Internetowe zg³oszenia do imprezy: MIŹDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA M£ODZIKÓW-Strefa B
BYDGOSZCZ, 04.09.2021
Liczba zg³oszeń: 171 w tym osób ( 162 ) K-69 M-93
 
zawiszawoda@wp.pl
CWZS Zawisza Bydgoszcz Liczba zg³oszeń: 42 w tym osób ( 39 ) K-17 M-22
NrLicencji: 02/KP/18

Wykupiona w roku :

2024

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 BACZYŃSKI Eryk 2008-09-02

C1 2000m M m³

2 BACZYŃSKI Eryk
( BACZYŃSKI-STŹPIEŃ )
2008-09-02

C2 2000m M m³

3 BOROWIAK Zuzanna
( JAWORSKA-LIGMAN-BOROWIAK-RADTKE )
2007-09-12

K4 2000m K m³

4 BOROWIAK Zuzanna 2007-09-12

K1 2000m K m³

5 BUBACZ Lars
( KOCHARYAN-BUBACZ )
2008-05-23

K2 2000m M m³

6 BUBACZ Lars
( SYNÓWKA-KOCHARYAN-S£OWIŃSKI-BUBACZ )
2008-05-23

K4 2000m M m³

7 BUDNIK Nicola 2007-07-27

K1 2000m K m³

8 BUDNIK Nicola
( BUDNIK-MALAK )
2007-07-27

K2 2000m K m³

9 DOMAGALSKI Jan 2007-02-02

K1 2000m M m³

10 DOMAGALSKI Jan
( SZWAJCA-DOMAGALSKI-KOCHARYAN-JŹDRYCHOWSKI )
2007-02-02

K4 2000m M m³

11 DYTRYCH Aleksander
( STŹPIEŃ-DYTRYCH )
2007-01-01

K2 2000m M m³

12 DYTRYCH Aleksander
( STŹPIEŃ-STEJUK-DYTRYCH-KOPACZ )
2007-01-01

K4 2000m M m³

13 FRANKE Weronika 2008-06-25

C1 2000m K m³

14 FRANKE Weronika
( JANUSZEWSKA-FRANKE )
2008-06-25

C2 2000m K m³

15 GARCZYŃSKI Bartosz 2009-05-17

C1 2000m M m³

16 GÓRZYŃSKI Maksymilian 2009-06-29

K1 2000m M m³

17 HYPSZER Piotr
( HYPSZER-SZUBERSKI )
2008-09-11

C2 2000m M m³

18 HYPSZER Piotr 2008-09-11

C1 2000m M m³

19 JANUSZEWSKA Julia
( JANUSZEWSKA-FRANKE )
2008-08-27

C2 2000m K m³

20 JANUSZEWSKA Julia 2008-08-27

C1 2000m K m³

21 JAWORSKA Julia
( JAWORSKA-LIGMAN-BOROWIAK-RADTKE )
2007-04-07

K4 2000m K m³

22 JAWORSKA Julia
( KACZMAREK-JAWORSKA )
2007-04-07

K2 2000m K m³

23 JŹDRYCHOWSKI Stanis³aw
( SZWAJCA-DOMAGALSKI-KOCHARYAN-JŹDRYCHOWSKI )
2007-08-10

K4 2000m M m³

24 JŹDRYCHOWSKI Stanis³aw 2007-08-10

K1 2000m M m³

25 KACZMAREK Maja
( KACZMAREK-JAWORSKA )
2007-03-12

K2 2000m K m³

26 KACZMAREK Maja
( ZAMACHOWSKA-KACZMAREK-¦CIESIŃSKA-MICHALSKA )
2007-03-12

K4 2000m K m³

27 KOCHARYAN Oliwier 2008-05-22

K1 2000m M m³

28 KOCHARYAN Oliwier
( SZWAJCA-DOMAGALSKI-KOCHARYAN-JŹDRYCHOWSKI )
2008-05-22

K4 2000m M m³

29 KOCHARYAN Oskar
( KOCHARYAN-BUBACZ )
2008-05-22

K2 2000m M m³

30 KOCHARYAN Oskar
( SYNÓWKA-KOCHARYAN-S£OWIŃSKI-BUBACZ )
2008-05-22

K4 2000m M m³

31 KOPACZ Maciej
( STŹPIEŃ-STEJUK-DYTRYCH-KOPACZ )
2007-07-06

K4 2000m M m³

32 KOPACZ Maciej
( KOPACZ-STEJUK )
2007-07-06

K2 2000m M m³

33 KO¦MIDER Wiktoria
( KO¦MIDER-KRAJEWSKA )
2008-03-01

C2 2000m K m³

34 KO¦MIDER Wiktoria 2008-03-01

C1 2000m K m³

35 KRAJEWSKA Anna 2007-09-29

C1 2000m K m³

36 KRAJEWSKA Anna
( KO¦MIDER-KRAJEWSKA )
2007-09-29

C2 2000m K m³

37 KRYSIAK Dawid 2007-12-06

C1 2000m M m³

38 KRYSIAK Dawid
( KRYSIAK-WASIELEWSKI )
2007-12-06

C2 2000m M m³

39 LIGMAN Oliwia
( JAWORSKA-LIGMAN-BOROWIAK-RADTKE )
2008-02-18

K4 2000m K m³

40 LIGMAN Oliwia
( LIGMAN-RADTKE )
2008-02-18

