Internetowe zg³oszenia do imprezy: Ogólnopolskie Regaty Kajakowe Juniorów i M³odzików im. Rafa³a Piszcza
POZNAŃ, 12.05.2019
Liczba zg³oszeń: 246 w tym osób ( 248 ) K-72 M-176
 
KS AZS-AWF Poznań Liczba zg³oszeń: 65 w tym osób ( 67 ) K-17 M-50
NrLicencji: 06/WP/18

Wykupiona w roku :

2020

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 ANTOS Stanis³aw
( ANTOS-HEJNOWICZ-LIPIŃSKI-WOJDA )
2008-12-14

C4 V 200m M dz

2 BARTKOWIAK Lidia 2005-03-01

K1 500m K m³

3 B”CZYK Hubert 2004-10-09

K1 500m M jm

4 BESZTOCHA Kacper 2004-01-05

K1 500m M jm

5 BOGAJCZYK Kacper 2002-10-20

C1 500m M j

6 CEBULSKI Kacper 2003-10-17

K1 500m M jm

7 CEBULSKI Patryk 2003-10-17

K1 500m M jm

8 DOMINSKI Wojciech 2004-06-16

C1 500m M jm

9 FOĘ Jan 2007-04-11

K1 500m M m³

10 FR”CKIEWICZ Gabriela 2005-05-19

C1 500m K m³

11 GARSTKIEWICZ Maksymilian 2001-07-24

K1 500m M j

12 GILLA Denis 2003-03-05

C1 500m M jm

13 GILLA Emanuel 2003-03-05

C1 500m M jm

14 GO¦CINIAK Zuzanna 2005-04-29

K1 500m K m³

15 GRABIANOWSKA Adrinna 2007-06-06

K1 500m K m³

16 GRABIANOWSKI Mateusz 2005-06-14

K1 500m M m³

17 HA£AS Bartosz 2002-05-15

K1 500m M j

18 HA£AS Zuzanna 2002-05-15

K1 500m K j

19 HEJNOWICZ Pawe³
( ANTOS-HEJNOWICZ-LIPIŃSKI-WOJDA )
2009-06-03

C4 V 200m M dz

20 JÓ¬WIAK Mateusz 2003-01-21

C1 500m M jm

21 KALISZAN Hanna 2008-06-15

C1 500m K dz

22 KALISZAN Hanna 2008-06-15

C4 V 200m K dz

23 KASZUBA Kacper 2005-07-26

K1 500m M m³

24 KOBRYŃ Zofia 2005-11-15

K1 500m K m³

25 KORNECKI Mateusz 2005-06-13

C1 500m M m³

26 KOSMACZEWSKA Lena 2004-07-13

K1 500m K jm

27 KOZIO Dawid 2002-10-10

C1 500m M j

28 KUBIS Oliwia 2004-05-07

K1 500m K jm

29 KUJAWA Piotr 2004-05-08

C1 500m M jm

30 KUKU£A Alan 2003-10-28

C1 500m M jm

31 KUKU£A Kamil 2001-08-05

C1 500m M j

32 LIPIŃSKI Micha³
( ANTOS-HEJNOWICZ-LIPIŃSKI-WOJDA )
2008-01-02

C4 V 200m M dz

33 LUDWICZAK Amelia 2005-11-09

K1 500m K m³

34 MALINOWSKI Dastin 2002-11-11

K1 500m M j

35 MALIŃSKI Filip 2002-01-13

K1 500m M j

36 MAŃKOWSKI Adam 2005-04-04

K1 500m M m³

37 MAŃKOWSKI Jakub 2008-05-05

K1 500m M dz

38 MAS£OWSKI Bartosz 2001-10-21

C1 500m M j

39 MENDELSKA Patrycja 2001-09-29

C1 500m K j

40 MERMELA Miko³aj 2005-04-29

K1 500m M m³

41 MIKO£AJCZAK Marianna 2006-05-10

K1 500m K m³

42 MI¦NIK Micha³ 2003-01-04

C1 500m M jm

43 MUSIALSKA Wiktoria 2002-08-31

