Internetowe zg³oszenia do imprezy: Miźdzywojewódzkie Mistrzostwa M³odzików
POZNAŃ, 2.08.2020
Liczba zg³oszeń: 150 w tym osób ( 144 ) K-60 M-84
 
KS AZS-AWF Poznań Liczba zg³oszeń: 26 w tym osób ( 31 ) K-15 M-16
NrLicencji: 06/WP/18

Wykupiona na rok2020

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 ANIO£A Piotr
( ANIO£A-SZYMASZEK-ZATORSKI-KUBIS )
2007-08-08

K4 2000m M m³

2 FIJA£KOWSKA Roksana
( FIJA£KOWSKA-STANISZEWSKA-WALKOWIAK-WYSZKOWSKA )
2007-04-11

K4 2000m K m³

3 FOĘ Dobrochna
( FOĘ-MIKO£AJCZAK )
2006-08-23

K2 2000m K m³

4 FOĘ Dobrochna
( FOĘ-GRABIANOWSKA-MIKO£AJCZAK-WORONKIEWICZ )
2006-08-23

K4 2000m K m³

5 FOĘ Jan
( FOĘ-TOMIDAJEWICZ-MIKO£AJCZAK-WŹC£AWEK )
2007-04-11

K4 2000m M m³

6 FOĘ Jan 2007-04-11

K1 2000m M m³

7 GRABIANOWSKA Adrinna
( FOĘ-GRABIANOWSKA-MIKO£AJCZAK-WORONKIEWICZ )
2007-06-06

K4 2000m K m³

8 GRABIANOWSKA Adrinna 2007-06-06

K1 2000m K m³

9 JANIAK Patryk 2006-06-27

C1 2000m M m³

10 JANIAK Patryk
( LIPIŃSKI-JANIAK )
2006-06-27

C2 2000m M m³

11 KALISZAN Hanna
( KOWALAK-KALISZAN )
2008-06-15

C2 2000m K m³

12 KALISZAN Hanna 2008-06-15

C1 2000m K m³

13 KAMIŃSKI Adam 2006-03-14

C1 2000m M m³

14 KAMIŃSKI Adam
( KAMIŃSKI-SAWIŃSKI )
2006-03-14

C2 2000m M m³

15 KOWALAK Agata
( KOWALAK-KALISZAN )
2006-09-02

C2 2000m K m³

16 KOWALAK Agata 2006-09-02

C1 2000m K m³

17 KUBIS Nikodem
( ANIO£A-SZYMASZEK-ZATORSKI-KUBIS )
2008-01-13

K4 2000m M m³

18 LIPIŃSKI Micha³
( LIPIŃSKI-JANIAK )
2008-01-02

C2 2000m M m³

19 LIPIŃSKI Micha³ 2008-01-02

C1 2000m M m³

20 MAJCHRZAK Weronika
( MAJCHRZAK-M£YNARCZYK-SZYCH-WYLEGA£A )
2007-03-01

K4 2000m K m³

21 MIKO£AJCZAK Marianna
( FOĘ-MIKO£AJCZAK )
2006-05-10

K2 2000m K m³

22 MIKO£AJCZAK Marianna
( FOĘ-GRABIANOWSKA-MIKO£AJCZAK-WORONKIEWICZ )
2006-05-10

K4 2000m K m³

23 MIKO£AJCZAK Szymon
( FOĘ-TOMIDAJEWICZ-MIKO£AJCZAK-WŹC£AWEK )
2006-12-12

K4 2000m M m³

24 M£YNARCZYK Martyna
( MAJCHRZAK-M£YNARCZYK-SZYCH-WYLEGA£A )
2007-02-14

K4 2000m K m³

25 PURCZYŃSKI Mateusz 2007-04-01

K1 2000m M m³

26 PURCZYŃSKI Mateusz
( PURCZYŃSKI-RECHUL )
