Internetowe zgłoszenia do imprezy: I Puchar Polski na Ergometrach Kajakowych
II Mistrzostwa Polski na Ergometrach Kajakowych
POZNAŃ, 09.02.2019
Liczba zgłoszeń: 305 w tym osób ( 259 ) K-69 M-190
 
zawiszawoda@wp.pl
CWZS Zawisza Bydgoszcz Liczba zgłoszeń: 19 w tym osób ( 17 ) K-8 M-9
NrLicencji: 02/KP/18

Wykupiona w roku :

2020

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 SZCZEPAŃSKI Krzysztof 1990-02-13

K1 1000m M

2 BARTCHODZIE Jakub 2003-07-20

K1 1000m M jm

3 ŚCIESIŃSKI Mateusz 2003-06-10

K1 1000m M jm

4 TOMASZEWSKI Kacper 2003-01-20

K1 1000m M jm

5 ZIMNY Dominik 2003-09-22

K1 1000m M jm

6 KOWALSKA Julia
( KOWALSKA-NOWICKA-ZINIEWICZ-ŹYGOWSKA )
2003-06-23

K1 3000m K

7 NOWICKA Alicja
( KOWALSKA-NOWICKA-ZINIEWICZ-ŹYGOWSKA )
2003-11-26

K1 3000m K

8 ZINIEWICZ Nicole
( KOWALSKA-NOWICKA-ZINIEWICZ-ŹYGOWSKA )
2004-04-10

K1 3000m K

9 ŹYGOWSKA Jaśmina
( KOWALSKA-NOWICKA-ZINIEWICZ-ŹYGOWSKA )
2003-05-27

K1 3000m K

10 BARTCHODZIE Jakub
( BARTCHODZIE-ŚCIESIŃSKI-TOMASZEWSKI-ZIMNY )
2003-07-20

K1 3000m M

11 ŚCIESIŃSKI Mateusz
( BARTCHODZIE-ŚCIESIŃSKI-TOMASZEWSKI-ZIMNY )
2003-06-10

K1 3000m M

12 TOMASZEWSKI Kacper
( BARTCHODZIE-ŚCIESIŃSKI-TOMASZEWSKI-ZIMNY )
2003-01-20

K1 3000m M

13 ZIMNY Dominik
( BARTCHODZIE-ŚCIESIŃSKI-TOMASZEWSKI-ZIMNY )
2003-09-22

K1 3000m M

14 KOWALSKA Julia 2003-06-23

K1 500m K jm

15 NOWICKA Alicja 2003-11-26

K1 500m K jm

16 ZINIEWICZ Nicole 2004-04-10

K1 500m K jm

17 ŹYGOWSKA Jaśmina 2003-05-27

K1 500m K jm

18 GODLEWSKA Emilia 2005-04-16

K1 500m K mł

19 KORPALSKA Zofia 2005-02-23

K1 500m K mł

20 KUŚ Amelia 2005-08-04

K1 500m K mł

21 NETKA Martyna 2005-06-02

K1 500m K mł

22 BARTOSZAK Nikodem 2005-03-10

K1 500m M mł

23 CZECHMEISTER Zsolt 2006-05-10

K1 500m M mł

24 GASZAK Jakub 2005-06-03

K1 500m M mł

25 SŁOWIŃSKI Paweł 2005-07-31

K1 500m M mł

 
KK Jezioro Tarnobrzeg Liczba zgłoszeń: 4 w tym osób ( 4 ) K-3 M-1
NrLicencji: 01/PK/18

Wykupiona w roku :

2020

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 PIĄTEK Jakub 2001-04-06

K1 1000m M j

2 BAJDA Jagoda 2004-07-02

K1 500m K jm

3 BŁAŻEJCZAK Zuzanna 2004-10-01

K1 500m K jm

4 OPAŁKA Urszula 2004-10-30

K1 500m K jm

 
facebook.com/KajakowyKlubSportowyWsieradzu/
KKS Sieradz Liczba zgłoszeń: 8 w tym osób ( 8 ) K-1 M-7
NrLicencji: 01/LD/18

Wykupiona w roku :

2020

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 SOŚNICKI Joachim 2002-01-04

K1 1000m M j

2 ŁUŻYŃSKI Mateusz 2003-07-30

K1 1000m M jm

3 OSUMEK Kamil 2003-01-20

K1 1000m M jm

4 REMBEK Maciej 2004-09-30

K1 1000m M jm

5 WIĄZ Szymon 2004-07-12

K1 1000m M jm

6 REMBEK Maciej
( WIĄZ-SZYMALA-REMBEK-SOŚNICKI )
2004-09-30

K1 3000m M

7 SOŚNICKI Joachim
( WIĄZ-SZYMALA-REMBEK-SOŚNICKI )
2002-01-04

K1 3000m M

8 SZYMALA Piotr
( WIĄZ-SZYMALA-REMBEK-SOŚNICKI )
1981-03-23

K1 3000m M

9 WIĄZ Szymon
( WIĄZ-SZYMALA-REMBEK-SOŚNICKI )
2004-07-12

K1 3000m M

10 KACZMAREK Nadia 2006-05-07

K1 500m K mł

11 ŁUŻYŃSKI Jakub 2005-06-09

K1 500m M mł

 
KS AZS-AWF Poznań Liczba zgłoszeń: 41 w tym osób ( 36 ) K-5 M-31
NrLicencji: 06/WP/18

Wykupiona w roku :

