PZKaj INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZG£OSZEŃ PZKaj PZKaj
Wolsztyn, 18.09.2021
XXI Otwarte Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS Juniorów i M³odzików w Kajakarstwie, Ranking WZKaj M³odzików
Konkurencja_indeks Pe³na nazwa Krótka nazwa Ile zg³oszeń
KK1_200dz Kajakarki K1 200m dz K1 200m K dz 11
MK1_200dz Kajakarze K1 200m dz K1 200m M dz 16
KK1_500dz Kajakarki K1 500m dz K1 500m K dz 9
MK1_500dz Kajakarze K1 500m dz K1 500m M dz 11
KK1_1000dz Kajakarki K1 1000m dz K1 1000m K dz 27
KK1_1000ml Kajakarki K1 1000m m³ K1 1000m K m³ 22
KK1_1000ml2 Kajakarki K1 1000m m³ 2 K1 1000m K m³ 2 18
KK1_1000jm Kajakarki K1 1000m jm K1 1000m K jm 12
MK1_1000ml2 Kajakarze K1 1000m m³ 2 K1 1000m M m³ 2 23
MK1_1000ml Kajakarze K1 1000m m³ K1 1000m M m³ 28
MK1_1000j Kajakarze K1 1000m j K1 1000m M j 8
MK1_1000dz Kajakarze K1 1000m dz K1 1000m M dz 43
MK1_1000jm Kajakarze K1 1000m jm K1 1000m M jm 21
KKK2_500dz Kajakarki K2 500m dz K2 500m K dz 11
MK2_500dz Kajakarze K2 500m dz K2 500m M dz 21
KK2_1000ml Kajakarki K2 1000m m³ K2 1000m K m³ 19
KK2_1000jm Kajakarki K2 1000m jm K2 1000m K jm 6
MK2_1000j Kajakarze K2 1000m j K2 1000m M j 3
MK2_1000ml Kajakarze K2 1000m m³ K2 1000m M m³ 24
MK2_1000jm Kajakarze K2 1000m jm K2 1000m M jm 9
KC1_500dz Kanadyjkarki C1 500m dz C1 500m K dz 3
KC1_1000ml Kanadyjkarki C1 1000m m³ C1 1000m K m³ 9
MC1_1000dz Kanadyjkarze C1 1000m dz C1 1000m M dz 7
MC1_1000ml Kanadyjkarze C1 1000m m³ C1 1000m M m³ 6
MC1_1000ml2 Kanadyjkarze C1 1000m m³ 2 C1 1000m M m³ 2 4
MC2_500dz Kanadyjkarze C2 500m dz C2 500m M dz 3
MC2_1000ml Kanadyjkarze C2 1000m m³ C2 1000m M m³ 3