-09-28

K4 2000m M m³

55 WOJTCZAK Bart³omiej 2005-05-24

C1 2000m M m³

56 WOJTCZAK Bart³omiej
( GNIOT-WOJTCZAK )
2005-05-24

C2 2000m M m³

57 ZAWODNY Dawid
( SCIBILIA-WANOT-WANOT-ZAWODNY )
2004-08-12

K4 2000m M m³

58 ZAWODNY Dawid
( TOCHMAN-ZAWODNY )
2004-08-12

K2 2000m M m³

 
KS Wiskord Szczecin Liczba zg³oszeń: 10 w tym osób ( 12 ) K-9 M-3
NrLicencji: 03/ZP/18

Wykupiona w roku :

2020

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 BARADZIEJ Jowita
( MIKA-BARADZIEJ )
2005-09-01

K2 2000m K m³

2 CYBULSKA Aleksandra 2004-02-23

K1 2000m K m³

3 CYBULSKA Aleksandra
( CYBULSKA-MIKA-FILIPCZUK-PODGÓRSKA )
2004-02-23

K4 2000m K m³

4 FILIPCZUK Oliwia
( CYBULSKA-MIKA-FILIPCZUK-PODGÓRSKA )
2005-10-28

K4 2000m K m³

5 KRYWIONEK Hanna 2006-06-09

K1 2000m K m³

6 KUCZYŃSKI Kacper 2005-05-15

C1 2000m M m³

7 KULIK Kosma 2004-04-24

C1 2000m M m³

8 KULIK Kosma
( KULIK-SIRADZAN )
2004-04-24

C2 2000m M m³

9 MARCINKOWSKA Michalina 2004-08-14

C1 2000m K m³

10 MIKA Martyna
( MIKA-BARADZIEJ )
2005-04-18

K2 2000m K m³

11 MIKA Martyna
( CYBULSKA-MIKA-FILIPCZUK-PODGÓRSKA )
2005-04-18

K4 2000m K m³

12 PODGÓRSKA Wiktoria
( CYBULSKA-MIKA-FILIPCZUK-PODGÓRSKA )
2005-03-16

K4 2000m K m³

13 POTOCKA Matylda
( POTOCKA-WICHER )
2005-06-05

C2 2000m K m³

14 SIERADZAN Kacper
( KULIK-SIRADZAN )
2004-03-21

C2 2000m M m³

15 SIERADZAN Kacper 2004-03-21

C1 2000m M m³

16 WICHER Magdalena
( POTOCKA-WICHER )
2005-10-27

C2 2000m K m³

 
ktw.kalisz.pl
KTW Kalisz Liczba zg³oszeń: 6 w tym osób ( 5 ) K-1 M-4
NrLicencji: 05/WP/18

Wykupiona w roku :

2020

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 BARCZEWSKI Maksymilian 2005-01-18

K1 2000m M m³

2 BARCZEWSKI Maksymilian
( BARCZEWSKI-SZPILA )
2005-01-18

K2 2000m M m³

3 JANUSZ Patrycja 2004-04-14

K1 2000m K m³

4 KOCHANEK Bartek 2005-11-18

K1 2000m M m³

5 KOCHANEK Bartek
( KOCHANEK-SKONIECZNY )
2005-11-18

K2 2000m M m³

6 SKONIECZNY Amadeusz
( KOCHANEK-SKONIECZNY )
2005-01-26

K2 2000m M m³

7 SZPILA Sambor 2005-04-16

K1 2000m M m³

8 SZPILA Sambor
( BARCZEWSKI-SZPILA )
2005-04-16

K2 2000m M m³

 
dora.kwasniewska@gmail.com
LKK Hubertus Bia³y Bór Liczba zg³oszeń: 3 w tym osób ( 4 ) K-3 M-1
NrLicencji: 07/ZP/18

Wykupiona w roku :

2020

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 ANDRASZ Jan 2004-05-07

K1 2000m M m³

2 P£O¦CIŃSKA Mirela
( P£O¦CIŃSKA-STASIUK )
2004-07-26

K2 2000m K m³

3 STASIUK Martyna
( P£O¦CIŃSKA-STASIUK )
2006-06-09

K2 2000m K m³

4 SZCZEPAŃSKA Martyna 2006-01-21

K1 2000m K m³

 
lucek24@op.pl
MOSW Choszczno Liczba zg³oszeń: 8 w tym osób ( 7 ) K-5 M-2
NrLicencji: 05/ZP/18