2020

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 DOMIŃSKI Paweł 2000-09-07

C1 1000m M

2 FURTAK Roman 1995-03-07

C1 1000m M

3 GLUZA Patryk 1995-07-11

C1 1000m M

4 NOWACZYK Remigiusz 1998-02-23

C1 1000m M

5 NOWAK Łukasz 1995-07-12

C1 1000m M

6 PALUCH Gilbert 1995-08-21

C1 1000m M

7 SZPREJDA Oskar 2000-12-24

C1 1000m M

8 KUKUŁA Kamil 2001-08-05

C1 1000m M j

9 STASIK Igor 2002-04-20

C1 1000m M j

10 SZCZEPANIAK Szymon 2002-07-27

C1 1000m M j

11 WIŚNIEWSKI Krystian 2001-07-14

C1 1000m M j

12 DOMINSKI Wojciech 2004-06-16

C1 1000m M jm

13 GILLA Denis 2003-03-05

C1 1000m M jm

14 GILLA Emanuel 2003-03-05

C1 1000m M jm

15 JÓŹWIAK Mateusz 2003-01-21

C1 1000m M jm

16 KUJAWA Piotr 2004-05-08

C1 1000m M jm

17 KUKUŁA Alan 2003-10-28

C1 1000m M jm

18 MIŚNIK Michał 2003-01-04

C1 1000m M jm

19 FRĄCKIEWICZ Gabriela 2005-05-19

C1 3000m K

20 MENDELSKA Patrycja 2001-09-29

C1 3000m K

21 MUSIALSKA Wiktoria 2002-08-31

C1 3000m K

22 WIŚNIEWSKA Weronika 2002-12-13

C1 3000m K

23 DOMIŃSKI Paweł
( DOMIŃSKI-NOWAK-NOWACZYK-PALUCH )
2000-09-07

C1 3000m M

24 NOWACZYK Remigiusz
( DOMIŃSKI-NOWAK-NOWACZYK-PALUCH )
1998-02-23

C1 3000m M

25 NOWAK Łukasz
( DOMIŃSKI-NOWAK-NOWACZYK-PALUCH )
1995-07-12

C1 3000m M

26 PALUCH Gilbert
( DOMIŃSKI-NOWAK-NOWACZYK-PALUCH )
1995-08-21

C1 3000m M

27 JÓŹWIAK Mateusz
( JÓŹWIAK-MIŚNIK-KUKUŁA-KUJAWA )
2003-01-21

C1 3000m M

28 KUJAWA Piotr
( JÓŹWIAK-MIŚNIK-KUKUŁA-KUJAWA )
2004-05-08

C1 3000m M

29 KUKUŁA Alan
( JÓŹWIAK-MIŚNIK-KUKUŁA-KUJAWA )
2003-10-28

C1 3000m M

30 MIŚNIK Michał
( JÓŹWIAK-MIŚNIK-KUKUŁA-KUJAWA )
2003-01-04

C1 3000m M

31 KUKUŁA Kamil
( WIŚNIEWSKI-KUKUŁA-STASIK-SZCZEPANIAK )
2001-08-05

C1 3000m M

32 STASIK Igor
( WIŚNIEWSKI-KUKUŁA-STASIK-SZCZEPANIAK )
2002-04-20

C1 3000m M

33 SZCZEPANIAK Szymon
( WIŚNIEWSKI-KUKUŁA-STASIK-SZCZEPANIAK )
2002-07-27

C1 3000m M

34 WIŚNIEWSKI Krystian
( WIŚNIEWSKI-KUKUŁA-STASIK-SZCZEPANIAK )
2001-07-14

C1 3000m M

35 MENDELSKA Patrycja 2001-09-29

C1 500m K j

36 MUSIALSKA Wiktoria 2002-08-31

C1 500m K j

37 WIŚNIEWSKA Weronika 2002-12-13

C1 500m K j

38 FRĄCKIEWICZ Gabriela 2005-05-19

C1 500m K mł

39 KORNECKI Mateusz 2005-06-13

C1 500m M mł

40 SOENKE Eryk 2005-07-07

C1 500m M mł

41 MAJCHRZAK Maksym 1999-07-20

K1 1000m M

42 MICHALSKI Jakub 1998-09-25

K1 1000m M

43 RZEPCZYŃSKI Dominik 1999-04-19

K1 1000m M

44 MALINOWSKI Dastin 2002-11-11

K1 1000m M j

45 STEPUN Jakub 2001-08-30

K1 1000m M j

46 MAJCHRZAK Maksym
( MICHALSKI-RZEPCZYŃSKI-STEPUN-MAJCHRZAK )
1999-07-20

K1 3000m M

47 MICHALSKI Jakub
( MICHALSKI-RZEPCZYŃSKI-STEPUN-MAJCHRZAK )
1998-09-25

K1 3000m M

48 RZEPCZYŃSKI Dominik
( MICHALSKI-RZEPCZYŃSKI-STEPUN-MAJCHRZAK )
1999-04-19

K1 3000m M

49 STEPUN Jakub
( MICHALSKI-RZEPCZYŃSKI-STEPUN-MAJCHRZAK )
2001-08-30

K1 3000m M

50 GOŚCINIAK Zuzanna 2005-04-29

K1 500m K mł

51 MERMELA Mikołaj 2005-04-29

K1 500m M mł

52 RECHUL Mikołaj 2005-01-22

K1 500m M mł

53 WĄSOWICZ Mikołaj 2005-05-13

K1 500m M mł

54 WORONKIEWICZ Aleksander 2005-03-11

K1 500m M mł

55 WYSZKOWSKI Igor 2005-12-20

K1 500m M mł

56 ZIELIŃSKI Aleksander 2005-10-11

K1 500m M mł

 
KS Energetyk Poznań Liczba zgłoszeń: 23 w tym osób ( 20 ) K-7 M-13
NrLicencji: 02/WP/18

Wykupiona w roku :