K2 2000m K m³

41 MALAK Martyna
( BUDNIK-MALAK )
2007-12-30

K2 2000m K m³

42 MALAK Martyna 2007-12-30

K1 2000m K m³

43 MARSZA£KOWSKI Kajetan
( MARSZA£KOWSKI-SAS )
2009-05-05

K2 2000m M m³

44 MICHALSKA Anastazja 2008-11-07

K1 2000m K m³

45 MICHALSKA Anastazja
( ZAMACHOWSKA-KACZMAREK-¦CIESIŃSKA-MICHALSKA )
2008-11-07

K4 2000m K m³

46 NAKIELSKA Kornelia
( SIPIORSKA-NAKIELSKA )
2009-08-25

K2 2000m K m³

47 RADTKE Wiktoria
( JAWORSKA-LIGMAN-BOROWIAK-RADTKE )
2008-12-23

K4 2000m K m³

48 RADTKE Wiktoria
( LIGMAN-RADTKE )
2008-12-23

K2 2000m K m³

49 SAS Jakub
( MARSZA£KOWSKI-SAS )
2009-01-01

K2 2000m M m³

50 SIPIORSKA Michalina
( SIPIORSKA-NAKIELSKA )
2009-07-27

K2 2000m K m³

51 S£OWIŃSKI Micha³
( SYNÓWKA-KOCHARYAN-S£OWIŃSKI-BUBACZ )
2009-01-01

K4 2000m M m³

52 S£OWIŃSKI Micha³
( SYNÓWKA-S£OWIŃSKI )
2009-01-01

K2 2000m M m³

53 STEJUK Antoni
( KOPACZ-STEJUK )
2009-01-01

K2 2000m M m³

54 STEJUK Antoni
( STŹPIEŃ-STEJUK-DYTRYCH-KOPACZ )
2009-01-01

K4 2000m M m³

55 STŹPIEŃ Kamil
( STŹPIEŃ-STEJUK-DYTRYCH-KOPACZ )
2008-02-25

K4 2000m M m³

56 STŹPIEŃ Kamil
( STŹPIEŃ-DYTRYCH )
2008-02-25

K2 2000m M m³

57 STŹPIEŃ Krzysztof 2008-02-25

C1 2000m M m³

58 STŹPIEŃ Krzysztof
( BACZYŃSKI-STŹPIEŃ )
2008-02-25

C2 2000m M m³

59 SYNÓWKA Oskar
( SYNÓWKA-KOCHARYAN-S£OWIŃSKI-BUBACZ )
2008-01-11

K4 2000m M m³

60 SYNÓWKA Oskar
( SYNÓWKA-S£OWIŃSKI )
2008-01-11

K2 2000m M m³

61 SZUBERSKI Tymon 2007-05-09

C1 2000m M m³

62 SZUBERSKI Tymon
( HYPSZER-SZUBERSKI )
2007-05-09

C2 2000m M m³

63 SZWAJCA Hubert
( SZWAJCA-DOMAGALSKI-KOCHARYAN-JŹDRYCHOWSKI )
2007-01-09

K4 2000m M m³

64 SZWAJCA Hubert 2007-01-09

K1 2000m M m³

65 ¦CIESIŃSKA Maja 2008-09-30

K1 2000m K m³

66 ¦CIESIŃSKA Maja
( ZAMACHOWSKA-KACZMAREK-¦CIESIŃSKA-MICHALSKA )
2008-09-30

K4 2000m K m³

67 WASIELEWSKI Dominik 2008-05-01

C1 2000m M m³

68 WASIELEWSKI Dominik
( KRYSIAK-WASIELEWSKI )
2008-05-01

C2 2000m M m³

69 WAWRZYNIAK Nicola
( ZAMACHOWSKA-WAWRZYNIAK )
2009-02-06

K2 2000m K m³

70 WAWRZYNIAK Nicola 2009-02-06

K1 2000m K m³

71 ZAMACHOWSKA Aleksandra
( ZAMACHOWSKA-KACZMAREK-¦CIESIŃSKA-MICHALSKA )
2008-09-25

K4 2000m K m³

72 ZAMACHOWSKA Aleksandra
( ZAMACHOWSKA-WAWRZYNIAK )
2008-09-25

K2 2000m K m³

 
KS Victoria Sztum Liczba zg³oszeń: 4 w tym osób ( 3 ) K-2 M-1
NrLicencji: 06/PM/18

Wykupiona w roku :

2024

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 D£UZNIEWSKA Wiktoria 2007-05-02

K1 2000m K m³

2 D£UZNIEWSKA Wiktoria
( D£UZNIEWSKA-KOWALEWSKA )
2007-05-02

K2 2000m K m³

3 HRYHORYSHEN Hlieb 2009-04-18

K1 2000m M m³

4 KOWALEWSKA Otylia
( D£UZNIEWSKA-KOWALEWSKA )
2008-03-06

K2 2000m K m³

5 KOWALEWSKA Otylia 2008-03-06

K1 2000m K m³

 
Facebook.com/WlokniarzChelmza
KST W³ókniarz Che³mæa Liczba zg³oszeń: 40 w tym osób ( 28 ) K-15 M-13
NrLicencji: 04/KP/18

Wykupiona na rok2021

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 BARTOSIŃSKA Otylia
( ZIÓ£KOWSKA-ROJEWSKA-BARTOSIŃSKA-BIZIOREK )
2008-11-04

