Internetowe zg³oszenia do imprezy: Regaty Kajakowe Miźdzywojewódzkie Mistrzostwa M³odzików
POZNAŃ, 01.09.2019
Liczba zg³oszeń: 148 w tym osób ( 143 ) K-55 M-88
 
KS AZS-AWF Poznań Liczba zg³oszeń: 32 w tym osób ( 34 ) K-12 M-22
NrLicencji: 06/WP/18

Wykupiona na rok2020

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 FOĘ Dobrochna
( FOĘ-LUDWICZAK-KOBRYŃ-SZYMCZAK )
2006-08-23

K4 2000m K m³

2 FOĘ Dobrochna
( FOĘ-MIKO£AJCZAK )
2006-08-23

K2 2000m K m³

3 BARTKOWIAK Lidia 2005-03-01

K1 2000m K m³

4 BARTKOWIAK Lidia
( BARTKOWIAK-GO¦CINIAK )
2005-03-01

K2 2000m K m³

5 CA£KA Maria
( CA£KA-MIKO£AJCZAK-WESO£OWSKA-GRABIANOWSKA )
2007-03-03

K4 2000m K m³

6 FOĘ Jan
( FOĘ-KUBIS-RECHUL-RUPNIEWSKI )
2007-04-11

K4 2000m M m³

7 FR”CKIEWICZ Gabriela 2005-05-19

C1 2000m K m³

8 GO¦CINIAK Zuzanna 2005-04-29

K1 2000m K m³

9 GO¦CINIAK Zuzanna
( BARTKOWIAK-GO¦CINIAK )
2005-04-29

K2 2000m K m³

10 GRABIANOWSKA Adrinna
( GRABIANOWSKA-SZYMCZAK )
2007-06-06

K2 2000m K m³

11 GRABIANOWSKA Adrinna
( CA£KA-MIKO£AJCZAK-WESO£OWSKA-GRABIANOWSKA )
2007-06-06

K4 2000m K m³

12 GRABIANOWSKI Mateusz
( GRABIANOWSKI-MAŃKOWSKI )
2005-06-14

K2 2000m M m³

13 GRABIANOWSKI Mateusz
( GRABIANOWSKI-MAŃKOWSKI-KASZUBA-OPIELEWICZ )
2005-06-14

K4 2000m M m³

14 JANIAK Patryk
( JANIAK-SOENKE )
2006-06-27

C2 2000m M m³

15 KASZUBA Kacper
( GRABIANOWSKI-MAŃKOWSKI-KASZUBA-OPIELEWICZ )
2005-07-26

K4 2000m M m³

16 KASZUBA Kacper 2005-07-26

K1 2000m M m³

17 KOBRYŃ Zofia
( FOĘ-LUDWICZAK-KOBRYŃ-SZYMCZAK )
2005-11-15

K4 2000m K m³

18 KOBRYŃ Zofia 2005-11-15

K1 2000m K m³

19 KORNECKI Mateusz
( KORNECKI-SZMAJTER )
2005-06-13

C2 2000m M m³

20 KORZU¦NIK Mi³osz 2005-01-28

K1 2000m M m³

21 KUBIS Tymon
( FOĘ-KUBIS-RECHUL-RUPNIEWSKI )
2005-07-10

K4 2000m M m³

22 LUDWICZAK Amelia 2005-11-09

K1 2000m K m³

23 LUDWICZAK Amelia
( FOĘ-LUDWICZAK-KOBRYŃ-SZYMCZAK )
2005-11-09

K4 2000m K m³

24 MAJCHRZAK Weronika 2007-03-01

K1 2000m K m³

25 MAŃKOWSKI Adam
( GRABIANOWSKI-MAŃKOWSKI )
2005-04-04

K2 2000m M m³

26 MAŃKOWSKI Adam
( GRABIANOWSKI-MAŃKOWSKI-KASZUBA-OPIELEWICZ )
2005-04-04

K4 2000m M m³

27 MERMELA Miko³aj 2005-04-29

K1 2000m M m³

28 MERMELA Miko³aj