2020

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 DRATWA Kacper 2000-08-06

K1 1000m M

2 NOWAKOWSKI Robert 1998-02-10

K1 1000m M

3 SOWA Mateusz 1999-02-25

K1 1000m M

4 WITCZAK Sławomir 1997-07-23

K1 1000m M

5 ZIÓŁKOWSKI Mateusz 2001-03-28

K1 1000m M j

6 ZIÓŁKOWSKI Miłosz 2001-03-28

K1 1000m M j

7 JANISZEWSKI Tomasz 2003-08-16

K1 1000m M jm

8 KAJDANEK Jarosław 2004-11-03

K1 1000m M jm

9 MATYJASZCZYK Kacper 2003-03-25

K1 1000m M jm

10 RURARZ Dawid 2003-04-22

K1 1000m M jm

11 GRONEK Sara
( GRONEK-WOJCIECHOWSKA-LEBIODA-SZORCZ )
1999-11-17

K1 3000m K

12 LEBIODA Patrycja
( GRONEK-WOJCIECHOWSKA-LEBIODA-SZORCZ )
2001-10-14

K1 3000m K

13 SZORCZ Oliwia
( GRONEK-WOJCIECHOWSKA-LEBIODA-SZORCZ )
2005-08-30

K1 3000m K

14 WOJCIECHOWSKA Natalia
( GRONEK-WOJCIECHOWSKA-LEBIODA-SZORCZ )
2002-07-11

K1 3000m K

15 DRATWA Kacper
( DRATWA-NOWAKOWSKI-WITCZAK-KAJDANEK )
2000-08-06

K1 3000m M

16 KAJDANEK Jarosław
( DRATWA-NOWAKOWSKI-WITCZAK-KAJDANEK )
2004-11-03

K1 3000m M

17 NOWAKOWSKI Robert
( DRATWA-NOWAKOWSKI-WITCZAK-KAJDANEK )
1998-02-10

K1 3000m M

18 WITCZAK Sławomir
( DRATWA-NOWAKOWSKI-WITCZAK-KAJDANEK )
1997-07-23

K1 3000m M

19 JANISZEWSKI Tomasz
( JANISZEWSKI-SOWA-ZIÓŁKOWSKI-ZIÓŁKOWSKI )
2003-08-16

K1 3000m M

20 SOWA Mateusz
( JANISZEWSKI-SOWA-ZIÓŁKOWSKI-ZIÓŁKOWSKI )
1999-02-25

K1 3000m M

21 ZIÓŁKOWSKI Mateusz
( JANISZEWSKI-SOWA-ZIÓŁKOWSKI-ZIÓŁKOWSKI )
2001-03-28

K1 3000m M

22 ZIÓŁKOWSKI Miłosz
( JANISZEWSKI-SOWA-ZIÓŁKOWSKI-ZIÓŁKOWSKI )
2001-03-28

K1 3000m M

23 GRONEK Sara 1999-11-17

K1 500m K

24 LEBIODA Patrycja 2001-10-14

K1 500m K j

25 WOJCIECHOWSKA Natalia 2002-07-11

K1 500m K j

26 DRATWA Aleksandra 2004-10-25

K1 500m K jm

27 KLEMCZAK Oliwia 2004-02-12

K1 500m K jm

28 KUŚTA Maja 2004-03-15

K1 500m K jm

29 SZORCZ Oliwia 2005-08-30

K1 500m K mł

30 GABRUK Wiktor 2005-11-27

K1 500m M mł

31 OLEJNICZAK Nikodem 2006-12-01

K1 500m M mł

32 WOJCIECHOWSKI Kuba 2006-09-12

K1 500m M mł

 
posnania.pl
KS Posnania Poznań Liczba zgłoszeń: 78 w tym osób ( 52 ) K-10 M-42
NrLicencji: 10/WP/18

Wykupiona w roku :