K4 2000m K m³

2 BARTOSIŃSKA Otylia 2008-11-04

K1 2000m K m³

3 BIZIOREK Oliwia 2008-09-10

K1 2000m K m³

4 BIZIOREK Oliwia
( ZIÓ£KOWSKA-ROJEWSKA-BARTOSIŃSKA-BIZIOREK )
2008-09-10

K4 2000m K m³

5 BONDARENKO Zuzanna 2008-03-23

K1 2000m K m³

6 BRAÆEWICZ Mieszko 2008-11-01

C1 2000m M m³

7 BRAÆEWICZ Mieszko
( BRAÆEWICZ-JEÆEWSKI )
2008-11-01

C2 2000m M m³

8 DAJEWSKA Zuzanna
( DAJEWSKA-KUCIAK )
2009-01-05

C2 2000m K m³

9 DAJEWSKA Zuzanna 2009-01-05

C1 2000m K m³

10 DOLECKI Dominik 2008-02-13

K1 2000m M m³

11 GÓRSKA Maja
( GÓRSKA-UCIŃSKA )
2008-06-17

C2 2000m K m³

12 GÓRSKA Maja 2008-06-17

C1 2000m K m³

13 GÓRZYŃSKA Klaudia
( GÓRZYŃSKA-ZIÓ£KOWSKA )
2007-03-26

K2 2000m K m³

14 GÓRZYŃSKA Klaudia 2007-03-26

K1 2000m K m³

15 JEÆEWSKI Nikodem
( BRAÆEWICZ-JEÆEWSKI )
2008-05-19

C2 2000m M m³

16 JEÆEWSKI Nikodem 2008-05-19

C1 2000m M m³

17 JUCHTOWSKI Dominik
( JUCHTOWSKI-KORYTKOWSKI )
2009-05-10

K2 2000m M m³

18 JUCHTOWSKI Dominik 2009-05-10

K1 2000m M m³

19 KORYTKOWSKI Artur
( JUCHTOWSKI-KORYTKOWSKI )
2009-11-16

K2 2000m M m³

20 KORYTKOWSKI Artur 2009-11-16

K1 2000m M m³

21 KUCIAK Kornelia 2009-04-23

C1 2000m K m³

22 KUCIAK Kornelia
( DAJEWSKA-KUCIAK )
2009-04-23

C2 2000m K m³

23 KUCIAK Szymon 2008-05-16

K1 2000m M m³

24 KUCIAK Szymon
( ROMANOWSKI-KUCIAK )
2008-05-16

K2 2000m M m³

25 LEWANDOWSKI Jacek
( LEWANDOWSKI-OSIŃSKI )
2007-11-04

C2 2000m M m³

26 LEWANDOWSKI Jacek 2007-11-04

C1 2000m M m³

27 MACHALEWSKA Jagoda
( MACHALEWSKA-STODULSKA )
2007-07-26

C2 2000m K m³

28 MACHALEWSKA Jagoda 2007-07-26

C1 2000m K m³

29 OSIŃSKI Bartosz
( LEWANDOWSKI-OSIŃSKI )
2009-10-19

C2 2000m M m³

30 OSIŃSKI Bartosz 2009-10-19

C1 2000m M m³

31 PAW£OWSKI Borys
( POEPLAU-PAW£OWSKI )
2009-07-13

C2 2000m M m³

32 PAW£OWSKI Borys 2009-07-13

C1 2000m M m³

33 POEPLAU Antoni 2009-12-12

C1 2000m M m³

34 POEPLAU Antoni
( POEPLAU-PAW£OWSKI )
2009-12-12

C2 2000m M m³

35 ROJEWSKA Julia
( ZIÓ£KOWSKA-ROJEWSKA-BARTOSIŃSKA-BIZIOREK )
