Internetowe zg³oszenia do imprezy: Miźdzywojewódzkie Mistrzostwa M³odzików- Strefa C
WARSZAWA, 18.09.2021
Liczba zg³oszeń: 172 w tym osób ( 132 ) K-52 M-80
 
AKS Sparta Augustów Liczba zg³oszeń: 19 w tym osób ( 15 ) K-8 M-7
NrLicencji: 02/PD/18

Wykupiona na rok2021

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 ADAMOWICZ Jan
( MAKAR-ADAMOWICZ-GA£ŹZIA-PIOTROWSKI )
2008-06-08

K4 2000m M m³

2 ADAMOWICZ Jan
( GA£ŹZIA-ADAMOWICZ )
2008-06-08

K2 2000m M m³

3 BARSZCZEWSKA Karolina 2007-04-21

K1 2000m K m³

4 BARSZCZEWSKA Karolina
( BARSZCZEWSKA-PIEKARSKA )
2007-04-21

K2 2000m K m³

5 GA£ŹZIA Micha³
( GA£ŹZIA-ADAMOWICZ )
2009-04-29

K2 2000m M m³

6 GA£ŹZIA Micha³
( MAKAR-ADAMOWICZ-GA£ŹZIA-PIOTROWSKI )
2009-04-29

K4 2000m M m³

7 GOWOROWSKA Emilia
( SKOWROŃSKA-GOWOROWSKA )
2009-03-21

K2 2000m K m³

8 GOWOROWSKA Emilia 2009-03-21

K1 2000m K m³

9 GROCHOWSKA Aleksandra
( GROCHOWSKA-RYMARCZYK )
2008-01-22

K2 2000m K m³

10 GROCHOWSKA Aleksandra 2008-01-22

K1 2000m K m³

11 KO£DYS Daniel 2008-02-19

K1 2000m M m³

12 KOTARSKA Maria
( KOTARSKA-WYSOCKA )
2007-01-05

K2 2000m K m³

13 KOTARSKA Maria 2007-01-05

K1 2000m K m³

14 KRUKOWSKI Maciej 2009-09-17

K1 2000m M m³

15 MAKAR Micha³
( PIETKIEWICZ-MAKAR )
2008-08-17

K2 2000m M m³

16 MAKAR Micha³
( MAKAR-ADAMOWICZ-GA£ŹZIA-PIOTROWSKI )
2008-08-17

K4 2000m M m³

17 PIEKARSKA Maja 2008-09-09

K1 2000m K m³

18 PIEKARSKA Maja
( BARSZCZEWSKA-PIEKARSKA )
2008-09-09

K2 2000m K m³

19 PIETKIEWICZ Stefan
( PIETKIEWICZ-MAKAR )
2007-09-20

K2 2000m M m³

20 PIETKIEWICZ Stefan 2007-09-20

K1 2000m M m³

21 PIOTROWSKI Micha³ 2009-04-21

K1 2000m M m³

22 PIOTROWSKI Micha³
( MAKAR-ADAMOWICZ-GA£ŹZIA-PIOTROWSKI )
2009-04-21

K4 2000m M m³

23 RYMARCZYK Emilia 2008-03-29

K1 2000m K m³

24 RYMARCZYK Emilia
( GROCHOWSKA-RYMARCZYK )
2008-03-29

K2 2000m K m³

25 SKOWROŃSKA Natalia 2007-01-22

K1 2000m K m³

26 SKOWROŃSKA Natalia
( SKOWROŃSKA-GOWOROWSKA )
2007-01-22

K2 2000m K m³

27 WYSOCKA Milena
( KOTARSKA-WYSOCKA )
2007-06-05

K2 2000m K m³

28 WYSOCKA Milena 2007-06-05

K1 2000m K m³

 
KS Baza Mr±gowo Liczba zg³oszeń: 18 w tym osób ( 12 ) K-6 M-6
NrLicencji: 04/WN/18

Wykupiona na rok2021

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 BACHORA Artur
( BACHORA-BACHORA )
2008-11-13

