PZKaj INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZG£OSZEŃ PZKaj PZKaj
POZNAŃ, 20.06.2020
Otwarte Regaty im. Wojciecha Skrzypczyńskiego, Otwarte Mistrzostwa Miasta Poznania
Konkurencja_indeks Pe³na nazwa Krótka nazwa Ile zg³oszeń
KK1_500jm Kajakarki K1 500m jm K1 500m K jm 32
KK1_500j Kajakarki K1 500m j K1 500m K j 18
KK1_500ml Kajakarki K1 500m m³ K1 500m K m³ 37
KK1_500dz Kajakarki K1 500m dz K1 500m K dz 19
MK1_500ml Kajakarze K1 500m m³ K1 500m M m³ 61
MK1_500j Kajakarze K1 500m j K1 500m M j 36
MK1_500dz Kajakarze K1 500m dz K1 500m M dz 21
MK1_500jm Kajakarze K1 500m jm K1 500m M jm 47
MK1_500 Kajakarze K1 500m K1 500m M 21
KKK2_500ml Kajakarki K2 500m m³ K2 500m K m³ 18
KKK2_500dz Kajakarki K2 500m dz K2 500m K dz 11
KK2_500j Kajakarki K2 500m j K2 500m K j 7
KK2_500jm Kajakarki K2 500m jm K2 500m K jm 11
MK2_500dz Kajakarze K2 500m dz K2 500m M dz 8
MK2_500j Kajakarze K2 500m j K2 500m M j 12
MK2_500ml Kajakarze K2 500m m³ K2 500m M m³ 24
MK2_500jm Kajakarze K2 500m jm K2 500m M jm 21
MK2_500 Kajakarze K2 500m K2 500m M 4
KK4_500dz Kajakarki K4 500m dz K4 500m K dz 2
KK4_500ml Kajakarki K4 500m m³ K4 500m K m³ 4
KK4_500jm Kajakarki K4 500m jm K4 500m K jm 2
MK4_500dz Kajakarze K4 500m dz K4 500m M dz 3
MK4_500ml Kajakarze K4 500m m³ K4 500m M m³ 1
MK4_500jm Kajakarze K4 500m jm K4 500m M jm 6
KC1_500dz Kanadyjkarki C1 500m dz C1 500m K dz 6
KC1_500 Kanadyjkarki C1 500m C1 500m K 11
KC1_500jm Kanadyjkarki C1 500m jm C1 500m K jm 8
KC1_500ml Kanadyjkarki C1 500m m³ C1 500m K m³ 10
KC1_500j Kanadyjkarki C1 500m j C1 500m K j 14
MC1_500 Kanadyjkarze C1 500m C1 500m M 20
MC1_500jm Kanadyjkarze C1 500m jm C1 500m M jm 30
MC1_500ml Kanadyjkarze C1 500m m³ C1 500m M m³ 29
MC1_500j Kanadyjkarze C1 500m j C1 500m M j 16
MC1_500dz Kanadyjkarze C1 500m dz C1 500m M dz 9
KC2_500j Kanadyjkarki C2 500m j C2 500m K j 5
KC2_500jm Kanadyjkarki C2 500m jm C2 500m K jm 2
KC2_500ml Kanadyjkarki C2 500m m³ C2 500m K m³ 3
MC2_500j Kanadyjkarze C2 500m j C2 500m M j 5
MC2_500ml Kanadyjkarze C2 500m m³ C2 500m M m³ 15
MC2_500 Kanadyjkarze C2 500m C2 500m M 6
MC2_500dz Kanadyjkarze C2 500m dz C2 500m M dz 1
MC2_500jm Kanadyjkarze C2 500m jm C2 500m M jm 11
MC4_200dz Viking C4 200m dz C4 V 200m M dz 4
MC4_500 Kanadyjkarze C4 500m C4 500m M 3
KC4_500 Kanadyjkarki C4 500m C4 500m K 1
KC4_200dz Viking C4 200m K dz C4 V 200m K dz 8