C1 500m K j

44 OPIELEWICZ Marcin 2005-11-04

K1 500m M m³

45 PACHOLAK Wiktor 2004-08-17

K1 500m M jm

46 PURCZYŃSKI Mateusz 2007-04-04

K1 500m M m³

47 RECHUL Mateusz 2007-03-07

K1 500m M m³

48 RECHUL Miko³aj 2005-01-22

K1 500m M m³

49 RUPNIEWSKI Jźdrzej 2007-05-05

K1 500m M m³

50 SOENKE Eryk 2005-07-07

C1 500m M m³

51 STASIK Igor 2002-04-20

C1 500m M j

52 STEPUN Jakub 2001-08-30

K1 500m M j

53 SZACHNIUK Jerzy 2003-01-28

K1 500m M jm

54 SZCZEPANIAK Szymon 2002-07-27

C1 500m M j

55 SZYMCZAK Aleksandra 2005-03-03

K1 500m K m³

56 TOMIDAJEWICZ Tymon 2006-04-25

K1 500m M m³

57 WALCZAK Dawid 2003-04-30

K1 500m M jm

58 WALIGÓRA Weronika 2002-07-08

K1 500m K j

59 W”SOWICZ Kornel 2002-03-17

K1 500m M j

60 W”SOWICZ Miko³aj 2005-05-13

K1 500m M m³

61 WI¦NIEWSKA Weronika 2002-12-13

C1 500m K j

62 WI¦NIEWSKI Krystian 2001-07-14

C1 500m M j

63 WOJCIECHOWSKI Jukub 2001-12-08

C1 500m M j

64 WOJDA Franciszek
( ANTOS-HEJNOWICZ-LIPIŃSKI-WOJDA )
2008-02-26

C4 V 200m M dz

65 WORONKIEWICZ Aleksander 2005-03-11

K1 500m M m³

66 WYSZKOWSKA Antonina 2008-08-29

K1 500m K dz

67 WYSZKOWSKI Igor 2005-12-20

K1 500m M m³

68 ZIELIŃSKI Aleksander 2005-10-11

K1 500m M m³

 
KS Energetyk Poznań Liczba zg³oszeń: 19 w tym osób ( 19 ) K-9 M-10
NrLicencji: 02/WP/18

Wykupiona w roku :

2020

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 ALEKSANDROWICZ Weronika 2003-11-25

K1 500m K jm

2 ANIO£A Marcel 2007-03-14

K1 500m M m³

3 DOBROWOLSKA Jadwiga 2003-03-25

K1 500m K jm

4 DRATWA Aleksandra 2004-10-25

K1 500m K jm

5 JACKOWSKA Weronika 2003-12-12

K1 500m K jm

6 JANISZEWSKI Tomasz 2003-08-16

K1 500m M jm

7 KAJDANEK Jaros³aw 2004-11-03

K1 500m M jm

8 KLEMCZAK Oliwia 2004-02-12

K1 500m K jm

9 KU¦TA Maja 2004-03-15

K1 500m K jm

10 LEBIODA Patrycja 2001-10-14

K1 500m K j

11 MATYJASZCZYK Kacper 2003-03-25

K1 500m M jm

12 RURARZ Dawid 2003-04-22

K1 500m M jm

13 SIATKA Maciej 2004-06-03

K1 500m M jm

14 SZORCZ Jakub 2007-03-12

K1 500m M m³

15 SZORCZ Oliwia 2005-08-30

K1 500m K m³

16 WOJCIECHOWSKA Natalia 2002-07-11

K1 500m K j

17 WOJCIECHOWSKI Kuba 2006-09-12

K1 500m M m³

18 ZIÓ£KOWSKI Mateusz 2001-03-28

K1 500m M j

19 ZIÓ£KOWSKI Mi³osz 2001-03-28

K1 500m M j

 
posnania.pl
KS Posnania Poznań Liczba zg³oszeń: 60 w tym osób ( 60 ) K-13 M-47
NrLicencji: 10/WP/18

Wykupiona w roku :

