PZKaj INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZG£OSZEŃ PZKaj PZKaj
PAMI”TKOWO, 01.06.2019
Regaty Kajakowe XVII Memoria³ im. Andrzeja Kulczaka, Ranking M³odzików i Dzieci
Konkurencja_indeks Pe³na nazwa Krótka nazwa Ile zg³oszeń
KK1_500ml Kajakarki K1 500m m³ K1 500m K m³ 10
KK1_500jm Kajakarki K1 500m jm K1 500m K jm 15
MK1_500jm Kajakarze K1 500m jm K1 500m M jm 36
MK1_1000ml Kajakarze K1 1000m m³ K1 1000m M m³ 32
KKK2_500ml Kajakarki K2 500m m³ K2 500m K m³ 3
KKK2_500dz Kajakarki K2 500m dz K2 500m K dz 4
KK2_500jm Kajakarki K2 500m jm K2 500m K jm 6
MK2_500jm Kajakarze K2 500m jm K2 500m M jm 16
MK2_500dz Kajakarze K2 500m dz K2 500m M dz 7
KK4_500ml Kajakarki K4 500m m³ K4 500m K m³ 2
KK4_500jm Kajakarki K4 500m jm K4 500m K jm 2
KK4_500dz Kajakarki K4 500m dz K4 500m K dz 5
MK4_500jm Kajakarze K4 500m jm K4 500m M jm 5
MK4_500dz Kajakarze K4 500m dz K4 500m M dz 3
MK2_500m_ml K2 500m m³odzików K2 500m m³ 14
MK4_500m_ml K4 500m m³odzików K4 500m m³ 4
MK1_1000m dz K1 1000m dzieci ch³opców K1 1000m ch³ 18
MK1_1000m dz 08 K1 1000m dzieci ch³opców 2008 i m³odsi k1 1000m dzch³ 08im³odsi 16
MK1_300m OPEN K1 300m Open K1 300m OPEN 7
K1_300m OPEN K1 300m OPEN K1 300m OPEN 1
KK1_500m m³06 K1 500m m³odziczek 2005 K1 500m m³ 2005 8
KK1_1000m dz K1 1000m dziewczynki K1 1000m K dz 24
MK1_1000m m³05 K1 1000m m³odzików 2005 K1 1000m M m³ 05 13
KC1_500jm Kanadyjkarki C1 500m jm C1 500m K jm 4
KC1_500ml Kanadyjkarki C1 500m m³ C1 500m K m³ 4
KC1_500dz Kanadyjkarki C1 500m dz C1 500m K dz 1
MC1_500jm Kanadyjkarze C1 500m jm C1 500m M jm 8
MC1_500dz Kanadyjkarze C1 500m dz C1 500m M dz 5
MC1_1000ml Kanadyjkarze C1 1000m m³ C1 1000m M m³ 11
MC2_500dz Kanadyjkarze C2 500m dz C2 500m M dz 1
MC2_500jm Kanadyjkarze C2 500m jm C2 500m M jm 4
MM2_500m_ml C2 500m m³odzików C2 500m m³odzików 3
MC1_1000m m³06 C1 1000m m³odzików 2006 C1 1000m m³ 06 8
KC2_500m_ml_dz C2 500m m³odziczek i dzieci C2 500m m³ dz 6