( MERMELA-RECHUL-W”SOWICZ-ZIELIŃSKI )
2005-04-29

K4 2000m M m³

29 MIKO£AJCZAK Marianna
( FOĘ-MIKO£AJCZAK )
2006-05-10

K2 2000m K m³

30 MIKO£AJCZAK Marianna
( CA£KA-MIKO£AJCZAK-WESO£OWSKA-GRABIANOWSKA )
2006-05-10

K4 2000m K m³

31 OPIELEWICZ Marcin 2005-11-04

K1 2000m M m³

32 OPIELEWICZ Marcin
( GRABIANOWSKI-MAŃKOWSKI-KASZUBA-OPIELEWICZ )
2005-11-04

K4 2000m M m³

33 PURCZYŃSKI Mateusz 2007-04-04

K1 2000m M m³

34 PURCZYŃSKI Mateusz
( PURCZYŃSKI-RECHUL )
2007-04-04

K2 2000m M m³

35 RECHUL Mateusz
( FOĘ-KUBIS-RECHUL-RUPNIEWSKI )
2007-03-07

K4 2000m M m³

36 RECHUL Mateusz
( PURCZYŃSKI-RECHUL )
2007-03-07

K2 2000m M m³

37 RECHUL Miko³aj
( MERMELA-RECHUL-W”SOWICZ-ZIELIŃSKI )
2005-01-22

K4 2000m M m³

38 RECHUL Miko³aj 2005-01-22

K1 2000m M m³

39 RUPNIEWSKI Jźdrzej
( FOĘ-KUBIS-RECHUL-RUPNIEWSKI )
2007-05-05

K4 2000m M m³

40 SAWIŃSKI Igor 2006-07-11

C1 2000m M m³

41 SAWIŃSKI Igor
( SAWIŃSKI-SZYMANOWSKI )
2006-07-11

C2 2000m M m³

42 SOENKE Eryk 2005-07-07

C1 2000m M m³

43 SOENKE Eryk
( JANIAK-SOENKE )
2005-07-07

C2 2000m M m³

44 SZMAJTER Maurycy
( KORNECKI-SZMAJTER )
2007-05-21

C2 2000m M m³

45 SZYMANOWSKI Adam
( SAWIŃSKI-SZYMANOWSKI )
2007-12-30

C2 2000m M m³

46 SZYMCZAK Aleksandra
( GRABIANOWSKA-SZYMCZAK )
2005-03-03

K2 2000m K m³

47 SZYMCZAK Aleksandra
( FOĘ-LUDWICZAK-KOBRYŃ-SZYMCZAK )
2005-03-03

K4 2000m K m³

48 W”SOWICZ Miko³aj
( MERMELA-RECHUL-W”SOWICZ-ZIELIŃSKI )
2005-05-13

K4 2000m M m³

49 W”SOWICZ Miko³aj 2005-05-13

K1 2000m M m³

50 WESO£OWSKA Nadia
( CA£KA-MIKO£AJCZAK-WESO£OWSKA-GRABIANOWSKA )
2007-02-02

K4 2000m K m³

51 WORONKIEWICZ Aleksander 2005-03-11

K1 2000m M m³

52 WORONKIEWICZ Aleksander
( WORONKIEWICZ-WYSZKOWSKI )
2005-03-11

K2 2000m M m³

53 WYSZKOWSKI Igor
( WORONKIEWICZ-WYSZKOWSKI )
2005-12-20

K2 2000m M m³

54 WYSZKOWSKI Igor 2005-12-20

K1 2000m M m³

55 ZIELIŃSKI Aleksander 2005-10-11

K1 2000m M m³

56 ZIELIŃSKI Aleksander
( MERMELA-RECHUL-W”SOWICZ-ZIELIŃSKI )
2005-10-11

K4 2000m M m³

 
energetyk.club
KS Energetyk Gryfino Liczba zg³oszeń: 6 w tym osób ( 4 ) K-0 M-4
NrLicencji: 02/ZP/18

Wykupiona na rok2020

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 GRZELCZYK Martin 2005-07-05