K2 2000m M m³

2 BACHORA Artur 2008-11-13

K1 2000m M m³

3 BACHORA Bartosz 2008-11-13

K1 2000m M m³

4 BACHORA Bartosz
( BACHORA-BACHORA )
2008-11-13

K2 2000m M m³

5 DEPTU£A Pola
( WYSOCKA-DEPTU£A )
2008-08-20

K2 2000m K m³

6 DEPTU£A Pola 2008-08-20

K1 2000m K m³

7 K£YS Micha³ 2007-01-02

K1 2000m M m³

8 K£YS Micha³
( K£YS-ZAWISTOWSKI )
2007-01-02

K2 2000m M m³

9 NOWAK Oliwia
( ZIUZIA-NOWAK )
2009-05-18

K2 2000m K m³

10 NOWAK Oliwia 2009-05-18

K1 2000m K m³

11 NOWAK Zuzanna 2007-08-22

K1 2000m K m³

12 NOWAK Zuzanna
( NOWAK-PARADOWSKA )
2007-08-22

K2 2000m K m³

13 PARADOWSKA Julia
( NOWAK-PARADOWSKA )
2008-08-24

K2 2000m K m³

14 PARADOWSKA Julia 2008-08-24

K1 2000m K m³

15 SIEWIERSKI Alan
( SIEWIERSKI-SOKO£OWSKI )
2009-06-05

K2 2000m M m³

16 SIEWIERSKI Alan 2009-06-05

K1 2000m M m³

17 SOKO£OWSKI Adam 2008-07-28

K1 2000m M m³

18 SOKO£OWSKI Adam
( SIEWIERSKI-SOKO£OWSKI )
2008-07-28

K2 2000m M m³

19 WYSOCKA Wiktoria 2008-02-25

K1 2000m K m³

20 WYSOCKA Wiktoria
( WYSOCKA-DEPTU£A )
2008-02-25

K2 2000m K m³

21 ZAWISTOWSKI Damian 2008-01-10

K1 2000m M m³

22 ZAWISTOWSKI Damian
( K£YS-ZAWISTOWSKI )
2008-01-10

K2 2000m M m³

23 ZIUZIA Magdalena
( ZIUZIA-NOWAK )
2009-05-12

K2 2000m K m³

24 ZIUZIA Magdalena 2009-05-12

K1 2000m K m³

 
http://www.ksspojnia.pl/
KS Spójnia Warszawa Liczba zg³oszeń: 13 w tym osób ( 9 ) K-4 M-5
NrLicencji: 01/MZ/18

Wykupiona w roku :

2024

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 GŹBSKI Sebastian 2009-09-03

K1 2000m M m³

2 KOSTERSKI Sean
( KOSTERSKI-MENCHYNSKYI )
2007-01-26

K2 2000m M m³

3 KOSTERSKI Sean 2007-01-26

K1 2000m M m³

4 KUCZKOWSKA Marta
( KUCZKOWSKA -ÆARNOWSKA )
2009-01-19

K2 2000m K m³

5 KUCZKOWSKA Marta 2009-01-19

K1 2000m K m³

6 KUSAL Patryk 2009-06-06

K1 2000m M m³

7 KUSAL Patryk
( KUSAL-SIWIŃSKI )
2009-06-06

K2 2000m M m³

8 £UKASIEWICZ Maria 2008-11-20

K1 2000m K m³

9 £UKASIEWICZ Maria
( £UKASIEWICZ -WRZE¦NIEWSKA )
2008-11-20

K2 2000m K m³

10 MENCHYNSKYI Maksym 2009-10-06

K1 2000m M m³

11 MENCHYNSKYI Maksym
( KOSTERSKI-MENCHYNSKYI )
2009-10-06

K2 2000m M m³

12 SIWIŃSKI Aleksander 2009-05-13

K1 2000m M m³

13 SIWIŃSKI Aleksander
( KUSAL-SIWIŃSKI )
2009-05-13

K2 2000m M m³

14 WRZE¦NIEWSKA Maja 2009-08-27

K1 2000m K m³

15 WRZE¦NIEWSKA Maja
( £UKASIEWICZ -WRZE¦NIEWSKA )
2009-08-27

K2 2000m K m³

16 ÆARNOWSKA Izabela
( KUCZKOWSKA -ÆARNOWSKA )
2009-07-23

K2 2000m K m³

17 ÆARNOWSKA Izabela 2009-07-23

K1 2000m K m³

 
kayaksportclub.pl
KSC Olsztyn Liczba zg³oszeń: 18 w tym osób ( 17 ) K-5 M-12
NrLicencji: 03/WN/18

Wykupiona na rok2021

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 BOJAROWSKI Wiktor
( HRYNKOWSKI-BOJAROWSKI-KAZIMIERCZAK-PUSZKAR )
2007-01-10

