PZKaj INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZG£OSZEŃ PZKaj PZKaj
BYDGOSZCZ, 04.09.2021
MIŹDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA M£ODZIKÓW-Strefa B
Konkurencja_indeks Pe³na nazwa Krótka nazwa Ile zg³oszeń
KK1_2000ml Kajakarki K1 2000m m³ K1 2000m K m³ 32
MK1_2000ml Kajakarze K1 2000m m³ K1 2000m M m³ 32
KK2_2000ml Kajakarki K2 2000m m³ K2 2000m K m³ 14
MK2_2000ml Kajakarze K2 2000m m³ K2 2000m M m³ 19
KK4_2000ml Kajakarki K4 2000m m³ K4 2000m K m³ 6
MK4_2000ml Kajakarze K4 2000m m³ K4 2000m M m³ 10
KC1_2000ml Kanadyjkarki C1 2000m m³ C1 2000m K m³ 18
MC1_2000ml Kanadyjkarze C1 2000m m³ C1 2000m M m³ 23
KC2_2000ml Kanadyjkarki C2 2000m m³ C2 2000m K m³ 6
MC2_2000ml Kanadyjkarze C2 2000m m³ C2 2000m M m³ 11