Wykupiona w roku :

2021

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 CIO£CZYK Oliwier 2005-10-08

K1 2000m M m³

2 CIO£CZYK Oliwier
( CIO£CZYK-FIEDOROWICZ )
2005-10-08

K2 2000m M m³

3 FIEDOROWICZ Oskar
( CIO£CZYK-FIEDOROWICZ )
2005-03-25

K2 2000m M m³

4 FIEDOROWICZ Oskar 2005-03-25

K1 2000m M m³

5 GRZELAK Zuzana
( WARCHA£OWSKA-GRZELAK-LASEK-NOWACKA )
2005-10-25

K4 2000m K m³

6 GRZELAK Zuzana
( GRZELAK-LASEK )
2005-10-25

K2 2000m K m³

7 LASEK Joanna
( GRZELAK-LASEK )
2005-11-16

K2 2000m K m³

8 LASEK Joanna
( WARCHA£OWSKA-GRZELAK-LASEK-NOWACKA )
2005-11-16

K4 2000m K m³

9 NOWACKA Julia 2005-12-19

K1 2000m K m³

10 NOWACKA Julia
( WARCHA£OWSKA-GRZELAK-LASEK-NOWACKA )
2005-12-19

K4 2000m K m³

11 STUDZINSKA Natalia
( WARCHA£OWSKA-STUDZINSKA )
2005-04-22

K2 2000m K m³

12 STUDZINSKA Natalia 2005-04-22

K1 2000m K m³

13 WARCHA£OWSKA Sandra
( WARCHA£OWSKA-GRZELAK-LASEK-NOWACKA )
2005-05-12

K4 2000m K m³

14 WARCHA£OWSKA Sandra
( WARCHA£OWSKA-STUDZINSKA )
2005-05-12

K2 2000m K m³

 
poznanazs.pl
O¦ AZS Politechniki Poznańskiej Liczba zg³oszeń: 7 w tym osób ( 7 ) K-2 M-5
NrLicencji: 04/WP/18

Wykupiona w roku :

2021

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 KASPEREK Daria 2005-03-22

K1 2000m K m³

2 KASPEREK Daria
( PRZYBYLAK-KASPEREK )
2005-03-22

K2 2000m K m³

3 £UCZAK Piotr
( WI¦NIEWSKI-ZIEMSKI-£UCZAK-SOBKOWIAK )
2004-01-30

K4 2000m M m³

4 £UCZAK Piotr
( £UCZAK-SOBKOWIAK )
2004-01-30

K2 2000m M m³

5 PRZYBYLAK Justyna 2006-04-06

K1 2000m K m³

6 PRZYBYLAK Justyna
( PRZYBYLAK-KASPEREK )
2006-04-06

K2 2000m K m³

7 SIATKA Maciej 2004-06-03

K1 2000m M m³

8 SOBKOWIAK Wiktor
( £UCZAK-SOBKOWIAK )
2004-06-16

K2 2000m M m³

9 SOBKOWIAK Wiktor
( WI¦NIEWSKI-ZIEMSKI-£UCZAK-SOBKOWIAK )
2004-06-16

K4 2000m M m³

10 WI¦NIEWSKI Jan
( WI¦NIEWSKI-ZIEMSKI )
2004-05-11

K2 2000m M m³

11 WI¦NIEWSKI Jan
( WI¦NIEWSKI-ZIEMSKI-£UCZAK-SOBKOWIAK )
2004-05-11

K4 2000m M m³

12 ZIEMSKI Maksymilian
( WI¦NIEWSKI-ZIEMSKI )
2004-08-17

K2 2000m M m³

13 ZIEMSKI Maksymilian
( WI¦NIEWSKI-ZIEMSKI-£UCZAK-SOBKOWIAK )
2004-08-17

K4 2000m M m³

 
UKS B³yskawica Rokietnica Liczba zg³oszeń: 3 w tym osób ( 4 ) K-0 M-4
NrLicencji: 08/WP/18

Wykupiona w roku :

2020

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 DROZDOWSKI Szymon 2004-03-20