K1 2000m M m³

2 GRZELCZYK Martin
( SZUBERT-GRZELCZYK )
2005-07-05

K2 2000m M m³

3 MACIEJEWSKI Dominik 2005-11-03

K1 2000m M m³

4 MACIEJEWSKI Dominik
( MACIEJEWSKI-MAKOWIECKI )
2005-11-03

K2 2000m M m³

5 MAKOWIECKI Adrian 2007-04-07

K1 2000m M m³

6 MAKOWIECKI Adrian
( MACIEJEWSKI-MAKOWIECKI )
2007-04-07

K2 2000m M m³

7 SZUBERT Adam 2007-10-13

K1 2000m M m³

8 SZUBERT Adam
( SZUBERT-GRZELCZYK )
2007-10-13

K2 2000m M m³

 
KS Energetyk Poznań Liczba zg³oszeń: 3 w tym osób ( 3 ) K-1 M-2
NrLicencji: 02/WP/18

Wykupiona na rok2020

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 SZORCZ Jakub
( SZORCZ-WOJCIECHOWSKI )
2007-03-12

K2 2000m M m³

2 SZORCZ Oliwia 2005-08-30

K1 2000m K m³

3 WOJCIECHOWSKI Kuba 2006-09-12

K1 2000m M m³

4 WOJCIECHOWSKI Kuba
( SZORCZ-WOJCIECHOWSKI )
2006-09-12

K2 2000m M m³

 
posnania.pl
KS Posnania Poznań Liczba zg³oszeń: 25 w tym osób ( 21 ) K-6 M-15
NrLicencji: 10/WP/18

Wykupiona w roku :

2021

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 BRZEZIŃSKA Marta 2005-05-23

