PZKaj INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZG£OSZEŃ PZKaj PZKaj
Poznań, 9.10.2021
Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego, 7. Regaty o Puchar Rektora Politechniki Poznańskiej, Sup Race 2021
Konkurencja_indeks Pe³na nazwa Krótka nazwa Ile zg³oszeń
KK1_500 Kajakarki K1 500m K1 500m K 2
KK1_500jm Kajakarki K1 500m jm K1 500m K jm 6
KK1_500ml Kajakarki K1 500m m³ K1 500m K m³ 5
MK1_500 Kajakarze K1 500m K1 500m M 2
MK1_500ml Kajakarze K1 500m m³ K1 500m M m³ 6
MK1_500j Kajakarze K1 500m j K1 500m M j 4
MK1_500jm Kajakarze K1 500m jm K1 500m M jm 6
KK2_500jm Kajakarki K2 500m jm K2 500m K jm 2
KKK2_500ml Kajakarki K2 500m m³ K2 500m K m³ 1
KK2_500 Kajakarki K2 500m K2 500m K 1
MK2_500jm Kajakarze K2 500m jm K2 500m M jm 1
MK2_500j Kajakarze K2 500m j K2 500m M j 2
MK2_500ml Kajakarze K2 500m m³ K2 500m M m³ 2
KK4_500ml Kajakarki K4 500m m³ K4 500m K m³ 1
MK4_500jm Kajakarze K4 500m jm K4 500m M jm 1