2007-10-03

K4 2000m K m³

36 ROJEWSKA Julia 2007-10-03

K1 2000m K m³

37 ROMANOWSKI Maksymilian 2007-02-19

K1 2000m M m³

38 ROMANOWSKI Maksymilian
( ROMANOWSKI-KUCIAK )
2007-02-19

K2 2000m M m³

39 SITKOWSKI Bartosz 2008-06-26

K1 2000m M m³

40 SITKOWSKI Bartosz
( SITKOWSKI-ZIÓ£KOWSKI )
2008-06-26

K2 2000m M m³

41 STODULSKA Jagoda 2007-03-12

C1 2000m K m³

42 STODULSKA Jagoda
( MACHALEWSKA-STODULSKA )
2007-03-12

C2 2000m K m³

43 TALAREK Amelia
( TALAREK-ZMYS£OWSKA )
2009-07-23

K2 2000m K m³

44 TALAREK Amelia 2009-07-23

K1 2000m K m³

45 UCIŃSKA Zofia 2008-07-07

C1 2000m K m³

46 UCIŃSKA Zofia
( GÓRSKA-UCIŃSKA )
2008-07-07

C2 2000m K m³

47 ZIÓ£KOWSKA Julia
( ZIÓ£KOWSKA-ROJEWSKA-BARTOSIŃSKA-BIZIOREK )
2007-01-21

K4 2000m K m³

48 ZIÓ£KOWSKA Julia 2007-01-21

K1 2000m K m³

49 ZIÓ£KOWSKA Oliwia 2007-01-21

K1 2000m K m³

50 ZIÓ£KOWSKA Oliwia
( GÓRZYŃSKA-ZIÓ£KOWSKA )
2007-01-21

K2 2000m K m³

51 ZIÓ£KOWSKI Jan 2009-07-28

K1 2000m M m³

52 ZIÓ£KOWSKI Jan
( SITKOWSKI-ZIÓ£KOWSKI )
2009-07-28

K2 2000m M m³

53 ZMYS£OWSKA Maja
( TALAREK-ZMYS£OWSKA )
2009-08-11

K2 2000m K m³

54 ZMYS£OWSKA Maja 2009-08-11

K1 2000m K m³

 
MKS Polstyr Cz³uchów Liczba zg³oszeń: 6 w tym osób ( 4 ) K-2 M-2
NrLicencji: 03/PM/18

Wykupiona na rok2021

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 CUKIERSKA Martyna
( KOWALCZYK-CUKIERSKA )
2008-03-30

K2 2000m K m³

2 CUKIERSKA Martyna 2008-03-30

K1 2000m K m³

3 GMURA Szymon
( KLIMEK-GMURA )
2008-03-15

K2 2000m M m³

4 GMURA Szymon 2008-03-15

K1 2000m M m³

5 KLIMEK Konrad
( KLIMEK-GMURA )
2007-04-03

K2 2000m M m³

6 KLIMEK Konrad 2007-04-03

K1 2000m M m³

7 KOWALCZYK Julia
( KOWALCZYK-CUKIERSKA )
2007-12-03

K2 2000m K m³

8 KOWALCZYK Julia 2007-12-03

K1 2000m K m³

 
https://www.facebook.com/MMKS-Gda%C5%84skie-Lwy-Sekcja-Smoczych-%C5%81odzi-Kajakarstwa-i-SUP-427800440680360
MMKS Gdańskie Lwy Liczba zg³oszeń: 1 w tym osób ( 1 ) K-1 M-0
NrLicencji: 10/PM/21