K1 2000m M m³

2 DROZDOWSKI Szymon
( DROZDOWSKI-KUPCZYK-RZEPCZYŃSKI-WI¦NIEWSKI )
2004-03-20

K4 2000m M m³

3 KUPCZYK Franciszek
( KUPCZYK-WI¦NIEWSKI )
2005-06-06

K2 2000m M m³

4 KUPCZYK Franciszek
( DROZDOWSKI-KUPCZYK-RZEPCZYŃSKI-WI¦NIEWSKI )
2005-06-06

K4 2000m M m³

5 RZEPCZYŃSKI Nikodem
( DROZDOWSKI-KUPCZYK-RZEPCZYŃSKI-WI¦NIEWSKI )
2006-01-02

K4 2000m M m³

6 WI¦NIEWSKI Jan
( KUPCZYK-WI¦NIEWSKI )
2005-12-05

K2 2000m M m³

7 WI¦NIEWSKI Jan
( DROZDOWSKI-KUPCZYK-RZEPCZYŃSKI-WI¦NIEWSKI )
2005-12-05

K4 2000m M m³

 
-
UKS COPAL Trzcianka Liczba zg³oszeń: 12 w tym osób ( 11 ) K-5 M-6
NrLicencji: 11/WP/18

Wykupiona w roku :

2021

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 BANASIAK Michalina
( BANASIAK-ZBROSZCZYK )
2004-10-25

K2 2000m K m³

2 BANASIAK Michalina 2004-10-25

K1 2000m K m³

3 FELSMANN Lena 2005-09-28

K1 2000m K m³

4 FELSMANN Lena
( JANOWICZ-FELSMANN )
2005-09-28

K2 2000m K m³

5 GRZE¦ Karol 2005-05-24

K1 2000m M m³

6 GRZE¦ Karol
( WI¦NIEWSKI-GRZE¦-MOROZ-RUTKOWSKI )
2005-05-24

K4 2000m M m³

7 JANOWICZ Maja
( JANOWICZ-FELSMANN )
2005-09-05

K2 2000m K m³

8 JANOWICZ Maja 2005-09-05

K1 2000m K m³

9 KORDEK Kamil
( KORDEK-SUPE£O )
2006-04-07

K2 2000m M m³

10 MADAJCZAK Oliwia 2004-04-22

K1 2000m K m³

11 MOROZ Adam
( WI¦NIEWSKI-GRZE¦-MOROZ-RUTKOWSKI )
2004-03-05

K4 2000m M m³

12 MOROZ Adam
( WI¦NIEWSKI-MOROZ )
2004-03-05

K2 2000m M m³

13 RUTKOWSKI Pawe³
( WI¦NIEWSKI-GRZE¦-MOROZ-RUTKOWSKI )
2005-09-11

K4 2000m M m³

14 RUTKOWSKI Pawe³ 2005-09-11

K1 2000m M m³

15 SUPE£O Filip
( KORDEK-SUPE£O )
2006-08-31

K2 2000m M m³

16 WI¦NIEWSKI Filip
( WI¦NIEWSKI-MOROZ )
2004-03-26

K2 2000m M m³

17 WI¦NIEWSKI Filip
( WI¦NIEWSKI-GRZE¦-MOROZ-RUTKOWSKI )
2004-03-26

K4 2000m M m³

18 ZBROSZCZYK Aleksandra
( BANASIAK-ZBROSZCZYK )
2004-09-15

K2 2000m K m³

19 ZBROSZCZYK Aleksandra 2004-09-15

K1 2000m K m³

 
UKS Dwójka Kórnik Liczba zg³oszeń: 4 w tym osób ( 3 ) K-0 M-3
NrLicencji: 12/WP/18

Wykupiona w roku :

2021

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 MAZANKA Wiktor 2004-09-24

K1 2000m M m³

2 MAZANKA Wiktor
( MAZANKA-SOBCZYK )
2004-09-24

K2 2000m M m³

3 SOBCZYK Tymoteusz 2004-07-28

K1 2000m M m³

4 SOBCZYK Tymoteusz
( MAZANKA-SOBCZYK )
2004-07-28

K2 2000m M m³

5 STELMASZYK Szymon 2004-01-23

K1 2000m M m³

 
uks-pami±tkowo.info
UKS Pami±tkowo Liczba zg³oszeń: 4 w tym osób ( 4 ) K-0 M-4
NrLicencji: 07/WP/18