C1 2000m K m³

2 BRZEZIŃSKA Marta
( BRZEZIŃSKA-KINAST )
2005-05-23

C2 2000m K m³

3 BRZEZIŃSKI Krzysztof
( BRZEZIŃSKI-WALCZAK )
2007-05-10

C2 2000m M m³

4 BRZEZIŃSKI Krzysztof 2007-05-10

C1 2000m M m³

5 DUDZIAK Dominik
( DUDZIAK-SZOT-P£ACZEK-SCIBILIA )
2006-07-20

K4 2000m M m³

6 DUDZIAK Dominik
( DUDZIAK-STANIEWSKI )
2006-07-20

K2 2000m M m³

7 FILIPCZAK Kacper
( FILIPCZAK-GRZELSKI )
2005-01-05

C2 2000m M m³

8 FILIPCZAK Kacper 2005-01-05

C1 2000m M m³

9 GNIOT Jakub
( GNIOT-SZMAGAJ )
2005-08-03

C2 2000m M m³

10 GNIOT Jakub 2005-08-03

C1 2000m M m³

11 GRZELSKI Kacper
( FILIPCZAK-GRZELSKI )
2005-05-02

C2 2000m M m³

12 GRZELSKI Kacper 2005-05-02

C1 2000m M m³

13 KINAST Zuzanna
( BRZEZIŃSKA-KINAST )
2005-12-26

C2 2000m K m³

14 KINAST Zuzanna 2005-12-26

C1 2000m K m³

15 KONIECZNY Kacper 2005-01-02

K1 2000m M m³

16 KONIECZNY Kacper
( KONIECZNY-P£ACZEK )
2005-01-02

K2 2000m M m³

17 LASAK Pawe³ 2007-07-24

C1 2000m M m³

18 LOBA Wiktoria 2007-05-18

K1 2000m K m³

19 LOBA Wiktoria
( LOBA-WAWRZYNIAK )
2007-05-18

K2 2000m K m³

20 P£ACZEK Igor
( KONIECZNY-P£ACZEK )
2006-05-15

K2 2000m M m³

21 P£ACZEK Igor
( DUDZIAK-SZOT-P£ACZEK-SCIBILIA )
2006-05-15

K4 2000m M m³

22 P£ONKA Wojciech
( P£ONKA-RASZEJA )
2006-05-24

K2 2000m M m³

23 RASZEJA Marcel
( P£ONKA-RASZEJA )
2007-02-02

K2 2000m M m³

24 SCIBILIA Thomas
( DUDZIAK-SZOT-P£ACZEK-SCIBILIA )
2006-05-16

K4 2000m M m³

25 SCIBILIA Thomas 2006-05-16

K1 2000m M m³

26 SO£TYŃSKA Amelia
( ZIELIŃSKA-SO£TYŃSKA )
2007-09-02

C2 2000m K m³

27 SO£TYŃSKA Amelia 2007-09-02

C1 2000m K m³

28 STANIEWSKI Antoni
( DUDZIAK-STANIEWSKI )
2005-09-28

K2 2000m M m³

29 SZMAGAJ Aleks 2006-07-22

C1 2000m M m³

30 SZMAGAJ Aleks
( GNIOT-SZMAGAJ )
2006-07-22

C2 2000m M m³

31 SZOT Szymon 2006-07-09

K1 2000m M m³

32 SZOT Szymon
( DUDZIAK-SZOT-P£ACZEK-SCIBILIA )
2006-07-09

K4 2000m M m³

33 WALCZAK Maksymilian 2006-04-21

C1 2000m M m³

34 WALCZAK Maksymilian
( BRZEZIŃSKI-WALCZAK )
2006-04-21

C2 2000m M m³

35 WAWRZYNIAK Julia
( LOBA-WAWRZYNIAK )
2005-10-09

K2 2000m K m³

36 WAWRZYNIAK Julia 2005-10-09

K1 2000m K m³

37 ZIELIŃSKA Marta
( ZIELIŃSKA-SO£TYŃSKA )
2008-10-15

C2 2000m K m³

 
www.stomilpoznan.pl
KS Stomil Poznań Liczba zg³oszeń: 1 w tym osób ( 1 ) K-0 M-1
NrLicencji: 13/WP/18

Wykupiona w roku :

2021

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 LEWANDOWSKI Kasper 2005-10-07

K1 2000m M m³

 
KS Warta Poznań Liczba zg³oszeń: 15 w tym osób ( 14 ) K-8 M-6
NrLicencji: 03/WP/18

Wykupiona na rok2020

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 GA£CZYŃSKA Zuzanna
( GA£CZYŃSKA-GLABUS )
2005-06-08

C2 2000m K m³

2 GLABUS Alicja
( GA£CZYŃSKA-GLABUS )
2006-11-25

C2 2000m K m³

3 GLABUS Bernadeta
( GLABUS-GO¬DZIEWSKA )
2005-03-30

C2 2000m K m³

4 GO¬DZIEWSKA Patrycja
( GLABUS-GO¬DZIEWSKA )
2005-05-18

C2 2000m K m³

5 HOJAK Martyna 2005-04-09

K1 2000m K m³

6 HOJAK Martyna
( HOJAK-SZYMAŃSKA )
2005-04-09

K2 2000m K m³

7 KOWALAK Agata 2006-09-02

C1 2000m K m³

8 KOWALAK Agata
( KOWALAK-SZYMAŃSKA )
2006-09-02

C2 2000m K m³

9 KRAWIEC Marceli 2006-01-04

C1 2000m M m³

10 KRAWIEC Marceli
( KRAWIEC-KUBICA )
2006-01-04

C2 2000m M m³

11 KUBICA Krystian 2006-05-08

C1 2000m M m³

12 KUBICA Krystian
( KRAWIEC-KUBICA )
2006-05-08

C2 2000m M m³

13 MICHALAK Antoni
( MICHALAK-WOJKIEWICZ )
2006-01-01

C2 2000m M m³

14 SOBCZAK Declan
( WILGA-SOBCZAK )
2006-01-01

C2 2000m M m³

15 SZYMAŃSKA Emilia
( HOJAK-SZYMAŃSKA )
2005-10-21

K2 2000m K m³

16 SZYMAŃSKA Emilia 2005-10-21

K1 2000m K m³

17 SZYMAŃSKA Patrycja
( KOWALAK-SZYMAŃSKA )
2005-11-13

C2 2000m K m³

18 SZYMAŃSKA Patrycja 2005-11-13

C1 2000m K m³

19 WILGA Alex 2007-04-13

C1 2000m M m³

20 WILGA Alex
( WILGA-SOBCZAK )
2007-04-13

C2 2000m M m³

21 WOJKIEWICZ Mateusz 2005-05-20

C1 2000m M m³

22 WOJKIEWICZ Mateusz
( MICHALAK-WOJKIEWICZ )
2005-05-20

C2 2000m M m³

 
ktw.kalisz.pl
KTW Kalisz Liczba zg³oszeń: 7 w tym osób ( 6 ) K-0 M-6
NrLicencji: 05/WP/18

Wykupiona na rok2020

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 BARCZEWSKI Maksymilian 2005-01-18