Wykupiona w roku :

2024

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 MACZKOWSKA Zofia 2009-08-22

K1 2000m K m³

 
www.mrks.pl
MRKS Gdańsk Liczba zg³oszeń: 5 w tym osób ( 4 ) K-1 M-3
NrLicencji: 01/PM/18

Wykupiona na rok2021

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 JAROŃSKI Dominik
( JAROŃSKI-MAJCHEREK )
2007-01-24

C2 2000m M m³

2 JAROŃSKI Dominik 2007-01-24

C1 2000m M m³

3 LINNIK Nikita 2009-04-18

K1 2000m M m³

4 MAJCHEREK Dawid
( JAROŃSKI-MAJCHEREK )
2008-06-01

C2 2000m M m³

5 MAJCHEREK Dawid 2008-06-01

C1 2000m M m³

6 STRE£KOWSKAJA Daria 2009-03-30

C1 2000m K m³

 
www.ukskopernik.pl
UKS Kopernik Bydgoszcz Liczba zg³oszeń: 26 w tym osób ( 34 ) K-15 M-19
NrLicencji: 01/KP/18

Wykupiona na rok2021

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 ABRAMCZYK Jakub
( ABRAMCZYK-KOLCZYŃSKI-SZREDER-MALICKI )
2008-04-18