2007-04-01

K2 2000m M m³

27 RECHUL Mateusz 2007-03-07

K1 2000m M m³

28 RECHUL Mateusz
( PURCZYŃSKI-RECHUL )
2007-03-07

K2 2000m M m³

29 SAWIŃSKI Igor
( KAMIŃSKI-SAWIŃSKI )
2006-07-11

C2 2000m M m³

30 SAWIŃSKI Igor 2006-07-11

C1 2000m M m³

31 STANISZEWSKA Oliwia
( FIJA£KOWSKA-STANISZEWSKA-WALKOWIAK-WYSZKOWSKA )
2008-04-10

K4 2000m K m³

32 SULKOWSKA Zofia 2008-04-10

K1 2000m K m³

33 SZMAJTER Maurycy 2007-05-21

C1 2000m M m³

34 SZMAJTER Maurycy
( SZMAJTER-SZYMANOWSKI )
2007-05-21

C2 2000m M m³

35 SZYCH Oliwia
( MAJCHRZAK-M£YNARCZYK-SZYCH-WYLEGA£A )
2007-08-10

K4 2000m K m³

36 SZYMANOWSKI Adam
( SZMAJTER-SZYMANOWSKI )
2007-12-30

C2 2000m M m³

37 SZYMANOWSKI Adam 2007-12-30

C1 2000m M m³

38 SZYMASZEK Bartek
( ANIO£A-SZYMASZEK-ZATORSKI-KUBIS )
2007-02-20

K4 2000m M m³

39 TOMIDAJEWICZ Tymon 2006-04-25

K1 2000m M m³

40 TOMIDAJEWICZ Tymon
( FOĘ-TOMIDAJEWICZ-MIKO£AJCZAK-WŹC£AWEK )
2006-04-25

K4 2000m M m³

41 WALKOWIAK Patrycja
( FIJA£KOWSKA-STANISZEWSKA-WALKOWIAK-WYSZKOWSKA )
2006-10-13

K4 2000m K m³

42 WŹC£AWEK Arnold
( FOĘ-TOMIDAJEWICZ-MIKO£AJCZAK-WŹC£AWEK )
2008-09-03

K4 2000m M m³

43 WORONKIEWICZ Michalina
( FOĘ-GRABIANOWSKA-MIKO£AJCZAK-WORONKIEWICZ )
2007-12-02

K4 2000m K m³

44 WORONKIEWICZ Michalina 2007-12-02

K1 2000m K m³

45 WYLEGA£A Karolina
( MAJCHRZAK-M£YNARCZYK-SZYCH-WYLEGA£A )
2007-05-05

K4 2000m K m³

46 WYSZKOWSKA Antonina
( FIJA£KOWSKA-STANISZEWSKA-WALKOWIAK-WYSZKOWSKA )
2008-08-29

K4 2000m K m³

47 ZATORSKI Nikodem
( ANIO£A-SZYMASZEK-ZATORSKI-KUBIS )
2006-11-05

K4 2000m M m³

 
energetyk.club
KS Energetyk Gryfino Liczba zg³oszeń: 3 w tym osób ( 2 ) K-0 M-2
NrLicencji: 02/ZP/18

Wykupiona na rok2020

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 MAKOWIECKI Adrian 2007-04-07

K1 2000m M m³

2 MAKOWIECKI Adrian
( MAKOWIECKI-SZUBERT )
2007-04-07

K2 2000m M m³

3 SZUBERT Adam
( MAKOWIECKI-SZUBERT )
2007-10-13

K2 2000m M m³

4 SZUBERT Adam 2007-10-13

K1 2000m M m³

 
KS Energetyk Poznań Liczba zg³oszeń: 5 w tym osób ( 4 ) K-1 M-3
NrLicencji: 02/WP/18