K1 2000m M m³

2 BARCZEWSKI Maksymilian
( BARCZEWSKI-SZPILA-KOCHANEK-LIS )
2005-01-18

K4 2000m M m³

3 KOCHANEK Bartek
( BARCZEWSKI-SZPILA-KOCHANEK-LIS )
2005-11-18

K4 2000m M m³

4 KOCHANEK Bartek
( KOCHANEK-LIS )
2005-11-18

K2 2000m M m³

5 LIS Gilbert
( KOCHANEK-LIS )
2007-03-04

K2 2000m M m³

6 LIS Gilbert
( BARCZEWSKI-SZPILA-KOCHANEK-LIS )
2007-03-04

K4 2000m M m³

7 SKONIECZNY Amadeusz
( SZRAJER-SKONIECZNY )
2005-01-26

K2 2000m M m³

8 SKONIECZNY Amadeusz 2005-01-26

K1 2000m M m³

9 SZPILA Sambor 2005-04-16

K1 2000m M m³

10 SZPILA Sambor
( BARCZEWSKI-SZPILA-KOCHANEK-LIS )
2005-04-16

K4 2000m M m³

11 SZRAJER Mateusz 2007-10-01

K1 2000m M m³

12 SZRAJER Mateusz
( SZRAJER-SKONIECZNY )
2007-10-01

K2 2000m M m³

 
dora.kwasniewska@gmail.com
LKK Hubertus Bia³y Bór Liczba zg³oszeń: 4 w tym osób ( 3 ) K-3 M-0
NrLicencji: 07/ZP/18

Wykupiona na rok2020

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 ORZE£ Nikola 2007-02-26

K1 2000m K m³

2 ORZE£ Nikola
( STASIUK-ORZE£ )
2007-02-26

K2 2000m K m³

3 STASIUK Martyna 2006-06-09

K1 2000m K m³

4 STASIUK Martyna
( STASIUK-ORZE£ )
2006-06-09

K2 2000m K m³

5 SZCZEPAŃSKA Martyna 2006-01-21

K1 2000m K m³

 
poznanazs.pl
O¦ AZS Politechniki Poznańskiej Liczba zg³oszeń: 4 w tym osób ( 3 ) K-2 M-1
NrLicencji: 04/WP/18

Wykupiona w roku :

2021

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 KASPEREK Daria 2005-03-22

K1 2000m K m³

2 KASPEREK Daria
( KASPEREK-PRZYBYLAK )
2005-03-22

K2 2000m K m³

3 PRZYBYLAK Justyna 2006-04-06

K1 2000m K m³

4 PRZYBYLAK Justyna
( KASPEREK-PRZYBYLAK )
2006-04-06

K2 2000m K m³

5 TADLA Stanis³aw 2006-09-11

K1 2000m M m³

 
UKS B³yskawica Rokietnica Liczba zg³oszeń: 4 w tym osób ( 5 ) K-0 M-5
NrLicencji: 08/WP/18

Wykupiona na rok2020

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 HABDAS Franciszek
( HABDAS-KUPCZYK-RZEPCZYŃSKI-WI¦NIEWSKI )
2006-09-26

K4 2000m M m³

2 HABDAS Franciszek
( HABDAS-RZEPCZYŃSKI )
2006-09-26

K2 2000m M m³

3 KRAHEL Olgierd 2007-06-27

K1 2000m M m³

4 KUPCZYK Franciszek
( KUPCZYK-WI¦NIEWSKI )
2005-06-06

K2 2000m M m³

5 KUPCZYK Franciszek
( HABDAS-KUPCZYK-RZEPCZYŃSKI-WI¦NIEWSKI )
2005-06-06

K4 2000m M m³

6 RZEPCZYŃSKI Nikodem
( HABDAS-RZEPCZYŃSKI )
2006-01-02

K2 2000m M m³

7 RZEPCZYŃSKI Nikodem
( HABDAS-KUPCZYK-RZEPCZYŃSKI-WI¦NIEWSKI )
2006-01-02

K4 2000m M m³

8 WI¦NIEWSKI Jan
( HABDAS-KUPCZYK-RZEPCZYŃSKI-WI¦NIEWSKI )
2005-12-05

K4 2000m M m³

9 WI¦NIEWSKI Jan
( KUPCZYK-WI¦NIEWSKI )
2005-12-05

K2 2000m M m³

 
-
UKS COPAL Trzcianka Liczba zg³oszeń: 9 w tym osób ( 8 ) K-1 M-7
NrLicencji: 11/WP/18

