PZKaj INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZG£OSZEŃ PZKaj PZKaj
WA£CZ, 25-27.10.2019
3 Puchar Polski Seniorów i Juniorów w Kajakarstwie Klasycznym - Konsultacja
Konkurencja_indeks Pe³na nazwa Krótka nazwa Ile zg³oszeń
KK1_ml Kajakarki K1 m³ K1 K m³ 3
KK1_jm Kajakarki K1 jm K1 K jm 42
KK1_j Kajakarki K1 j K1 K j 34
KK1_ Kajakarki K1 K1 K 28
MK1_jm Kajakarze K1 jm K1 M jm 71
MK1_ml Kajakarze K1 m³ K1 M m³ 4
MK1_j Kajakarze K1 j K1 M j 45
MK1_200 Kajakarze K1 200m K1 200m M 35
MK1_1000 Kajakarze K1 1000m K1 1000m M 34
KC1_jm Kanadyjkarki C1 jm C1 K jm 9
KC1_j Kanadyjkarki C1 j C1 K j 15
MC1_ml Kanadyjkarze C1 m³ C1 M m³ 3
MC1_jm Kanadyjkarze C1 jm C1 M jm 28
MC1_ Kanadyjkarze C1 C1 M 35
MC1_j Kanadyjkarze C1 j C1 M j 24
KC1_200 Kanadyjkarki C1 200m C1 200m K 13
KC1_500 Kanadyjkarki C1 500m C1 500m K 13