Wykupiona na rok2020

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 ANIO£A Marcel 2007-03-14

K1 2000m M m³

2 MILIŃSKA Amelia 2008-09-19

K1 2000m K m³

3 SZORCZ Jakub
( SZORCZ-WOJCIECHOWSKI )
2007-03-12

K2 2000m M m³

4 SZORCZ Jakub 2007-03-12

K1 2000m M m³

5 WOJCIECHOWSKI Kuba 2006-09-12

K1 2000m M m³

6 WOJCIECHOWSKI Kuba
( SZORCZ-WOJCIECHOWSKI )
2006-09-12

K2 2000m M m³

 
posnania.pl
KS Posnania Poznań Liczba zg³oszeń: 27 w tym osób ( 24 ) K-7 M-17
NrLicencji: 10/WP/18

Wykupiona na rok2020

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 BASHOV Maksym 2008-07-02

C1 2000m M m³

2 BASHOV Maksym
( BASHOV-MACHOWIAK )
2008-07-02

C2 2000m M m³

3 BRZEZIŃSKI Krzysztof 2007-05-10

C1 2000m M m³

4 DUDZIAK Dominik
( DUDZIAK-MIJAKOWSKI-RASZEJA-SCIBILIA )
2006-07-20

K4 2000m M m³

5 DUDZIAK Dominik 2006-07-20

K1 2000m M m³

6 JANIAK Oliwia
( JANUSZEWSKA-KACZKOWSKA-OWCZARZAK-JANIAK )
2007-06-10

K4 2000m K m³

7 JANUSZEWSKA Martyna
( JANUSZEWSKA-KACZKOWSKA-OWCZARZAK-JANIAK )
2007-01-02

K4 2000m K m³

8 KACZKOWSKA Oliwia
( JANUSZEWSKA-KACZKOWSKA-OWCZARZAK-JANIAK )
2007-06-16

K4 2000m K m³

9 KOWALSKI Tymoteusz
( KOWALSKI-LASAK )
2006-04-11

C2 2000m M m³

10 KOWALSKI Tymoteusz 2006-04-11

C1 2000m M m³

11 KOZBER Maksymikian
( KOZBER-WAWRZYNIAK-WAWRZYNIAK-P£ONKA )
2007-07-15

K4 2000m M m³

12 KOZBER Maksymikian 2007-07-15

K1 2000m M m³

13 LASAK Pawe³ 2007-07-24

C1 2000m M m³

14 LASAK Pawe³
( KOWALSKI-LASAK )
2007-07-24

C2 2000m M m³

15 LOBA Wiktoria
( LOBA-SZUCHNIK )
2007-05-18

K2 2000m K m³

16 LOBA Wiktoria 2007-05-18

K1 2000m K m³

17 MACHOWIAK Wojciech
( BASHOV-MACHOWIAK )
2007-01-03

C2 2000m M m³

18 MACHOWIAK Wojciech 2007-01-03

C1 2000m M m³

19 MIJAKOWSKI Miko³aj
( DUDZIAK-MIJAKOWSKI-RASZEJA-SCIBILIA )
2007-05-24

K4 2000m M m³

20 MIJAKOWSKI Miko³aj 2007-05-24

K1 2000m M m³

21 OWCZARZAK Wiktoria
( JANUSZEWSKA-KACZKOWSKA-OWCZARZAK-JANIAK )
2007-01-21

K4 2000m K m³

22 P£ACZEK Igor 2006-05-15

K1 2000m M m³

23 P£ACZEK Igor
( P£ACZEK-SZOT )
2006-05-15

K2 2000m M m³

24 P£ONKA Wojciech
( KOZBER-WAWRZYNIAK-WAWRZYNIAK-P£ONKA )
2006-05-24

K4 2000m M m³

25 P£ONKA Wojciech
( P£ONKA-WAWRZYNIAK )
2006-05-24

K2 2000m M m³

26 RASZEJA Marcel
( DUDZIAK-MIJAKOWSKI-RASZEJA-SCIBILIA )
2007-02-02

K4 2000m M m³

