PZKaj INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZG£OSZEŃ PZKaj PZKaj
Drzewica, 8-10.10.2021
XVI Memoria³ Roberta Korzeniewskiego, Liga M³odzików- Fina³ 2021, Puchar Polski - Fina³ 2021
Konkurencja_indeks Pe³na nazwa Krótka nazwa Ile zg³oszeń
KK1ml Kajakarki K1 slalom m³ K1 slalom K m³ 4
KK1 Kajakarki K1 slalom K1 slalom K 6
MK1ml Kajakarze K1 slalom m³ K1 slalom M m³ 12
MK1 Kajakarze K1 slalom K1 slalom M 11
KC1 Kanadyjkarki C1 slalom C1 slalom K 4
KC1ml Kanadyjkarki C1 slalom m³ C1 slalom K m³ 4
MC1ml Kanadyjkarze C1 slalom m³ C1 slalom M m³ 5
MC1 Kanadyjkarze C1 slalom C1 slalom M 12