K4 2000m M m³

2 BOJAROWSKI Wiktor 2007-01-10

K1 2000m M m³

3 GRYGORCZUK Kaja 2009-05-21

K1 2000m K m³

4 GRYGORCZUK Kaja
( GRYGORCZUK-GRYGORCZUK-SZENIAWSKA-STACHEWICZ )
2009-05-21

K4 2000m K m³

5 GRYGORCZUK Maja
( GRYGORCZUK-GRYGORCZUK-SZENIAWSKA-STACHEWICZ )
2009-05-21

K4 2000m K m³

6 GRYGORCZUK Maja
( GRYGORCZUK-SZENIAWSKA )
2009-05-21

K2 2000m K m³

7 HRYNKOWSKI Igor 2007-07-14

K1 2000m M m³

8 HRYNKOWSKI Igor
( HRYNKOWSKI-BOJAROWSKI-KAZIMIERCZAK-PUSZKAR )
2007-07-14

K4 2000m M m³

9 ILSKI Ireneusz
( KAMIŃSKI-ILSKI )
2009-11-13

K2 2000m M m³

10 KAMIŃSKI Dominik 2009-05-09

K1 2000m M m³

11 KAMIŃSKI Dominik
( KAMIŃSKI-ILSKI )
2009-05-09

K2 2000m M m³

12 KAZA Oskar
( KAZA-SULINOWSKI-STASIEWICZ-WYDRA )
2009-05-25

K4 2000m M m³

13 KAZA Oskar
( KAZA-STASIEWICZ )
2009-05-25

K2 2000m M m³

14 KAZIMIERCZAK Igor 2007-01-31

K1 2000m M m³

15 KAZIMIERCZAK Igor
( HRYNKOWSKI-BOJAROWSKI-KAZIMIERCZAK-PUSZKAR )
2007-01-31

K4 2000m M m³

16 POKO Jan 2009-06-23

K1 2000m M m³

17 POKO Jan
( WIERZBICKI-POKO )
2009-06-23

K2 2000m M m³

18 PUSZKAR Jacek
( HRYNKOWSKI-BOJAROWSKI-KAZIMIERCZAK-PUSZKAR )
2007-08-13

K4 2000m M m³

19 PUSZKAR Jacek 2007-08-13

K1 2000m M m³

20 STACHEWICZ Aleksandra
( GRYGORCZUK-GRYGORCZUK-SZENIAWSKA-STACHEWICZ )
2009-08-13

K4 2000m K m³

21 STACHEWICZ Aleksandra
( STACHEWICZ-STACHEWICZ )
2009-08-13

K2 2000m K m³

22 STACHEWICZ Magdalena 2009-08-13

K1 2000m K m³

23 STACHEWICZ Magdalena
( STACHEWICZ-STACHEWICZ )
2009-08-13

K2 2000m K m³

24 STASIEWICZ Piotr
( KAZA-SULINOWSKI-STASIEWICZ-WYDRA )
2009-03-17

K4 2000m M m³

25 STASIEWICZ Piotr
( KAZA-STASIEWICZ )
2009-03-17

K2 2000m M m³

26 SULINOWSKI Dawid
( KAZA-SULINOWSKI-STASIEWICZ-WYDRA )
2009-06-19

K4 2000m M m³

27 SULINOWSKI Dawid
( WYDRA-SULINOWSKI )
2009-06-19

K2 2000m M m³

28 SZENIAWSKA Kaja
( GRYGORCZUK-SZENIAWSKA )
2009-12-03

K2 2000m K m³

29 SZENIAWSKA Kaja
( GRYGORCZUK-GRYGORCZUK-SZENIAWSKA-STACHEWICZ )
2009-12-03

K4 2000m K m³

30 WIERZBICKI Kajetan 2009-10-01

K1 2000m M m³

31 WIERZBICKI Kajetan
( WIERZBICKI-POKO )
2009-10-01

K2 2000m M m³

32 WYDRA Adam
( WYDRA-SULINOWSKI )
2009-10-09

K2 2000m M m³

33 WYDRA Adam
( KAZA-SULINOWSKI-STASIEWICZ-WYDRA )
2009-10-09

K4 2000m M m³

 
falalublin.p
LTK Fala Lublin Liczba zg³oszeń: 12 w tym osób ( 10 ) K-3 M-7
NrLicencji: 01/LU/18