Wykupiona w roku :

2020

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 BELTER Mateusz 2004-09-09

K1 2000m M m³

2 BELTER Mateusz
( GA£ECKI-BELTER-PRŹTKI-PISZCZYŃSKI )
2004-09-09

K4 2000m M m³

3 GA£ECKI Miko³aj
( GA£ECKI-BELTER-PRŹTKI-PISZCZYŃSKI )
2004-12-07

K4 2000m M m³

4 GA£ECKI Miko³aj
( PISZCZYŃSKI-GA£ECKI )
2004-12-07

K2 2000m M m³

5 PISZCZYŃSKI Stefan
( PISZCZYŃSKI-GA£ECKI )
2004-07-02

K2 2000m M m³

6 PISZCZYŃSKI Stefan
( GA£ECKI-BELTER-PRŹTKI-PISZCZYŃSKI )
2004-07-02

K4 2000m M m³

7 PRŹTKI Jakub 2005-01-02

K1 2000m M m³

8 PRŹTKI Jakub
( GA£ECKI-BELTER-PRŹTKI-PISZCZYŃSKI )
2005-01-02

K4 2000m M m³

 
UKS Szóstka Poznań Liczba zg³oszeń: 5 w tym osób ( 6 ) K-6 M-0
NrLicencji:
Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 HOFFMANN Joanna
( HOFFMANN-KO£ODZIEJCZAK )
2004-11-07

K2 2000m K m³

2 HOFFMANN Joanna
( HOFFMANN-MORAWSKA-WAWRZYNIAK-KO£ODZIEJCZAK )
2004-11-07

K4 2000m K m³

3 KO£ODZIEJCZAK Zuzanna
( HOFFMANN-MORAWSKA-WAWRZYNIAK-KO£ODZIEJCZAK )
2004-06-12

K4 2000m K m³

4 KO£ODZIEJCZAK Zuzanna
( HOFFMANN-KO£ODZIEJCZAK )
2004-06-12

K2 2000m K m³

5 MORAWSKA Monika
( MORAWSKA-WAWRZYNIAK )
2004-09-16

K2 2000m K m³

6 MORAWSKA Monika
( HOFFMANN-MORAWSKA-WAWRZYNIAK-KO£ODZIEJCZAK )
2004-09-16

K4 2000m K m³

7 ROSENBERGER Aleksandra
( ROSENBERGER-SZUCHNIK )
2006-03-21

K2 2000m K m³

8 SZUCHNIK Natalia
( ROSENBERGER-SZUCHNIK )
2006-01-28

K2 2000m K m³

9 SZUCHNIK Natalia 2006-01-28

K1 2000m K m³

10 WAWRZYNIAK Julia
( HOFFMANN-MORAWSKA-WAWRZYNIAK-KO£ODZIEJCZAK )
2005-10-09

K4 2000m K m³

11 WAWRZYNIAK Julia
( MORAWSKA-WAWRZYNIAK )
2005-10-09

K2 2000m K m³

 
UKS Victoria Wa³cz Liczba zg³oszeń: 5 w tym osób ( 5 ) K-5 M-0
NrLicencji: 04/ZP/18

Wykupiona w roku :

2021

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 BEIM Alicja
( BEIM-MARTUSZEWSKA )
2004-05-04

K2 2000m K m³

2 BEIM Alicja
( MARTUSZEWSKA-BEIM-BEIM-ROMEK )
2004-05-04

K4 2000m K m³

3 BEIM Julia 2004-05-04

K1 2000m K m³

4 BEIM Julia
( MARTUSZEWSKA-BEIM-BEIM-ROMEK )
2004-05-04

K4 2000m K m³

5 MARTUSZEWSKA Nikola
( MARTUSZEWSKA-BEIM-BEIM-ROMEK )
2004-04-19

K4 2000m K m³

6 MARTUSZEWSKA Nikola
( BEIM-MARTUSZEWSKA )
2004-04-19

K2 2000m K m³

7 PIASECKA Wictoria 2006-10-18

K1 2000m K m³

8 ROMEK Marta
( MARTUSZEWSKA-BEIM-BEIM-ROMEK )
2005-12-22

K4 2000m K m³

9 ROMEK Marta 2005-12-22

K1 2000m K m³

 
uks-zalew-jerzykowo.net16.net/
UKS Zalew Jerzykowo Liczba zg³oszeń: 12 w tym osób ( 13 ) K-1 M-12
NrLicencji: 09/WP/18