27 RASZEJA Marcel 2007-02-02

K1 2000m M m³

28 SCIBILIA Thomas 2006-05-16

K1 2000m M m³

29 SCIBILIA Thomas
( DUDZIAK-MIJAKOWSKI-RASZEJA-SCIBILIA )
2006-05-16

K4 2000m M m³

30 SO£TYŃSKA Amelia 2007-09-02

C1 2000m K m³

31 SZMAGAJ Aleks
( SZMAGAJ-WALCZAK )
2006-07-22

C2 2000m M m³

32 SZMAGAJ Aleks 2006-07-22

C1 2000m M m³

33 SZOT Szymon 2006-07-09

K1 2000m M m³

34 SZOT Szymon
( P£ACZEK-SZOT )
2006-07-09

K2 2000m M m³

35 SZUCHNIK Natalia 2006-01-28

K1 2000m K m³

36 SZUCHNIK Natalia
( LOBA-SZUCHNIK )
2006-01-28

K2 2000m K m³

37 WALCZAK Maksymilian
( SZMAGAJ-WALCZAK )
2006-04-21

C2 2000m M m³

38 WALCZAK Maksymilian 2006-04-21

C1 2000m M m³

39 WAWRZYNIAK Grzegorz
( KOZBER-WAWRZYNIAK-WAWRZYNIAK-P£ONKA )
2007-01-01

K4 2000m M m³

40 WAWRZYNIAK Grzegorz 2007-01-01

K1 2000m M m³

41 WAWRZYNIAK Jan
( P£ONKA-WAWRZYNIAK )
2006-04-09

K2 2000m M m³

42 WAWRZYNIAK Jan
( KOZBER-WAWRZYNIAK-WAWRZYNIAK-P£ONKA )
2006-04-09

K4 2000m M m³

 
www.stomilpoznan.pl
KS Stomil Poznań Liczba zg³oszeń: 2 w tym osób ( 2 ) K-1 M-1
NrLicencji: 13/WP/18

Wykupiona na rok2020

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 BOROWSKI Micha³ 2007-11-30

K1 2000m M m³

2 KUSZAK Inga 2007-09-16

K1 2000m K m³

 
KS Warta Poznań Liczba zg³oszeń: 10 w tym osób ( 7 ) K-0 M-7
NrLicencji: 03/WP/18

Wykupiona na rok2020

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 GROMADECKI Nikodem
( KUBIAK-GROMADECKI )
2007-03-04

K2 2000m M m³

2 GROMADECKI Nikodem 2007-03-04

K1 2000m M m³

3 KRAWIEC Marceli
( KRAWIEC-KUBICA )
2006-01-04

C2 2000m M m³

4 KRAWIEC Marceli 2006-01-04

C1 2000m M m³

5 KUBIAK Józef 2006-01-01

K1 2000m M m³

6 KUBIAK Józef
( KUBIAK-GROMADECKI )
2006-01-01

K2 2000m M m³

7 KUBICA Krystian 2006-05-08

C1 2000m M m³

8 KUBICA Krystian
( KRAWIEC-KUBICA )
2006-05-08

C2 2000m M m³

9 MICHALAK Antoni
( MICHALAK-SOBCZAK )
2006-01-01

C2 2000m M m³

10 MICHALAK Antoni 2006-01-01

C1 2000m M m³

11 SOBCZAK Declan 2006-01-01

C1 2000m M m³

12 SOBCZAK Declan
( MICHALAK-SOBCZAK )
2006-01-01

C2 2000m M m³

13 WILGA Alex 2007-04-13

C1 2000m M m³

 
KS Wiskord Szczecin Liczba zg³oszeń: 4 w tym osób ( 3 ) K-1 M-2
NrLicencji: 03/ZP/18

Wykupiona na rok2020

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 FEDOROWSKI Micha³
( FEDOROWSKI-PODGÓRSKI )
2007-04-26