Wykupiona w roku :

2021

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 DUSZYŃSKI Daniel
( DUSZYŃSKI-GO£A¦ )
2007-03-26

K2 2000m M m³

2 GO£A¦ Hubert
( DUSZYŃSKI-GO£A¦ )
2007-01-10

K2 2000m M m³

3 GRZE¦ Karol 2005-05-24

K1 2000m M m³

4 GRZE¦ Karol
( GRZE¦-RUTKOWSKI )
2005-05-24

K2 2000m M m³

5 KORDEK Kamil
( KORDEK-SUPE£O )
2006-04-07

K2 2000m M m³

6 KORDEK Kamil 2006-04-07

K1 2000m M m³

7 RUTKOWSKI Pawe³ 2005-09-11

K1 2000m M m³

8 RUTKOWSKI Pawe³
( GRZE¦-RUTKOWSKI )
2005-09-11

K2 2000m M m³

9 SUPE£O Filip 2006-08-31

K1 2000m M m³

10 SUPE£O Filip
( KORDEK-SUPE£O )
2006-08-31

K2 2000m M m³

11 WYRZYKOWSKI Maksymilian 2007-02-01

K1 2000m M m³

12 ZAPA£A Karolina 2007-06-30

K1 2000m K m³

 
UKS Victoria Wa³cz Liczba zg³oszeń: 3 w tym osób ( 4 ) K-4 M-0
NrLicencji: 04/ZP/18

Wykupiona w roku :

2021

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 CHYTRA Anna
( CHYTRA-PIASECKA-ROMEK-ROMEK )
2007-02-02

K4 2000m K m³

2 PIASECKA Wiktoria 2006-10-18

K1 2000m K m³

3 PIASECKA Wiktoria
( CHYTRA-PIASECKA-ROMEK-ROMEK )
2006-10-18

K4 2000m K m³

4 ROMEK Marta 2005-12-22

K1 2000m K m³

5 ROMEK Marta
( CHYTRA-PIASECKA-ROMEK-ROMEK )
2005-12-22

K4 2000m K m³

6 ROMEK Wiktoria
( CHYTRA-PIASECKA-ROMEK-ROMEK )
2007-03-16

K4 2000m K m³

 
uks-zalew-jerzykowo.net16.net/
UKS Zalew Jerzykowo Liczba zg³oszeń: 12 w tym osób ( 13 ) K-4 M-9
NrLicencji: 09/WP/18

Wykupiona na rok2020

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 BEDNAREK Antoni
( BEDNAREK-GUMNY-MUKA-SZYMURA )
2006-05-01