Wykupiona w roku :

2020

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 BEDNAREK Antoni
( BEDNAREK-MUKA )
2006-05-01

K2 2000m M m³

2 BEDNAREK Antoni
( JŹDROSZKOWIAK-BEDNAREK-MUKA-P£ÓCIENNIK )
2006-05-01

K4 2000m M m³

3 GUMNY Hugo
( GUMNY-P£ÓCIENNIK )
2006-01-11

K2 2000m M m³

4 GUMNY Hugo
( SK”PSKI-KU¦NIEREK-SZYMURA-GUMNY )
2006-01-11

K4 2000m M m³

5 JŹDROSZKOWIAK Stanis³aw
( JŹDROSZKOWIAK-ZAPARTY )
2006-06-12

K2 2000m M m³

6 JŹDROSZKOWIAK Stanis³aw
( JŹDROSZKOWIAK-BEDNAREK-MUKA-P£ÓCIENNIK )
2006-06-12

K4 2000m M m³

7 KRUSZYŃSKI Aleksander 2006-02-07

K1 2000m M m³

8 KRUSZYŃSKI Aleksander
( KRUSZYŃSKI-KU¬NICKI )
2006-02-07

K2 2000m M m³

9 KU¦NIEREK Filip
( SK”PSKI-KU¦NIEREK-SZYMURA-GUMNY )
2005-06-17

K4 2000m M m³

10 KU¦NIEREK Filip
( SZYMURA-KU¦NIEREK )
2005-06-17

K2 2000m M m³

11 KU¬NICKI Micha³
( KRUSZYŃSKI-KU¬NICKI )
2006-03-08

K2 2000m M m³

12 KU¬NICKI Micha³ 2006-03-08

K1 2000m M m³

13 £ABŹDA Maksymilian 2006-09-09

K1 2000m M m³

14 MUKA Mateusz
( BEDNAREK-MUKA )
2006-12-12

K2 2000m M m³

15 MUKA Mateusz
( JŹDROSZKOWIAK-BEDNAREK-MUKA-P£ÓCIENNIK )
2006-12-12

K4 2000m M m³

16 P£ÓCIENNIK Krzysztof
( JŹDROSZKOWIAK-BEDNAREK-MUKA-P£ÓCIENNIK )
2006-01-06

K4 2000m M m³

17 P£ÓCIENNIK Krzysztof
( GUMNY-P£ÓCIENNIK )
2006-01-06

K2 2000m M m³

18 RUREK Ania 2006-10-02

K1 2000m K m³

19 SK”PSKI Maksymilian 2004-10-26

K1 2000m M m³

20 SK”PSKI Maksymilian
( SK”PSKI-KU¦NIEREK-SZYMURA-GUMNY )
2004-10-26

K4 2000m M m³

21 SZYMURA Eryk
( SK”PSKI-KU¦NIEREK-SZYMURA-GUMNY )
2005-03-28

K4 2000m M m³

22 SZYMURA Eryk
( SZYMURA-KU¦NIEREK )
2005-03-28

K2 2000m M m³

23 ZAPARTY Tymoteusz
( JŹDROSZKOWIAK-ZAPARTY )
2006-12-08

K2 2000m M m³

 
http://zrywwolsztyn.pl
UMKS Zryw Wolsztyn Liczba zg³oszeń: 19 w tym osób ( 19 ) K-11 M-8
NrLicencji: 01/WP/18

Wykupiona w roku :

2020

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 BURDAJEWICZ Zofia 2006-03-13