2021

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 BASHOV Maksym 2008-07-02

C1 500m M dz

2 BRZEZIŃSKA Marta 2005-05-23

C1 500m K m³

3 BRZEZIŃSKI Krzysztof 2007-05-10

C1 500m M m³

4 CHE£MOWSKI Rados³aw 2003-09-24

K1 500m M jm

5 DUDZIAK Dominik 2006-07-20

K1 500m M m³

6 DZIUBA Maciej 2001-01-07

K1 500m M j

7 FECHNER Luiza 2003-10-14

C1 500m K jm

8 FILIPCZAK Kacper 2005-01-05

C1 500m M m³

9 GLAESER Aleksandra 2003-11-20

C1 500m K jm

10 GNIOT Jakub 2005-08-03

C1 500m M m³

11 GRZELSKI Kacper 2005-05-02

C1 500m M m³

12 HOFFMANN Joanna 2004-11-07

K1 500m K jm

13 IMIELIŃSKI Kacper 2001-03-06

K1 500m M j

14 JANCZAK Tomasz 2003-09-29

C1 500m M jm

15 KARASIEWICZ Dawid 2001-02-21

K1 500m M j

16 KINAST Zuzanna 2005-12-26

C1 500m K m³

17 KLAK Kacper 2004-02-15

C1 500m M jm

18 KOCH Maria 2003-12-16

K1 500m K jm

19 KOCHANEK Maciej 2002-06-17

K1 500m M j

20 KO£ODZIEJ Tomasz 2005-05-15

K1 500m M m³

21 KO£ODZIEJCZAK Zuzanna 2004-02-12

K1 500m K jm

22 KONIECZNY Kacper 2005-01-02

K1 500m M m³

23 KOPERSKI Jakub 2001-07-10

K1 500m M j

24 KOPERSKI Tomasz 2003-04-08

K1 500m M jm

25 KOTEWICZ Filip 2001-04-26

K1 500m M j

26 KOZ£OWSKI Tomasz 2003-05-17

K1 500m M jm

27 KUD£A Jan 2004-06-19

C1 500m M jm

28 KULESZA Kacper 2001-04-12

K1 500m M j

29 LOBA Wiktoria 2007-05-18

K1 500m K m³

30 MIJAKOWSKI Miko³aj 2007-05-24

K1 500m M m³

31 NASKRŹT Szymon 2008-06-02

C1 500m M dz

32 NIESKURSKI Szymon 2009-07-06

K1 500m M dz

33 NOWICKI Jakub 2004-01-20

C1 500m M jm

34 PIECHOCKI Jakub 2003-07-08

C1 500m M jm

35 PIETRZAK Antoni 2002-06-05

K1 500m M j

36 PIETRZAK Mateusz 2004-02-08

K1 500m M jm

37 P£ACZEK Igor 2006-05-15

K1 500m M m³

38 P£ONKA Wojciech 2006-05-24

K1 500m M m³

39 PRZYWECKI Tymoteusz 2006-12-13

K1 500m M m³

40 PRZYWECKI Ziemowit 2007-12-24

K1 500m M m³

41 RASZEJA Marcel 2007-02-02

K1 500m M m³

42 SCIBILIA Nicholas 2004-05-08

K1 500m M jm

43 SCIBILIA Thomas 2006-05-16

K1 500m M m³

44 SEYDLEWICZ Karolina 2004-01-17

C1 500m K jm

45 SOBCZAK Szymon 2004-07-30

C1 500m M jm

46 SO£TYŃSKA Amelia 2007-09-02

C1 500m K dz

47 STANIEWSKI Antoni 2005-09-28

K1 500m M m³

48 SZAFRANIEC Stanis³aw 2001-11-18

K1 500m M j

49 SZMAGAJ Aleks 2006-07-22

C1 500m M m³

50 SZOT Szymon 2006-07-09

K1 500m M m³

51 SZUCHNIK Natalia 2006-01-28

K1 500m K m³

52 TOCHMAN Kacper 2004-08-07

K1 500m M jm

53 WALCZAK Maksymilian 2006-04-21

C1 500m M m³

54 WALKOWIAK Wiktor 2004-04-06

K1 500m M jm

55 WANOT Aleksander 2004-09-28

K1 500m M jm

56 WAWRZYNIAK Grzegorz 2007-01-01

K1 500m M m³

57 WAWRZYNIAK Julia 2005-10-09

K1 500m K m³

58 WOJTCZAK Bart³omiej 2005-05-24

C1 500m M m³

59 ZAWODNY Dawid 2004-08-12

K1 500m M jm

60 ZIELIŃSKA Marta 2008-10-15

C4 V 200m K dz

 
www.stomilpoznan.pl
KS Stomil Poznań Liczba zg³oszeń: 7 w tym osób ( 7 ) K-2 M-5
NrLicencji: 13/WP/18

Wykupiona w roku :

2021

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 GOR”CZNIAK Maciej 2007-02-04

K1 500m M m³

2 KUSZAK Inga 2007-09-16

K1 500m K m³

3 MAZURKIEWICZ Maciej 2002-03-19

K1 500m M j

4 PIETRZAK Kamil 2003-07-01

K1 500m M jm

5 PILARSKI Jakub 2003-03-04

K1 500m M jm

6 SEIFERT Milena 2004-12-24

K1 500m K jm

7 ZAĘMIŃSKI Filip 2007-09-26

K1 500m M m³

 
KS Warta Poznań Liczba zg³oszeń: 17 w tym osób ( 17 ) K-7 M-10
NrLicencji: 03/WP/18