Wykupiona na rok2021

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 AUGUSTYNEK Dominik 2009-01-19

K1 2000m M m³

2 AUGUSTYNEK Dominik
( AUGUSTYNEK-GABRYEL )
2009-01-19

K2 2000m M m³

3 CZAJKA Igor 2009-07-22

K1 2000m M m³

4 GABRYEL Wiktor
( AUGUSTYNEK-GABRYEL )
2009-06-24

K2 2000m M m³

5 GIEROBA Oliwier 2008-02-01

K1 2000m M m³

6 GIEROBA Oliwier
( GIEROBA-ZUBLILEWICZ )
2008-02-01

K2 2000m M m³

7 KOWALSKI Ksawery 2009-09-28

K1 2000m M m³

8 MO£DOCH Natalia 2009-06-12

K1 2000m K m³

9 ODÓJ Amelia
( ODÓJ-TAMULEWICZ )
2008-01-04

K2 2000m K m³

10 ODÓJ Amelia 2008-01-04

K1 2000m K m³

11 TAMULEWICZ Kaja 2007-10-10

K1 2000m K m³

12 TAMULEWICZ Kaja
( ODÓJ-TAMULEWICZ )
2007-10-10

K2 2000m K m³

13 TROCEWICZ Adam 2009-07-15

K1 2000m M m³

14 ZUBLILEWICZ Szymon
( GIEROBA-ZUBLILEWICZ )
2008-12-22

K2 2000m M m³

15 ZUBLILEWICZ Szymon 2008-12-22

K1 2000m M m³

 
MKS ¦wit Nowy Dwór Mazowiecki Liczba zg³oszeń: 1 w tym osób ( 1 ) K-0 M-1
NrLicencji: 07/MZ/21

Wykupiona na rok2021

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 D”BKOWSKI Micha³ 2007-08-15

K1 2000m M m³

 
aakaminski@interia.pl
OKSW Olsztyn Liczba zg³oszeń: 8 w tym osób ( 6 ) K-2 M-4
NrLicencji: 06/WN/18

Wykupiona w roku :

2024

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 JANKOWSKI Oskar 2008-04-08

C1 2000m M m³

2 JUŃCZYK Piotr 2009-12-02

K1 2000m M m³

3 KADZIEWICZ Julia
( MILLER-KADZIEWICZ )
2008-12-26

K2 2000m K m³

4 KADZIEWICZ Julia 2008-12-26

K1 2000m K m³

5 MILLER Katarzyna
( MILLER-KADZIEWICZ )
2008-08-31

K2 2000m K m³

6 MILLER Katarzyna 2008-08-31

K1 2000m K m³

7 PTASIK Stanis³aw
( PTASIK-RADZIWON )
2007-05-12

K2 2000m M m³

8 PTASIK Stanis³aw 2007-05-12

K1 2000m M m³

9 RADZIWON Igor 2008-03-06

K1 2000m M m³

10 RADZIWON Igor
( PTASIK-RADZIWON )
2008-03-06

K2 2000m M m³

 
SKS Cresovia Bia³ystok Liczba zg³oszeń: 12 w tym osób ( 8 ) K-8 M-0
NrLicencji: 03/PD/18

