PZKaj INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZG£OSZEŃ PZKaj PZKaj
WIETRZNICE , 14-15.08.2021
10. Mistrzostwa Polski M³odzików im. Antoniego Kurcza w Slalomie Kajakowym
Konkurencja_indeks Pe³na nazwa Krótka nazwa Ile zg³oszeń
KK1ml Kajakarki K1 slalom m³ K1 slalom K m³ 16
MK1ml Kajakarze K1 slalom m³ K1 slalom M m³ 17
KC1ml Kanadyjkarki C1 slalom m³ C1 slalom K m³ 14
MC1ml Kanadyjkarze C1 slalom m³ C1 slalom M m³ 10
KMixtC2ml Mixt C2 slalom m³ C2 slalom Mixt m³ 11