2021

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 KUDŁA Michał 1991-10-17

C1 1000m M

2 KOZIO Dawid 2002-10-17

C1 1000m M j

3 JANCZAK Tomasz 2003-09-29

C1 1000m M jm

4 KLAK Kacper 2004-02-15

C1 1000m M jm

5 KUDŁA Jan 2004-06-19

C1 1000m M jm

6 NOWICKI Jakub 2004-01-20

C1 1000m M jm

7 PIECHOCKI Jakub 2003-07-08

C1 1000m M jm

8 SOBCZAK Szymon 2004-07-30

C1 1000m M jm

9 FECHNER Luiza 2003-10-14

C1 3000m K

10 GLAESER Aleksandra 2003-11-20

C1 3000m K

11 MARCINIAK Patrycja 2004-09-13

C1 3000m K

12 SEYDLEWICZ Karolina 2004-01-17

C1 3000m K

13 GLAESER Aleksandra 2003-11-20

C1 3000m K

14 KINAST Zuzanna 2005-12-26

C1 3000m K

15 MARCINIAK Patrycja 2004-09-13

C1 3000m K

16 SEYDLEWICZ Karolina 2004-01-17

C1 3000m K

17 FILIPCZAK Kacper
( FILIPCZAK Kacper )
2005-01-05

C1 3000m M

18 GNIOT Jakub
( GNIOT Jakub )
2005-08-03

C1 3000m M

19 GRZELSKI Kacper
( GRZELSKI Kacper )
2005-05-02

C1 3000m M

20 JANCZAK Tomasz
( JANCZAK-KOZIO-KUDŁA-NOWICKI )
2003-09-29

C1 3000m M

21 KOZIO Dawid
( JANCZAK-KOZIO-KUDŁA-NOWICKI )
2002-10-17

C1 3000m M

22 KUDŁA Michał
( JANCZAK-KOZIO-KUDŁA-NOWICKI )
1991-10-17

C1 3000m M

23 NOWICKI Jakub
( JANCZAK-KOZIO-KUDŁA-NOWICKI )
2004-01-20

C1 3000m M

24 FILIPCZAK Kacper
( KLAK-FILIPCZAK-WOJTCZAK-GNIOT )
2005-01-05

C1 3000m M

25 GNIOT Jakub
( KLAK-FILIPCZAK-WOJTCZAK-GNIOT )
2005-08-03

C1 3000m M

26 KLAK Kacper
( KLAK-FILIPCZAK-WOJTCZAK-GNIOT )
2004-02-15

C1 3000m M

27 WOJTCZAK Bartłomiej
( KLAK-FILIPCZAK-WOJTCZAK-GNIOT )
2005-05-24

C1 3000m M

28 KOZIO Dawid
( KOZIO Dawid )
2002-10-17

C1 3000m M

29 KUDŁA Jan
( KUDŁA Jan )
2004-06-19

C1 3000m M

30 KUDŁA Michał
( KUDŁA Michał )
1991-10-17

C1 3000m M

31 NOWICKI Jakub
( NOWICKI Jakub )
2004-01-20

C1 3000m M

32 PIECHOCKI Jakub
( PIECHOCKI Jakub )
2003-07-08

C1 3000m M

33 GRZELSKI Kacper
( PIECHOCKI-GRZELSKI-SZMAGAJ-KUDŁA )
2005-05-02

C1 3000m M

34 KUDŁA Jan
( PIECHOCKI-GRZELSKI-SZMAGAJ-KUDŁA )
2004-06-19

C1 3000m M

35 PIECHOCKI Jakub
( PIECHOCKI-GRZELSKI-SZMAGAJ-KUDŁA )
2003-07-08

C1 3000m M

36 SZMAGAJ Aleks
( PIECHOCKI-GRZELSKI-SZMAGAJ-KUDŁA )
2006-07-22

C1 3000m M

37 SOBCZAK Szymon
( SOBCZAK Szymon )
2004-07-30

C1 3000m M

38 SZMAGAJ Aleks
( SZMAGAJ Aleks )
2006-07-22

C1 3000m M

39 WALCZAK Maksymilian
( WALCZAK Maksymilian )
2006-04-21

C1 3000m M

40 WOJTCZAK Bartłomiej
( WOJTCZAK Bartłomiej )
2005-05-24

C1 3000m M

41 FECHNER Luiza 2003-10-14

C1 500m K jm

42 GLAESER Aleksandra 2003-11-20

C1 500m K jm

43 MARCINIAK Patrycja 2004-09-13

C1 500m K jm

44 SEYDLEWICZ Karolina 2004-01-17

C1 500m K jm

45 BRZEZIŃSKA Marta 2005-05-23

C1 500m K mł

46 KINAST Zuzanna 2005-12-26

C1 500m K mł

47 FILIPCZAK Kacper 2005-01-05

C1 500m M mł

48 GNIOT Jakub 2005-08-03

C1 500m M mł

49 GRZELSKI Kacper 2005-05-02

C1 500m M mł

50 SZMAGAJ Aleks 2006-07-22

C1 500m M mł

51 WALCZAK Maksymilian 2006-04-21

C1 500m M mł

52 WOJTCZAK Bartłomiej 2005-05-24

C1 500m M mł

53 JAKUBOWSKI Marcin 2000-01-07

K1 1000m M

54 TRACZ Wojciech 1999-01-29

K1 1000m M

55 WYRWAS Kamil 1998-08-15

K1 1000m M

56 DZIUBA Maciej 2001-01-07

K1 1000m M j

57 IMIELIŃSKI Kacper 2001-03-06

K1 1000m M j

58 KARASIEWICZ Dawid 2001-02-21

K1 1000m M j

59 KOPERSKI Jakub 2001-07-10

K1 1000m M j

60 KOTEWICZ Filip 2001-04-26

K1 1000m M j

61 KULESZA Kacper 2001-04-12

K1 1000m M j

62 PIETRZAK Antoni 2002-06-05

K1 1000m M j

63 CHEŁMOWSKI Radosław 2003-09-24

K1 1000m M jm

64 JOBSKI Jan 2004-03-29

K1 1000m M jm