Wykupiona na rok2021

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 BAJKO Natalia 2009-10-19

C1 2000m K m³

2 BAJKO Natalia
( OKU£A-BAJKO )
2009-10-19

C2 2000m K m³

3 CHARABIN Zuzanna
( CHARABIN-SZCZEPAŃSKA )
2007-03-16

C2 2000m K m³

4 CHARABIN Zuzanna 2007-03-16

C1 2000m K m³

5 KUSZNIER Aleksandra
( KUSZNIER-¦WIERBUTOWSKA )
2008-02-28

C2 2000m K m³

6 KUSZNIER Aleksandra 2008-02-28

C1 2000m K m³

7 KUSZNIER Anna
( KUSZNIER-PONIATOWSKA )
2009-08-28

C2 2000m K m³

8 KUSZNIER Anna 2009-08-28

C1 2000m K m³

9 OKU£A Zuzanna 2008-09-27

C1 2000m K m³

10 OKU£A Zuzanna
( OKU£A-BAJKO )
2008-09-27

C2 2000m K m³

11 PONIATOWSKA Zuzanna 2009-07-21

C1 2000m K m³

12 PONIATOWSKA Zuzanna
( KUSZNIER-PONIATOWSKA )
2009-07-21

C2 2000m K m³

13 SZCZEPAŃSKA Wiktoria 2007-10-16

C1 2000m K m³

14 SZCZEPAŃSKA Wiktoria
( CHARABIN-SZCZEPAŃSKA )
2007-10-16

C2 2000m K m³

15 ¦WIERBUTOWSKA Oliwia
( KUSZNIER-¦WIERBUTOWSKA )
2008-09-16

C2 2000m K m³

16 ¦WIERBUTOWSKA Oliwia 2008-09-16

C1 2000m K m³

 
www.kajakarstwo.bialystok.pl
UKS Dojlidy Bia³ystok Liczba zg³oszeń: 36 w tym osób ( 25 ) K-13 M-12
NrLicencji: 01/PD/18

Wykupiona na rok2021

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 ALEKSIUK Wiktoria
( ALEKSIUK-DYMIŃSKA )
2009-04-28

