PZKaj INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZG£OSZEŃ PZKaj PZKaj
POZNAŃ, 12.05.2018
Regaty im.Wojciecha Skrzypczyńskiego. Mistrzostwa miasta Poznania.
Konkurencja_indeks Pe³na nazwa Krótka nazwa Ile zg³oszeń
KK1_200 Kajakarki K1 200m K1 200m K 14
MK1_200 Kajakarze K1 200m K1 200m M 17
KK1_200jm Kajakarki K1 200m jm K1 200m K jm 25
KK1_200ml Kajakarki K1 200m m³ K1 200m K m³ 29
KK1_200dz Kajakarki K1 200m dz K1 200m K dz 18
KK1_200j Kajakarki K1 200m j K1 200m K j 10
MK1_200j Kajakarze K1 200m j K1 200m M j 31
MK1_200dz Kajakarze K1 200m dz K1 200m M dz 13
MK1_200mas Kajakarze K1 200m masters K1 200m M mas 1
MK1_200jm Kajakarze K1 200m jm K1 200m M jm 34
MK1_200ml Kajakarze K1 200m m³ K1 200m M m³ 27
KK2_200ml Kajakarki K2 200m m³ K2 200m K m³ 14
KK2_200 Kajakarki K2 200m K2 200m K 5
KK2_200j Kajakarki K2 200m j K2 200m K j 4
KK2_200dz Kajakarki K2 200m dz K2 200m K dz 7
KK2_200jm Kajakarki K2 200m jm K2 200m K jm 11
MK2_200ml Kajakarze K2 200m m³ K2 200m M m³ 24
MK2_200 Kajakarze K2 200m K2 200m M 5
MK2_200jm Kajakarze K2 200m jm K2 200m M jm 16
MK2_200j Kajakarze K2 200m j K2 200m M j 11
MK2_200dz Kajakarze K2 200m dz K2 200m M dz 7
KK4_200dz Kajakarki K4 200m dz K4 200m K dz 3
KK4_200ml Kajakarki K4 200m m³ K4 200m K m³ 6
KK4_200jm Kajakarki K4 200m jm K4 200m K jm 3
MK4_200dz Kajakarze K4 200m dz K4 200m M dz 5
MK4_200ml Kajakarze K4 200m m³ K4 200m M m³ 7
MK4_200jm Kajakarze K4 200m jm K4 200m M jm 7
KC1_200 Kanadyjkarki C1 200m C1 200m K 4
MC1_200 Kanadyjkarze C1 200m C1 200m M 18
KC1_200dz Kanadyjkarki C1 200m dz C1 200m K dz 2
KC1_200ml Kanadyjkarki C1 200m m³ C1 200m K m³ 5
KC1_200j Kanadyjkarki C1 200m j C1 200m K j 3
KC1_200jm Kanadyjkarki C1 200m jm C1 200m K jm 9
MC1_200j Kanadyjkarze C1 200m j C1 200m M j 11
MC1_200ml Kanadyjkarze C1 200m m³ C1 200m M m³ 27
MC1_200dz Kanadyjkarze C1 200m dz C1 200m M dz 9
MC1_200jm Kanadyjkarze C1 200m jm C1 200m M jm 20
KC2_200 Kanadyjkarki C2 200m C2 200m K 1
MC2_200dz Kanadyjkarze C2 200m dz C2 200m M dz 2
MC2_200ml Kanadyjkarze C2 200m m³ C2 200m M m³ 12
MC2_200jm Kanadyjkarze C2 200m jm C2 200m M jm 8
MC2_200 Kanadyjkarze C2 200m C2 200m M 8
MC2_200j Kanadyjkarze C2 200m j C2 200m M j 4
MC4_200dz Viking C4 200m dz C4 V 200m M dz 2