Wykupiona w roku :

2020

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 CZAJKOWSKA Anna 2003-11-13

C1 500m K jm

2 GROMADECKA Marika 2009-01-01

K1 500m K dz

3 GROMADECKI Dominik 2004-11-09

C1 500m M jm

4 GROMADECKI Niodem 2007-03-04

C1 500m M m³

5 HOJAK Martyna 2005-04-09

K1 500m K m³

6 KOWALAK Agata 2006-09-02

C1 500m K m³

7 KRAWIEC Marceli 2006-01-04

C1 500m M m³

8 KUBIAK Józef 2006-01-01

K1 500m M m³

9 KUBIAK Matylda 2004-09-16

K1 500m K jm

10 KUBICA Krystian 2006-05-08

K1 500m M m³

11 NAPIERA£A Wiktor 2004-07-07

K1 500m M jm

12 STANEK Kacper 2008-03-21

C1 500m M dz

13 SZYMAŃSKA Patrycja 2005-11-13

C1 500m K m³

14 TUTAJ Marta 2002-05-08

C1 500m K j

15 WILGA Alex 2007-04-13

C1 500m M m³

16 WILGA Eryk 2004-06-27

C1 500m M jm

17 WOJKIEWICZ Mateusz 2005-05-20

C1 500m M m³

 
UKS B³yskawica Rokietnica Liczba zg³oszeń: 13 w tym osób ( 13 ) K-0 M-13
NrLicencji: 08/WP/18

Wykupiona w roku :

2020

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 DROZDOWSKI Szymon 2004-03-20

K1 500m M jm

2 HABDAS Franciszek 2006-09-26

K1 500m M m³

3 HABDAS Szymon 2003-06-28

K1 500m M jm

4 KINDLER Oleg 2001-06-27

K1 500m M j

5 KRAHEL Olgierd 2007-06-27

K1 500m M m³

6 KULCZYŃSKI Igor 2009-03-13

K1 500m M dz

7 KUPCZYK Franciszek 2005-06-06

K1 500m M m³

8 MARCINIAK Mateusz 2003-06-06

K1 500m M jm

9 PISZORA Tomasz 2003-07-29

K1 500m M jm

10 RZEPCZYŃSKI Nikodem 2006-01-02

K1 500m M m³

11 WŹC£AWEK Arnold 2008-09-03

K1 500m M dz

12 WI¦NIEWSKI Jan 2005-12-05

K1 500m M m³

13 WI¦NIEWSKI Leon 2003-03-16

K1 500m M jm

 
-
UKS COPAL Trzcianka Liczba zg³oszeń: 7 w tym osób ( 7 ) K-2 M-5
NrLicencji: 11/WP/18

Wykupiona w roku :

2021

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 DUSZYŃSKI Daniel 2007-03-26

K1 500m M m³

2 GRZE¦ Karol 2005-05-24

K1 500m M m³

3 PIASECKA Julia 2008-01-17

K1 500m K dz

4 RUTKOWSKI Pawe³ 2005-09-11

K1 500m M m³

5 SZADKOWSKI Krzysztof 2002-10-21

K1 500m M j

6 WYRZYKOWSKI Maksymilian 2007-02-01

K1 500m M m³

7 ZAPA£A Karolina 2007-06-30

K1 500m K m³

 
UKS Dwójka Kórnik Liczba zg³oszeń: 5 w tym osób ( 5 ) K-0 M-5
NrLicencji: 12/WP/18

Wykupiona w roku :

2021

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 LEWINSKI Bartosz 2003-01-01

K1 500m M jm

2 LINKE Miko³aj 2006-01-17

K1 500m M m³

3 MAZANKA Wiktor 2004-09-24

K1 500m M jm

4 SOBCZYK Tymoteusz 2004-07-28

K1 500m M jm

5 STELMASZYK Szymon 2004-01-23

K1 500m M jm

 
UKS Victoria Wa³cz Liczba zg³oszeń: 6 w tym osób ( 6 ) K-6 M-0
NrLicencji: 04/ZP/18

Wykupiona w roku :

2021

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 BEIM Alicja 2004-05-04

K1 500m K jm

2 BEIM Julia 2004-05-04

K1 500m K jm

3 MARTUSZEWSKA Nikola 2004-04-19

K1 500m K jm

4 PIASECKA Wiktoria 2006-10-18

K1 500m K m³

5 ROMEK Marta 2005-12-22

K1 500m K m³

6 ROMEK Wiktoria 2007-03-16

K1 500m K m³

 
uks-zalew-jerzykowo.net16.net/
UKS Zalew Jerzykowo Liczba zg³oszeń: 13 w tym osób ( 13 ) K-4 M-9
NrLicencji: 09/WP/18

