PZKaj INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZG£OSZEŃ PZKaj PZKaj
POZNAŃ, 2.08.2020
Miźdzywojewódzkie Mistrzostwa M³odzików
Konkurencja_indeks Pe³na nazwa Krótka nazwa Ile zg³oszeń
KK1_2000ml Kajakarki K1 2000m m³ K1 2000m K m³ 28
MK1_2000ml Kajakarze K1 2000m m³ K1 2000m M m³ 44
KK2_2000ml Kajakarki K2 2000m m³ K2 2000m K m³ 11
MK2_2000ml Kajakarze K2 2000m m³ K2 2000m M m³ 14
KK4_2000ml Kajakarki K4 2000m m³ K4 2000m K m³ 7
MK4_2000ml Kajakarze K4 2000m m³ K4 2000m M m³ 7
KC1_2000ml Kanadyjkarki C1 2000m m³ C1 2000m K m³ 6
MC1_2000ml Kanadyjkarze C1 2000m m³ C1 2000m M m³ 22
KC2_2000ml Kanadyjkarki C2 2000m m³ C2 2000m K m³ 2
MC2_2000ml Kanadyjkarze C2 2000m m³ C2 2000m M m³ 9