C2 2000m M m³

2 FEDOROWSKI Micha³ 2007-04-26

C1 2000m M m³

3 PODGÓRSKI Krzysztof
( FEDOROWSKI-PODGÓRSKI )
2007-03-19

C2 2000m M m³

4 PODGÓRSKI Krzysztof 2007-03-19

C1 2000m M m³

5 ÆELUK Antonina 2006-12-04

K1 2000m K m³

 
ktw.kalisz.pl
KTW Kalisz Liczba zg³oszeń: 2 w tym osób ( 2 ) K-1 M-1
NrLicencji: 05/WP/18

Wykupiona na rok2020

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 LIS Gilbert 2007-03-04

K1 2000m M m³

2 SZYMAŃSKA Aleksandra 2007-03-13

K1 2000m K m³

 
dora.kwasniewska@gmail.com
LKK Hubertus Bia³y Bór Liczba zg³oszeń: 8 w tym osób ( 7 ) K-5 M-2
NrLicencji: 07/ZP/18

Wykupiona na rok2020

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 CHEMEL Amelia 2008-01-11

K1 2000m K m³

2 CHEMEL Amelia
( SZAMOCKA-CHEMEL )
2008-01-11

K2 2000m K m³

3 GA£CZYŃSKI Miko³aj 2007-02-20

K1 2000m M m³

4 KWA¦NIEWSKI-DRO¬DZIEL Dawid 2008-09-17

K1 2000m M m³

5 ORZE£ Nikola 2007-02-26

K1 2000m K m³

6 SOKÓLSKA Oliwia 2008-09-13

K1 2000m K m³

7 STASIUK Martyna 2006-06-09

K1 2000m K m³

8 SZAMOCKA Kaja 2008-03-10

K1 2000m K m³

9 SZAMOCKA Kaja
( SZAMOCKA-CHEMEL )
2008-03-10

K2 2000m K m³

 
lucek24@op.pl
MOSW Choszczno Liczba zg³oszeń: 2 w tym osób ( 4 ) K-4 M-0
NrLicencji: 05/ZP/18

Wykupiona na rok2020

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 BOSIACKA Julia 2008-05-04

K1 2000m K m³

2 BOSIACKA Julia
( BOSIACKA-KO£OSOWSKA-SZOTT-WASIELEWSKA )
2008-05-04

K4 2000m K m³

3 KO£OSOWSKA Klaudia
( BOSIACKA-KO£OSOWSKA-SZOTT-WASIELEWSKA )
2007-12-21

K4 2000m K m³

4 SZOTT Wiktoria
( BOSIACKA-KO£OSOWSKA-SZOTT-WASIELEWSKA )
2008-04-18

K4 2000m K m³

5 WASIELEWSKA Maria
( BOSIACKA-KO£OSOWSKA-SZOTT-WASIELEWSKA )
2008-06-02

K4 2000m K m³

 
poznanazs.pl
O¦ AZS Politechniki Poznańskiej Liczba zg³oszeń: 5 w tym osób ( 6 ) K-2 M-4
NrLicencji: 04/WP/18

Wykupiona na rok2020

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 BLANDZI Dawid 2008-01-01

K1 2000m M m³

2 PRZYBYLAK Justyna
( PRZYBYLAK-ZALAS )
2006-04-06

K2 2000m K m³

3 PRZYBYLAK Justyna 2006-04-06

K1 2000m K m³

4 TADLA Stanis³aw 2006-09-11

K1 2000m M m³

5 TOMASZEWSKI Wojciech
( TOMASZEWSKI-WARZECHA )
2006-11-07

K2 2000m M m³

6 WARZECHA Grzegorz
( TOMASZEWSKI-WARZECHA )
2006-11-05

K2 2000m M m³

7 ZALAS Zofia
( PRZYBYLAK-ZALAS )
2007-01-15

K2 2000m K m³

 
UKS B³yskawica Rokietnica Liczba zg³oszeń: 5 w tym osób ( 6 ) K-0 M-6
NrLicencji: 08/WP/18

