PZKaj INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZG£OSZEŃ PZKaj PZKaj
POZNAŃ, 10.04.2021 rok
ODWO£ANE Otwarcie Sezonu Kajakowego 2021,Ogólnopolskie Regaty WZKaj, Ranking M³odzików i Dzieci
Konkurencja_indeks Pe³na nazwa Krótka nazwa Ile zg³oszeń
KK1_500 Kajakarki K1 500m K1 500m K 3
KK1_500j Kajakarki K1 500m j K1 500m K j 18
KK1_500ml Kajakarki K1 500m m³ K1 500m K m³ 38
KK1_500dz Kajakarki K1 500m dz K1 500m K dz 5
KK1_500jm Kajakarki K1 500m jm K1 500m K jm 16
MK1_500ml Kajakarze K1 500m m³ K1 500m M m³ 45
MK1_500dz Kajakarze K1 500m dz K1 500m M dz 25
MK1_1000 Kajakarze K1 1000m K1 1000m M 12
MK1_1000jm Kajakarze K1 1000m jm K1 1000m M jm 42
MK1_1000j Kajakarze K1 1000m j K1 1000m M j 35
KK2_500j Kajakarki K2 500m j K2 500m K j 5
KKK2_500ml Kajakarki K2 500m m³ K2 500m K m³ 13
KK2_500jm Kajakarki K2 500m jm K2 500m K jm 5
MK2_500dz Kajakarze K2 500m dz K2 500m M dz 2
MK2_500ml Kajakarze K2 500m m³ K2 500m M m³ 14
MK2_1000j Kajakarze K2 1000m j K2 1000m M j 8
MK2_1000jm Kajakarze K2 1000m jm K2 1000m M jm 11
MK2_1000 Kajakarze K2 1000m K2 1000m M 3
KC1_200dz Kanadyjkarki C1 200m dz C1 200m K dz 3
KC1_500ml Kanadyjkarki C1 500m m³ C1 500m K m³ 7
KC1_500 Kanadyjkarki C1 500m C1 500m K 10
KC1_500jm Kanadyjkarki C1 500m jm C1 500m K jm 7
KC1_500j Kanadyjkarki C1 500m j C1 500m K j 6
MC1_500ml Kanadyjkarze C1 500m m³ C1 500m M m³ 13
MC1_1000 Kanadyjkarze C1 1000m C1 1000m M 15
MC1_1000j Kanadyjkarze C1 1000m j C1 1000m M j 8
MC1_1000jm Kanadyjkarze C1 1000m jm C1 1000m M jm 16
KC2_200dz Kanadyjkarki C2 200m dz C2 200m K dz 1
MC2_200dz Kanadyjkarze C2 200m dz C2 200m M dz 1
KC2_500 Kanadyjkarki C2 500m C2 500m K 4
KC2_500jm Kanadyjkarki C2 500m jm C2 500m K jm 3
KC2_500ml Kanadyjkarki C2 500m m³ C2 500m K m³ 4
KC2_500j Kanadyjkarki C2 500m j C2 500m K j 2
MC2_500ml Kanadyjkarze C2 500m m³ C2 500m M m³ 6
MC2_1000 Kanadyjkarze C2 1000m C2 1000m M 5
MC2_1000j Kanadyjkarze C2 1000m j C2 1000m M j 3
MC2_1000jm Kanadyjkarze C2 1000m jm C2 1000m M jm 7