K4 2000m M m³

2 CHILEWSKI Stanis³aw
( CHILEWSKI-GEHRKE )
2007-12-15

C2 2000m M m³

3 CHILEWSKI Stanis³aw 2007-12-15

C1 2000m M m³

4 DEMBSKA Wiktoria
( DEMBSKA-KOWALSKA-SOBOŃ-WOITINKOWSKA )
2008-03-18

K4 2000m K m³

5 ERTMAN Nadia 2007-07-06

C1 2000m K m³

6 GEHRKE Mateusz 2007-06-18

C1 2000m M m³

7 GEHRKE Mateusz
( CHILEWSKI-GEHRKE )
2007-06-18

C2 2000m M m³

8 IDCZAK Przemys³aw
( £UKASIEWICZ-PIŹTA-WI¦NIEWSKI-IDCZAK )
2009-08-09

K4 2000m M m³

9 KOLCZYŃSKI Jakub
( ABRAMCZYK-KOLCZYŃSKI-SZREDER-MALICKI )
2009-01-19

K4 2000m M m³

10 KOWALSKA Antonina
( DEMBSKA-KOWALSKA-SOBOŃ-WOITINKOWSKA )
2008-09-27

K4 2000m K m³

11 KOWALSKI Mateusz
( KOWALSKI-MALICKI )
2008-06-24

K2 2000m M m³

12 KOWALSKI Mateusz 2008-06-24

K1 2000m M m³

13 KRAJEWSKI Dominik
( KRAJEWSKI-KRAKOWSKI )
2007-10-18

K2 2000m M m³

14 KRAJEWSKI Dominik 2007-10-18

K1 2000m M m³

15 KRAKOWSKI Maksymilian 2007-05-22

K1 2000m M m³

16 KRAKOWSKI Maksymilian
( KRAJEWSKI-KRAKOWSKI )
2007-05-22

K2 2000m M m³

17 KROTOSZYŃSKA Wiktoria
( PAPKE-ZAWACKA-WI¦NIEWSKA-KROTOSZYŃSKA )
2009-08-10

K4 2000m K m³

18 KRU¦ Oliwia 2008-04-11

K1 2000m K m³

19 KRU¦ Oliwia
( KRU¦-ZABEL )
2008-04-11

K2 2000m K m³

20 £OJEWSKI Miko³aj
( POKLŹKOWSKI-PAPROCKI-OCHMAN-£OJEWSKI )
2007-11-08

K4 2000m M m³

21 £OZGA Zuzanna 2008-11-14

K1 2000m K m³

22 £UKASIEWICZ Micha³
( £UKASIEWICZ-PIŹTA-WI¦NIEWSKI-IDCZAK )
2009-04-04

K4 2000m M m³

23 MAĘKOWSKA Dominika
( MAĘKOWSKA-NOWAK )
2007-04-25

K2 2000m K m³

24 MAĘKOWSKA Dominika 2007-04-25

K1 2000m K m³

25 MALICKI Maciej
( KOWALSKI-MALICKI )
2008-02-27

K2 2000m M m³

26 MALICKI Maciej
( ABRAMCZYK-KOLCZYŃSKI-SZREDER-MALICKI )
2008-02-27

K4 2000m M m³

27 NOWAK Julia
( MAĘKOWSKA-NOWAK )
2007-09-07

K2 2000m K m³

28 NOWAK Julia 2007-09-07

K1 2000m K m³

29 OCHMAN Oliwer
( OCHMAN-PAPROCKI )
2007-02-21

K2 2000m M m³

30 OCHMAN Oliwer
( POKLŹKOWSKI-PAPROCKI-OCHMAN-£OJEWSKI )
2007-02-21

K4 2000m M m³

31 ORCZYKOWSKI Szymon
( ORCZYKOWSKI-OSIŃSKI )
2007-04-25

K2 2000m M m³

32 ORCZYKOWSKI Szymon 2007-04-25

K1 2000m M m³

33 OSIŃSKI Igor
( ORCZYKOWSKI-OSIŃSKI )
2007-11-03

K2 2000m M m³

34 OSIŃSKI Igor 2007-11-03

K1 2000m M m³

35 PAPKE Amelia
( PAPKE-ZAWACKA-WI¦NIEWSKA-KROTOSZYŃSKA )
2009-02-02

K4 2000m K m³

36 PAPROCKI Jakub
( POKLŹKOWSKI-PAPROCKI-OCHMAN-£OJEWSKI )
2007-08-13

K4 2000m M m³

37 PAPROCKI Jakub
( OCHMAN-PAPROCKI )
2007-08-13

K2 2000m M m³

38 PIŹTA Mieszko
( £UKASIEWICZ-PIŹTA-WI¦NIEWSKI-IDCZAK )
2009-03-29

K4 2000m M m³

39 POKLŹKOWSKI Sebastian
( POKLŹKOWSKI-PAPROCKI-OCHMAN-£OJEWSKI )
2007-01-03

K4 2000m M m³

40 SOBOŃ Wiktoria
( DEMBSKA-KOWALSKA-SOBOŃ-WOITINKOWSKA )
2007-07-27

K4 2000m K m³

41 SZREDER Kamil
( ABRAMCZYK-KOLCZYŃSKI-SZREDER-MALICKI )
2008-03-07

K4 2000m M m³

42 WASZAK Agnieszka 2009-10-06

C1 2000m K m³

43 WI¦NIEWSKA Amelia
( PAPKE-ZAWACKA-WI¦NIEWSKA-KROTOSZYŃSKA )
2009-12-20

K4 2000m K m³

44 WI¦NIEWSKI Bartosz
( £UKASIEWICZ-PIŹTA-WI¦NIEWSKI-IDCZAK )
2009-12-20

K4 2000m M m³

45 WOITINKOWSKA Wiktoria
( DEMBSKA-KOWALSKA-SOBOŃ-WOITINKOWSKA )
2008-04-04

K4 2000m K m³

46 ZABEL Sandra 2008-01-20

K1 2000m K m³

47 ZABEL Sandra
( KRU¦-ZABEL )
2008-01-20

K2 2000m K m³

48 ZAWACKA Zuzanna
( PAPKE-ZAWACKA-WI¦NIEWSKA-KROTOSZYŃSKA )
2009-07-09

K4 2000m K m³

 
Motlawa.pl
UKS Mot³awa Gdańsk Liczba zg³oszeń: 14 w tym osób ( 12 ) K-5 M-7
NrLicencji: 08/PM/18

Wykupiona w roku :

2024

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 BEDNAROWICZ Emilia 2008-09-30