Wykupiona na rok2020

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 CZERNIAK Cezary
( CZERNIAK-HABDAS-KRAHEL-RZEPCZYŃSKI )
2006-11-05

K4 2000m M m³

2 CZERNIAK Cezary
( CZERNIAK-KRAHEL )
2006-11-05

K2 2000m M m³

3 GAWRON Hugo 2008-10-16

K1 2000m M m³

4 HABDAS Franciszek
( CZERNIAK-HABDAS-KRAHEL-RZEPCZYŃSKI )
2006-09-26

K4 2000m M m³

5 HABDAS Franciszek
( RZEPCZYŃSKI-HABDAS )
2006-09-26

K2 2000m M m³

6 KRAHEL Olgierd
( CZERNIAK-KRAHEL )
2007-06-27

K2 2000m M m³

7 KRAHEL Olgierd
( CZERNIAK-HABDAS-KRAHEL-RZEPCZYŃSKI )
2007-06-27

K4 2000m M m³

8 RZEPCZYŃSKI Nikodem
( RZEPCZYŃSKI-HABDAS )
2006-01-02

K2 2000m M m³

9 RZEPCZYŃSKI Nikodem
( CZERNIAK-HABDAS-KRAHEL-RZEPCZYŃSKI )
2006-01-02

K4 2000m M m³

10 SKIBIAK Aleksander 2008-07-06

K1 2000m M m³

 
-
UKS COPAL Trzcianka Liczba zg³oszeń: 11 w tym osób ( 10 ) K-6 M-4
NrLicencji: 11/WP/18

Wykupiona na rok2020

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 DUSZYŃSKI Daniel
( DUSZYŃSKI-SUPE£O )
2007-03-26

K2 2000m M m³

2 KONIUSZY Martyna 2006-04-22

K1 2000m K m³

3 KONIUSZY Martyna
( KONIUSZY-SOBOŃ )
2006-04-22

K2 2000m K m³

4 PIASECKA Julia(2008) 2007-01-17

K1 2000m K m³

5 PIASECKA Julia(2008)
( PIASECKA-ZAPA£A )
2007-01-17

K2 2000m K m³

6 SIEJAK Dominika 2006-07-04

K1 2000m K m³

7 SOBOŃ Zuzanna
( KONIUSZY-SOBOŃ )
2006-10-24

K2 2000m K m³

8 SUPE£O Filip
( DUSZYŃSKI-SUPE£O )
2006-08-31

K2 2000m M m³

9 SUPE£O Filip 2006-08-31

K1 2000m M m³

10 URBAN Wojciech 2008-04-21

K1 2000m M m³

11 WIDERKIEWICZ Gabriela 2006-12-11

K1 2000m K m³

12 WYRZYKOWSKI Maksymilian 2007-02-01

K1 2000m M m³

13 ZAPA£A Karolina 2007-06-30

K1 2000m K m³

14 ZAPA£A Karolina
( PIASECKA-ZAPA£A )
2007-06-30

K2 2000m K m³

 
uks-pami±tkowo.info
UKS Pami±tkowo Liczba zg³oszeń: 1 w tym osób ( 1 ) K-0 M-1
NrLicencji: 07/WP/18

Wykupiona na rok2020

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 GRZECHOWSKI Marcin 2007-03-20

K1 2000m M m³

 
UKS Victoria Wa³cz Liczba zg³oszeń: 3 w tym osób ( 4 ) K-4 M-0
NrLicencji: 04/ZP/18

Wykupiona na rok2020

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 CHYTRA Anna
( CHYTRA-ROMEK )
2007-02-02

