PZKaj INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZG£OSZEŃ PZKaj PZKaj
POZNAŃ, 12.05.2019
Ogólnopolskie Regaty Kajakowe Juniorów i M³odzików im. Rafa³a Piszcza
Konkurencja_indeks Pe³na nazwa Krótka nazwa Ile zg³oszeń
KK1_500ml Kajakarki K1 500m m³ K1 500m K m³ 22
KK1_500dz Kajakarki K1 500m dz K1 500m K dz 4
KK1_500jm Kajakarki K1 500m jm K1 500m K jm 21
KK1_500j Kajakarki K1 500m j K1 500m K j 8
MK1_500jm Kajakarze K1 500m jm K1 500m M jm 37
MK1_500ml Kajakarze K1 500m m³ K1 500m M m³ 60
MK1_500dz Kajakarze K1 500m dz K1 500m M dz 6
MK1_500j Kajakarze K1 500m j K1 500m M j 26
KC1_500jm Kanadyjkarki C1 500m jm C1 500m K jm 4
KC1_500j Kanadyjkarki C1 500m j C1 500m K j 4
KC1_500dz Kanadyjkarki C1 500m dz C1 500m K dz 2
KC1_500ml Kanadyjkarki C1 500m m³ C1 500m K m³ 6
MC1_500jm Kanadyjkarze C1 500m jm C1 500m M jm 15
MC1_500dz Kanadyjkarze C1 500m dz C1 500m M dz 3
MC1_500ml Kanadyjkarze C1 500m m³ C1 500m M m³ 13
MC1_500j Kanadyjkarze C1 500m j C1 500m M j 12
MC4_200dz Viking C4 200m dz C4 V 200m M dz 1
KC4_200dz Viking C4 200m K dz C4 V 200m K dz 2