65 KOPERSKI Tomasz 2003-04-08

K1 1000m M jm

66 KOZŁOWSKI Tomasz 2003-05-17

K1 1000m M jm

67 PIETRZAK Mateusz 2004-02-08

K1 1000m M jm

68 SCIBILIA Nicholas 2004-05-08

K1 1000m M jm

69 TOCHMAN Kacper 2004-08-07

K1 1000m M jm

70 WALKOWIAK Wiktor 2004-04-06

K1 1000m M jm

71 WANOT Aleksander 2004-09-28

K1 1000m M jm

72 WANOT Antoni 2004-09-28

K1 1000m M jm

73 ZAWODNY Dawid 2004-08-12

K1 1000m M jm

74 DOBROWOLSKA Jadwiga
( DOBROWOLSKA-HOFFMANN-KOCH-KOŁODZIEJCZAK )
2003-03-25

K1 3000m K

75 HOFFMANN Joanna
( DOBROWOLSKA-HOFFMANN-KOCH-KOŁODZIEJCZAK )
2004-11-07

K1 3000m K

76 KOCH Maria
( DOBROWOLSKA-HOFFMANN-KOCH-KOŁODZIEJCZAK )
2003-12-16

K1 3000m K

77 KOŁODZIEJCZAK Zuzanna
( DOBROWOLSKA-HOFFMANN-KOCH-KOŁODZIEJCZAK )
2004-02-12

K1 3000m K

78 DZIUBA Maciej
( DZIUBA-KARASIEWICZ-KOPERSKI-KOTEWICZ )
2001-01-07

K1 3000m M

79 KARASIEWICZ Dawid
( DZIUBA-KARASIEWICZ-KOPERSKI-KOTEWICZ )
2001-02-21

K1 3000m M

80 KOPERSKI Jakub
( DZIUBA-KARASIEWICZ-KOPERSKI-KOTEWICZ )
2001-07-10

K1 3000m M

81 KOTEWICZ Filip
( DZIUBA-KARASIEWICZ-KOPERSKI-KOTEWICZ )
2001-04-26

K1 3000m M

82 IMIELIŃSKI Kacper
( IMIELIŃSKI-JAKUBOWSKI-WYRWAS-TRACZ )
2001-03-06

K1 3000m M

83 JAKUBOWSKI Marcin
( IMIELIŃSKI-JAKUBOWSKI-WYRWAS-TRACZ )
2000-01-07

K1 3000m M

84 TRACZ Wojciech
( IMIELIŃSKI-JAKUBOWSKI-WYRWAS-TRACZ )
1999-01-29

K1 3000m M

85 WYRWAS Kamil
( IMIELIŃSKI-JAKUBOWSKI-WYRWAS-TRACZ )
1998-08-15

K1 3000m M

86 CHEŁMOWSKI Radosław
( JOBSKI-CHEŁMOWSKI-WALKOWIAK-WANOT )
2003-09-24

K1 3000m M

87 JOBSKI Jan
( JOBSKI-CHEŁMOWSKI-WALKOWIAK-WANOT )
2004-03-29

K1 3000m M

88 WALKOWIAK Wiktor
( JOBSKI-CHEŁMOWSKI-WALKOWIAK-WANOT )
2004-04-06

K1 3000m M

89 WANOT Aleksander
( JOBSKI-CHEŁMOWSKI-WALKOWIAK-WANOT )
2004-09-28

K1 3000m M

90 KONIECZNY Kacper
( KONIECZNY-KOZŁOWSKI-KULESZA-PIETRZAK )
2005-01-02

K1 3000m M

91 KOZŁOWSKI Tomasz
( KONIECZNY-KOZŁOWSKI-KULESZA-PIETRZAK )
2003-05-17

K1 3000m M

92 KULESZA Kacper
( KONIECZNY-KOZŁOWSKI-KULESZA-PIETRZAK )
2001-04-12

K1 3000m M

93 PIETRZAK Antoni
( KONIECZNY-KOZŁOWSKI-KULESZA-PIETRZAK )
2002-06-05

K1 3000m M

94 KOPERSKI Tomasz
( KOPERSKI-PIETRZAK-SCIBILIA-TOCHMAN )
2003-04-08

K1 3000m M

95 PIETRZAK Mateusz
( KOPERSKI-PIETRZAK-SCIBILIA-TOCHMAN )
2004-02-08

K1 3000m M

96 SCIBILIA Nicholas
( KOPERSKI-PIETRZAK-SCIBILIA-TOCHMAN )
2004-05-08

K1 3000m M

97 TOCHMAN Kacper
( KOPERSKI-PIETRZAK-SCIBILIA-TOCHMAN )
2004-08-07

K1 3000m M

98 DOBROWOLSKA Jadwiga 2003-03-25

K1 500m K jm

99 HOFFMANN Joanna 2004-11-07

K1 500m K jm

100 KOCH Maria 2003-12-16

K1 500m K jm

101 KOŁODZIEJCZAK Zuzanna 2004-02-12

K1 500m K jm

102 DUDZIAK Dominik 2006-07-20

K1 500m M mł

103 KONIECZNY Kacper 2005-01-02

K1 500m M mł

104 PŁACZEK Igor 2006-05-15

K1 500m M mł

105 PŁONKA Wojciech 2006-05-24

K1 500m M mł

106 SCIBILIA Thomas 2006-05-16

K1 500m M mł

107 STANIEWSKI Antoni 2005-09-28

K1 500m M mł

108 SZOT Szymon 2006-07-09

K1 500m M mł

 
www.stomilpoznan.pl
KS Stomil Poznań Liczba zgłoszeń: 4 w tym osób ( 4 ) K-0 M-4
NrLicencji: 13/WP/18

Wykupiona w roku :

2021

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 NOWACKI Dominik 1997-05-11

C1 1000m M

2 MAZURKIEWICZ Maciej 2002-03-19

K1 1000m M j

3 PIETRZAK Kamil 2003-07-01

K1 1000m M jm

4 PILARSKI Jakub 2003-03-04

K1 1000m M jm

 
KS Warta Poznań Liczba zgłoszeń: 29 w tym osób ( 26 ) K-14 M-12
NrLicencji: 03/WP/18

Wykupiona w roku :

2020

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 BACZYŃSKI Michał 1986-08-26