K4 2000m M m³

2 BEDNAREK Antoni
( BEDNAREK-GUMNY )
2006-05-01

K2 2000m M m³

3 GUMNY Hugo
( BEDNAREK-GUMNY-MUKA-SZYMURA )
2006-01-11

K4 2000m M m³

4 GUMNY Hugo
( BEDNAREK-GUMNY )
2006-01-11

K2 2000m M m³

5 JŹDROSZKOWIAK Stanis³aw 2006-06-12

K1 2000m M m³

6 JŹDROSZKOWIAK Stanis³aw
( JŹDROSZKOWIAK-ZAPARTY )
2006-06-12

K2 2000m M m³

7 K£OBUS £ucja 2007-06-15

K1 2000m K m³

8 K£OBUS £ucja
( K£OBUS-LUDKE-PREISS-RUREK )
2007-06-15

K4 2000m K m³

9 KU¬NICKI Micha³
( P£ÓCIENNIK-KU¬NICKI-£ABŹDA-ZAPARTY )
2006-03-08

K4 2000m M m³

10 KU¬NICKI Micha³
( KU¬NICKI-£ABŹDA )
2006-03-08

K2 2000m M m³

11 LUDKE Martyna 2005-10-24

K1 2000m K m³

12 LUDKE Martyna
( K£OBUS-LUDKE-PREISS-RUREK )
2005-10-24

K4 2000m K m³

13 £ABŹDA Maksymilian
( KU¬NICKI-£ABŹDA )
2006-09-09

K2 2000m M m³

14 £ABŹDA Maksymilian
( P£ÓCIENNIK-KU¬NICKI-£ABŹDA-ZAPARTY )
2006-09-09

K4 2000m M m³

15 MUKA Mateusz
( BEDNAREK-GUMNY-MUKA-SZYMURA )
2006-12-12

K4 2000m M m³

16 MUKA Mateusz
( MUKA-P£ÓCIENNIK )
2006-12-12

K2 2000m M m³

17 P£ÓCIENNIK Krzysztof
( P£ÓCIENNIK-KU¬NICKI-£ABŹDA-ZAPARTY )
2006-01-06

K4 2000m M m³

18 P£ÓCIENNIK Krzysztof
( MUKA-P£ÓCIENNIK )
2006-01-06

K2 2000m M m³

19 PREISS Amelia
( PREISS-RUREK )
2007-02-16

K2 2000m K m³

20 PREISS Amelia
( K£OBUS-LUDKE-PREISS-RUREK )
2007-02-16

K4 2000m K m³

21 RUREK Ania
( PREISS-RUREK )
2006-10-02

K2 2000m K m³

22 RUREK Ania
( K£OBUS-LUDKE-PREISS-RUREK )
2006-10-02

K4 2000m K m³

23 SZYMURA Eryk 2005-03-28

K1 2000m M m³

24 SZYMURA Eryk
( BEDNAREK-GUMNY-MUKA-SZYMURA )
2005-03-28

K4 2000m M m³

25 ZAPARTY Tymoteusz
( P£ÓCIENNIK-KU¬NICKI-£ABŹDA-ZAPARTY )
2006-12-08

K4 2000m M m³

26 ZAPARTY Tymoteusz
( JŹDROSZKOWIAK-ZAPARTY )
2006-12-08

K2 2000m M m³

 
http://zrywwolsztyn.pl
UMKS Zryw Wolsztyn Liczba zg³oszeń: 11 w tym osób ( 12 ) K-7 M-5
NrLicencji: 01/WP/18

Wykupiona na rok2020

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 BURDAJEWICZ Zofia 2006-03-13

