PZKaj INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZKaj PZKaj
POZNAŃ, 10-12 sierpnia 2018
Mistrzostwa Polski Juniorów
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa Ile zgłoszeń
KK1_200j Kajakarki K1 200m j K1 200m K j 12
MK1_200j Kajakarze K1 200m j K1 200m M j 20
KK1_500j Kajakarki K1 500m j K1 500m K j 15
MK1_500j Kajakarze K1 500m j K1 500m M j 28
KK1_1000j Kajakarki K1 1000m j K1 1000m K j 13
MK1_1000j Kajakarze K1 1000m j K1 1000m M j 26
KK1_5000j Kajakarki K1 5000m j K1 5000m K j 8
MK1_5000j Kajakarze K1 5000m j K1 5000m M j 22
MK2_200j Kajakarze K2 200m j K2 200m M j 6
KK2_500j Kajakarki K2 500m j K2 500m K j 11
MK2_500j Kajakarze K2 500m j K2 500m M j 13
KK2_1000j Kajakarki K2 1000m j K2 1000m K j 11
MK2_1000j Kajakarze K2 1000m j K2 1000m M j 11
KK2_5000j Kajakarki K2 5000m j K2 5000m K j 8
MK2_5000j Kajakarze K2 5000m j K2 5000m M j 11
MK4_500j Kajakarze K4 500m j K4 500m M j 6
MK4_1000j Kajakarze K4 1000m j K4 1000m M j 5
KC1_200j Kanadyjkarki C1 200m j C1 200m K j 11
MC1_200j Kanadyjkarze C1 200m j C1 200m M j 11
KC1_500j Kanadyjkarki C1 500m j C1 500m K j 15
MC1_500j Kanadyjkarze C1 500m j C1 500m M j 15
MC1_1000j Kanadyjkarze C1 1000m j C1 1000m M j 19
MC1_5000j Kanadyjkarze C1 5000m j C1 5000m M j 12
KC2_200j Kanadyjkarki C2 200m j C2 200m K j 5
KC2_500j Kanadyjkarki C2 500m j C2 500m K j 5
MC2_500j Kanadyjkarze C2 500m j C2 500m M j 6
MC2_1000j Kanadyjkarze C2 1000m j C2 1000m M j 4
MC2_5000j Kanadyjkarze C2 5000m j C2 5000m M j 5