PZKaj INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZG£OSZEŃ PZKaj PZKaj
POZNAŃ, 14 wrze¶nia 2019
V Regaty kajkowe o Puchar Rektora Politechniki Poznańskiej
Konkurencja_indeks Pe³na nazwa Krótka nazwa Ile zg³oszeń
KK1_500dz Kajakarki K1 500m dz K1 500m K dz 8
MK1_500dz Kajakarze K1 500m dz K1 500m M dz 15
KK1_1000ml Kajakarki K1 1000m m³ K1 1000m K m³ 9
KK1_1000 Kajakarki K1 1000m K1 1000m K 2
KK1_1000ml2 Kajakarki K1 1000m m³ 2 K1 1000m K m³ 2 5
KK1_1000dz Kajakarki K1 1000m dz K1 1000m K dz 7
KK1_1000j Kajakarki K1 1000m j K1 1000m K j 1
KK1_1000jm Kajakarki K1 1000m jm K1 1000m K jm 4
MK1_1000jm Kajakarze K1 1000m jm K1 1000m M jm 12
MK1_1000 Kajakarze K1 1000m K1 1000m M 3
MK1_1000dz Kajakarze K1 1000m dz K1 1000m M dz 14
MK1_1000ml Kajakarze K1 1000m m³ K1 1000m M m³ 12
MK1_1000j Kajakarze K1 1000m j K1 1000m M j 7
MK1_1000ml2 Kajakarze K1 1000m m³ 2 K1 1000m M m³ 2 21
KC1_500dz Kanadyjkarki C1 500m dz C1 500m K dz 2
MC1_500dz Kanadyjkarze C1 500m dz C1 500m M dz 6
KC1_1000dz Kanadyjkarki C1 1000m dz C1 1000m K dz 1
KC1_1000jm Kanadyjkarki C1 1000m jm C1 1000m K jm 1
KC1_1000ml Kanadyjkarki C1 1000m m³ C1 1000m K m³ 5
KC1_1000 Kanadyjkarki C1 1000m C1 1000m K 2
KC1_1000j Kanadyjkarki C1 1000m j C1 1000m K j 1
KC1_1000ml2 Kanadyjkarki C1 1000m m³ 2 C1 1000m K m³ 2 1
MC1_1000j Kanadyjkarze C1 1000m j C1 1000m M j 1
MC1_1000ml2 Kanadyjkarze C1 1000m m³ 2 C1 1000m M m³ 2 8
MC1_1000 Kanadyjkarze C1 1000m C1 1000m M 2
MC1_1000jm Kanadyjkarze C1 1000m jm C1 1000m M jm 2
MC1_1000dz Kanadyjkarze C1 1000m dz C1 1000m M dz 4
MC1_1000ml Kanadyjkarze C1 1000m m³ C1 1000m M m³ 4