PZKaj INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZG£OSZEŃ PZKaj PZKaj
POZNAŃ, 07.07.2018
Ogólnopolskie Regaty Kajakowe jun i m³ im. Rafa³a Piszcza
Konkurencja_indeks Pe³na nazwa Krótka nazwa Ile zg³oszeń
KK1_500j Kajakarki K1 500m j K1 500m K j 8
KK1_500jm Kajakarki K1 500m jm K1 500m K jm 17
KK1_500dz Kajakarki K1 500m dz K1 500m K dz 9
KK1_500ml Kajakarki K1 500m m³ K1 500m K m³ 17
MK1_500dz Kajakarze K1 500m dz K1 500m M dz 18
MK1_500j Kajakarze K1 500m j K1 500m M j 16
MK1_500jm Kajakarze K1 500m jm K1 500m M jm 29
MK1_500ml Kajakarze K1 500m m³ K1 500m M m³ 33
KC1_500ml Kanadyjkarki C1 500m m³ C1 500m K m³ 5
KC1_500dz Kanadyjkarki C1 500m dz C1 500m K dz 2
KC1_500jm Kanadyjkarki C1 500m jm C1 500m K jm 7
MC1_500jm Kanadyjkarze C1 500m jm C1 500m M jm 13
MC1_500ml Kanadyjkarze C1 500m m³ C1 500m M m³ 19
MC1_500dz Kanadyjkarze C1 500m dz C1 500m M dz 8
MC1_500j Kanadyjkarze C1 500m j C1 500m M j 9