PZKaj INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZG£OSZEŃ PZKaj PZKaj
TARNOBRZEG 05.09.2021
Miźdzywojewódzkie Mistrzostwa M³odzików - Strefa E
Konkurencja_indeks Pe³na nazwa Krótka nazwa Ile zg³oszeń
KK1_2000ml Kajakarki K1 2000m m³ K1 2000m K m³ 21
MK1_2000ml Kajakarze K1 2000m m³ K1 2000m M m³ 35
KK2_2000ml14 Kajakarki K2 2000m m³ (14) K2 2000m K m³ (14) 8
MK2_2000ml14 Kajakarze K2 2000m m³ (14) K2 2000m M m³ (14) 14
MK4_2000ml Kajakarze K4 2000m m³ K4 2000m M m³ 1
KC1_2000ml14 Kanadyjkarki C1 2000m m³ (14) C1 2000m K m³ (14) 6
MC1_2000ml14 Kanadyjkarze C1 2000m m³ (14) C1 2000m M m³ (14) 4
KC2_2000ml14 Kanadyjkarki C2 2000m m³ (14) C2 2000m K m³ (14) 3
MC2_2000ml14 Kanadyjkarze C2 2000m m³ (14) C2 2000m M m³ (14) 2