PZKaj INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZG£OSZEŃ PZKaj PZKaj
POZNAŃ, 21.09.2019
Regaty Kajakowe Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego
Konkurencja_indeks Pe³na nazwa Krótka nazwa Ile zg³oszeń
KK1_500j Kajakarki K1 500m j K1 500m K j 14
KK1_500dz Kajakarki K1 500m dz K1 500m K dz 17
KK1_500jm Kajakarki K1 500m jm K1 500m K jm 21
KK1_500 Kajakarki K1 500m K1 500m K 9
KK1_500ml Kajakarki K1 500m m³ K1 500m K m³ 23
MK1_500ml Kajakarze K1 500m m³ K1 500m M m³ 50
MK1_500j Kajakarze K1 500m j K1 500m M j 34
MK1_500jm Kajakarze K1 500m jm K1 500m M jm 32
MK1_500 Kajakarze K1 500m K1 500m M 13
MK1_500dz Kajakarze K1 500m dz K1 500m M dz 21
KK2_500j Kajakarki K2 500m j K2 500m K j 6
KK2_500jm Kajakarki K2 500m jm K2 500m K jm 13
KKK2_500ml Kajakarki K2 500m m³ K2 500m K m³ 11
KKK2_500dz Kajakarki K2 500m dz K2 500m K dz 6
KK2_500 Kajakarki K2 500m K2 500m K 3
MK2_500jm Kajakarze K2 500m jm K2 500m M jm 14
MK2_500dz Kajakarze K2 500m dz K2 500m M dz 8
MK2_500ml Kajakarze K2 500m m³ K2 500m M m³ 31
MK2_500 Kajakarze K2 500m K2 500m M 4
MK2_500j Kajakarze K2 500m j K2 500m M j 13
KK4_500jm Kajakarki K4 500m jm K4 500m K jm 4
KK4_500ml Kajakarki K4 500m m³ K4 500m K m³ 4
KK4_500dz Kajakarki K4 500m dz K4 500m K dz 2
MK4_500ml Kajakarze K4 500m m³ K4 500m M m³ 7
MK4_500jm Kajakarze K4 500m jm K4 500m M jm 4
KC1_200dz Kanadyjkarki C1 200m dz C1 200m K dz 3
KC1_500 Kanadyjkarki C1 500m C1 500m K 3
KC1_500j Kanadyjkarki C1 500m j C1 500m K j 5
KC1_500ml Kanadyjkarki C1 500m m³ C1 500m K m³ 5
KC1_500jm Kanadyjkarki C1 500m jm C1 500m K jm 5
MC1_500ml Kanadyjkarze C1 500m m³ C1 500m M m³ 20
MC1_500 Kanadyjkarze C1 500m C1 500m M 10
MC1_500dz Kanadyjkarze C1 500m dz C1 500m M dz 7
MC1_500j Kanadyjkarze C1 500m j C1 500m M j 11
MC1_500jm Kanadyjkarze C1 500m jm C1 500m M jm 16
KC2_200dz Kanadyjkarki C2 200m dz C2 200m K dz 1
KC2_500ml Kanadyjkarki C2 500m m³ C2 500m K m³ 1
KC2_500jm Kanadyjkarki C2 500m jm C2 500m K jm 2
KC2_500j Kanadyjkarki C2 500m j C2 500m K j 3
MC2_500ml Kanadyjkarze C2 500m m³ C2 500m M m³ 8
MC2_500j Kanadyjkarze C2 500m j C2 500m M j 4
MC2_500jm Kanadyjkarze C2 500m jm C2 500m M jm 8
MC2_500dz Kanadyjkarze C2 500m dz C2 500m M dz 4
MC2_500 Kanadyjkarze C2 500m C2 500m M 3
MC4_200dz Viking C4 200m dz C4 V 200m M dz 2
KC4_200dz Viking C4 200m K dz C4 V 200m K dz 5