C1 1000m M

2 CYBULA Mateusz 1999-10-08

C1 1000m M

3 DZIURLA Dawid 1999-06-29

C1 1000m M

4 NOWICKI Tomasz 1998-12-21

C1 1000m M

5 BASZYŃSKI Antoni 2004-08-12

C1 1000m M jm

6 GROMADECKI Dominik 2004-11-09

C1 1000m M jm

7 WILGA Eryk 2004-06-27

C1 1000m M jm

8 CZAJKOWSKA Anna 2003-11-13

C1 3000m K

9 GRZELKIEWICZ Paulina 1999-06-12

C1 3000m K

10 SZARZYŃSKA Oliwia 2003-09-19

C1 3000m K

11 TUTAJ Marta 2002-05-08

C1 3000m K

12 GLABUS Bernadeta 2005-03-30

C1 3000m K

13 GOŹDZIEWSKA Patrycja 2005-05-18

C1 3000m K

14 KOWALAK Agata 2006-09-02

C1 3000m K

15 SZYMAŃSKA Patrycja 2005-11-13

C1 3000m K

16 BACZYŃSKI Michał
( BACZYŃSKI-CYBULA-DZIURLA-NOWICKI )
1986-08-26

C1 3000m M

17 CYBULA Mateusz
( BACZYŃSKI-CYBULA-DZIURLA-NOWICKI )
1999-10-08

C1 3000m M

18 DZIURLA Dawid
( BACZYŃSKI-CYBULA-DZIURLA-NOWICKI )
1999-06-29

C1 3000m M

19 NOWICKI Tomasz
( BACZYŃSKI-CYBULA-DZIURLA-NOWICKI )
1998-12-21

C1 3000m M

20 GRZELKIEWICZ Paulina 1999-06-12

C1 500m K

21 TUTAJ Marta 2002-05-08

C1 500m K j

22 CZAJKOWSKA Anna 2003-11-13

C1 500m K jm

23 SZARZYŃSKA Oliwia 2003-09-19

C1 500m K jm

24 GAŁCZYŃSKA Zuzanna 2005-06-08

C1 500m K mł

25 GLABUS Alicja 2006-11-25

C1 500m K mł

26 GLABUS Bernadeta 2005-03-30

C1 500m K mł

27 GOŹDZIEWSKA Patrycja 2005-05-18

C1 500m K mł

28 KOWALAK Agata 2006-09-02

C1 500m K mł

29 SZYMAŃSKA Patrycja 2005-11-13

C1 500m K mł

30 KRAWIEC Marceli 2006-01-04

C1 500m M mł

31 KUBICA Krystian 2006-05-08

C1 500m M mł

32 WOJKIEWICZ Mateusz 2005-05-20

C1 500m M mł

33 NAPIERAŁA Wiktor 2004-07-07

K1 1000m M jm

34 CIEŚLEWICZ Natalia 1999-05-01

K1 500m K

35 CIEŚLEWICZ Emilia 2003-07-13

K1 500m K jm

36 KUBIAK Matylda 2004-09-16

K1 500m K jm

37 HOJAK Martyna 2005-04-09

K1 500m K mł

38 KUBIAK Józef 2006-01-01

K1 500m M mł

 
ktw.kalisz.pl
KTW Kalisz Liczba zgłoszeń: 9 w tym osób ( 9 ) K-2 M-7
NrLicencji: 05/WP/18

Wykupiona w roku :

2020

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 KOCHANEK Maciej 2002-06-17

K1 1000m M j

2 BIAŁOŻYT Bartosz 2003-11-19

K1 1000m M jm

3 POLIŃSKI Kacper 2003-07-03

K1 1000m M jm

4 ALEKSANDOWICZ Weronika 2003-11-25

K1 500m K jm

5 JACKOWSKA Weronika 2003-12-12

K1 500m K jm

6 BARCZEWSKI Maksymilian 2005-01-18

K1 500m M mł

7 KOCHANEK Bartek 2005-11-18

K1 500m M mł

8 SKONIECZNY Amadeusz 2005-01-26

K1 500m M mł

9 SZPILA Sambor 2005-04-16

K1 500m M mł

 
falalublin.p
LTK Fala Lublin Liczba zgłoszeń: 5 w tym osób ( 5 ) K-2 M-3
NrLicencji: 01/LU/18

Wykupiona na rok2019

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 PALUCH Ernest 2003-02-04

K1 1000m M jm

2 ZIELIŃSKA Agata 2000-02-29

K1 500m K

3 MOSKOWICZ Dorota 2001-10-27

K1 500m K j

4 GIEROBA Dawid 2006-08-31

K1 500m M mł

5 KOPYL Heorhi 2005-01-01

K1 500m M mł

 
MOSM Tychy Liczba zgłoszeń: 8 w tym osób ( 7 ) K-4 M-3
NrLicencji: 06/SL/18

Wykupiona w roku :

2021

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 WAKSMAŃSKI Wojciech 2003-10-28

C1 1000m M jm

2 MARUCHA Julia 2001-04-16

C1 3000m K

3 MIELNIK Anna 2002-06-28

C1 3000m K

4 MIERNIK Sara 2001-04-14

C1 3000m K

5 SZCZEPANEK Emilja 2000-11-08

C1 3000m K

6 MARUCHA Julia 2001-04-16

C1 500m K j

7 MIERNIK Sara 2001-04-14

C1 500m K j

8 SZCZEPANEK Emilja 2000-11-08

K1 500m K

9 MIELNIK Anna 2002-06-28

K1 500m K j

10 GAWOR Konrad 2005-08-07

K1 500m M mł

11 MIELNIK Wojciech 2005-07-12

K1 500m M mł

 
lucek24@op.pl
MOSW Choszczno Liczba zgłoszeń: 1 w tym osób ( 1 ) K-0 M-1
NrLicencji: 05/ZP/18

Wykupiona w roku :

2021

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 CHMURA Jonasz 2002-12-27

K1 1000m M j

 
MUKS Wiking Tomaszów Mazowiecki Liczba zgłoszeń: 1 w tym osób ( 1 ) K-0 M-1
NrLicencji: 03/LD/18

Wykupiona w roku :

2020

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 RYBARCZYK Marek 2001-08-31

K1 1000m M j

 
poznanazs.pl
OŚ AZS Politechniki Poznańskiej Liczba zgłoszeń: 26 w tym osób ( 22 ) K-5 M-17
NrLicencji: 04/WP/18

Wykupiona w roku :

2021

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 NOWAKOWSKI Hubert 1997-01-03