Wykupiona w roku :

2020

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 DEDRA Jakub 2009-09-16

K1 500m M dz

2 JŹDROSZKOWIAK Stanis³aw 2006-06-12

K1 500m M m³

3 JŹDROSZKOWIAK Zofia 2008-07-12

K1 500m K dz

4 K£OBUS £ucja 2007-06-15

K1 500m K m³

5 KRUSZYŃSKI Aleksander 2006-02-07

K1 500m M m³

6 KU¬NICKI Micha³ 2006-03-08

K1 500m M m³

7 MUKA Mateusz 2006-12-12

K1 500m M m³

8 P£ÓCIENNIK Krzysztof 2006-01-06

K1 500m M m³

9 PREISS Amelia 2007-02-16

K1 500m K m³

10 RUREK Ania 2006-10-02

K1 500m K m³

11 RUREK Fabian 2009-01-12

K1 500m M dz

12 SZYMURA Eryk 2005-03-28

K1 500m M m³

13 ZAPARTY Tymoteusz 2006-12-08

K1 500m M m³

 
http://zrywwolsztyn.pl
UMKS Zryw Wolsztyn Liczba zg³oszeń: 20 w tym osób ( 20 ) K-10 M-10
NrLicencji: 01/WP/18

Wykupiona w roku :

2020

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 BURDAJEWICZ Krzysztof 2003-05-11

K1 500m M jm

2 BURDAJEWICZ Zofia 2006-03-13

K1 500m K m³

3 DA£KOWSKA Aleksandra 2004-06-23

K1 500m K jm

4 GETNER Amelia 2005-05-01

K1 500m K m³

5 JASTRZ”B Kacper 2005-02-16

K1 500m M m³

6 JOKIEL Krzysztof 2004-02-01

K1 500m M jm

7 KOKOCIŃSKI Przemys³aw 2004-05-30

K1 500m M jm

8 LISKOWIAK Damian 2001-07-17

K1 500m M j

9 NIEBORAK Mateusz 2007-01-05

K1 500m M m³

10 NIEBORAK Wiktoria 2002-01-16

K1 500m K j

11 NYCZKOWIAK Marcin 2006-10-26

K1 500m M m³

12 PIECHOCKA Julia 2004-04-12

K1 500m K jm

13 PIECHOCKI Wiktor 2001-07-23

K1 500m M j

14 RADNA Magdalena 2004-04-29

K1 500m K jm

15 SITA Nikola 2002-11-29

K1 500m K j

16 SKORUPIŃSKA Katarzyna 2003-06-01

K1 500m K jm

17 S£OWIŃSKA Urszula 2001-12-12

K1 500m K j

18 TOMASZEWSKI Patryk 2003-10-01

K1 500m M jm

19 UTRATA Dominik 2002-04-17

K1 500m M j

20 ÆOK Zuzanna 2003-08-07

K1 500m K jm

 
www.wtsorzelwalcz.eu
WTS Orze³ Wa³cz Liczba zg³oszeń: 13 w tym osób ( 13 ) K-2 M-11
NrLicencji: 01/ZP/18

Wykupiona w roku :

2020

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 CZEPE Emil 2002-08-21

K1 500m M j

2 CZEPE Noel 2001-06-21

C1 500m M j

3 KLICZKOWSKI Dawid 2002-02-20

K1 500m M j

4 KRZYÆANOWSKI Krystian 2002-06-12

C1 500m M j

5 £YSKAWA Kacper 2001-07-25

K1 500m M j

6 PASZKOWSKA Emilia 2002-03-26

K1 500m K j

7 POLACZEK Mi³osz 2002-01-20

C1 500m M j

8 PORA Hubert 2002-12-28

C1 500m M j

9 RÓÆAŃSKI Kajetan 2005-01-04

K1 500m M m³

10 RUÆANOWSKA Maja 2007-03-30

C1 500m K m³

11 TROJANOWSKI Mateusz 2005-01-08

K1 500m M m³

12 WOJTANEK Micha³ 2005-01-25

K1 500m M m³

13 ZAJ”CZKOWSKI Jakub 2006-07-15

K1 500m M m³

 
WTW Warszawa Liczba zg³oszeń: 1 w tym osób ( 1 ) K-0 M-1
NrLicencji: 02/MZ/18

Wykupiona w roku :

2020

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 WOJNAROWICZ Jaros³aw 2005-10-02

K1 500m M m³