K2 2000m K m³

2 CHYTRA Anna
( CHYTRA-£UCZAK-PTAK-ROMEK )
2007-02-02

K4 2000m K m³

3 £UCZAK Maja
( CHYTRA-£UCZAK-PTAK-ROMEK )
2007-02-11

K4 2000m K m³

4 £UCZAK Maja
( £UCZAK-PTAK )
2007-02-11

K2 2000m K m³

5 PTAK Alicja
( £UCZAK-PTAK )
2007-09-29

K2 2000m K m³

6 PTAK Alicja
( CHYTRA-£UCZAK-PTAK-ROMEK )
2007-09-29

K4 2000m K m³

7 ROMEK Wiktoria
( CHYTRA-ROMEK )
2007-03-16

K2 2000m K m³

8 ROMEK Wiktoria
( CHYTRA-£UCZAK-PTAK-ROMEK )
2007-03-16

K4 2000m K m³

 
uks-zalew-jerzykowo.net16.net/
UKS Zalew Jerzykowo Liczba zg³oszeń: 15 w tym osób ( 12 ) K-4 M-8
NrLicencji: 09/WP/18

Wykupiona na rok2020

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 BEDNAREK Antoni 2006-05-01

K1 2000m M m³

2 BEDNAREK Antoni
( P£ÓCIENNIK-BEDNAREK-GUMNY-ZAPARTY )
2006-05-01

K4 2000m M m³

3 GUMNY Hugo
( P£ÓCIENNIK-BEDNAREK-GUMNY-ZAPARTY )
2006-01-11

K4 2000m M m³

4 GUMNY Hugo 2006-01-11

K1 2000m M m³

5 JŹDROSZKOWIAK Stanis³aw 2006-06-12

K1 2000m M m³

6 JŹDROSZKOWIAK Zofia 2008-07-12

K1 2000m K m³

7 JŹDROSZKOWIAK Zofia
( MODRZEJEWSKA-JŹDROSZKOWIAK )
2008-07-12

K2 2000m K m³

8 KLIMKIEWICZ Wiktor 2008-11-07

K1 2000m M m³

9 £ABŹDA Maksymilian 2006-09-09

K1 2000m M m³

10 £ABŹDA Maksymilian
( MUKA-£ABŹDA )
2006-09-09

K2 2000m M m³

11 MODRZEJEWSKA Martyna
( MODRZEJEWSKA-JŹDROSZKOWIAK )
2008-12-03

K2 2000m K m³

12 MUKA Mateusz
( MUKA-£ABŹDA )
2006-12-12

K2 2000m M m³

13 MUKA Mateusz 2006-12-12

K1 2000m M m³

14 P£ÓCIENNIK Krzysztof
( P£ÓCIENNIK-BEDNAREK-GUMNY-ZAPARTY )
2006-01-06

K4 2000m M m³

15 P£ÓCIENNIK Krzysztof 2006-01-06

K1 2000m M m³

16 PREISS Amelia
( PREISS-RUREK )
2007-02-16

K2 2000m K m³

17 PREISS Amelia 2007-02-16

K1 2000m K m³

18 RUREK Ania 2006-10-02

K1 2000m K m³

19 RUREK Ania
( PREISS-RUREK )
2006-10-02

K2 2000m K m³

20 ZAPARTY Tymoteusz
( P£ÓCIENNIK-BEDNAREK-GUMNY-ZAPARTY )
2006-12-08

K4 2000m M m³

21 ZAPARTY Tymoteusz 2006-12-08

K1 2000m M m³

 
http://zrywwolsztyn.pl
UMKS Zryw Wolsztyn Liczba zg³oszeń: 11 w tym osób ( 10 ) K-4 M-6
NrLicencji: 01/WP/18

Wykupiona na rok2020

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 DOMAGA£A Maja
( DOMAGA£A-HOFMAN-SZCZEPANIAK-JOKIEL )
2006-01-01

