PZKaj INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZG£OSZEŃ PZKaj PZKaj
SZTUM 18-20.05.2018
XXXIV Miźdzynarodowe D³ugodystansowe Mistrzostwa Polski
Konkurencja_indeks Pe³na nazwa Krótka nazwa Ile zg³oszeń
KK1_5000jm Kajakarki K1 5000m jm K1 5000m K jm 23
KK1_5000ml Kajakarki K1 5000m m³ K1 5000m K m³ 27
MK1_5000ml Kajakarze K1 5000m m³ K1 5000m M m³ 35
KK1_10000 Kajakarki K1 10000m K1 10000m K 20
KK1_10000j Kajakarki K1 10000m j K1 10000m K j 27
MK1_10000j Kajakarze K1 10000m j K1 10000m M j 44
MK1_10000 Kajakarze K1 10000m K1 10000m M 40
MK1_10000jm Kajakarze K1 10000m jm K1 10000m M jm 30
KK2_5000ml Kajakarki K2 5000m m³ K2 5000m K m³ 13
KK2_5000jm Kajakarki K2 5000m jm K2 5000m K jm 11
MK2_5000ml Kajakarze K2 5000m m³ K2 5000m M m³ 16
KK2_10000 Kajakarki K2 10000m K2 10000m K 6
KK2_10000j Kajakarki K2 10000m j K2 10000m K j 12
MK2_10000 Kajakarze K2 10000m K2 10000m M 14
MK2_10000jm Kajakarze K2 10000m jm K2 10000m M jm 28
MK2_10000j Kajakarze K2 10000m j K2 10000m M j 16
KC1_2000ml Kanadyjkarki C1 2000m m³ C1 2000m K m³ 7
KC1_3000jm Kanadyjkarki C1 3000m jm C1 3000m K jm 12
KC1_5000j Kanadyjkarki C1 5000m j C1 5000m K j 15
KC1_5000 Kanadyjkarki C1 5000m C1 5000m K 4
MC1_5000ml Kanadyjkarze C1 5000m m³ C1 5000m M m³ 10
MC1_10000 Kanadyjkarze C1 10000m C1 10000m M 19
MC1_10000jm Kanadyjkarze C1 10000m jm C1 10000m M jm 16
MC1_10000j Kanadyjkarze C1 10000m j C1 10000m M j 20
KC2_3000jm Kanadyjkarki C2 3000m jm C2 3000m K jm 5
MC2_5000jm Kanadyjkarze C2 5000m jm C2 5000m M jm 10
MC2_5000ml Kanadyjkarze C2 5000m m³ C2 5000m M m³ 5
KC2_5000j Kanadyjkarki C2 5000m j C2 5000m K j 5
KC2_5000 Kanadyjkarki C2 5000m C2 5000m K 1
MC2_10000 Kanadyjkarze C2 10000m C2 10000m M 7
MC2_10000j Kanadyjkarze C2 10000m j C2 10000m M j 10