K1 2000m K m³

2 DOMAGA£A Maja
( DOMAGA£A-HOFMAN-JOKIEL-SZCZŹSNA )
2006-01-01

K4 2000m K m³

3 DOMAGA£A Maja
( MATYSIAK-DOMAGA£A )
2006-01-01

K2 2000m K m³

4 GETNER Amelia 2005-05-01

K1 2000m K m³

5 GETNER Amelia
( GETNER-SZCZŹSNA )
2005-05-01

K2 2000m K m³

6 HOFMAN Zofia
( HOFMAN-JOKIEL )
2006-04-26

K2 2000m K m³

7 HOFMAN Zofia
( DOMAGA£A-HOFMAN-JOKIEL-SZCZŹSNA )
2006-04-26

K4 2000m K m³

8 JASTRZ”B Kacper 2005-02-16

K1 2000m M m³

9 JASTRZ”B Kacper
( JASTRZ”B-KUJAWA-NIEBORAK-NYCZKOWIAK )
2005-02-16

K4 2000m M m³

10 JOKIEL Barbara
( HOFMAN-JOKIEL )
2007-12-04

K2 2000m K m³

11 JOKIEL Barbara
( DOMAGA£A-HOFMAN-JOKIEL-SZCZŹSNA )
2007-12-04

K4 2000m K m³

12 KUJAWA Filip
( KUJAWA-TOMYS )
2006-03-08

K2 2000m M m³

13 KUJAWA Filip
( JASTRZ”B-KUJAWA-NIEBORAK-NYCZKOWIAK )
2006-03-08

K4 2000m M m³

14 MATYSIAK Justyna
( MATYSIAK-DOMAGA£A )
2006-01-01

K2 2000m K m³

15 NIEBORAK Mateusz
( JASTRZ”B-KUJAWA-NIEBORAK-NYCZKOWIAK )
2007-01-05

K4 2000m M m³

16 NIEBORAK Mateusz
( NIEBORAK-NYCZKOWIAK )
2007-01-05

K2 2000m M m³

17 NYCZKOWIAK Marcin
( JASTRZ”B-KUJAWA-NIEBORAK-NYCZKOWIAK )
2006-10-26

K4 2000m M m³

18 NYCZKOWIAK Marcin
( NIEBORAK-NYCZKOWIAK )
2006-10-26

K2 2000m M m³

19 SZCZŹSNA Natalia
( DOMAGA£A-HOFMAN-JOKIEL-SZCZŹSNA )
2006-06-10

K4 2000m K m³

20 SZCZŹSNA Natalia
( GETNER-SZCZŹSNA )
2006-06-10

K2 2000m K m³

21 TOMYS Patryk 2006-02-26

K1 2000m M m³

22 TOMYS Patryk
( KUJAWA-TOMYS )
2006-02-26

K2 2000m M m³

 
www.wtsorzelwalcz.eu
WTS Orze³ Wa³cz Liczba zg³oszeń: 12 w tym osób ( 12 ) K-7 M-5
NrLicencji: 01/ZP/18

Wykupiona na rok2020

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 ANDRASZCZYK Karol
( TROJANOWSKI-ZAJ”CZKOWSKI-ANDRASZCZYK-WOJTANEK )
2005-01-01

K4 2000m M m³

2 ANDRASZCZYK Karol
( ANDRASZCZYK-WOJTANEK )
2005-01-01

K2 2000m M m³

3 GMUREK Dominika
( GMUREK-MACKIEWICZ )
2006-05-19

K2 2000m K m³

4 GMUREK Dominika
( KUBIAK-GMUREK-MACKIEWICZ-£”DKOWSKA )
2006-05-19

K4 2000m K m³

5 KUBIAK Oliwia
( KUBIAK-£”DKOWSKA )
2006-06-07

K2 2000m K m³

6 KUBIAK Oliwia
( KUBIAK-GMUREK-MACKIEWICZ-£”DKOWSKA )
2006-06-07

K4 2000m K m³

7 £”TKOWSKA Martyna
( KUBIAK-£”DKOWSKA )
2006-05-15

K2 2000m K m³

8 £”TKOWSKA Martyna
( KUBIAK-GMUREK-MACKIEWICZ-£”DKOWSKA )
2006-05-15

K4 2000m K m³

9 MACKIEWICZ Milena
( KUBIAK-GMUREK-MACKIEWICZ-£”DKOWSKA )
2006-01-06

K4 2000m K m³

10 MACKIEWICZ Milena
( GMUREK-MACKIEWICZ )
2006-01-06

K2 2000m K m³

11 MARCINKOWSKA Amelia
( MARCINKOWSKA-RUÆANOWSKA )
2007-09-08

C2 2000m K m³

12 MARCINKOWSKA Amelia 2007-09-08

C1 2000m K m³

13 POLACZEK Maria 2006-05-25

C1 2000m K m³

14 RÓÆAŃSKI Kajetan 2005-01-04

K1 2000m M m³

15 RÓÆAŃSKI Kajetan
( RÓÆAŃSKI-ZAJ”CZKOWSKI )
2005-01-04

K2 2000m M m³

16 RUÆANOWSKA Maja
( MARCINKOWSKA-RUÆANOWSKA )
2007-03-30

C2 2000m K m³

17 RUÆANOWSKA Maja 2007-03-30

C1 2000m K m³

18 TROJANOWSKI Mateusz 2005-01-08

K1 2000m M m³

19 TROJANOWSKI Mateusz
( TROJANOWSKI-ZAJ”CZKOWSKI-ANDRASZCZYK-WOJTANEK )
2005-01-08

K4 2000m M m³

20 WOJTANEK Micha³
( ANDRASZCZYK-WOJTANEK )
2005-01-25

K2 2000m M m³

21 WOJTANEK Micha³
( TROJANOWSKI-ZAJ”CZKOWSKI-ANDRASZCZYK-WOJTANEK )
2005-01-25

K4 2000m M m³

22 ZAJ”CZKOWSKI Jakub
( RÓÆAŃSKI-ZAJ”CZKOWSKI )
2006-07-15

K2 2000m M m³

23 ZAJ”CZKOWSKI Jakub
( TROJANOWSKI-ZAJ”CZKOWSKI-ANDRASZCZYK-WOJTANEK )
2006-07-15

K4 2000m M m³