K1 1000m M

2 POZIEMBA Krystian 2000-05-02

K1 1000m M

3 URBAŃSKI Jan 1999-08-22

K1 1000m M

4 FECEK Jan 2002-02-19

K1 1000m M j

5 MISIORNY Emil 2002-06-24

K1 1000m M j

6 SMEKTAŁA Oskar 2001-03-15

K1 1000m M j

7 SOBCZAK Jakub 2002-02-20

K1 1000m M j

8 URBAŃSKI Wojciech 2002-04-23

K1 1000m M j

9 ZALUTSKYI Maksym 2002-06-27

K1 1000m M j

10 FECEK Antoni 2003-06-10

K1 1000m M jm

11 ŁUCZAK Piotr 2004-01-30

K1 1000m M jm

12 PRZYBYLAK Jan 2003-10-22

K1 1000m M jm

13 SIATKA Maciej 2004-06-03

K1 1000m M jm

14 SOBKOWIAK Wiktor 2004-06-16

K1 1000m M jm

15 WIŚNIEWSKI Jan 2004-05-11

K1 1000m M jm

16 ZIEMSKI Maksymilian 2004-08-17

K1 1000m M jm

17 KASPEREK Daria
( ZAGÓRSKA-PINNA-PERŻYŁO-KASPEREK )
2005-03-22

K1 3000m K

18 PERŻYŁO Julia
( ZAGÓRSKA-PINNA-PERŻYŁO-KASPEREK )
2003-07-02

K1 3000m K

19 PINNA Emilia
( ZAGÓRSKA-PINNA-PERŻYŁO-KASPEREK )
2002-05-22

K1 3000m K

20 ZAGÓRSKA Anna
( ZAGÓRSKA-PINNA-PERŻYŁO-KASPEREK )
1997-10-30

K1 3000m K

21 FECEK Antoni
( FECEK-FECEK-SIATKA-PRZYBYLAK )
2003-06-10

K1 3000m M

22 FECEK Jan
( FECEK-FECEK-SIATKA-PRZYBYLAK )
2002-02-19

K1 3000m M

23 PRZYBYLAK Jan
( FECEK-FECEK-SIATKA-PRZYBYLAK )
2003-10-22

K1 3000m M

24 SIATKA Maciej
( FECEK-FECEK-SIATKA-PRZYBYLAK )
2004-06-03

K1 3000m M

25 NOWAKOWSKI Hubert
( URBAŃSKI-POZIEMBA-NOWAKOWSKI-SMEKTAŁA )
1997-01-03

K1 3000m M

26 POZIEMBA Krystian
( URBAŃSKI-POZIEMBA-NOWAKOWSKI-SMEKTAŁA )
2000-05-02

K1 3000m M

27 SMEKTAŁA Oskar
( URBAŃSKI-POZIEMBA-NOWAKOWSKI-SMEKTAŁA )
2001-03-15

K1 3000m M

28 URBAŃSKI Jan
( URBAŃSKI-POZIEMBA-NOWAKOWSKI-SMEKTAŁA )
1999-08-22

K1 3000m M

29 URBAŃSKI Wojciech
( URBAŃSKI-WIŚNIEWSKI-ZALUTSKYI-ZIEMSKI )
2002-04-23

K1 3000m M

30 WIŚNIEWSKI Jan
( URBAŃSKI-WIŚNIEWSKI-ZALUTSKYI-ZIEMSKI )
2004-05-11

K1 3000m M

31 ZALUTSKYI Maksym
( URBAŃSKI-WIŚNIEWSKI-ZALUTSKYI-ZIEMSKI )
2002-06-27

K1 3000m M

32 ZIEMSKI Maksymilian
( URBAŃSKI-WIŚNIEWSKI-ZALUTSKYI-ZIEMSKI )
2004-08-17

K1 3000m M

33 ZAGÓRSKA Anna 1997-10-30

K1 500m K

34 PINNA Emilia 2002-05-22

K1 500m K j

35 PERŻYŁO Julia 2003-07-02

K1 500m K jm

36 KASPEREK Daria 2005-03-22

K1 500m K mł

37 PRZYBYLAK Justyna 2006-04-06

K1 500m K mł

38 LEWANDOWSKI Kasper 2005-10-07

K1 500m M mł

 
SKS Cresovia Białystok Liczba zgłoszeń: 1 w tym osób ( 1 ) K-1 M-0
NrLicencji: 03/PD/18

Wykupiona w roku :

2020

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 DOROZIŃSKA Justyna 2001-03-06

C1 500m K j

 
UKS Błyskawica Rokietnica Liczba zgłoszeń: 13 w tym osób ( 11 ) K-0 M-11
NrLicencji: 08/WP/18

Wykupiona w roku :