K4 2000m K m³

2 DOMAGA£A Maja 2006-01-01

K1 2000m K m³

3 HOFMAN Zofia
( DOMAGA£A-HOFMAN-SZCZEPANIAK-JOKIEL )
2006-04-26

K4 2000m K m³

4 HOFMAN Zofia 2006-04-26

K1 2000m K m³

5 JOKIEL Barbara 2007-12-04

K1 2000m K m³

6 JOKIEL Barbara
( DOMAGA£A-HOFMAN-SZCZEPANIAK-JOKIEL )
2007-12-04

K4 2000m K m³

7 KA¬MIERCZAK Miko³aj
( MAJZA-KA¬MIERCZAK )
2008-01-01

K2 2000m M m³

8 KA¬MIERCZAK Miko³aj
( NIEBORAK-NYCZKOWIAK-KUJAWA-KA¬MIERCZAK )
2008-01-01

K4 2000m M m³

9 KUJAWA Filip
( TOMYS-KUJAWA )
2006-03-08

K2 2000m M m³

10 KUJAWA Filip
( NIEBORAK-NYCZKOWIAK-KUJAWA-KA¬MIERCZAK )
2006-03-08

K4 2000m M m³

11 MAJZA Mateusz 2008-01-01

K1 2000m M m³

12 MAJZA Mateusz
( MAJZA-KA¬MIERCZAK )
2008-01-01

K2 2000m M m³

13 NIEBORAK Mateusz
( NIEBORAK-NYCZKOWIAK-KUJAWA-KA¬MIERCZAK )
2007-01-05

K4 2000m M m³

14 NIEBORAK Mateusz 2007-01-05

K1 2000m M m³

15 NYCZKOWIAK Marcin 2006-10-26

K1 2000m M m³

16 NYCZKOWIAK Marcin
( NIEBORAK-NYCZKOWIAK-KUJAWA-KA¬MIERCZAK )
2006-10-26

K4 2000m M m³

17 SZCZEPANIAK Natalia
( DOMAGA£A-HOFMAN-SZCZEPANIAK-JOKIEL )
2008-05-18

K4 2000m K m³

18 TOMYS Patryk 2006-02-26

K1 2000m M m³

19 TOMYS Patryk
( TOMYS-KUJAWA )
2006-02-26

K2 2000m M m³

 
www.wtsorzelwalcz.eu
WTS Orze³ Wa³cz Liczba zg³oszeń: 10 w tym osób ( 9 ) K-5 M-4
NrLicencji: 01/ZP/18

Wykupiona na rok2020

TAK

Lp. Foto Nazwisko Imie Data Ur Licencja PZKaj
AktLic
Konkurencja PK Weryfikacja
elektroniczna
1 DZIEKAŃSKI Maciej
( DZIEKAŃSKI-ZAJ”CZKOWSKI )
2006-06-12

K2 2000m M m³

2 IDZIKOWSKI Szymon 2007-03-27

C1 2000m M m³

3 IDZIKOWSKI Szymon 2007-03-27

C1 2000m M m³

4 £”TKOWSKA Martyna
( MACKIEWICZ-£”TKOWSKA )
2006-05-15

K2 2000m K m³

5 MACKIEWICZ Milena
( MACKIEWICZ-£”TKOWSKA )
2006-01-06

K2 2000m K m³

6 MACKIEWICZ Milena 2006-01-06

K1 2000m K m³

7 MARCINKOWSKA Amelia 2007-09-08

C1 2000m K m³

8 MARCINKOWSKA Amelia
( MARCINKOWSKA-RUÆANOWSKA )
2007-09-08

C2 2000m K m³

9 POLACZEK Maria 2006-01-11

C1 2000m K m³

10 RUÆANOWSKA Maja 2007-03-30

C1 2000m K m³

11 RUÆANOWSKA Maja
( MARCINKOWSKA-RUÆANOWSKA )
2007-03-30

C2 2000m K m³

12 ZAJ”CZKOWSKI Jakub 2006-07-15

K1 2000m M m³

13 ZAJ”CZKOWSKI Jakub
( DZIEKAŃSKI-ZAJ”CZKOWSKI )
2006-07-15

K2 2000m M m³