PZKaj INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZG£OSZEŃ PZKaj PZKaj
Poznań, 8.05.2021 rok
Otwarte Regaty im. Wojciecha Skrzypczyńskiego
Konkurencja_indeks Pe³na nazwa Krótka nazwa Ile zg³oszeń
KK1_500 Kajakarki K1 500m K1 500m K 3
KK1_500dz Kajakarki K1 500m dz K1 500m K dz 12
KK1_500jm Kajakarki K1 500m jm K1 500m K jm 20
KK1_500j Kajakarki K1 500m j K1 500m K j 15
KK1_500ml Kajakarki K1 500m m³ K1 500m K m³ 27
MK1_500ml Kajakarze K1 500m m³ K1 500m M m³ 45
MK1_500 Kajakarze K1 500m K1 500m M 12
MK1_500jm Kajakarze K1 500m jm K1 500m M jm 52
MK1_500j Kajakarze K1 500m j K1 500m M j 45
MK1_500dz Kajakarze K1 500m dz K1 500m M dz 16
KKK2_500ml Kajakarki K2 500m m³ K2 500m K m³ 21
KK2_500j Kajakarki K2 500m j K2 500m K j 4
KK2_500jm Kajakarki K2 500m jm K2 500m K jm 6
KKK2_500dz Kajakarki K2 500m dz K2 500m K dz 7
MK2_500dz Kajakarze K2 500m dz K2 500m M dz 9
MK2_500jm Kajakarze K2 500m jm K2 500m M jm 19
MK2_500ml Kajakarze K2 500m m³ K2 500m M m³ 24
MK2_500j Kajakarze K2 500m j K2 500m M j 13
MK2_500 Kajakarze K2 500m K2 500m M 2
KK4_500dz Kajakarki K4 500m dz K4 500m K dz 2
KK4_500j Kajakarki K4 500m j K4 500m K j 1
KK4_500jm Kajakarki K4 500m jm K4 500m K jm 2
KK4_500ml Kajakarki K4 500m m³ K4 500m K m³ 5
MK4_500dz Kajakarze K4 500m dz K4 500m M dz 4
MK4_500j Kajakarze K4 500m j K4 500m M j 3
MK4_500ml Kajakarze K4 500m m³ K4 500m M m³ 7
MK4_500jm Kajakarze K4 500m jm K4 500m M jm 6
KC1_500j Kanadyjkarki C1 500m j C1 500m K j 6
KC1_500dz Kanadyjkarki C1 500m dz C1 500m K dz 4
KC1_500jm Kanadyjkarki C1 500m jm C1 500m K jm 6
KC1_500 Kanadyjkarki C1 500m C1 500m K 8
KC1_500ml Kanadyjkarki C1 500m m³ C1 500m K m³ 12
MC1_500ml Kanadyjkarze C1 500m m³ C1 500m M m³ 24
MC1_500j Kanadyjkarze C1 500m j C1 500m M j 13
MC1_500dz Kanadyjkarze C1 500m dz C1 500m M dz 5
MC1_500 Kanadyjkarze C1 500m C1 500m M 9
MC1_500jm Kanadyjkarze C1 500m jm C1 500m M jm 16
KC2_500jm Kanadyjkarki C2 500m jm C2 500m K jm 2
KC2_500 Kanadyjkarki C2 500m C2 500m K 3
KC2_500j Kanadyjkarki C2 500m j C2 500m K j 2
KC2_500ml Kanadyjkarki C2 500m m³ C2 500m K m³ 7
KC2_500dz Kanadyjkarki C2 500m dz C2 500m K dz 4
MC2_500 Kanadyjkarze C2 500m C2 500m M 2
MC2_500jm Kanadyjkarze C2 500m jm C2 500m M jm 7
MC2_500dz Kanadyjkarze C2 500m dz C2 500m M dz 2
MC2_500ml Kanadyjkarze C2 500m m³ C2 500m M m³ 10
MC2_500j Kanadyjkarze C2 500m j C2 500m M j 5
Krezerwa Rezerwa K Rezerwa K 4