K1 2000m K m³

2 BEDNAROWICZ Emilia
( BEDNAROWICZ-HILDEBRAND )
2008-09-30

K2 2000m K m³

3 BILYJ Illia
( BILYJ-OLSZEWSKI )
2007-08-27

K2 2000m M m³

4 BILYJ Illia 2007-08-27

K1 2000m M m³

5 HILDEBRAND Nadia
( BEDNAROWICZ-HILDEBRAND )
2009-05-03

K2 2000m K m³

6 HILDEBRAND Nadia 2009-05-03

K1 2000m K m³

7 IWASZCZYSZYN Olgierd 2007-03-19

K1 2000m M m³

8 IWASZCZYSZYN Olgierd
( IWASZCZYSZYN-LIS-OLSZEWSKI-SKRZYPIEC )
2007-03-19

K4 2000m M m³

9 KRUK Maja 2009-04-04

K1 2000m K m³

10 LIS Szymon
( IWASZCZYSZYN-LIS-OLSZEWSKI-SKRZYPIEC )
2008-03-14

K4 2000m M m³

11 LIS Szymon
( LIS-SKRZYPIEC )
2008-03-14

K2 2000m M m³

12 MENTENKO Artem 2007-02-20

K1 2000m M m³

13 MIHULOWA Sofia
( MIHULOWA-¦WIŹCICKA )
2007-04-25

K2 2000m K m³

14 MIHULOWA Sofia 2007-04-25

K1 2000m K m³

15 OLSZEWSKI Piotr
( BILYJ-OLSZEWSKI )
2007-06-10

K2 2000m M m³

16 OLSZEWSKI Piotr
( IWASZCZYSZYN-LIS-OLSZEWSKI-SKRZYPIEC )
2007-06-10

K4 2000m M m³

17 SKRZYPIEC Maximilian
( IWASZCZYSZYN-LIS-OLSZEWSKI-SKRZYPIEC )
2008-05-29

K4 2000m M m³

18 SKRZYPIEC Maximilian
( LIS-SKRZYPIEC )
2008-05-29

K2 2000m M m³

19 ¦WIŹCICKA Sara 2007-06-05

K1 2000m K m³

20 ¦WIŹCICKA Sara
( MIHULOWA-¦WIŹCICKA )
2007-06-05

K2 2000m K m³

21 WOLSKI Micha³ 2009-09-20

K1 2000m M m³

 
UKS Nadwi¶lanin-Sokó³ Che³mno Liczba zg³oszeń: 2 w tym osób ( 2 ) K-0 M-2
NrLicencji: 06/KP/18

Wykupiona na rok2021

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 DAJEWSKI Miko³aj 2008-04-17

K1 2000m M m³

2 HOFFMANN Marcel 2007-11-21

K1 2000m M m³

 
UKS Sokolik przy ZS Czernin Liczba zg³oszeń: 3 w tym osób ( 2 ) K-0 M-2
NrLicencji: 02/PM/18

Wykupiona na rok2021

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 MARKOWICZ Beniamin 2007-04-03

K1 2000m M m³

2 MARKOWICZ Beniamin
( MARKOWICZ-SIKORSKI )
2007-04-03

K2 2000m M m³

3 SIKORSKI Karol 2008-08-04

K1 2000m M m³

4 SIKORSKI Karol
( MARKOWICZ-SIKORSKI )
2008-08-04

K2 2000m M m³

 
http://zss.czluchow.org.pl/
UKSZSS w Cz³uchowie Liczba zg³oszeń: 3 w tym osób ( 4 ) K-0 M-4
NrLicencji: 09/PM/19

Wykupiona w roku :

2024

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 BERNDT £ukasz
( BERNDT-CHMURZYŃSKI )
2009-02-13

K2 2000m M m³

2 BERNDT £ukasz
( BERNDT-CHMURZYŃSKI-KACZOR-MACKIEWICZ )
2009-02-13

K4 2000m M m³

3 CHMURZYŃSKI Krzysztof
( BERNDT-CHMURZYŃSKI-KACZOR-MACKIEWICZ )
2009-04-11

K4 2000m M m³

4 CHMURZYŃSKI Krzysztof
( BERNDT-CHMURZYŃSKI )
2009-04-11

K2 2000m M m³

5 KACZOR Krzysztof
( BERNDT-CHMURZYŃSKI-KACZOR-MACKIEWICZ )
2008-08-15

K4 2000m M m³

6 KACZOR Krzysztof
( KACZOR-MACKIEWICZ )
2008-08-15

K2 2000m M m³

7 MACKIEWICZ Antoni
( KACZOR-MACKIEWICZ )
2008-06-24

K2 2000m M m³

8 MACKIEWICZ Antoni
( BERNDT-CHMURZYŃSKI-KACZOR-MACKIEWICZ )
2008-06-24

K4 2000m M m³

 
WTS Astoria Bydgoszcz Liczba zg³oszeń: 25 w tym osób ( 29 ) K-11 M-18
NrLicencji: 05/KP/18

Wykupiona na rok2021

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 BARSZCZ Erika
( BARSZCZ-JASZCZYK-KUBIAK-TOSIEK )
2008-04-03