K2 2000m K m³

2 ALEKSIUK Wiktoria 2009-04-28

K1 2000m K m³

3 BARSZCZEWSKA Luiza
( BARSZCZEWSKA-BRUSZEWSKA )
2009-06-04

C2 2000m K m³

4 BARSZCZEWSKA Luiza 2009-06-04

C1 2000m K m³

5 BIEDRYCKI Jakub 2007-05-19

C1 2000m M m³

6 BRUSZEWSKA Pola 2009-10-26

C1 2000m K m³

7 BRUSZEWSKA Pola
( BARSZCZEWSKA-BRUSZEWSKA )
2009-10-26

C2 2000m K m³

8 DYMIŃSKA Zuzanna
( ALEKSIUK-DYMIŃSKA )
2009-09-20

K2 2000m K m³

9 DYMIŃSKA Zuzanna 2009-09-20

K1 2000m K m³

10 JUCHNO Maja 2008-09-19

K1 2000m K m³

11 JUCHNO Maja
( JUCHNO-SLIÆEWSKA )
2008-09-19

K2 2000m K m³

12 KASPERUK Damian 2007-12-12

C1 2000m M m³

13 KASPERUK Damian
( KASPERUK-SZEROKI )
2007-12-12

C2 2000m M

14 KOPACZ Amelia
( £UCZAJ-KOPACZ )
2009-05-03

C2 2000m K m³

15 KOPACZ Amelia 2009-05-03

C1 2000m K m³

16 KUCIKOWICZ Maja 2007-07-15

K1 2000m K m³

17 KUCIKOWICZ Maja
( KUCIKOWICZ-PIOTROWSKA )
2007-07-15

K2 2000m K m³

18 LE¦NIEWSKI Jan 2008-09-27

C1 2000m M m³

19 LE¦NIEWSKI Jan
( SLIÆEWSKI-LE¦NIEWSKI )
2008-09-27

C2 2000m M

20 £UCZAJ Martyna 2009-03-13

C1 2000m K m³

21 £UCZAJ Martyna
( £UCZAJ-KOPACZ )
2009-03-13

C2 2000m K m³

22 MAĘKOWIAK Maciej 2007-05-13

C1 2000m M m³

23 MAĘKOWIAK Maciej
( MAĘKOWIAK-¦WISTAK )
2007-05-13

C2 2000m M

24 MANCEWICZ Maja
( SZCZŹSNOWICZ-MANCEWICZ )
2009-09-15

C2 2000m K m³

25 MANCEWICZ Maja 2009-09-15

C1 2000m K m³

26 MATOWICKA Julia 2009-09-21

K1 2000m K m³

27 NOWAK Bartosz
( NOWAK-¦WISTAK )
2007-07-07

C2 2000m M

28 NOWAK Bartosz 2007-07-07

C1 2000m M m³

29 PIOTROWSKA Weronika 2009-07-12

K1 2000m K m³

30 PIOTROWSKA Weronika
( KUCIKOWICZ-PIOTROWSKA )
2009-07-12

K2 2000m K m³

31 SLIÆEWSKA Aleksandra
( JUCHNO-SLIÆEWSKA )
2007-03-01

K2 2000m K m³

32 SLIÆEWSKA Aleksandra 2007-03-01

K1 2000m K m³

33 SLIÆEWSKI Hubert
( SLIÆEWSKI-LE¦NIEWSKI )
2009-05-13

C2 2000m M

34 SLIÆEWSKI Hubert 2009-05-13

C1 2000m M m³

35 SWIDERSKI Wojciech
( SWIDERSKI-WOÆNIEWSKI )
2007-12-01

C2 2000m M

36 SWIDERSKI Wojciech 2007-12-01

C1 2000m M m³

37 SZCZŹSNOWICZ Gabriela 2009-08-16

C1 2000m K m³

38 SZCZŹSNOWICZ Gabriela
( SZCZŹSNOWICZ-MANCEWICZ )
2009-08-16

C2 2000m K m³

39 SZEROKI Jakub
( KASPERUK-SZEROKI )
2008-01-03

C2 2000m M

40 SZEROKI Jakub 2008-01-03

C1 2000m M m³

41 ¦WISTAK Grzegorz 2007-03-31

C1 2000m M m³

42 ¦WISTAK Grzegorz
( NOWAK-¦WISTAK )
2007-03-31

C2 2000m M

43 ¦WISTAK Stanis³aw 2007-03-31

C1 2000m M m³

44 ¦WISTAK Stanis³aw
( MAĘKOWIAK-¦WISTAK )
2007-03-31

C2 2000m M

45 WOÆNIEWSKI Kacper 2007-04-23

C1 2000m M m³

46 WOÆNIEWSKI Kacper
( SWIDERSKI-WOÆNIEWSKI )
2007-04-23

C2 2000m M

47 ZAJOKWSKI Aleksander 2009-04-12

C1 2000m M m³

 
UKS Kosza³ek-Opa³ek Wźgorzewo Liczba zg³oszeń: 7 w tym osób ( 6 ) K-0 M-6
NrLicencji: 01/WN/18

Wykupiona w roku :

2022

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 JERMAK Hubert 2009-08-17

K1 2000m M m³

2 JERMAK Hubert
( JERMAK-OLESZKIEWICZ-ROSSI-SZRAM )
2009-08-17

K4 2000m M m³

3 MATWIEJCZYK Marcin
( MATWIEJCZYK-ROSSI )
2008-04-14

K2 2000m M m³

4 MATWIEJCZYK Marcin 2008-04-14

K1 2000m M m³

5 OLESZKIEWICZ Micha³
( OLESZKIEWICZ-SZRAM )
2009-03-23

K2 2000m M m³

6 OLESZKIEWICZ Micha³
( JERMAK-OLESZKIEWICZ-ROSSI-SZRAM )
2009-03-23

K4 2000m M m³

7 ROSSI Nicolo
( MATWIEJCZYK-ROSSI )
2007-11-20

K2 2000m M m³

8 ROSSI Nicolo 2007-11-20

K1 2000m M m³

9 ROSSI Simone 2007-11-20

K1 2000m M m³

10 ROSSI Simone
( JERMAK-OLESZKIEWICZ-ROSSI-SZRAM )
2007-11-20

K4 2000m M m³

11 SZRAM Szymon
( OLESZKIEWICZ-SZRAM )
2009-01-22

K2 2000m M m³

12 SZRAM Szymon
( JERMAK-OLESZKIEWICZ-ROSSI-SZRAM )
2009-01-22

K4 2000m M m³

 
UKS Puma Ostróda Liczba zg³oszeń: 5 w tym osób ( 4 ) K-0 M-4
NrLicencji: 09/WN/20

Wykupiona na rok2021

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 FORYŃSKI Tomasz 2008-01-20

K1 2000m M m³

2 FURGA Micha³ 2009-04-24

K1 2000m M m³

3 FURGA Micha³
( FURGA-LICZNERSKI )
2009-04-24

K2 2000m M m³

4 LICZNERSKI Jan
( FURGA-LICZNERSKI )
2009-06-13

K2 2000m M m³

5 LICZNERSKI Jan 2009-06-13

K1 2000m M m³

6 RYSZARD Rochmiński 2008-03-04

K1 2000m M m³

 
UKS Silvant Kajak Elbl±g Liczba zg³oszeń: 12 w tym osób ( 10 ) K-1 M-9
NrLicencji: 08/WN/20

Wykupiona w roku :

2024

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 BUCZEK Piotr
( BUCZEK-ULANOWSKI )
2007-04-28