K1 2000m K m³

2 BURDAJEWICZ Zofia
( BURDAJEWICZ-GETNER )
2006-03-13

K2 2000m K m³

3 CHWALISZ Julia
( DOTA-CHWALISZ )
2005-01-01

K2 2000m K m³

4 DA£KOWSKA Aleksandra 2004-06-23

K1 2000m K m³

5 DA£KOWSKA Aleksandra
( DA£KOWSKA-SZCZŹSNA-HOFMAN-SZRAMA )
2004-06-23

K4 2000m K m³

6 DOTA Angelika
( DOTA-CHWALISZ )
2006-02-01

K2 2000m K m³

7 GETNER Amelia 2005-05-01

K1 2000m K m³

8 GETNER Amelia
( BURDAJEWICZ-GETNER )
2005-05-01

K2 2000m K m³

9 HOFMAN Zofia
( DA£KOWSKA-SZCZŹSNA-HOFMAN-SZRAMA )
2006-04-26

K4 2000m K m³

10 JASTRZ”B Kacper
( JASTRZ”B-NYCZKOWIAK-TOMYS-WOWER )
2005-02-16

K4 2000m M m³

11 JASTRZ”B Kacper
( JASTRZ”B-WOWER )
2005-02-16

K2 2000m M m³

12 JOKIEL Krzysztof
( JOKIEL-KOKOCIŃSKI )
2004-02-01

K2 2000m M m³

13 JOKIEL Krzysztof 2004-02-01

K1 2000m M m³

14 KOKOCIŃSKI Przemys³aw 2004-05-30

K1 2000m M m³

15 KOKOCIŃSKI Przemys³aw
( JOKIEL-KOKOCIŃSKI )
2004-05-30

K2 2000m M m³

16 KUJAWA Filip 2006-03-08

K1 2000m M m³

17 KUJAWA Filip
( KUJAWA-ZGAIŃSKI )
2006-03-08

K2 2000m M m³

18 NYCZKOWIAK Marcin
( NYCZKOWIAK-TOMYS )
2006-10-26

K2 2000m M m³

19 NYCZKOWIAK Marcin
( JASTRZ”B-NYCZKOWIAK-TOMYS-WOWER )
2006-10-26

K4 2000m M m³

20 PIECHOCKA Julia
( PIECHOCKA-RADNA )
2004-04-12

K2 2000m K m³

21 PIECHOCKA Julia 2004-04-12

K1 2000m K m³

22 RADNA Magdalena
( PIECHOCKA-RADNA )
2004-04-29

K2 2000m K m³

23 RADNA Magdalena 2004-04-29

K1 2000m K m³

24 SZCZŹSNA Natalia
( DA£KOWSKA-SZCZŹSNA-HOFMAN-SZRAMA )
2006-06-10

K4 2000m K m³

25 SZRAMA Amelia
( TOMIAK-SZRAMA )
2004-10-04

K2 2000m K m³

26 SZRAMA Amelia
( DA£KOWSKA-SZCZŹSNA-HOFMAN-SZRAMA )
2004-10-04

K4 2000m K m³

27 TOMIAK Marta
( TOMIAK-SZRAMA )
2005-07-08

K2 2000m K m³

28 TOMYS Patryk
( NYCZKOWIAK-TOMYS )
2006-02-26

K2 2000m M m³

29 TOMYS Patryk
( JASTRZ”B-NYCZKOWIAK-TOMYS-WOWER )
2006-02-26

K4 2000m M m³

30 WOWER Miko³aj
( JASTRZ”B-WOWER )
2004-10-22

K2 2000m M m³

31 WOWER Miko³aj
( JASTRZ”B-NYCZKOWIAK-TOMYS-WOWER )
2004-10-22

K4 2000m M m³

32 ZGAIŃSKI Franciszek
( KUJAWA-ZGAIŃSKI )
2005-03-05

K2 2000m M m³

33 ZGAIŃSKI Franciszek 2005-03-05

K1 2000m M m³

 
www.wtsorzelwalcz.eu
WTS Orze³ Wa³cz Liczba zg³oszeń: 3 w tym osób ( 3 ) K-1 M-2
NrLicencji: 01/ZP/18

Wykupiona w roku :

2020

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 KRZYÆANOWSKA Izabela 2004-02-25

K1 2000m K m³

2 RÓÆAŃSKI Kajetan 2005-01-04

K1 2000m M m³

3 RÓÆAŃSKI Kajetan
( WOJTANEK-RÓÆAŃSKI )
2005-01-04

K2 2000m M m³

4 WOJTANEK Micha³
( WOJTANEK-RÓÆAŃSKI )
2005-01-25

K2 2000m M m³