2020

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 PORYSEK Jakub 1999-03-28

K1 1000m M

2 KINDLER Oleg 2001-06-27

K1 1000m M j

3 DROZDOWSKI Szymon 2004-03-20

K1 1000m M jm

4 HABDAS Szymon 2003-06-28

K1 1000m M jm

5 MARCINIAK Mateusz 2003-06-06

K1 1000m M jm

6 PISZORA Tomasz 2003-07-29

K1 1000m M jm

7 WIŚNIEWSKI Leon 2003-03-16

K1 1000m M jm

8 DROZDOWSKI Szymon
( MARCINIAK-HABDAS-DROZDOWSKI-KUPCZYK )
2004-03-20

K1 3000m M

9 HABDAS Szymon
( MARCINIAK-HABDAS-DROZDOWSKI-KUPCZYK )
2003-06-28

K1 3000m M

10 KUPCZYK Franciszek
( MARCINIAK-HABDAS-DROZDOWSKI-KUPCZYK )
2005-06-06

K1 3000m M

11 MARCINIAK Mateusz
( MARCINIAK-HABDAS-DROZDOWSKI-KUPCZYK )
2003-06-06

K1 3000m M

12 KINDLER Oleg
( PORYSEK-KINDLER-WIŚNIEWSKI-PISZORA )
2001-06-27

K1 3000m M

13 PISZORA Tomasz
( PORYSEK-KINDLER-WIŚNIEWSKI-PISZORA )
2003-07-29

K1 3000m M

14 PORYSEK Jakub
( PORYSEK-KINDLER-WIŚNIEWSKI-PISZORA )
1999-03-28

K1 3000m M

15 WIŚNIEWSKI Leon
( PORYSEK-KINDLER-WIŚNIEWSKI-PISZORA )
2003-03-16

K1 3000m M

16 HABDAS Franciszek 2006-09-26

K1 500m M mł

17 KUPCZYK Franciszek 2005-06-06

K1 500m M mł

18 RZEPCZYŃSKI Nikodem 2006-01-02

K1 500m M mł

19 WIŚNIEWSKI Jan 2005-12-05

K1 500m M mł

 
-
UKS COPAL Trzcianka Liczba zgłoszeń: 4 w tym osób ( 4 ) K-1 M-3
NrLicencji: 11/WP/18

Wykupiona w roku :

2021

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 WIŚNIEWSKI Filip 2004-03-26

K1 1000m M jm

2 JANOWICZ Maja 2005-09-05

K1 500m K mł

3 GRZEŚ Karol 2005-05-24

K1 500m M mł

4 RUTKOWSKI Paweł 2005-09-11

K1 500m M mł

 
UKS Dwójka Kórnik Liczba zgłoszeń: 4 w tym osób ( 4 ) K-0 M-4
NrLicencji: 12/WP/18

Wykupiona w roku :

2021

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 LIS Mateusz 2003-12-30

K1 1000m M jm

2 MAZANKA Wiktor 2004-09-24

K1 1000m M jm

3 SOBCZYK Tymoteusz 2004-07-28

K1 1000m M jm

4 STELMASZYK Szymon 2004-01-23

K1 1000m M jm

 
UKS Nadwiślanin-Sokół Chełmno Liczba zgłoszeń: 2 w tym osób ( 2 ) K-1 M-1
NrLicencji: 06/KP/18

Wykupiona w roku :

2020

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 CZERNIECKI Krzysztof 1987-12-18

C1 1000m M

2 MAGDZIARZ Agata 2000-07-16

K1 500m K

 
uks-pamiątkowo.info
UKS Pamiątkowo Liczba zgłoszeń: 4 w tym osób ( 4 ) K-0 M-4
NrLicencji: 07/WP/18

Wykupiona w roku :

2020

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 KRUPECKI Hubert 2002-09-30

K1 1000m M j

2 MIŻEJEWSKI Remigiusz 2003-07-13

K1 1000m M jm

3 PISZCZYŃSKI Stefan 2004-07-02

K1 1000m M jm

4 PRĘTKI Jakub 2005-01-02

K1 500m M mł

 
UKS Szóstka Poznań Liczba zgłoszeń: 2 w tym osób ( 2 ) K-2 M-0
NrLicencji:
Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 SZUCHNIK Natalia 2006-01-28

K1 500m K mł

2 WAWRZYNIAK Julia 2005-10-09

K1 500m K mł

 
UKS Świerklaniec Liczba zgłoszeń: 1 w tym osób ( 1 ) K-1 M-0
NrLicencji: 08/SL/18

Wykupiona w roku :

2021

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 WITEK Weronika 2003-08-01

K1 500m K jm

 
uks-zalew-jerzykowo.net16.net/
UKS Zalew Jerzykowo Liczba zgłoszeń: 9 w tym osób ( 9 ) K-1 M-8
NrLicencji: 09/WP/18

Wykupiona w roku :

2020

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 RUREK Ania 2006-10-02

K1 500m K mł

2 BEDNAREK Antoni 2006-05-01

K1 500m M mł

3 GUMNY Hugo 2006-01-11

K1 500m M mł

4 JĘDROSZKOWIAK Stanisław 2006-06-12

K1 500m M mł

5 ŁABĘDA Maksymilian 2006-09-09

K1 500m M mł

6 MUKA Mateusz 2006-12-12

K1 500m M mł

7 PŁÓCIENNIK Krzysztof 2006-01-06

K1 500m M mł

8 SZYMURA Eryk 2005-03-28

K1 500m M mł

9 ZAPARTY Tymoteusz 2006-12-08

K1 500m M mł

 
http://zrywwolsztyn.pl
UMKS Zryw Wolsztyn Liczba zgłoszeń: 2 w tym osób ( 2 ) K-0 M-2
NrLicencji: 01/WP/18

Wykupiona w roku :

2020

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 JOKIEL Krzysztof 2004-02-01

K1 1000m M jm

2 KOKOCIŃSKI Przemysław 2004-05-30

K1 1000m M jm

 
www.wtsorzelwalcz.eu
WTS Orzeł Wałcz Liczba zgłoszeń: 4 w tym osób ( 4 ) K-1 M-3
NrLicencji: 01/ZP/18

Wykupiona w roku :

2020

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 POLACZEK Miłosz 2002-01-20

C1 1000m M j

2 KRZYŻANOWSKA Izabela 2004-02-25

K1 500m K jm

3 RÓŻAŃSKI Kajetan 2005-01-04

K1 500m M mł

4 TROJANOWSKI Mateusz 2005-01-08

K1 500m M mł

 
WTW Warszawa Liczba zgłoszeń: 3 w tym osób ( 3 ) K-0 M-3
NrLicencji: 02/MZ/18

Wykupiona w roku :

2020

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 SIWIECKI Damian 1994-02-26

K1 1000m M

2 KIETLICZ-WOJNACKI Stanisław 2002-06-30

K1 1000m M j

3 WOJNAROWICZ Jarosław 2005-10-02

K1 500m M mł