K4 2000m K m³

2 BARTOL Kacper 2009-08-25

C1 2000m M m³

3 CHAVEZ Edy
( CHAVEZ-ROCHLITZ-WALDOWSKI-NADOLNY )
2008-06-19

K4 2000m M m³

4 DEKOWSKI Oskar
( DEKOWSKI-ROWINIAS )
2008-07-23

C2 2000m M m³

5 DEKOWSKI Oskar 2008-07-23

C1 2000m M m³

6 DRZEWIECKA Wiktoria
( DRZEWIECKA-DZIEKAN )
2007-01-30

K2 2000m K m³

7 DRZEWIECKA Wiktoria 2007-01-30

K1 2000m K m³

8 DZIEKAN Julia
( DRZEWIECKA-DZIEKAN )
2007-01-12

K2 2000m K m³

9 DZIEKAN Julia 2007-01-12

K1 2000m K m³

10 FORMA Micha³ 2007-05-05

K1 2000m M m³

11 FORMA Micha³
( JAKOBY-FORMA )
2007-05-05

K2 2000m M m³

12 GÓRSKA Karolina
( GÓRSKA-LE-KHAC )
2007-11-14

C2 2000m K m³

13 GÓRSKA Karolina 2007-11-14

C1 2000m K m³

14 JAKOBY Maksymilian 2007-10-17

K1 2000m M m³

15 JAKOBY Maksymilian
( JAKOBY-FORMA )
2007-10-17

K2 2000m M m³

16 JASZCZYK Daria
( BARSZCZ-JASZCZYK-KUBIAK-TOSIEK )
2008-12-22

K4 2000m K m³

17 KA¬MIERCZAK Jakub 2008-01-12

C1 2000m M m³

18 KRASNIKOVA Liliia 2008-11-22

C1 2000m K m³

19 KUBIAK Amelia
( BARSZCZ-JASZCZYK-KUBIAK-TOSIEK )
2008-08-01

K4 2000m K m³

20 KUBIAK Julia 2008-07-15

C1 2000m K m³

21 KUBIAK Mateusz 2007-11-06

C1 2000m M m³

22 KUBIAK Mateusz
( KUBIAK-TOMASZCZYK )
2007-11-06

C2 2000m M m³

23 LE-KHAC Oliwia 2008-02-11

C1 2000m K m³

24 LE-KHAC Oliwia
( GÓRSKA-LE-KHAC )
2008-02-11

C2 2000m K m³

25 MBOYA Bruno
( KACPER-MBOYA-MIKO£AJCZAK-Wierzbanowski )
2009-03-17

K4 2000m M m³

26 MIKO£AJCZAK Szymon
( KACPER-MBOYA-MIKO£AJCZAK-Wierzbanowski )
2009-02-14

K4 2000m M m³

27 NADOLNY Miko³aj
( CHAVEZ-ROCHLITZ-WALDOWSKI-NADOLNY )
2007-11-27

K4 2000m M m³

28 NADOLNY Miko³aj 2007-11-27

K1 2000m M m³

29 ROCHLITZ Maksymilian
( CHAVEZ-ROCHLITZ-WALDOWSKI-NADOLNY )
2008-08-05

K4 2000m M m³

30 ROWINIAS Rados³aw
( DEKOWSKI-ROWINIAS )
2008-02-01

C2 2000m M m³

31 SZYMANSKA Natasza 2008-08-09

C1 2000m K m³

32 SZYMANSKI Alan
( SZYMANSKI-ÆURAWSKI )
2007-09-03

C2 2000m M m³

33 SZYMANSKI Alan 2007-09-03

C1 2000m M m³

34 Szymański KACPER
( KACPER-MBOYA-MIKO£AJCZAK-Wierzbanowski )
2009-10-11

K4 2000m M m³

35 TOMASZCZYK Artur
( KUBIAK-TOMASZCZYK )
2007-12-07

C2 2000m M m³

36 TOSIEK Dagmara
( BARSZCZ-JASZCZYK-KUBIAK-TOSIEK )
2008-08-13

K4 2000m K m³

37 WALDOWSKI Igor
( CHAVEZ-ROCHLITZ-WALDOWSKI-NADOLNY )
2008-01-20

K4 2000m M m³

38 Wierzbanowski Borys
( KACPER-MBOYA-MIKO£AJCZAK-Wierzbanowski )
2009-03-10

K4 2000m M m³

39 ÆURAWSKI Krystian
( SZYMANSKI-ÆURAWSKI )
2007-01-31

C2 2000m M m³

40 ÆURAWSKI Krystian 2007-01-31

C1 2000m M m³