K2 2000m M m³

2 BUCZEK Piotr 2007-04-28

K1 2000m M m³

3 DOMÆALSKI Kajetan
( DOMÆALSKI-KAMECKI )
2009-07-08

K2 2000m M m³

4 DOMÆALSKI Kajetan
( DOMÆALSKI-KAMECKI-KULMA-ULANOWSKI )
2009-07-08

K4 2000m M m³

5 DULKO Dominik
( DULKO-MALINOWSKI )
2007-05-31

K2 2000m M m³

6 DULKO Dominik 2007-05-31

K1 2000m M m³

7 HO£ODY Kacper
( HO£ODY-LIPIŃSKI )
2007-06-18

K2 2000m M m³

8 HO£ODY Kacper 2007-06-18

K1 2000m M m³

9 KAMECKI Dominik
( DOMÆALSKI-KAMECKI )
2009-12-08

K2 2000m M m³

10 KAMECKI Dominik
( DOMÆALSKI-KAMECKI-KULMA-ULANOWSKI )
2009-12-08

K4 2000m M m³

11 KULMA Krzysztof
( DOMÆALSKI-KAMECKI-KULMA-ULANOWSKI )
2007-04-19

K4 2000m M m³

12 KULMA Krzysztof 2007-04-19

K1 2000m M m³

13 LIPIŃSKI Szymon 2007-04-04

K1 2000m M m³

14 LIPIŃSKI Szymon
( HO£ODY-LIPIŃSKI )
2007-04-04

K2 2000m M m³

15 MALINOWSKI Mateusz 2009-10-28

K1 2000m M m³

16 MALINOWSKI Mateusz
( DULKO-MALINOWSKI )
2009-10-28

K2 2000m M m³

17 ROJEK Martyna 2008-08-08

K1 2000m K m³

18 ULANOWSKI Krzysztof
( BUCZEK-ULANOWSKI )
2008-01-15

K2 2000m M m³

19 ULANOWSKI Krzysztof
( DOMÆALSKI-KAMECKI-KULMA-ULANOWSKI )
2008-01-15

K4 2000m M m³

 
UPKS Poncio 2010 Liczba zg³oszeń: 7 w tym osób ( 5 ) K-2 M-3
NrLicencji: 05/WN/18

Wykupiona w roku :

2024

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 KAWKA Jakub
( WILAMOWSKI-KAWKA )
2008-06-25

C2 2000m M

2 KAWKA Jakub 2008-06-25

C1 2000m M m³

3 KOZ£OWSKI Bartosz 2008-03-29

C1 2000m M m³

4 OLSZEWSKA Julia
( SOBIESKA-OLSZEWSKA )
2008-09-18

C2 2000m K m³

5 OLSZEWSKA Julia 2008-09-18

C1 2000m K m³

6 SOBIESKA Wiktoria
( SOBIESKA-OLSZEWSKA )
2008-07-21

C2 2000m K m³

7 SOBIESKA Wiktoria 2008-07-21

C1 2000m K m³

8 WILAMOWSKI Bruno
( WILAMOWSKI-KAWKA )
2008-09-25

C2 2000m M

9 WILAMOWSKI Bruno 2008-09-25

C1 2000m M m³

 
WTW Warszawa Liczba zg³oszeń: 4 w tym osób ( 4 ) K-0 M-4
NrLicencji: 02/MZ/18

Wykupiona na rok2021

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 DAHAN Kamil 2009-12-11

K1 2000m M m³

2 DAHAN Kamil
( £UCZYŃSKI-DAHAN-MARKOWSKI-RÓÆAŃSKI )
2009-12-11

K4 2000m M m³

3 £UCZYŃSKI Cyryl 2007-07-29

K1 2000m M m³

4 £UCZYŃSKI Cyryl
( £UCZYŃSKI-DAHAN-MARKOWSKI-RÓÆAŃSKI )
2007-07-29

K4 2000m M m³

5 MARKOWSKI Fryderyk
( £UCZYŃSKI-DAHAN-MARKOWSKI-RÓÆAŃSKI )
2008-07-08

K4 2000m M m³

6 MARKOWSKI Fryderyk
( MARKOWSKI-RÓÆAŃSKI )
2008-07-08

K2 2000m M m³

7 RÓÆAŃSKI Lucjan
( MARKOWSKI-RÓÆAŃSKI )
2008-03-12

K2 2000m M m³

8 RÓÆAŃSKI Lucjan
( £UCZYŃSKI-DAHAN-MARKOWSKI-RÓÆAŃSKI )
2008-03-12

K4 2000m M m³